Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda

Én af de knap 100 personer, der figurerer i en dokumentarisk citatsamling med forskellige typer indvandrerfjendtlig polemik eller decideret propaganda, der har karakteriseret integrations- og indvandrerdebatten. Spændvidden er altså stor, ikke mindst af hensyn til den dokumentariske værdi: Fra stærkt negative generaliseringer og stigmatiserende fordomsfuldhed i den ene ende af skalaen til racistisk retorik i den anden - samt relevante udsagn i relation hertil. Et samlet dokument med alle citater findes her.


Poul Vinther Jensen

Styrelsesmedlem og/eller mødearrangør i Den Danske Forening siden 1988, tidl. næstformand (1989-1993, 2000-2002)

»Den eneste løsning på muslim-invasionen er kort sagt en lov, der tilsigter en generel hjemsendelse af mennesker fra muslimske lande.« (Politiken, 20.3.2002; Danskeren nr. 2/2002).

»Så længe der ikke er opfundet et apparat, der ved grænsen kan gennemlyse folk og opklare deres tro og hensigter, må vi for at standse udbredelsen af nutidens pest over Europa simpelthen generelt holde mulige smittebærere ude. Ellers kan vi komme i en situation, hvor hele områder af vore lande igen vil ligge øde hen efter muslimernes etniske rensninger. Vi må udrense muslimerne først.« (B.T., 20.3.2002; Danskeren nr. 2/2002).

»Det er bedre at forebygge end at helbrede. Og det er utroligt, at efter Vestens store fremskridt på det videnskabelige plan, hvor vi er lykkedes med at udrydde farlige mikrober og derved udgår epidemier, er inkompetencen på det politiske plan stadig på middelalder-niveau. Derfor trues vi nu af den muslimske epidemi og byder den tilsyneladende endda velkommen.« (Danskeren nr. 2/2002).

»Når en enkelt eller ganske få personer rammes af en farlig sygdom, udbryder der ellers nærmest panik i medierne, og landsdækkende tiltag iværksættes for at inddæmme og udrydde faren. Men når en politiker foreslår tiltag ud fra en helt parallel logik for at inddæmme muslimfaren, udbryder forargelsen. For os i Vesten er det en klar interesse at generalisere, ligesom det er i den tredje verdens interesse at generalisere og gøre alle hvide mennesker skyldige i slaveri og imperialisme. Som det skete på den racistiske antiracisme-konference i Sydafrika sidste år. For os er alle muslimer derfor efter samme logik terrorister.« (Danskeren nr. 2/2002).

»Vi gider ikke mere betale til muslimer, se på muslimer, og allermindst høre på muslimernes krav og yppen kiv i vort land. De skal ud. De er foreløbig kun lus i skindpelsen, men er på vej til at udvikle sig til monstre, som slår værten ihjel. Alle andre politiske problemers løsning forudsætter, at muslim-problemet er løst først.« (B.T., 20.3.2002; Danskeren nr. 2/2002).

NOTE: Ovenstående udtalelser faldt, da Poul Vinther Jensen var til et møde i Sverige med Nationaldemokraterna den 16. marts. Det fik de tidligere prominente medlemmer af Den Danske Forening, Jesper Langballe, Søren Krarup og Søren Espersen til at melde sig ud af foreningen.

Jesper Langballe udtalte: »De udtalelser var så uspiselige og så afskyelige, at det vil vi ikke stå model til. Det er jo heller ikke første gang.« (Politiken, 20.3.2002).

Søren Espersen udtalte: »Vi er alle tre ubehagelig berørt over de udtalelser. Det er et rendestenssprog, som vi overhovedet ikke kan genkende. På det seneste har der været nogle underlige fejlskud i foreningen, men det er prikken over i’et at begynde at sammenligne muslimer med pest, der skal udrenses.« (B.T., 20.3.2002). »Det er som om, at linien er ændret, siden Ole Hasselbalch gik af som formand. Han stod for en god, sober linie. Nu er andre folk kommet til magten. Jeg tror i høj grad, at det er Mogens Glistrups folk, som sidder på magten.« (Ritzau, 20.3.2002).

Søren Krarup udtalte: »Det er fuldstændig rigtigt, at man godt kan sammenligne islam med kommunismens og nazismens pest. Islam er en ny totalitær pest over Europa. Men at begynde at tale om udrensninger er underlødigt.« (B.T., 23.3.2002).

I Den Danske Forening medgiver formand Harry Vinter, at Poul Vinther Jensen er »lidt uheldig« med sine formuleringer: »Jeg er for så vidt enig i indholdet, men formuleringerne er uheldige. Han beskriver imidlertid muslimer som hærgende og plyndrende, hvilket de jo også er.« (Ritzau, 20.3.2002). I et læserbrev skriver han et par dage senere: »Udmeldelserne er efter det oplyste foranlediget af, at foreningens næstformand Poul Vinther Jensen har sammenlignet den muslimske invasion af Vesteuropa med en ny pest. På samme måde omtalte Hartvig Frisch i sin tid nazismen som 'Pest over Europa'. Synspunktet er ikke påfaldende i lyset af den foreliggende situation. Det adskiller sig som bekendt heller ikke indholdsmæssigt fra, hvad fremtrædende personer i Dansk Folkeparti tidligere har givet udtryk for.« (Fyens Stiftstidende, 22.3.2002).

Tidligere ledelsesmedlem, Peter Neerup Buhl forsvarer foreningens næstformand, når han peger på etnisk udrensning: »'Etnisk rensning' er jo ikke et begreb opfundet af nazismen. Det Gamle Testamente er en komprimeret skildring af fordrivelser og folkemord, faktisk en guddommelig anerkendelse af jødernes praksis i den retning. Og derefter har historien så at sige ubrudt gentaget sig, indtil vi står i nutidens dødsensfarlige situation: Om to generationer (40 år) er hver tredje indbygger i Danmark muslim.« (Kristeligt Dagblad, 21.3.2002).

Hele talen blev bragt i Danskeren nr. 2/2002.

Journalist Hans Bjerregaard undrede sig over, hvorfor Krarup og Espersen ikke havde meldt sig ud tidligere - et uddrag af interviewet fra Ekstra Bladet (25.3.2002):

BJERREGAARD: »Den Danske Forening har da sagt noget lignende eller noget endnu værre gennem alle årene. Hvorfor melder du dig først ud nu, Søren Krarup?«

KRARUP: »Nej, det er grovere nu. De har sagt dumheder i de senere år, men jeg synes, at det her, det ...«

BJERREGAARD: »For mere end 10 år siden sammenlignede foreningens blad 'Danskeren' de mennesker, der bygger for Flygtningehjælpen, med værnemagere, og man opfordrede indirekte til vold mod asylcentrene.«

KRARUP: »Nah, det mener jeg nu ikke, man gjorde.«

BJERREGAARD: »Det er ellers et citat fra en kronik, du skrev i Ekstra Bladet for 10 år siden. Du refererede synspunktet og tog afstand fra det. Hvorfor meldte du dig ikke ud dengang?«

KRARUP: »Ja, det med værnemagerne kan jeg godt huske, og det synes jeg sagtens, man kan tillade sig at sige.« (...) De havde en fortræffelig og fornem formand i Sune Dalgård, og så kom Hasselbalch, og han er en hædersmand, selv om han begik nogle dumheder, men den nye formand, Harry Vinter, og den øvrige ledelse skader sagen, så jeg synes ikke, Den Danske Forening har nogen berettigelse mere.« (...)

ESPERSEN: »Jeg har såmænd ikke lagt mærke til, hvad der er blevet sagt. Det er jo ikke noget, jeg har været utroligt aktiv i. Sidst, jeg skrev i 'Danskeren', var i '92.«

BJERREGAARD: »I '92 var der på Den Danske Forenings telefonsvarer en tekst, hvor man fordømte brugen af farvede modeller i danske reklamer. (...) Året før opfordrede 'Danskeren' indirekte til vold mod asylcentrene.«

ESPERSEN: »Det så jeg ikke. Det har jeg i hvert fald ikke bemærket.«

Det var imidlertid ikke i 1992, at Espersen sidste gang skrev til 'Danskeren', men derimod i 1994. Men mere pudsigt er det dog, at han også havde skrevet til det nummer af 'Danskeren' (5/1992), der opremsede talrige eksempler på det, som Den Danske Forening i begyndelsen af 1990'erne generelt kaldte for »modstandsgruppers sabotage« mod asylcentre (bombe- og brandattentater). Aktioner, som foreningen af princip ikke ville tage afstand fra - og det kan Espersen naturligvis ikke have overset, når han skrev i selv samme blad. REL.