Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda

Dokumentarisk oversigt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Dokumentarisk citatsamling af forskellige typer indvandrerfjendtlig polemik eller decideret propaganda fra den offentlige integrations- og indvandrerdebat. Spændvidden er stor af hensyn til den dokumentariske værdi: Fra stærkt negative generaliseringer og stigmatiserende fordomsfuldhed i den ene ende af skalaen til egentlig anti-islamisk, antisemitisk og racistisk retorik i den anden - samt relevante udsagn i relation hertil.

Ikke alle citater er derfor sammenlignelige, men eksemplificerer i alle tilfælde det negative politiske klima over for indvandrere i almindelighed og muslimer i særdeleshed. Her findes alle citater i ét dokument, hvor man kan klikke på de enkelte navne eller browse i eget tempo, og hvorfra det hele eventuelt kan udprintes samlet.


> Ahrendtsen, Alex
> Andersen, Poul Erik
> Aoude, Safia

> Behnke, Tom
> Bengtsen, Erik
> Berth, Kenneth Kristensen
> Bjørnvig, Bo
> Bluitgen, Kåre
> Braad, Niels-Christian Herholdt
> Bramsen, Trine
> Brix, Helle Merete
> Buhl, Peter Neerup

> Camre, Mogens
> Christensen, Visti
> Christiansen, Kim

> Dahl, Kristian Thulesen
> Dahlerup, Ulla
> Dalgaard, Per
> Dalgård, Sune
> Dali, Jette Plesner
> Den Danske Forening

> Ekstra Bladet
> Ellegaard, Michael
> Eriksen, Vagn
> Espersen, Søren
> Evensen, Ruth

> Frevert, Louise
> Frevert & Talleruphuus
> Fuglsang, Allan

> Glistrup, Mogens
> Gotfredsen, Sørine

> Haarder, Bertel
> Hansen, Ib Krog
> Hansen, Moses
> Harpsøe, Marlene
> Hasselbalch, Ole
> Hedegaard, Lars
> Henriksen, Martin
> Holt, Karsten
> Holm, Katrine Winkel
> Holm, Merethe Egeberg
> Hornbech, Birthe Rønn
> Hovgaard, Per
> Hyltoft, Ole
> Hørbo, John W.
> Høy, Ulrik

> Jarlov, Rasmus
> Jensen, Bent
> Jensen, Morten Uhrskov
> Jensen, Poul Vinther
> Jespersen, Karen

> Kasler, Martin
> Kholgi, Farshad
> Kierstein, Tomas
> Kjærsgaard, Pia
> Krarup, Marie
> Krarup, Søren
> Kristensen, Kenneth (Kenneth Kristensen Berth)

> Langballe, Jesper
> Larsen, Karsten Holt
> Larsen, Henrik Sass
> Larsson, Uno
> Lindhardt, Jan

> Madsen, Knud
> Madsen, Per
> Manniche, Vibeke
> Malmgren, Jack
> Messerschmidt, Morten
> Mikkelsen, Brian
> Mynster, Lars

> Nydahl, Ole
> Nørgaard, Lone

> Olesen, Trine
> Olrik, Ruben

> Pedersen, Henning Rye
> Petersen, Torben
> Pihl, Michael
> Pind, Søren

> Rasmussen, Anders Fogh
> Rasmussen, Claus
> Rasmussen, Kjeld
> Rasmussen, Poul Nyrup
> Rasmussen, Søren Quist
> Reissmann, Mette
> Rex, Michael
> Riemann, Anders Thorbjørn
> Rydung, Niels

> Sennels, Nicolai
> Skaarup, Peter
> Skibby, Hans Kristian
> Søndergaard, Søren
> Søvndal, Villy

> Talleruphuus, Ebbe

> Uhrskov, Morten (Morten Uhrskov Jensen)

> Vilhelmsen, Kaj
> Vinter, Harry
> Wagner, Adam


HJÆLP MED AT FINDE CITATER!

Finder du citater, der skal med på listen: Kontakt.

TAK FOR HJÆLP TIL RESEARCH

Mange har i tidens løb hjulpet med at dokumentere den indvandrerfjendtlige udvikling, som i de senere år har overskredet al saglighed - flere af dem nævnes og takkes her.


INDVANDRERFJENDSK POLEMIK OG PROPGANDA


ALEX AHRENDTSEN (f. 1967)

MF Dansk Folkeparti (2011-), folketingskandidat (2005-2011), medlem af Odense byråd (2005-2011)

»Sammenligningen med nazismen er hård - den er endda meget hård, men det er da min opgave som politiker at fortælle, hvad islam står for. Og som troende kristen er det da min fremmeste opgave. (...) Koranen er jo nærmest religiøs nazisme.« (Politiken, 15.11.2005).

»Verdenshistorien er rig på eksempler på, at det går galt, når der kommer en massiv muslimsk indvandring. I alle de lande, hvor muslimer og kristne har været der samtidig, er de kristne blevet myrdet og forfulgt. Hvorfor skulle det være anderledes i Danmark.« (Fyens Stiftstidende, 5.11.2005).

»I skolerne sker der en ensretning mod det multikulturelle på bekostning af dansk kultur. Vollsmose er en byld, og når man trykker på den, gør den ondt. Det er en bydel med mange kriminelle, der hærger andre steder i byen. Og når vi bruger penge på Vollsmoseindsatsen er det at belønne et uro-center. Jeg ser Vollsmose som en elefant, der altid har sin snabel nede i den ene eller anden kommunale kasse.« (Debatmøde arrangeret af Fyens Stiftstidende, 16.11.2004; citeret flere gange i avisen, bl.a. 18.11.2004).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


POUL ERIK ANDERSEN

Tidl. domprovst, Islamkritisk Netværk

»Men hvad er så skrækscenariet?: At Danmark om et par generationer nok har overlevet som stat, men nu eksisterer i form af Den islamiske republik Danallahbad, og at den oprindelige befolkning som mindretal repræsenterer en døende kultur, sådan som det er gået alle steder, hvor islamiske indvandrere har opnået flertal. (...) Der findes intet historisk eksempel på, at en muslimsk flertalsbefolkning har levet fredeligt og på lige fod sammen med et kristent mindretal. Voldstendenserne blandt muslimske indvandrere i Danmark antyder allerede kompasretningen.« (Jyllands-Posten, 3.1.2000).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


SAFIA AOUDE

Tidl. medlem af De Konservative (indtil maj 2007)

NOTE: Safia Aoude er tidligere med urette blevet beskyldt for at være holocaust-benægter af Helle Merete Brix. Læs mere her: Safia Aoudes stereotype østeuropæere.

[Fem bulgarske sygeplejersker, der dømt for at have spredt HIV-virus i Libyen, motiverer Safia Aoude til følgende svada med negativt generaliserende stereotypier om østeuopæere:] »Jeg kan huske de fem kvinder fra Bulgarien under en af retsmøderne. De læste op fra et papir med klager over deres fængselsophold. Hvad var det allerværste for dem? Var det maden? Var det manglen på aircondition? Var det pladsmanglen? Kakkelakkerne? De mange flytninger? Nej, den helt store tudetur kom, da de læste op at de måtte 'dele celler med libyere'!!!!! Det var det allerværste, og det knækkede dem psykisk! Alene på grund af sådan overmenneskementalittet fortjener de fem østeuropæiske kællinger et år ekstra bag tremmer. Jeg har INGEN tårer udgydt for dem et eneste øjeblik. De kom til Libyen for at skore kassen hurtig, og de medbragte den typiske østeurpæiske griske mentalitet som de kan hygge sig med bag deres svenske gardiner i Abu Salim fængslet. Libyerne var i deres øjne kun dyr, som man kunne give den ene sprøjte efter den anden uden at sterilisere. Efter fyraften var det så tilbage til den statsgaranterede lejlighed i Gargaresh for at nyde hjemmebrændt vodka. At næsten 500 mennesker blev ofre for deres laissezfaire-arbejdsmentalitet og østeuropæiske overmenneskesyn ser ikke ud til at volde dem den mindste bekymring!« (Kommentar til blog-indlæg, 18.7.2007).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


TOM BEHNKE (f. 1966)

Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti siden 2001; tidl. MF for Fremskridtspartiet (1990-1999) og for Frihed 2000 (1999-2001)

»Nu skal vi huske, at en eid-fest var muslimernes sejrsfest, da de havde slagtet de kristne i sin tid, så jeg ved ikke, hvor meget der er at fejre i Danmark. Men man skal have lov til at holde sine højtider, som man har lyst til, man skal bare også respektere de højtider, der er i det land, man er kommet til.« (DR.dk, 7.11.2012).

NOTE: Læs også: Dansk Tea Party og juletræskrigen.

»Somalierne skal hjemsendes nu. Om det så sker med en faldskærm på ryggen, vil ikke genere mig.« (1997).

NOTE: Tom Behnke forklarede sin udtalelse i et læserbrev på denne måde:

»Lad det være slået fast én gang for alle: I Fremskridtspartiet forestiller vi os ikke at sætte somaliske flygtninge op i en flyvemaskine og smide dem ud over deres hjemland med en faldskærm på ryggen. Men der er tale om klart misbrug, når biskopper, venstrefløjen og andre flygtningevenner i tide og utide misbruger udtalelsen til at forsvare den førte udlændingepolitik med. Udtalelsen faldt efter et møde med daværende indenrigsminister Birte Weiss. Under mødet afviste indenrigsministeren gentagne gange, at det var muligt at sende somalierne hjem. Som svar på mit krav om, at regeringen skulle finde en løsning, udbrød Birte Weiss: 'Jamen, vil du da smide dem ud med faldskærm?' Efter mødet ventede en spændt presse på udfaldet af mødet. Indenrigsministeren fastholdt, at det ikke var muligt at sende somalierne hjem. For at slå Fremskridtspartiets krav om øjeblikkelig hjemsendelse fast udtalte jeg: 'Somalierne skal hjemsendes nu. Om det så sker med en faldskærm på ryggen, vil ikke genere mig.' Min udtalelse skal selvfølgelig alene ses som en politisk provokation. Jeg ønskede at sætte sagen på spidsen for at afsløre, at somaliernes manglende hjemsendelsen ikke skyldtes transportproblemer, men Birte Weiss' og venners ønske om, at lade alle, der har lyst, bosætte sig i Danmark. Jeg glæder mig over, at provokationen virkede.«

Berlingske Tidende, 17.11.1997.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


ERIK BENGTSEN

Tidl. medlem af Dansk Folkeparti

»Næh, jeg siger bare, at kameler hører til i Sahara og pingviner hører til på Antarktis. Selv om Mustafa er nok så flink, blive han aldrig dansk. Det er da et flot syn, når en sort kvinde med turban kommer susende ned ad gaden. Men en hel flok? Nej. De er avlet af svin, og tænker som svin ... De skal bare blive nede i Kloakistan, hvor de hører hjemme, så skal jeg nok være med til at hjælpe dem der.« (Udtalt under et opstillingsmøde for Dansk Folkeparti; Information, 27.2.1998).

NOTE: I en såkaldt sortbog fra Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination (DRC), Hvem forsvarer det flerkulturelle Danmark? (1999) hedder det herom, side 59: »Udtalelsen blev fremsat i 1998, og kommer fra skrothandler Erik Bengtsen, som er medlem af Dansk Folkeparti. Han blev ekskluderet fra partiet efter udtalelsen. DRC anmeldte Erik Bengtsen i marts 1998 til Politimesteren i Haderslev, som efter flere rykkere i september s.å. oplyste, at anmeldelsen aldrig var registreret. Først i september 1998 undersøgte politiet i Gråsten, som sagen var overgivet til, om journalisten, der havde citeret Erik Bengtsen, skulle afhøres. Da journalisten blev kontaktet nægtede han dog at afgive forklaring til politiet, og det står fortsat i det uvisse, om - og eventuelt hvornår - sagen kommer for retten.«

Sagen kom for byretten i Aabenraa, og den 13. juli 1999 blev Erik Bengtsen frikendt. Selv om han indrømmede udtalelserne, vidste han ikke, at han havde talt med en journalist, hvorfor de ifølge retten ikke var beregnet til at skulle udbredes i offentligheden. Men han blev ekskluderet af Dansk Folkeparti. REL.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


BO BJØRNVIG

Skribent på Weekendavisen

»... jeg prøver nogle gange om morgenen, når familien stadig ligger i coma og tankerne kan få frit løb uden at snuble over krævende børnestemmer og legetøj og tegnefilmskingre stemmer at tænke igennem hvad det er, der gør, at jeg skal se på muslimer og islam med milde og forstående øjne. Når morgener er gode til den slags, er det fordi man er mere uhildet efter søvnen. Drømmene har mindet én om hvor irrationelt et menneske man er, hvor meget ukontrollerbart og uheldsvangert man har i sig - sammen med gode ting også, selvfølgelig - og det skulle gerne gøre én mere forstående. Så jeg prøver at se det fra deres side, de muslimske landes og deres indbyggere og dem, som vi huser herhjemme. Prøver at indleve mig i, hvordan de har det og hvad de er oppe imod. Men selv under sådanne tænksomme morgenøvelser kan jeg højst nå frem til, at mange muslimer ikke vil deres eget bedste. At de spiller højt spil og ikke engang rigtigt bekymrer sig om det går galt. For hellere det end ingenting. Jeg kan selv i de tidlige morgentimer ikke se, at der kommer andet end ulykker ud af det muslimske projekt. Det virker, som om det er ved at udvikle sig til én stor selvmordskultur.« (Weekendavisen, 21.4.2006).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


KÅRE BLUITGEN (f. 1959)

Forfatter

NOTE: Kåre Bluitgen har bl.a. skrevet bogen Koranen og profeten Muhammed (2006), hvilket i september 2005 angiveligt gav ham problemer med at finde en tegner, som ville illustrere Muhammed. Det bliver et af de afgørende udgangspunkter for den såkaldte karikatur-krise, hvor Jyllands-Posten offentliggør 12 Muhammed-karikaturer. REL.

»Venstrefløjen skal gå i offensiven. Gå i optog ned ad Nørrebrogade i København klædt i burkha, chador, tørklæder og lange frakker slæbende på en vognpark af klap- og barnevogne for til sidst at kaste det hele i en container på Blågårds Plads og stænke Koranen med menstruationsblod.« (fra bogen Til gavn for de sorte, 2002; s. 70).

»Det multikulturelle samfund er et forsøg på at skrue tiden tilbage til stammekrigenes eller det ekstremt klasseopsplittede samfunds tid.« (fra bogen Til gavn for de sorte, 2002; s. 68).

»... hvis danske forældre skar kønsorganerne af deres børn, ville en efterforskning og domfældelse falde prompte. Vi ved at det forekommer lige nu blandt nogle nye danskere. Vi foretager os reelt intet.« (fra bogen Til gavn for de sorte, 2002; s. 59).

NOTE: Ovenstående udfald mod pigeomskæringer er led i den ophedede stigmatisering, det lykkedes at gennemtvinge i efteråret 2002 under udbredte påstande om, at halvandet tusind somaliske piger i Danmark var i farezonen for at blive omskåret på blodig vis. Det viste sig ikke at være tilfældet - ikke ét eneste eksempel på omskæring af piger blev nogen sinde dokumenteret, hvilket imidlertid ikke forhindrer Bluitgen i denne voldsomme fordømmelse. Dansk Folkeparti er siden fortsat med at opremse »pigeomskæringer« blandt deres typiske udfald mod »middelalderlige skikke«, som indvandringen hævdes at indføre i Danmark. REL.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


NIELS-CHRISTIAN HERHOLDT BRAAD (f. 1954)

Århus Mod Moskeen, næstformand (2004-), byrådskandidat (2005). Tidl. medlem af Dansk Folkeparti (1997-2005), tidl. lokalformand for Dansk Folkeparti i Randers (1999-2003), tidl. folketingskandidat for Dansk Folkeparti (2001 og 2005)

»Vi ser friheden, åbenheden, velstanden og sammenhængskraften hos det danske folk blive truet af de muslimske indvandrere. Deres medbragte kultur, intolerance og had er skræmmende. Det er denne form for intolerance, der koransk- loyalt vil blive prædiket i en stormoské i Århus.« (JP Århus, 17.6.2005).

»Det islamiske tørklæde optræder som et politisk symbol og får dermed funktion af en politisk uniform. Denne uniform signalerer intolerance, middelaldersyn og kvindeundertrykkelse. Da religion i Danmark er en privat sag vil jeg ikke acceptere den islamiske uniform i Danmark. Derfor mener jeg, at brugen af det islamiske tørklæde skal forbydes i det offentlige rum.« (Randers Amtsavis, 1.7.2004).

»I dag kræver adgang til fuld folkepension, at man har dansk indfødsret og bopæl i Danmark i et fast åremål. Det samme kan laves med børnechecken. Den skal kun gives til familier med dansk indfødsret og 15 år fast ophold i Danmark. Sker det vil de muslimske terroristers muligheder for pengeindsamling blive begrænset.« (Ekstra Bladet, 3.1.2003).

»I 1930'ernes Europa var det eftergivenheden overfor nazismen. En lige så modbydelig og totalitær lære som islam. Op gennem 1930'erne erobrede Tyskland det ene landområde efter det andet, p.g.a. omverdenens eftergivenhed. Endelig ved overfaldet på Polen i 1939 blev Tyskland erklæret krig. Vi ser historien gentage sig i dag. Islam er ved at kolonisere Europa bid for bid.« (Randers Amtsavis, 26.7.2002).

»Som kirkeminister og folketingsmedlem skal Tove Fergo kikke nærmere på grundloven. Som hun har lovet at overholde. I Grundloven står, at Danmark er et kristent land og at den evangeliske-lutherske kirke har en særstatus og skal understøttes af staten. Vi danskere har ikke den samme dagsorden som islam og muslimer i Danmark. Vi taler ikke længere om integration, men om knæfald for islam, som hastigt er ved at kolonisere Danmark.« (Debatindlæg på TV2's tekst-tv, 16.7.2002).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


TRINE BRAMSEN (f. 1981)

MF for Socialdemokratiet siden 2011

»Der skal ikke herske et eneste sekunds tvivl om, at vi rigtig gerne så samtlige rumænere sendt hjem. Og allerhelst, at de overhovedet ikke kom hertil. Og det arbejder vi også benhårdt på i regeringen.« (P1-Debatten, 23.4.2014).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


HELLE MERETE BRIX (f. 1959)

Journalist og forfatter, bestyrelsesmedlem i Trykkefrihedsselskabet (2005-)

»I Norge har man i relativ ubemærkethed i juni vedtaget en lov, der omhandler forbud mod diskrimination af enhver art, etnisk, religiøs m.m. Loven indeholder en mærkværdig formulering om forbud mod chikane, om det forbudte i ytringer, der kan forstås krænkende eller nedværdigende. Skal loven således også bruges til at kneble frimodig og hård kritik af islam? I Storbritannien vil Labour gennemføre en lov, der forhindrer tilskyndelse til religiøst had. Skal den bruges til at kneble frimodig og hård kritik af islam?« (Skrevet sammen med Farshad Kholgi; Weekendavisen, 2.9.2005).

»Kravet om en særlig nænsomhed over for islam i skrift og tale er ligesom ønsker om halalkød i institutioner, særskilte badetider i svømmehaller, promovering af det arabiske sprog, kønsadskilte skoler m.m. alt sammen skridt på vejen mod indførelse af islamisk lov, sharia. Hvad der isoleret set kan virke som ubetydelige indrømmelser fra statens side, vil i længden være ødelæggende slag mod demokratierne i den frie verden.« (Berlingske Tidende, 19.9.2002).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


PETER NEERUP BUHL (f. 1968)

Den Danske Forening, skribent i medlemsbladet Danskeren siden 1991, tidl. styrelsesmedlem (1993-2001), tidl. folketingskandidat og kandidat til Borgerrepræsentationen for Fremskridtspartiet (2001), tid. skribent i Tidehverv (1990-2001)

»Reaktionen blandt muslimer generelt mod Jyllands-Postens Muhamedtegninger bør føre til den eneste manifestation, der er tilgængelig for den almindelige dansker: Generel boykot af muslimske handlende i Danmark. (...) Afvisningen af, at blot én 'uskyldig' muslim i Danmark bør lide under den muslimske verdens kollektive raserianfald og psykopati, følges vel at mærke aldrig af forslag til andre muligheder for repressalier mod islams repræsentanter.« (Danskeren 1/2006, s. 8).

»Den aktuelle tegning-sag er så god en anledning som nogen for det danske folk til at demonstrere, at muslimerne er uønskede i Danmark. 'Islam' er ikke en abstrakt størrelse, den legemliggøres af muslimer, hvis holdninger per definition ganske generelt er uønskede her, uanset hvor meget Dansk Folkeparti end fabler om, at det kun er 'islamisterne', der er fjenden. Men partiet har måske erkendt, at ham, vi i Danmark plejer at kalde 'manden på gaden', sandsynligvis er 'islamist', hvis han er muslim?« (Danskeren 1/2006, s. 8).

»Som Hitler ikke troede på racelæren, men blot brugte den som påskud, er det ifølge forskningen tvivlsomt, om der rent faktisk har levet en profet Muhamed - men det er også irrelevant. Eksistentielt, territorielt og materielt er de masser, som i dag indstrømmer fra de muhamedanske lande, vore fjender, og frihedskampen består i dag nøgternt set i at dehumanisere dem verbalt, før det kan blive politisk legitimt at fjerne dem fysisk fra vort område. Sådan har etniske kampe altid fungeret.« (Danskeren nr. 1, 2004, s. 3).

»Som kandidat for Fremskridtspartiet ved valget i 2001 havde jeg på min daværende hjemmeside Muhamedanerfrit.dk under overskriften "Muhamedansk voldtægt mod Danmark" angiveligt generelt sat muslimer i Danmark i forbindelse med terror, overgreb mod danske kvinder og stening af danske seksuelle minoriteter. Jeg anviste en konkret løsning herpå: '1) Indfangning af muhamedanerne i Danmark ... 2) Opsamling af muhamedanerne i koncentrationslejre ... 3) Udsendelse til destination efter eget valg (levestandarden i lejrene nedsættes gradvist for hver måned 1-års fristen overskrides).' Paradokset ved at idømme straf for sådanne udtalelser af en folketingskandidat er naturligvis, at de ikke truer nogen som helst, med mindre jeg får magt til at realisere det, og så er det lovligt!« (Danskeren nr. 1, 2004, s. 3).

»'Etnisk rensning' er jo ikke et begreb opfundet af nazismen. Det Gamle Testamente er en komprimeret skildring af fordrivelser og folkemord, faktisk en guddommelig anerkendelse af jødernes praksis i den retning. Og derefter har historien så at sige ubrudt gentaget sig, indtil vi står i nutidens dødsensfarlige situation: Om to generationer (40 år) er hver tredje indbygger i Danmark muslim.« (Kristeligt Dagblad, 21.3.2002).

»... muhamedanerne står for kriminalitet og massevoldtægter og overgreb mod politiet, og at de følgelig burde indfanges og sættes i koncentrationslejr, indtil de kan hjemsendes« (Fra hjemmesiden www.muhamedanerfrit.dk, der var online fra september 2001 til den 21. november, dagen efter folketingsvalget).

NOTE: Den 3. december 2003 blev Peter Neerup Buhl dømt for overtrædelse af racismeparagraffen (straffelovens § 266 b) i Højesteret. Ifølge dommen fastslog Højesteret, at Neerup Buhls »udtalelser var forhånende og nedværdigende over for den befolkningsgruppe, som udtalelserne vedrørte, og at hensynet til den særlige vidtgående ytringsfrihed for politikere om samfundsanliggender ikke medførte, at udtalelserne ikke var strafbare«. Endvidere hedder det, at da hans udtalelser var »fremsat på Internettet, som led i hans valgkamp, og da navnet på hjemmesiden var egnet til at tiltrække offentlighedens opmærksomhed, havde forholdet karakter af propagandavirksomhed«. Neerup Buhl blev idømt 20 dages betinget fængsel. REL.

»Spredningen af den muslimske epidemi.« (Overskrift til artikel i Danskeren nr. 1, 2000).

»Luthers ord 'Vogt dig for jøderne' er rigtignok endnu relevante, forsåvidt som jøder her i landet politisk handler som jøder og ikke primært som danskere, fx når de lader det jødiske folks flygtningeskæbne - i stedet for Danmarks interesser - bestemme deres syn på den aktuelle muhammedanerinvasion. Men dette er et mentalitetsspørgsmål, som må bekæmpes med ånd, ikke med hånd.« (Danskeren nr. 6, 1999).

»Islams grundsætning om hellig krig til verden er muhammedansk gælder i dag som på Luthers tid. Lige så evig relevant er Luthers fremstilling af kvindens ringeagtede stilling under islam og muhammedanernes foragt for nyttigt arbejde. Han må konkludere, at tyrken 'i virkeligheden ikke er andet end en regulær morder eller stratenrøver'. Årsagen dertil er direkte at finde i koranen. Den muhammedanske terror beskriver Luther også med ord, der ligner nutidens skildringer fra Muhamedanien: Tyrken 'skræmmer de kristne i højeste grad, sønderhugger og gennemborer deres spæde børn, spidder dem på gærdestave og dræber og mishandler alle, som ikke kan flygte.' Mens paven og jøder benytter sig af løgn og hykleri, bruger tyrken vold og sværd. 'Kort er han bærmen af al vederstyggelse og vildfarelse.' (...) Helt som i dag, hvor fremmede i landet i hobetal får lov til at slå de indfødte til blods i rendestenen.« (Danskeren nr. 6, 1999).

»Når den nationale bevægelse efterhånden virkelig får tag i det forurettede danske folk, vil akademiker-kleresiet med Georg Metz (og Anne Knudsen, Klaus Rothstein osv.) selvsagt blegne af rædsel over konsekvenserne. Der bliver et regnskab at gøre op.« (Information, 10.7.1997).

»Deres [muslimers] løgnagtige og modbydelige religion sætter de 'rettroende' i et fundamentalt skævt forhold til sandheden. Måtte danskerne altid huske dette i deres omgang med stakkels 'flygtninge'.« (Danskeren nr. 1, 1997, s. 20).

Om repatrieringen af indvandrere hedder det, at den »næppe vil kunne ske uden dramatisk brud med det, der hidtil er opfattet som ’humanitært’...« (Danskeren nr. 4, 1996, s. 11).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


MOGENS CAMRE (f. 1936)

Dansk Folkeparti, tidl. medlem af EU-parlamentet (1999-2009), folketingskandidat for Dansk Folkeparti i 2007; tidl. MF for Socialdemokratiet (1968-1987). Medlem af Gladsaxe Byråd (2013-)

»Jeg havde en underlig fornemmelse, da jeg så DR1's tv-avis her til aften. En journalist, som ser ud til at stamme fra Mellemøsten [Erkan Özden], interviewer en integrationsminister, som er inder [Manu Sareen]. De drøfter, hvordan folkevandringen bedst kan få plads i Danmark. Deres pejlemærker er konventioner, som er vedtaget af folk i fremmede lande, uden at danskerne er blevet hørt. Folk fra fremmede kulturer bestemmer, hvad der skal ske med dette land. Danskernes rolle er at arbejde og betale skat.« (Facebook-status, 24.10.2014).

»De almindelige tyske soldater begik ikke de voldelige overgreb mod civilbefolkningen, som dele af nutidens muslimske ungdom udsætter os for.« (Knus tyrannerne. Erindringer, maj 2011).

Ovenstående påstand er så godt som identisk med den, Camre udtalte i en hollandsk tv-dokumentar »De europese familie van Wilders« i 2009, og som han hårdt presset trak tilbage i 2011 og beklagede sin nazificering af muslimer. Det er imidlertid et retorisk træk, han og andre fra Dansk Folkeparti har benyttet sig af flere gange: Camres nazificering af muslimer er ikke enestående.

»Vi er økonomisk, kulturelt og militært overlegne, og vi kan tage vore lande tilbage, hvis vi vil (...) De islamiske parallelsamfund i EU må opløses med den fornødne magtanvendelse, og mennesker, som ikke tilslutter sig det europæiske værdigrundlag, må udvises. Vi kan begynde med imamerne og med at lukke deres kommandocentraler, moskeerne.« (Knus tyrannerne. Erindringer, maj 2011).

»Det er usædvanligt sølle, at Folketingets Præsidium ikke formår at stå imod denne demonstration [en ramadanmiddag i Folketingets kantine]. Selv den tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig var ikke så provokerende at arrangere festmiddage på Christiansborg uanset, at vi dengang ikke havde haft mulighed for at sige nej, hvis det var kommet dertil.« (Ekstra Bladet, 6.9.2010).

I det citerede debatindlæg hævder Mogens Camre endvidere, at »180 islamister« fik »foden inden for på Christiansborg« ... Blandt deltagerne var åbenbart 'islamister' som tidl. overrabiner Bent Melchior og den konservative socialminster Benedikte Kiær? Læs mere om arrangementet her: Ramadanmiddagen.

»... den stadige indvandring af hundredtusinder af kulturfremmede mennesker fra ikke-vestlige lande, mennesker som er ved at nedbryde sammenhængskraften i det danske samfund, som truer velfærdssamfundets økonomi og borgernes sikkerhed, og som vil få tragisk indflydelse på vores og hele Europas fremtid.« (Grundlovstale i Esbjerg, trykt i Danskeren nr. 3/2010).

»Efter min opfattelse har vi ingen chance for at få de vanartede drenge med indvandrerbaggrund til at ændre kultur ved at give dem frit slag til at ødelægge folkeskolen. I mine øjne er det en absurditet, at de og deres forældre overhovedet er i Danmark. I det omfang, vi ikke kan sende dem hjem, hvor de hører til, må der sættes ind med både økonomiske og disciplinære foranstaltninger mod dem og deres forældre. Ikke de vattede gode råd og underdanige henstillinger, men en indsats, som selv barbarer kan forstå.« (Grundlovstale i Esbjerg, trykt i Danskeren nr. 3/2010).

»Solidarity is a feeling that is extended only to people that behave the same way that you do.« (IKON Documentaire: »De europese familie van Wilders«, 3.7.2009).

»We have more unrest in our streets than we had during the Nazi occupation in World War II, and people see more violence directly in the streets - that is absolutely unacceptable. I am sorry to say - nobody should be in doubt about my attitude towards the Nazis - but the German soldiers in our streets behaved better than the Muslim boys - much better - they were welldisciplined young German boys.« (IKON Documentaire: »De europese familie van Wilders«, 3.7.2009).

Ovenstående udtalelse måtte Camre nødtvunget trække tilbage, da han blev bedt om at forholde sig til den i juni 2011. Nazificeringen af muslimer og islam er imidlertid et retorisk træk, han og andre fra Dansk Folkeparti har benyttet sig af flere gange: Camres nazificering af muslimer er ikke enestående.

»Fejlen er, at man har troet, at man kunne integrere mennesker, som ikke er kommet for at blive integreret, men for at erobre nyt territorium. Alle de EU-lande, der ligesom Danmark kritikløst har ladet store grupper af mennesker fra den muslimske verden indvandre, har præcis de samme problemer. (...) Bandekrigens årsag er, at befolkningseksplosionen i de muslimske lande har skabt en udvandringsbølge af mennesker, som ikke kan finde arbejde, funktioner, muligheder i deres egne lande. De strømmer til et udviklet Europa, som ikke har brug for dem, og de kommer med forskruede holdninger til livet og verden - og de er i gang med at ødelægge Europa på samme måde, som de og deres kultur har ødelagt de lande, de kommer fra.« (Nordjyske.dk, 10.3.2009).

»Islam kan ikke integreres. Islam vil dominiere Europa. Og islam er uforenelig med vores værdier. Derfor skal islam sendes ud af Europa.« (DF's landsmøde; Berlingske Tidende, 22.9.2008).

Apropos Mogens Camres gentagne udtalelser om at Islam og muslimer ikke hører til i Europa og Danmark: Camres Endlösung Light.

»Ja, naturligvis, vi skal bare give muslimerne Nørrebro, Centrum, Vesterbro, dele af Århus og Odense. Danskerfrit område er vel et rimeligt krav fra vore besættere. I dag Kosovo, i morgen Danmark. Få synes at spørge, hvorfor alle disse fremmede egentlig er i Danmark. Den altovervejende del af dem ønsker ikke vore værdier eller vor levevis - de ønsker at overtage vort land. De er her, fordi ekspansion ind i og undertvingelse af Vesten er på islams dagsorden, og vi oplever nu fortroppen.« (Jyllands-Posten, 16.2.2008).

Mogens Camre stillede op til folketingsvalget for Dansk Folkeparti i 2007, men undlod bevidst at meddele partiledelsen og vælgerne, at han slet ikke agtede at forlade Europaparlamentet til fordel for Folketinget, hvis han blev valgt. Det accepterede Pia Kjærsgaard ikke og bedyrede, at han aldrig ville blive opstille for Dansk Folkeparti igen. Læs: Kjærsgaards boomerang betød Camres exit.

»Naser Khader er en araber med tæppehandlerlogik, der sammen med en flok amatører ønsker at lukke op for asylstrømmen.« (Camres hjemmeside, citeret efter ekstrabladet.dk, 14.11.2007).

»Danmark har et sammenrend af såkaldt fine folk med en araber i spidsen sat sig for at forhindre Dansk Folkepartis indflydelse og lukke op for asylstrømmen. Deltagerne er amatører, og lederen fusker angiveligt med skatten, anvender sort arbejde og har svært ved at forstå sit eget program. Tænk at store ord og sædvanlig arabisk tæppehandlerlogik en tid kunne få så mange lokket på den galej, skriver han i brevet.« (Camres hjemmeside, citeret efter ekstrabladet.dk, 14.11.2007).

»Hvad er det for en styrke, muslimerne bidrager med? Lavere uddannelsesgrad, højere sygdomsfrekvens, lav deltagelse på arbejdsmarkedet, høj kriminalitet. (...) Vi er ikke interesserede i den mangfoldighed, som består i parallelsamfund af tabere.« (Jyllands-Posten, 3.10.2007).

»Indtil videre er det som bekendt danske børn, der er blevet tvunget til at spise halalmad, fordi muslimerne har travlt med at tvinge deres skøre forestillinger ind i Danmark. Vi vil gerne lovgive, så alle danskere får sundere mad, ikke mindst muslimerne, som hyppigere end danskerne er fejlernærede. Vi vil ærligt talt også gerne have jer til at opgive ramadanens absurde spiseregler. De er sundhedsskadelige, og det er os, der betaler regningen.« (Jyllands-Posten, 3.10.2007).

»Det er en syg idé og helt naturstridigt, at en fundamentalist med tørklæde skal være medlem af vores demokratiske parlament. Hun trænger til psykiatrisk behandling. Man må jo behandle den slags mennesker. Det er nogle hjernevaskede små stakler, som går med tørklæder. Skik følge eller land fly, så simpelt er det. Jo før hun rejser, jo bedre.« (Nyhedsavisen, 20.4.2007).

NOTE: Ovenstående er Mogens Camres kommentar til Enhedslistens folketingskandidat, Asmaa Abdol-Hamid, der i april 2007 bedyrede, at hun fortsat vil bære hovedtørklæde, hvis hun bliver valgt til Folketinget. Læs: Asmaa Abdol-Hamid og tørklædet - igen.

Senere samme dag trak han dog i land og skrev i en pressemeddelelse: »Jeg har ikke ønsket at give udtryk for, at Asmaa Abdol-Hamid har behov for psykiatrisk behandling. Det har ikke været min hensigt at udtale mig om Asmaa Abdol-Hamids psykiske velbefindende, men alene om den islamistiske verdensopfattelses absurditet, så derfor beklager jeg udtalelsen.« (Politiken.dk, 20.4.2007).

»Vi har noteret, at den muslimske befolkningsgruppe i Danmark set som helhed er en voldsom økonomisk byrde for de danske borgere. En central grund til at være her er altså for de fleste økonomisk udnyttelse af en naiv nation. Men det er åbenbart ikke det hele. Det Islamiske Trossamfund vil have os ind under islamisk lov og truer med uro, hvis vi gør modstand. De tror, de kan kujonere os. Vi må sige mere klart til dem: I er gået forkert. I kan ikke sætte nogen dagsorden her. I bør rejse hjem til de lande, I kommer fra, og tænke over, hvad I har ødelagt med jeres religion og jeres kultur.« (Politiken, 31.10.2006).

NOTE: Ovenstående er Mogens Camres kommentar til, at Islamisk Trossamfund har anlagt sag mod Jyllands-Posten for æreskrænkelse i forbindelse med karikatur-sagen, og at de har advaret mod uro i Mellemøsten som følge af at avisen blev frikendt. REL.

»Intet af det, der er gjort for at stoppe udviklingen er tilstrækkeligt. Nok har Dansk Folkeparti fået strammet indvandrerlovgivningen, men det er langt fra nok. Vores samfund har en voksende underklasse af mennesker, som aldrig vil blive integreret, men som dag for dag vil rive det danske samfund i stykker, fordi den islamiske kultur ødelægger ethvert samfund. Islam hører ikke til i Europa og vores første prioritet må være at repatriere muslimerne. Islam truer vores fremtid, og vi vil hindre, at islam sætter nogen dagsorden i Europa. Den tro hører til i en mørk fortid og dens politiske mål er lige så ødelæggende som nazismens. Islam skal ikke have muligheden for at tage Europa fra os.« (Grundlovstale: Rhododendronparken, Brønderslev, 5.6.2006).

»Landbrugsraadets præsident, hr. Peter Gæmelke, mener, at kampagnen [for at forbedre Danmarks omdømme efter karikatur-sagen] er en god idé, men han har nogle ideer om, hvordan Danmark igen skal blive populært i de muslimske lande, hvor hans medlemmer har mistet afsætning af deres produkter, som eksporteres med massiv EU-støtte - betalt af de europæiske skatteydere. Vi skal være meget flinkere over for dem, der gerne ser dansk kultur udryddet. Gæmelke mener simpelthen, at det er tonen, den er gal med. Jyllands-Posten må ikke provokere, siger han. Dansk Folkeparti må ikke sige det, vi siger, men meget hellere det, de radikale siger. Vi må lære at finde os i gadekriminaliteten og voldtægterne, og vi må indstille os på, at den kristne kultur er ved at være yt. I den globaliserede verden skal der en helt anderledes galvaniseret tro til.« (Jyllands-Posten, 10.4.2006).

»Gæmelke minder mig ganske meget om situationen i 1940. Det gjaldt om at holde kæft og glæde sig over, at landbrugspriserne blev fordoblet - ganske vist blev det hele betalt af danskerne over clearingkontoen, Tysklands frie trækningsrettighed i Nationalbanken, men det var godt for landbruget. Kan De se ligheden? Tænk, at det er kommet dertil, at en leder af en stor erhvervsorganisation mener, at vi skal underkaste os barbariet.« (Jyllands-Posten, 10.4.2006).

»Der er grund til at minde om, at Koranen ikke kun er islamisternes hellige bog, men hele islams hellige bog. De mennesker, som i den seneste måned har brændt ambassader og danske, europæiske og amerikanske flag af og svoret blodig hævn over os vantro, er ikke alle islamister. De er overvejende ganske almindelige, primitive, uoplyste muslimer, som ikke fatter ret meget af den verden, de lever i. De er med god grund utilfredse med deres levevilkår, men deres afgørende problem er, at deres selvopfattelse ikke rummer nogen forståelse for, at det er deres kultur, herunder som det helt centrale deres religion, der bærer skylden for deres håbløse liv.« (Kristeligt Dagblad, 8.3.2006).

»Forestillingen om 'fornuftige muslimer', der støtter demokrati og menneskerettigheder, er en illusion.« (Kristeligt Dagblad, 8.3.2006).

»Vi skal passe vældigt på, at vi i vor kulturs næstekærlige godtroenhed ikke begynder at vise respekt for uoplyste menneskers overtro. De [muslimerne] agter nemlig ikke et øjeblik at vise respekt for os.« (Kristeligt Dagblad, 8.3.2006).

»Det hæderlige, solidariske Danmark, vi har opbygget, må nu for alvor besinde sig på at forsvare sig mod det hastigt voksende antal mennesker, som er kommet hertil fra en anden civilisation uden evne eller vilje til at forstå forudsætningerne for vores samfund, alene med det mål at blive forsørget og udbrede deres kultur.« (Camres »Julebrev« 2005; Den Danske Forenings medlemsblad, Danskeren nr. 1/2006, s. 10).

»Den islamiske kulturs fastlåste, dogmatiske ideer har underkuet den islamiske verdens mennesker, så de er tabere i verdens udvikling. De må vågne op. Her i landet kan vi gøre grin med både Gud og Jesus og de andre profeter. Det skader ikke den kristne religion, men en tro, der skal beskyttes af syge taburegler og morderiske trusler, beviser sin svaghed, for den tåler tydeligvis ikke kritik. Sandheden er, at den ikke er en religion men en politisk ideologi, som har til formål at undertrykke mennesker.« (Camres »Julebrev« 2005; Den Danske Forenings medlemsblad, Danskeren nr. 1/2006, s. 11).

»De muslimske imamer, som i deres hjemlande har udspredt falske oplysninger om Danmark, er vendt tilbage og kan indtil videre genoptage deres fjendtlige virksomhed her i landet ved at lyve for deres uvidende trosfæller og opildne til modstand mod det land, som så godtroende forsørger disse religiøse svindlere. Det er på tide, at vi sætter en stopper for deres aktiviteter. Hvis det er sandt, at de kun repræsenterer et mindretal, kan der ikke gøres en bedre indsats for integrationen end at sætte dem ud af spillet. Da de har vist, at de nærer had til og foragt for Danmark, skal de ikke være her. Lad os få genbehandlet deres opholdstilladelser, som klart ikke kan være givet dem, fordi de forfølges i deres hjemlande. Vi må af humanitære hensyn til de muslimer og danskere, der ikke deler deres holdninger, give dem udvisningsordre.« (Jyllands-Posten, 18.1.2006).

»Vi må se i øjnene, at de reformer af danskernes adgang til velfærdsydelser, som kunne gennemføres politisk, bliver opslugt af den store mængde fremmede mennesker - og en del danskere som snylter på den begrænsede arbejdende befolkning. Det gælder særligt den store gruppe af mennesker fra mindre udviklede lande, som ikke over deres samlede livsforløb bidrager til samfundet. Det er en ret tilfældig del af denne verdens inaktive mennesker, der har valgt at lade sig forsørge i Danmark, men de ønsker ikke blot forsørgelse, de ønsker også at udbrede den syge samfundsmodel, de er flyttet/flygtet fra, og vil vi ikke med det gode, så skal vi nok få kærligheden at føle i takt med, at de bliver flere og flere og får politisk magt.« (Horsens Folkeblad, 17.12.2005).

»Imamerne er ikke kommet som normale forkyndere, de er fortroppen i erobringstogtet, som skal skaffe nyt land til mennesker, som ikke har magtet at udvikle deres eget.« (Horsens Folkeblad, 17.12.2005).

»Vi er allerede på vej ned ad glidebanen mod balkanisering af Danmark. Andengenerationsindvandreres gadebander, ødelagte skoler, lærere, der trues af indvandrerbørn og deres forældre, massiv skatte- og momssvindel, socialt bedrageri, voldtægter, menneskehandel, mord på åben gade og senest mordforsøget mod integrationsminister Rikke Hvilshøj. Læg hertil, at formørkede imamer med den ikke-dansktalende Abu Laban i spidsen søger at indføre sharia i Danmark, og at Hizb-ut-Tahrir hverver unge til hellig krig og udsteder dødstrusler mod frafaldne, mod jøder og andre, som kommer deres politiske vanvid på tværs. Ingen ville erkende farerne for 10 år siden. Nu ser vi virkeligheden, men forholder os som tilskuere til en horrorfilm. Det kan ikke være sandt - om lidt bliver lyset tændt, og det hele er forbi. Men det er ikke forbi. Det bliver værre.« (Jyllands-Posten, 15.6.2005)

»Lad mig sige det klart: Muslimer skal bo i muslimland – og det er ikke her.« (Årsmødetale til Dansk Folkepartis landsmøde, 19.9.2004).

NOTE: I sin dækning af landsmødet skrev Ekstra Bladet den 20.9.2004 om de delegeredes modtagelse af disse ord fra Mogens Camres tale: »Mogens Camre udløste det absolut største bifald på Dansk Folkepartis årsmøde, da han skød med skarpt mod muslimer. 'Lad mig sige det klart: Muslimer skal bo i muslimland - og det er ikke her,' sagde Mogens Camre med eftertryk, hvorefter deltagerne næsten eksploderede i begejstring.« REL.

»Muslimerne udgør på grund af deres kultur et stort problem i alle vestlige lande. De færreste af dem ønsker integration, for de er kommet med en kultur, som de tror skal erobre verden. Det er derfor de betyder så meget i den offentlige debat – og det er derfor, de er en så voldsom belastning for vores offentlige kasser.« (Berlingske Tidende, 1.6.2004)

»Der burde være omfattende politiske udskiftninger ved valgene. I protest mod, at fremmede, antidemokratiske kræfter organiserer sig og hverver hellige krigere i landet. I protest mod, at landets skatte- og sociallovgivning fører til en arbejdsbyrde på landets egne borgere, så der kun fødes ¾ af de børn, der skal til for at opretholde befolkningstallet, medens udlændingenes antal vokser eksplosivt – betalt over samme sociallovgivning. Nej, det er ikke Kosovo, jeg taler om, der er processen fuldbyrdet, det er Danmark. Ganske sikkert dag for dag er vi ved at miste Danmark, ligesom europæerne er ved at miste Europa. Om 50 år hersker sharia på lige fod med europæisk lov, om 100 @?r hersker kun sharia. (...) Vi er åbenlyst forsvarsløse. Vi har konventioner, der forhindrer os i at forsvare os mod koloniseringen – vi har ved lov forpligtet os til at lade stort set alle, der ikke vil leve i deres eget land, flytte ind i vores. Det hedder humanisme og næstekærlighed, og det er basis for en folkevandring, der vil noget, eftersom det stort set er umenneskeligt at lade nogen leve andre steder end i de vestlige samfund – i flg. de korrekte. (...) Den økonomiske byrde på Danmark er ødelæggende. Men Rigsadvokaten, som åbenbart er medlem af samme klub som Morten Kjærum og biskop Holm, siger, at det nok skal gå alt sammen. Ligesom i 1940 har regeringen besluttet 'at ordne landets forhold under hensyntagen til den stedfundne besættelse'. (...) Vi må opsige FN’s flygtningekonvention, vi må blokere EU’s charter om borgernes rettigheder, som er vendt imod europæerne, vi må ændre udlændingeloven, og vi må om fornødent ændre både grundloven og straffeloven, så det bliver muligt at forsvare demokratiet og sende politisk-religiøse oprørere, kriminelle og snyltere ud af landet. Det er sidste udkald.« (Morsø Folkeblad, 15.5.2004, Horsens Folkeblad, 18.5.2004, Midtjyllands Avis, 22.5.2004).

»Terrortruslen tvinger hele den vestlige verden til at kræve ændringer af de forældede FN-konventioner, som bruges til at infiltrere vore lande. Den frie og åbne verden, vi ønskede at skabe, er udsat på ubestemt tid, fordi de, som ikke ønsker frihed og åbenhed, udnytter vore love og misbruger de rettigheder, vi gerne ville udbrede. Også EU må vågne op. Det Charter om Grundlæggende Rettigheder, som EU-toppen vil lægge ind i Den Europæiske Forfatning, vil blive brugt af fremmede imod de europæiske lande. Den naivitet om verdens udvikling, som vi nærede i 1950’erne og 60’erne, må høre op, ellers taber europæerne kampen om Europa.« (Morsø Folkeblad, 23.4.2004).

»I Danmark er tørklædet blevet et symbol for de muslimske kvinder: jeg er muslim, jeg forkaster jeres kultur, jeg er bedre end I. Det er nok rigtigt, at mange muslimske piger og kvinder er så hårdt opdraget, at de selv tror, at de bør bære tørklædet - og en god del af dem mener sig også berettiget til at udfordre os, der betaler deres underhold, uddannelse og sygesikring, men flertallet bærer tørklædet af tvang« (Midtjyllands Avis, 30.10.2003).

»Der er mange, som gerne vil fortælle os, at islamisterne er en overvurderet trussel. Islamisterne er ikke ret mange, siger de korrekte. I Danmark kan Hizb-ut-Tahrir i dag samle nogle tusinde mennesker, og dem kan vi vel kontrollere? Endnu. Og der er en hel række andre: Al Aqsa, Al Muhajiroun, Al Qaida. Fjendens bastioner i vores eget land med folk, som vi selv betaler for, ligesom da nazisternes besættelse af Danmark blev betalt af danskerne over clearingkontoen i Nationalbanken. De må da anse os for at være studedumme!« (Årsmødetale, 21.9.2003).

»Der bliver krænket menneskerettigheder, så det vil noget også her i landet. Det drejer sig om den massive krænkelse af islamiske kvinders og pigers rettigheder. Hustrudrab, drab på døtre, tvangsægteskaber, trusler og umyndiggørelse. Udryddelse af denne uciviliserede kultur, burde være instituttets første opgave, men på det område har vi aldrig hørt fra instituttet. Det diskriminerer, så det virkelig vil noget. Dets værdinormer er helt enøjede.« (Årsmødetale, 21.9.2003).

»Vi må se i øjnene, at vi i de kommende 50 år står overfor en kamp først og fremmest for at demokratisere og fredeliggøre de muslimske diktaturstater, som i dag udgør den største trussel mod verdens stabilitet. Vi ser her den alvorlige splittelse mellem EU og USA. EU tror, at kunne lurepasse. Det er blevet udtrykt med billedet ”USA er fra Mars, Europa er fra Venus” – men Venus ender med at blive voldtaget og myrdet, hvis hun ikke har Mars’ beskyttelse.« (Årsmødetale, 21.9.2003).

»Den egentlige årsag til den store arbejdsløshed blandt muslimerne er, at disse mennesker stammer fra en kultur, der slet ikke arbejder som vi, og hvor det er forbundet med prestige ikke at bestille noget.« (Pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti, 9.7.2002).

»Vi har ikke erklæret islam krig, men den islamiske fundamentalisme har erklæret USA og dermed os krig. Europa kan ikke lurepasse sig udenom denne trussel, selv om de evige godhedsapostle gør alt, hvad de kan for at bortforklare truslens sande indhold (...) Og man kan jo vanskeligt bebrejde Hizb-ut-Tahrir, Minhaj-ul-Quran eller de fundamentalistiske imamer, at de tror, at de kan overtage Danmark, når man ser hvor uansvarligt skiftende regeringer har behandlet fjendens forposter i vort eget land.« (Grundlovstale i Brønderslev, 5.6.2002).

»Den Tredje Verden tror, den kan overtage vores lande indefra. Det vil vi forhindre. Det er kun en løsning på fattigdomskløften, nemlig at udviklingslandene stopper befolkningseksplosionen, begynder at producere noget, at uddanne sig, at forske, at de begynder at se verden og menneskene, og at de kaster middelalderen af sig. Det må vi prøve at hjælpe dem med, men det skal foregå i deres lande, ikke hos os.« (Berlingske Tidende, 11.3.2002).

»Indvandrerpolitikerne har allerede alt for megen indflydelse i Danmark, hvor de af al magt forsøger at presse dansk kultur tilbage og skabe en islamisering af det danske samfund med de negative følgevirkninger, vi ser i alle muslimske lande (...) Indvandringen til Danmark skal stoppes. Danskerne er trætte af kvindeundertrykkelse, drab og knivstikkeri begået af udlændinge, som mentalt lever i middelalderen. Derfor skal der føres en nul-tolerance over for dette barbari, som ødelægger vort samfund.« (Jyllands-Posten, 30.1.2002).

»Alle Vestens lande er infiltreret af muslimerne - nogle af dem taler pænt til os, mens de venter på at blive nok til at slå os ihjel.« (Camres manuskript, omdelt til pressen under Dansk Folkepartis årsmøde, 16.9.2001).

NOTE: Sådan faldt Camres ord fra talerstolen ifølge både Jyllands-Posten, Ekstra Bladet, Berlingske Tidende og Politiken, 17.9.2001. Det var imidlertid ordene, som de stod i Camres manuskript, der blev omdelt til pressen m.h.p. offentliggørelse, men da han rent faktisk stod på talerstolen, sagde han, at muslimerne blot venter på at blive mange nok til at »få os fjernet« i stedet for »slå os ihjel« (jf. Berlingske Tidende, 25.9.2001).

Under Folketingets åbningsdebat den 5. oktober 2005 blev Pia Kjærsgaard atter konfronteret med citatet (i talepapirets version) og benægtede dets faktualitet: »Jeg vil godt meget klart sige, at det har hr. Mogens Camre aldrig nogen sinde sagt.« Hun nævner ikke, at han til gengæld har
skrevet det, og alene ændrede talepapirets »slå os ihjel« til »få os fjernet«, da han stod på talestolen. Man kan så diskutere, om der er nogen reel rækkevidde af den gradbøjning.

Pia Kjærsgaard nævner heller ikke, at hun selv og Kristian Thulesen-Dahl på partiets efterfølgende pressemøde begge bekræftede, at Camres udtalelser var i overensstemmelse med partiets opfattelse: »Jamen, det er det. Det kan ikke siges mere klart«, sagde Thulesen Dahl (Politiken, 17.9.2001). Det fremgår ikke, om de her reagerede på journalistens henvisning til ordlyden fra manuskriptet eller talerstolen.

Politiet sigtede i 2002 Camre for overtrædelse af Straffelovens § 266b (den såkaldte racismeparagraf) under den skærpede stk. 2, der handler om »propagandavirksomhed«. For at kunne rejse tiltale, skulle anklagemyndigheden have ophævet Camres politiske immunitet som medlem af Europaparlamentet. Retsudvalget indstillede imidlertid enstemmigt at afvise anklagemyndighedens krav i juni 2003, og Europaparlamentet fulgte indstillingen. Camre nægtede at anmode om selv at få sin immunitet ophævet, idet han hævdede, at immuniteten beskyttede ham mod politisk magtmisbrug fra »en socialdemokratisk rigsadvokat« (Information, 20.6.2003). REL.

»Det, vi står over for, er ikke blot en kortvarig militær operation. Det drejer sig om at drive denne ondskabens ideologi ud af den vestlige civilisation. Aldrig skal islam få plads i vore lande.« (Dansk Folkepartis årsmøde, 16.9.2001).

»Den islamiske fundamentalisme har erklæret Vesten krig, og vi har intet forsvar, hvis vi ikke finder og eliminerer fjenden midt iblandt os, uanset hvilken hudfarve han har.« (Dansk Folkepartis årsmøde, 16.9.2001).

»Om hundrede år er vi et mindretal, og dernæst bliver vi udryddet, hvis Arne Melchiors og regeringens indvandringspolitik fortsætter.« (Jyllands-Posten, 22.8.2001).

»Den vestlige verdens konfrontation med islam er en fortsættelse af vores konfrontation med nazismen.« (B.T., 6.6.2001).

»Det er utroligt, at statsministeren ikke har fattet, at den altovervejende del af muslimerne ikke er kommet for at blive integreret. De agter aldeles ikke at blive danskere. De er kommet for at overtage Danmark, og de demonstrerer ved enhver lejlighed, at de mener sig berettiget til at indrette landet efter muslimsk kultur.« (Ekstra Bladet, 6.1.2000).

»Hvis denne udvikling ikke standses, er det kun et spørgsmål om få årtier, før danskerne er i mindretal og reelt mister magten over eget land. Det betyder, at Danmark ophører med at eksistere som et frit, demokratisk samfund. Vi står ganske enkelt over for den alvorligste trussel mod landet i hele vores historie.« (Jyllands-Posten, 27.12.1999).

»Muslimer kommer med tiggerstaven i hånden, og så snart de er inde i varmen bliver den til en stok, der skal banke os på plads.« (Information, 24.8.1999).

»Det handler om, at hele islams tankegang er fjendtlig mod vort samfund, og at islams mål er at fortrænge vor samfundsorden. Derfor ser vi overalt på kloden blodige konfrontationer mellem islamiske og kristne samfund.« (Ekstra Bladet, 15.4.1999).

Karakteristik af 'den fremmede': »... en mand af umiskendeligt mellemøstligt tilsnit. Han er så elegant klædt som Onassis’ søn. Og han har køretøjer, som hverken jeg eller statsministeren ville have råd til at købe. Jeg ved, at den slags skyldes den voldsomme kriminalitet, der kommer i kølvandet på indvandringen.« (DR1-programmet Helt ærligt, mand, 10.9.1998).

»Det er en kendsgerning, at mange af indvandrerkvinderne er undertrykte og fejlernærede, fordi mændene gerne vil vise deres rigdom, ved at kvinderne er store og tykke.« (DR1-programmet Helt ærligt, mand, 10.9.1998).

»Når en dansk handelsskole må opstille metaldetektorer ved indgangen for at værge sig mod voldelige, våbenbærende udlændinge, ser vi danskere en volds- og hævnkultur krybe ind over os. Hver gang danskerne læser om en indvandrer, der er fundet på en øde gade eller i sin seng i selve Sandholmlejren med halsen skåret over, føler de, at de bestialske, middelalderlige kulturer er ved at vinde indpas i vores land.« (Politiken, 21.4.1998).

»Danskerne nærer ikke et personligt had til den enkelte flygtning, men de ønsker ikke de fremmede kulturer i Danmark, ganske enkelt fordi de - fra de undertrykte, tilhyllede kvinder, over de høje fødselstal til knivdrabene - ikke hører vor tid og vort land til.« (Politiken, 21.4.1998).

NOTE: Se også: Fra nazistisk propaganda til nationalistisk polemik (dokumenterede paralleller mellem bl.a. Joseph Goebbels' og Mogens Camres retorik). REL

TILBAGE TIL SIDENS TOP


VISTI CHRISTENSEN (f. 1946)

Sognepræst, Islamkritisk Netværk, tidl. byrådsmedlem (2001, siden udtrådt) og amtsrådskandidat (2001) for Venstre

»... alle og enhver véd, at staten tryner kirken, præsterne og den kristentroende menighed på stadig flere områder, så man til sidst slet ikke kan få øje på den evangelisk-lutherske menighed og dens kristendomsopfattelse, som staten ellers iflg. grundloven er forpligtet til at understøtte. I stedet kaster man alle ressourcer ind på at hjælpe middelaldermørke og nyhedenskab frem i vort land. Ikke én eneste dag kan man læse en avis, uden at der er problemer med den kvarte million muslimer, som efterhånden bebor vort land. De kræver opmærksomhed, omtale, lovændringer, accept og lederstatus. (...) Jeg læste fornylig en fremragende skildring af Cuculus canorus. Denne særprægede, intelligente fugl, hvis sang alle beundrer og lovpriser om sommeren på trods af dens altdominerende, særegne levefacon og destruktive formeringsmetode. Gøgen er navnet på dansk. Som lægger sit æg i små sangfugles reder. Og de stakkels forældre aner ikke uråd, men føler sig overbevist om, at de er superforældre, som kan få et så stort og iøjnefaldende afkom. Men den fremmede fugl i reden puffer redens egne unger ud. Og forældrene har slet ikke tid eller overskud til at tænke på, hvad det er, der sker. De er kun travlt optaget af at tilfredsstille den efterhånden altdominerende gøgeunge, som vokser sig større end sine plejeforældre - og kræver sin ret og sin eksistens accepteret og integreret. « (Jyllands-Posten, 30.10.2005).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


KIM CHRISTIANSEN (f. 1956)

MF for Dansk Folkeparti, medlem af Mariager Byråd (2001-2005)

I et svar på en mail fra enlig mor, skrev Kim Christiansen bl.a.: »Det er jo en rørende beretning om hvordan voksne mennesker gør et barn fortræd. Nu retter du kritikken og hele din vrede mod forældreansvarsloven !! Men reelt er fejlen din .........OG TABEREN ER DET BARN DU HAR BRAGT TIL VERDEN.... Der er da ikke nogen der ved deres fulde fem får et barn med en muslimsk mand - som ovenikøbet er gift med sin kusine og har børn med hende ........ Hvor dum har man lov at være.« (Jf. Information, 26.1.2010).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


KRISTIAN THULESEN DAHL (f. 1969)

Dansk Folkeparti, partileder (2012-), MF (1995-), medlem af hovedbestyrelsen, tidl. MF for Fremskridtspartiet (1993 og 1994-1995)

»På mange stræk er vi antimuslimer.« (Ritzau, 14.5.2008).

NOTE: Efter at Dansk Folkeparti i begyndelsen af maj 2008 lancerede en række annoncer, der fremstillede en kvindelig dansk dommer iført niqab (ofte upræcist kaldt 'burka'), genopblussede diskussionen om et tørklædeforbud eller ej i danske domstole (og andre steder). Birthe Rønn Hornbech argumenterede i en kronik for, at domstolene selv kunne bestemme, om tørklæder skulle være tilladt eller ej, og kaldte ved samme lejlighed Dansk Folkeparti for »fanatiske antimuslimer«, hvilket partiets gruppeformand Kristian Thulesen Dahl delvist bekræftede med ovenstående udtalelse. Siden afviste MF Jesper Langballe formuleringen og udtalte i stedet: »Det er et vulgært skældsord, som ikke hører nogen steder henne. Vi er ikke fanatiske. Det er upræcist at sige, at vi er antimuslimske, da vi ikke er modstandere af en bestemt befolkningsgruppe. Vi er modstandere af en totalitær tankegang og en sharialov, som har afskyelige konsekvenser. (...) Antiislamisk betyder, at man er ubetinget modstander af den religion og politiske ideologi, som hedder islam.« (Ritzau, 15.5.2008). Ikke desto mindre udtalte hans partifælle Søren Krarup til Jyllands-Posten: »Er det ikke fantastisk, at et kristent menneske siger, at det at være imod islam skulle være noget forkert. Hvis ikke det er det, hun selv er, så er hun da mildest talt en afsporet kristen. Hvad står der i den første artikel i vores lutherske bekendelse. Der står, at muslimerne er kættere, som man som kristen skal vende sig imod.« (JP.dk, 14.5.2008). Søren Espersen afviste det imidlertid som »en forrykt idé,« at partiet skulle have noget imod muslimer (JP.dk, 16.5.2008), efter at Thulesen Dahl også selv havde trukket i land i en pressemeddelelse: »Dansk Folkeparti har ikke ændret hverken politik eller retorik på området, og vi har helt uændret heller intet imod muslimer. Jeg erkender dog, at antimuslimsk kan forstås sådan, at vi har noget imod enkelte muslimer. Og det er absolut ikke tilfældet.« Læs også: Uheldig åbenmundethed, vulgaritet eller æresbevisning?

»Nu er loven [blasfemiparagraffen] imidlertid pludselig blevet højaktuel, efter at muslimer har sagsøgt Danmarks Radio og TV 2 for at krænke deres religiøse følelser ved at vise Theo van Goghs film 'Submission' – et gribende kunstværk og et forpint nødskrig fra en kvinde, Ayaan Hirsi Ali, der er slæbt gennem omskæring, fornedrelser, tvangsægteskab, indespærring og voldtægt i en forholdsvis normal mus­limsk familie. Hvis ikke hun skulle have ret til at bruge den vestlige verdens ytringsfri­hed, hvem skulle egentlig så? Det er religionskritik fra dybet af en lemlæstet sjæl.« (Folketinget, 17.12.2004: http://www.folketinget.dk/samling/20041/lovforslag/l157/som_fremsat.htm).

NOTE: Ovenstående er den officielle begrundelse for et lovforslag om lovændring, der er fremsat af Dansk Folkeparti (specifikt: Jesper Langballe, Kristian Thulesen Dahl, Per Dalgaard, Christian H. Hansen, Pia Kjærsgaard, Poul Nødgaard og Peter Skaarup). Bemærk at det senere viste sig, at der ikke var nogen muslimer, som havde sagsøgt DR og TV2 - og bemærk især partiets karakteristik af »en forholdsvis normal muslimsk familie«. REL.

»Det undrende folk er vidne til et markant stigende antal af grove voldsforbrydelser, begået af de fremmede. Nye, hidtil ukendte discipliner som massevoldtægter har gjort deres indtog i vort engang så fredelige og ordentlige Danmark.« (Dansk Folkeblad nr. 2/2001).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


ULLA DAHLERUP (f. 1942)

Dansk Folkeparti, kandidat til EU-parlamentet (2004), tidl. journalist på Ekstra Bladet (1992-2001)

»Danskere som har været udsat for vold fra indvandrere har i dag ikke noget talerør. Tværtimod har de, der har begået kriminaliteten en effektiv lobbyvirksomhed bag sig. Derfor vil jeg donere det overskydende beløb på min rejsekonto til et foreningsarbejde for danske voldsofre for indvandrervold. Foreningen skal arbejde for og holde øje med, at de flygtninge og indvandrere, som begår kriminaliteten mod danskerne skal hjemsendes. De myrdedes efterladte, de som har været udsat for mordforsøg, voldtægt og grov vold fra indvandrere bliver svigtet. Politikerne skal have smidt kriminaliteten fra denne kreds lige i øjnene.« (Berlingske Tidende, 13.6.2004).

»Masseindvandringen fra Mellemøsten, Asien og Afrika rev landets solidaritet i stumper og stykker som ved enorme lynnedslag eller tvangsbehandlinger med elektrochok. Familier gik i struben på hinanden, naboer talte ikke frit med naboer, indoktrinerede skolebørn angreb deres forældre, gamle venskaber brød sammen og blev til fjendskaber. Alle var utrygge ved alle.« (Dansk Folkepartis årsmøde, 15.-16.9.2003).

»Hvordan kunne det lykkes en aktiv socialisme at lægge en jernring om ytringsfrihedens hals i Vesteuropa og binde os for munden? For at genemtvinge indførelsen af det multietnisk samfund lod de en blind terrorbølge slippe løs i Vesteuropa, hvis storbyer blev utrygge og den internationale kriminalitet bedre organiseret. (...) De vil bruge masseinvandring af et proletariat fra den tredje verden til at smadre samfundene - for derefter selv at gribe magten under det store kaos.« (Dansk Folkepartis årsmøde, 15.-16.9.2003).

»Som sådan er det ikke noget problem for et land, at der bor nogle fremmede. Men undersøgelser viser, at kommer man over ca. 2-3% fremmede i et samfund, så bliver der problemer (...) De problemer, der opstår er ikke udtryk for racisme men en kamp om territorium. Vi er tilbage i stammesamfundene, hvor de unge mænd slås for at afmærke deres land. Og hvis vi ikke snart får sat en stopper for dét her, så ender Danmark i borgerkrig om 50 år.« (Dansk Forums medlemsblad, Runestenen nr. 1/1996).

NOTE: Ovenstående citat stammer fra et foredrag på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, som Ulla Dahlerup holdt den 11. oktober 1996. Om afslutningen af foredragsarrangementet skriver Dansk Forums referent, Anette Ladefoged i samme nummer af foreningens medlemsblad som ovenfor: »Afslutningsvis udtrykte formanden for Dansk Forum, Martin Kasler, og Ulla Dahlerup enighed om, at det ikke kan være rimeligt, at vi i Danmark skal til at forsvare vores ret til at være danskere - vi har ret til at sige, at vi er et af de mindste lande i verden og at vi gerne vil bevare vores nationale arv. Nationalisme er en meget vigtig ting, og forsøger man at tage den fra folk, så går det galt. De pointerede begge to, at vi har grund til at være stolte af vores land og de rettigheder, vi har kæmpet for gennem så mange år - og Ulla rundede af med at understrege vigtigheden af debat: 'Får vi ikke det her diskuteret igennem, så får vi netop den racisme, vi er så bange for.'« REL.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


PER DALGAARD (f. 1944)

Dansk Folkeparti, MF (2001-2005; 2009-), byrådsmedlem i Midtdjurs Kommune (2002-)

»Et destruktivt, åndeligt mørke går i disse årtier gennem Europas før så oplyste samfund. Et åndeligt mørke som tidligere prægede Middelalderen og gav denne tid sin modløshed, hvor udtalelser mod religiøse dogmer fik fatale følger. Denne dyne af mørke er igen kommet til at præge mange gode danske borgeres hverdag, med en opgivende holdning overfor uhyrlige hændelser i dagligdagen, som vi tidligere fandt fuldstændig uacceptable. Disse får nu lov til at passere, næsten uden at nogen tager afstand fra dette. Jeg tænker her på den oftere og oftere forekomst af nye udtryksformer i det danske samfund, så som massevoldtægt, mord på egne børn, også kaldet æresdrab, ildspåsættelser i boligblokke, Wild West agtige, røveriske overfald på helt unge mennesker og endnu mere grotesk på vore ældre medborgere. Alt sammen udsprunget af voldskulturen ISLAM.« (Dansk Folkeparti-Århus' generalforsamling, 12.3.2007; http://www.df-aarhus.dk/side3695.html).

»Den øgede og uhæmmede indvandring til Europa af folkeslag med en kultur, der i et og alt er os fjendtligt stemt, medfører så store forandringer i det samfundsliv vi er vant til, at dette af denne årsag bryder sammen. Her er ikke tale om en voldelig overtagelse, eller revolutioner i gammeldags forstand, nej her udøves en langsom, men vedvarende og markant overtagelse af vore institutioner, af vores måde at håndtere udviklingen på, og af den måde vi løser vore konflikter på. Denne daglige nedbrydning sker udelukkende ved den blotte tilstedeværelse af et større og større antal mennesker, som med alle midler vil indføre regler og love fra den kultur, de påstår at være flygtet fra! Det er essensen i problemet. Antallet af de fremmede og deres helt håbløse kultur.« (Dansk Folkeparti-Århus' generalforsamling, 12.3.2007; http://www.df-aarhus.dk/side3695.html).

»Koranen er en lang beskrivelse af vold, hævn, blod, ild, helvede, lidelser under pinsler i helvede for de, der ikke er fuldstændig faste i troen på Islam, krig og mord på modstanderne, og på folk der ikke bøjer sig for Islams love. Er det ikke slået fast utallige gange i alle disse bøger, artikler og de få udsendelser i DR, hvor kritikere af Islam kommer til orde?« (Dansk Folkepartis hjemmeside, 3.10.2006).

»Nu er loven [blasfemiparagraffen] imidlertid pludselig blevet højaktuel, efter at muslimer har sagsøgt Danmarks Radio og TV 2 for at krænke deres religiøse følelser ved at vise Theo van Goghs film 'Submission' – et gribende kunstværk og et forpint nødskrig fra en kvinde, Ayaan Hirsi Ali, der er slæbt gennem omskæring, fornedrelser, tvangsægteskab, indespærring og voldtægt i en forholdsvis normal mus­limsk familie. Hvis ikke hun skulle have ret til at bruge den vestlige verdens ytringsfri­hed, hvem skulle egentlig så? Det er religionskritik fra dybet af en lemlæstet sjæl.« (Folketinget, 17.12.2004: http://www.folketinget.dk/samling/20041/lovforslag/l157/som_fremsat.htm).

NOTE: Ovenstående er den officielle begrundelse for et lovforslag om lovændring, der er fremsat af Dansk Folkeparti (specifikt: Jesper Langballe, Kristian Thulesen Dahl, Per Dalgaard, Christian H. Hansen, Pia Kjærsgaard, Poul Nødgaard og Peter Skaarup). Bemærk at det senere viste sig, at der ikke var nogen muslimer, som havde sagsøgt DR og TV2 - og bemærk især partiets karakteristik af »en forholdsvis normal muslimsk familie«. REL.

»Det er jo en kendt sag, at for en muslim er det helt legitimt at lyve en vantro op i ansigtet angående vedkommendes intentioner, så hvordan kan man overhovedet stole på, at de egentlig vil efterleve demokratiske principper, at det ikke bare er et skalkeskjul, og at det ikke bare er noget, de siger, men reelt set fortæller deres sognebørn, hvis det hedder sådan hos dem, noget helt, helt andet, når de kommer ud blandt dem?« (Folketingets talerstol, 27.4.2004).

»Det er ganske rigtigt, som det fremføres, at vi har religionsfrihed her i landet. Men islam er ikke en religion, det er en umiskendelig politisk manifestation med rod i en kriger -religion , der ikke lader nazismen noget tilbage i vold og grovhed gennem sin historie.« (Jyllands-Posten, 13.2.2004).

»I de senere år har der formodentlig fundet flere tusinde kvindelige omskæringer sted i Danmark, men personligt har jeg aldrig hørt om ét eneste tilfælde, hvor der er blevet rejst sigtelse mod forældre eller andre ansvarlige. Det finder jeg højst besynderligt.« (Kristeligt Dagblad, 20.1.2003).

NOTE: Ovenstående udfald mod somalierne er led i den ophedede stigmatisering, det lykkedes at gennemtvinge under udbredte påstande om, at over tusind somaliske piger i Danmark var i farezonen for at blive omskåret på blodig vis. Det viste sig ikke at være tilfældet - ikke ét eneste eksempel på omskæring af piger blev nogen sinde dokumenteret. Dansk Folkeparti er ikke desto mindre fortsat med at opremse »pigeomskæringer« blandt deres typiske udfald mod »middelalderlige skikke«, som indvandringen hævdes at indføre i Danmark. REL.

»Mere end 50 projekter for unge andengenerations indvandrere findes der i dag. De hjælper ikke en pind. Fædregruppens færden i byen om aftenen, eller hvor de nu befinder sig, har jeg svært ved at se nytten af bortset fra en løn til dem selv. Der findes kun én medicin overfor så primitive elementer og normløse unge: bur dem inde. De hører ikke til i et frit, demokratisk samfund, hvor vi andre danske borgere ønsker at færdes fredeligt mellem hinanden. Dette er ikke Mellemøsten. Dette er ikke junglen, og det er ikke et balkansk røversamfund , hvor kun den stærke har ret til et liv. Vi ønsker vores gamle Danmark tilbage. Vi søger med al magt at få sendt disse vilde og uintegrerbare mennesker hjem. Hjem til de forhold, de ønsker, et samfund skal bestå af: kaos, vold, mord, røverier og ren anarki. Her i landet er de kun til besvær og gør ingen nytte.« (JP Århus, 3.1.2003).

»Udviklingen i verden har desværre gjort det nødvendigt at gennemføre en række love, man tidligere ville have troet umulige at gennemføre. De Europæiske, vestlige lande må beskytte sig mod terror. En terror der udøves af den tredje verdens folk, mod den vestlige verden. En terror udført af fanatiske, religiøse Islamiske grupper, med rod i et middelalder samfund, hvor der ingen demokrati, ingen personlig frihed og ingen perspektiv for samfundsudviklingen findes. En ren kamp mellem meget forskellige kulturer, hvor den enes mangel på udvikling bliver brugt af lederne til at skyde årsagen for dette over på den vestlige verden. At beskytte sig mod sådanne analfabetiske og uvidende menneskers fanatisme er den store udfordring i de kommende år. Det bliver ikke nemt at lovgive ’retfærdigt’ i alle tilfælde, men vi gør vort bedste. Derfor vil der også i en sådan række af love være nogle, som man ikke tidligere drømme om at indføre. Der vil gives muligheder til myndighederne, man ikke tidligere ville have givet lov til. Men står et land, en gruppe lande, i en situation der kræver handling her og nu, kan det til tider medføre at demokratiske og menneskelige hensyn lider skade. I hvert fald i en periode, indtil roen igen er faldet over udviklingen. Så vil normaltilstande selvfølgelig igen blive indført. Det er i hvert fald Dansk Folkepartis hensigt.« (Retspolitik nr. 2, maj 2002).

»Islam er den største trussel mod verdensfreden siden kommunismen faldt. Det er en direkte trussel mod Vesten, æder os op indefra og destabiliserer vores samfundsstruktur på ægte gøgeungemaner.« (Dansk Folkepartis landsmøde, 16.9.2001; citeret efter Jyllands-Posten, 17.9.2001).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


SUNE DALGÅRD (1922-2008)

Den Danske Forening, redaktør af medlemsbladet, Danskeren siden 1987, tidl. næstformand (1987) og tidl. formand (1988-1989)

Om butikker ejet af indvandrere: »Lad det blive et nationalt bud, at ingen ordentlig dansker sætter sine ben i ukrudtsbutikkerne.« (Danskeren nr. 6, 1996).

»Det var svært at rejse modstandskampen for 50 år siden. Det er svært også i dag. Men der er kun én vej. Fremad.« (Danskeren nr. 2, 1990).

Politikerne har »påtvunget Danmark og det danske folk en vældig besættelsesstyrke af fremmede, der kan optræde som håndlangere for 800 millioner muslimer i hele verden, hvis magt og ufejlbarlighed de praler af at repræsentere« (Danskeren nr. 2, 1989).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


JETTE PLESNER DALI

Dansk Folkeparti. Tidl. medlem af Det Radikale Venstre og Venstre. Formand for Forum for Kvinders Retsstilling og Integration, næstforkvinde i Kvinder for Frihed, medlem af Giordano Bruno-selskabet

»Og så er jeg skuffet over, hvor blind og afmægtig det danske samfund er over for de nye totalitære bevægelser, hvoraf Hizb-ut-Tahrir er den mest kendte, men langtfra den eneste. Islamismen knopskyder i utallige foreninger og bevægelser i disse år, sågar i flere mainstream politiske partier, men de har ét fælles præg: sharia skal sættes over dansk ret, og islam skal gøres til statsreligion.« (Jyllands-Posten, 16.5.2004)

»Der findes en gruppe fundamentalister, som har taget deres religiøse intolerance med til Danmark. Og det er som om, at godhedsmafiaen ikke vil anerkende det.« (27.1.2004).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


DEN DANSKE FORENING

Citater fra anonyme eller mindre kendte skribenter

Om kampen mod indvandringen: »Foreningen råder i rigeligt mål over erfaringer fra modstandsbevægelsens tid mht., hvorledes en sådan opgave kan løses effektivt, uden at de, der formidler informationerne, kan identificeres. Der er da også på visse områder allerede truffet sikkerhedsforanstaltninger, som ikke harmonerer med opfattelsen af, hvad der skulle være nødvendigt i et frit samfund.« (Anonym; Danskeren nr. 2, 1987).

»Tilstanden er naturligvis også ulykkelig for de titusinder af danske mænd, der ikke kan konkurrere med de nytilkomne. De må enten give op og affinde sig med en ensom tilværelse suppleret med betalingssex – eller de kan rejse til Østen og hente en brud der.« (Eduardo Farah; Danskeren nr. 1, 1991).

»Spørgsmålet er da bare, om vi i det kristne Vesten er blevet så skvattede, at vi lader os skræmme og lamme. Eller om vi mander os op til at gøre det nødvendige for at uskadeliggøre dem, der vil snigmyrde ikke bare, hvem der tør stå dem imod, men hele vort samfund og de værdier, det er bygget på.« (Anonym; Danskeren nr. 4/1991).

»Sodsværtede mure og et enkelt sted en brandtomt vidner om gryende modstand [mod indvandringen] af mere håndgribelig art, end den af politikerne så tilsvinede Danske Forening præsterer. Som det hedder i den salme, modstandsfolkene gjorde til deres under den tyske besættelse: Kæmp for alt, hvad du har kært ...« (Anonym; Danskeren nr. 6, 1992).

NOTE: Andre citater fra nuværende og tidligere medlemmer af Den Danske Forening, se: Peter Neerup Buhl, Sune Dalgård, Søren Espersen, Ole Hasselbalch, Poul Vinther Jensen, Søren Krarup, Jesper Langballe, Henrik Gade Jensen, Ebbe Talleruphuus, Harry Vinter.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


EKSTRA BLADET

Fra avisens ledere

»Lyv, om så det gælder, har været de rejsende danske muslimers motto. Her har de handlet i overensstemmelse med den praksis, der tillader de rettroende at bruge løgnen som våben, hvis det skader fjenden og hjælper islam. Her må man fastslå, at Ahmed Akkari og hans fæller i Islamisk Trossamfund har været tro mod de muslimske principper.« (Ekstra Bladet, 9.2.2006).

»Vor fatwa har følgende budskab: Vi beder Fanden om at straffe hver en løgnagtig muslim, som drager rundt med falske budskaber om den danske nation. Og vi beder Allah om at eksportere alle ondskabsfulde muslimer, der er krøbet i ly i det danske demokrati, mens de bruger kræfter på at svine det til. Lad dem få plads i et af de 56 muslimske diktaturer, som de har så travlt med at rejse rundt til for tiden - selv om de engang flygtede fra dem.« (Ekstra Bladet, 13.1.2006).

»Der gives en besættelse uden krig. Den lister sig ublodigt ind på os, tager umærkeligt magten over vores tilværelse, og magten over vores frihed som folkeslag. Europæismen og indvandringen er den nærværende trussel mod Danmarks frihed som folkeslag.« (Ekstra Bladet, 5.5.1997).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


MICHAEL ELLEGAARD (f. 1967)

Formand for Frit Danmark (stillede op til kommunalvalget i 2005 i Odense); tidl. formand for Fyns Afdelingen af Fælleslisten Mod Indvandringen; byrådskandidat for Nationalpartiet Danmark i 1993

NOTE: I januar 2007 opfordrede Michael Ellegaard alle medlemmer af den yderligtgående nationalistiske forening Frit Danmark til at bevæbne sig med luftgeværer, fordi han ikke mener, at politiet beskytter foreningen tilstrækkeligt mod angreb fra venstreorienterede og indvandrere. Jydske Vestkysten skriver: »Han har selv købt flere våben. De kan på 35 meters afstand skyde gennem hovedet på en død gris, forklarer han« (19.1.2007). En våbenmekaniker ved Rigspolitiets Våbentekniske Afdeling kalder geværerne »meget, meget farlige« og understreger: »De kan sagtens slå ihjel.« Læs mere her: 'Frit Danmark' bevæbner sig. REL.

»Islam som ideologi er og bliver en femte kolonne i vort samfund - en tikkende tidsindstillet bombe, som er indstillet til at gå af den dag hvor islamisterne ved hjælp af deres høje fertilitetsrate og det representative demokrati kan afskaffe vort samfund som vi kender det idag , og på helt legal vis indføre deres djævletro som den officielle tro/lov og levemåde i Danmark!« (Tale, fritdk.dk, 28.1.2006).

»Når vi taler om fremmede, så er det jo især muslimer, vi taler om. Hvis vi for eksempel ser på Vollsmose, så er det jo især muslimerne, der laver vold, kriminalitet og begår voldtægt.« (Fyens Stiftsttidende, 7.10.2005).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


VAGN ERIKSEN

Dansk Folkeparti, formand for Dansk Folkeparti i Odense, byråds-, folketings- og amtsrådskandidat (2001), byrådskandidat til Odense byråd (2005)

»Alle muslimer skal smides ud af Danmark. Vi kan ikke stole på muslimerne. Hvis de vil leve i Danmark, må de gå væk fra islam og konvertere.« (Dansk Folkepartis årsmøde, 16.9.2001; citeret efter Jyllands-Posten, 17.9.2001).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


SØREN ESPERSEN (f. 1953)

Dansk Folkeparti, MF (2005-), pressechef (1997-2005), tidl. medlem af Den Danske Forening (1989-2002), tidl. folketingskandidat for Fremskridtspartiet

»Jeg synes, at islam er det største problem i verden.« (PET's ekstremisme-konference, 22.4.2009).

»Jo mere jeg beskæftiger mig med problematikken, jo mindre mening giver det for mig at adskille islam og islamisme. Mere og mere bliver det meningsløst for mig fortsat at hævde forskellen. (…) Det handler om, at islam indeholder anvisning på alle livets forhold – herunder samfundets indretning. Det handler om, at demokrati ikke kan eksistere, fordi formen strider mod Mohammeds lære. Det vil sige, at et islamisk flertal pr. automatik, medmindre man da vil optræde kættersk – nødvendigvis må afskaffe demokratiet.« (Jyllands-Posten, 25.6.2007).

»Hvor islam trænger frem, følger ørkenen med.« (Fra folketingsdebat; jf. Information, 24.5.2007)

»Hvorfor skulle man da spørge somalierne om, hvad de mener om det [pigeomskæring], når flertallet af somalierne gør det som noget helt naturligt.« (P1-debatten, 23.8.2006).

NOTE: Denne udtalelse stammer fra en radiodebat mellem Søren Espersen og Niels Erik Hansen, der er leder af Dokumentation- og Rådgivningscentret om Racediskrimination. Niels Erik Hansen fremhævede, at FN skarpt har kritiseret Danmark for ikke at rejse sag mod Pia Kjærsgaard for følgende udsagn:

»I årevis har vi talt om kvindelig omskæring. Vi har set rædselsvækkende skildringer i fjernsynet, vi har i aviserne fået dokumenteret, hvordan omskæringerne foretages med glasskår eller rustne barberblade og under de mest uhygiejniske forhold. Vi har næsten kunnet føle de små pigers smerte. Og vi har i alle detaljer fået udpenslet, hvad der sker med pigerne bagefter - når de vokser op. Når de skal føde deres børn, og hvordan deres seksualliv er ødelagt for altid. Vi har hørt om de livslange traumer, psykisk og fysisk med vandladningsproblemer og infektioner. Hvad var det nu lige, justitsministeren ville have uddybet? Men Lene Espersen har altså meddelt, at hun har behov for yderligere information, inden hun kan fremsætte lovforslaget. Og derfor sender hun nu lovforslaget i høring blandt 39 organisationer, som alle skal kunne gøre indsigelse. Nu er det jo helt efter bogen, at en justitsminister ønsker, at forskellige instanser skal høres om et lovforslag af vidtrækkende betydning: At domstolene skal høres, at rigsadvokaturet skal høres, at politiet skal høres etc. Men jeg må indrømme, at jeg spærrede øjnene op, da jeg på Lene Espersens liste af 39 organisationer så disse: Dansk-Somalisk Forening, Rådet for Etniske Minoriteter, Det Danske Center for Menneskerettigheder, De etniske Minoriteters Landsorganisation, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination. Jeg må spørge: Hvad har et forbud mod lemlæstelse og mishandling at gøre med racediskrimination? Og hvorfor skal Dansk-Somalisk Forening have indflydelse på en lovgivning, der vedrører en forbrydelse, som hovedsageligt begåes af somaliere? Og er det meningen, at somalierne skal vurdere, om forbuddet mod kvindelig lemlæstelse overtræder deres rettigheder eller krænker deres kultur? I mine øjne svarer det til at spørge de pædofiles forening, om de har noget at indvende overfor et forbud mod sex med børn. Eller at spørge voldtægtsmændene om de har noget imod at straffene for voldtægt forhøjes.« (Ugebrev, 23.12.2002. Også offentliggjort i Kristeligt Dagblad, 2.1.2003).

Søren Espersen tilsluttede sig i P1-debatten 100 procent Kjærsgaards udtalelse: »Jeg er fuldstændig enig med hende. Helt præcist. Helt præcist sagt.«

Til trods for at det allerede i januar 2003 kom frem, at der ikke fandtes ét eneste dokumenteret eksempel på omskæring af somaliske piger i de foregående ti år i Danmark, tilslutter Søren Espersen sig næsten fire år senere fortsat denne kriminalisering af en hel befolkningsgruppe i Danmark - på et fuldstændig usandt grundlag. REL.

»Vi vil simpelthen have en lovgivning, som forbyder Hjemmeværnet at optage udlændinge.« (soerenespersen.dk, 13.9.2005).

»Jeg ser, at Jyske Bank indfører Sharia-lovgivning! Banken har hørt, at nogle islamiske oldtidsfund har dekreteret, at muslimer ikke må hverken betale eller opkræve renter. Jyske Bank indfører så flux såkaldte sharia-lån - som kort fortalt er enorme gebyrer i stedet for renter. Resultatet bliver ens for Jyske Bank: de tjener det samme som de ville have gjort på renter. Men selvfølgelig er konstruktionen én stor løgnagtig gang miskmask, som kun tjener to formål: Endnu flere penge i kassen til Jyske Bank - og at smiske for de ekstreme muslimer. Den beklagelige sideeffekt er endnu et slag i ansigtet på de mange muslimer, som brænder efter mentalt at bevæge sig ud af middelalderen og nå frem til vor tidsalder. Og Jyske Sharia-Bank? Ja, dér sætter jeg ikke mine ben mere.« (soerenespersen.dk, 5.9.2005).

Om stormoské i København: »Men hvorfor skulle vi frivilligt tillade etableringen af et brohoved for en religion, som har til formål at komme vor egen tro og levevis til livs? En religion, som kun har hån og foragt til overs for os og det, vi tror på og føler. Hvorfor skulle vi, i trosfrihedens hellige navn, acceptere begyndelsen til vor egen undergang som kristent folk?« (JP København, 23.12.2004).

NOTE: Ovenstående passage mod en stormoské i København er ord til ord et genbrug fra en kronik af Pia Kjærsgaards fra 1998, hvor den var et udfald mod en stormoské i Århus. Nøjagtig samme ord var i øvrigt også en del af Kjærsgaards tale på Dansk Folkepartis årsmøde i 1999. REL.

Om Kamal Qureshi, som deltog i en fest hos Dronning Margrethe, iført shervani, en traditionel pakistansk dragt: »Han ville skille sig ud og være speciel. Han ville hæve sig over sine kolleger. Han ville hævde sig som pakistaner. Med sin egocentriske, trodsige og selvhævdende demonstration lige for næsen af dronningen og den kongelige familie nåede han også lige at få tørret næse i det land, der har givet ham indfødsret og gjort ham til dansk folketingsmand. Han kan simpelthen ikke fordrage Danmark«. (Dansk Folkeblad, marts 2004).

»Herhjemme har vi i årevis stået på hovedet for at gøre det så godt som muligt for de fremmede. Alt bliver der sørget for fra det øjeblik, de ankommer: Tøj, forplejning, bolig, uddannelse, sundhed, kontanter. Uden at det skal lyde selvrosende: Pænt, tolerant og dannet af danskerne! I det lønlige håb, at vi vil møde den samme tolerance, pænhed og dannethed, som vi udviser, accepterer vi endog middelalderlige levemåder som mandschauvinisme, voldelig opdragelse, adskillelse mellem kønnene, tvangsægteskaber, pigeomskæringer, prygl og hjernevask af skolebørn.« (Dansk Folkeblad nr. 7, 1998).

»Muhamedanismen og Islam er den største trussel. Det er fuldstændig væsensfremmede mennesker. Kampen mod muhamedanerne og EU hører til Danmarkshistoriens fire vigtigste (de andre er kristendommens indførelse og tabene af Skånelandene og Sønderjylland).« (Berlingske Tidende, 20.4.2000; gentaget i Danskeren nr. 4, 2000).

»'Jeg tror bestemt ikke, at dansk kultur vil tage skade af fremmed indflydelse,' er det normale standard-svar fra politikerne. Og disse politikere har da ret: Hvis det altså gælder bagning af pandekager efter gamle opskrifter, hvis det gælder om at danse folkedanse i sjove, finurlige og farverige kostumer, hvis det gælder om at blafre med Dannebrog og synge Alsang - og hvis det gælder om at synge 'Der er et yndigt land', når der er landskamp i Parken. Men dansk kultur er noget andet. Dansk kultur er det, der blomstrer inden for det danske riges grænser. Den kultur, der blomster, når danske - uden at skulle tænke over det - ved, hvad der er vort, og hvad der ikke er vort. Det er den kultur, som blomstrer, når vi stille kan sludre med vores nabo over hækken en sommeraften. Det er den kultur, som blomstrer, når vi tør sende vore teenagere ud på gaderne uden at skulle ryste for, om de kommer levende hjem igen. Det er den kultur, som blomstrer, når vi lever trygt i bevidstheden om, at der er danske politifolk til at sørge for ro og orden, at der er danske soldater, der står rede til at sikre vore grænser - og kun lukker dem ind, som har et gyldigt ærinde i vort land.« (Den Danske Forenings medlemsblad, Danskeren nr. 3, 1994).

»Så pludselig kom han. Ikke fordi nogen egentlig havde lagt mærke til ham, for der var så mange andre folk af så mange andre nationaliteter - og alle havde de det til fælles, at de bare sad og nød forsommeren på Kultorvet. (...) Men åbenbaret fra de talrige poser og kufferter trak fyren så et umanerligt væld af tam-tam-trommer og bongo-trommer i een lind strøm. Vi frygtede det værste - og vores bange anelser skulle blive opfyldt. (...) denne trommedoktor ikke alene slog rytmen - han hamrede. Han baskede løs, som om alle Kultorvets onde ånder skulle uddrives een gang for alle! (...) Han tævede løs og tam-tammede, så den gruppe af svenske turister, der lige var kommet op i Rundetårn et par hundrede meter længere væk, måtte holde fast i gelænderet for ikke at blive rystet af, og i Synagogen i Krystalgade måtte et par rabbinere gå sammen om at forhindre tora-rullerne i at rulle sig ud. Og Kultorvet selv! Ja, det var ubeskriveligt. Og så pludselig slog det mig, at ikke een - ikke een! Mig selv iberegnet - bad heksedoktoren om at holde op. (...) For manden, som spolerede freden, var jo afrikaner. Han var sort, og derfor var der ingen, der sagde noget. (...) Alle havde bare konstateret, at han var fremmed, og neger - og at enhver mishagsytring derfor ville være racisme. Jeg har brugt denne lille beretning for med et eksempel at beskrive, hvor langt vi er kommet i Danmark med hensyn til selvcensur. At vi - af frygt for at blive stemplet 'racist' - lægger bånd på os selv i en grad, der ikke længere kan siges at være rimelig.« (Danskeren nr. 5/1992).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


RUTH EVENSEN

Leder af den kristne frimenighed Faderhuset

»Se, hvad der sker i vores land. Se, hvordan fremmede guder kommer til vores land og råber op. Danmark er et kristent land, siger hun (...) Gud elsker nationerne. Gud elsker Danmark, og Gud har en plan for Danmark.« (Kristeligt Dagblad, 5.8.2002).

NOTE: Ruth Evensens menighed, Faderkirken, var medarrangør, da Moses Hansen afholdt sig korstog mod islam på Nørrebro i august 2002. Guds »plan« for Danmark vendte Evensen tilbage til i marts 2007, da hun under en gudstjeneste i Faderhuset udtalte: »Gud har store planer med Faderhuset. De fleste tror, at vi snart kan ånde lettede op. Men sådan bliver det ikke. Er det ikke fantastisk, at en menighed af rettroende og disciplinerede kristne, har kunne have sådan en samfundsforvandlende kraft? Vi er eksponeret ikke bare i hele Danmark, men også det meste af verden. Hvad siger I? Hvad synes I det næste skal være? Hvad med homoseksualitet?« (jf. Jeppe Kabells referat, 5.3.2007).

Faderkirken købte i 1999 Ungdomshuset på Jagtvej 69 i København og lod i marts 2007 huset nedrive under politibeskyttelse og voldsomme gadekampe. Læs også baggrundsartiklen Ungdomshuset kontra Faderhuset og Ruth Evensen og nedrivningen af Ungdomshuset. REL.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


LOUISE FREVERT (f. 1953)

Tidl. MF for Centrumdemokraterne (2007), tidl. MF for Dansk Folkeparti (2001-2007), tidl. medlem af Borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti (1999-2007), tidl. medlem af Borgerrepræsentationen for Det Konservative Folkeparti (1994-1997 og 1998)

Efter lang tids frustrationer over partiledelsen meldte Louise Frevert sig ud af Dansk Folkeparti den 8. maj 2007. Hun ledsagede udmeldelsen med en række frontalangreb på især Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl og Søren Krarup, bl.a. i erindringsbogen 'Grib chancen', der udkom to dage efter udmeldelsen. Læs mere her: Louise Frevert kontra Dansk Folkeparti.

Den 28. september 2007 meddelte Centrumdemokraterne på et pressemøde, at Louise Frevert havde meldt sig ind i partiet og fremover ville repræsentere CD i Folketinget og Borgerrepræsentationen. Læs mere her: Louise Freverts spring til CD.

Imidlertid havde Frevert allerede i månedsvis været aktivt involveret i partiet De Frie Demokrater (med bl.a. John Gade og Ole Gerstrøm), der ligger til højre for Dansk Folkeparti i flygtinge- og indvandrerpolitikken. Hensigten var at præsentere hende som partiets frontfigur i maj 2007, da hun brød ud af Dansk Folkeparti, men planerne blev sat på standby, fordi Naser Khaders nye partidannelse, Ny Alliance løb med så megen medieopmærksomhed. Blot en uge før hendes partiskifte til Centrumdemokraterne, var hun i samarbejde med De Frie Demokrater, som blev chokeret over hendes pludselige spring til CD.

Frevert afviser ikke forløbet, men udtaler om sin politiske kovending: »Det viser, at man er i udvikling. Jeg har nu fundet en plads, hvor jeg kan sige de ting, jeg har lyst til.« (Nyhedsavisen, 29.9.2007).

Ved folketingsvalget i 2007 nåede CD imidlertid ikke at samle underskrifter nok og kom ikke på stemmesedlen.

»... Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester, Jacob Hougaard (S) [påstår], at han skam ikke ønsker at tage religiøse særhensyn. Man undres, men glædes over denne tilsyneladende kovending. Betyder det så, at de københavnske daginstitutioner ikke skal stå for serveringen af kød, der har været udsat for besværgelser af religiøse mænd med langt skæg (halalkød)? Vil konsekvensen af dette skift i politikken således medføre, at vi kan befri de stakkels muslimske piger for de helbredsskadelige klædedragter, der udvisker deres identitet og medfører sygdomme pga. mangel på vitamin D samt stop for seksualiserering af pigerne pga. mændenes lyster (begrundelsen for sløret er som bekendt, at manden fristes over evne, når han ser en piges hår og hud)?« (JP København, 16.3.2007).

Louise Freverts udlægning af Pisa-undersøgelsen af københavnske skoleelever, er »nemlig at indvandrerbørnene bare generelt er uhyre ringe ligegyldigt, hvilke omstændigheder man byder dem.« (Politiken, 25.8.2005).

»Selvom Per Bregengaards forestilling, om at der ingen forskel i indvandrerbørnenes evner er i forhold til, om der er mange eller få indvandrere i klassen, skulle vise sig at være rigtig, så er der alligevel mindst ét tungtvejende argument for at sprede indvandrerbørnene: Ungerne skal simpelthen lære, at de bor i København og ikke i en eller anden arabisk storby, og det er jo den opfattelse, man bibringer børnene, når de ikke kan se en indfødt dansker så langt øjet rækker.« (Politiken, 25.8.2005).

»Hate-crimes begås mod andre. Hjemløse, der bliver overfaldet på åben gade af indvandrere, som tilfældet var i Valby for nylige, jøder, der ikke kan bære en kippa eller en Davidsstjerne uden at blive udsat for chikane på Nørrebro og såmænd også bøsser, der chikaneres af muslimer. Og netop dette sidste er fællesnævneren for alle disse afskyelige forbrydelser. De begås af muslimer.« (Jyllands-Posten, 1.8.2005).

»Hvad med de mange muslimske kvinder, hvis liv dikteres af fanatiske imamer, forstokkede fædre, fætre og brødre, og som ikke tør gå uden for en dør uden at være pakket ind fra top til tå? Hvad med de mennesker, der udsættes for vold, spyt og tilråb, fordi de formaster sig til at bære et kors om halsen eller en jødisk kippa på hovedet det forkerte sted? Hvad med hjemløse, der brutalt overfaldes og lemlæstes af indvandrerdrenge på Nørrebro?« (www.danskfolkeparti.dk, 12.7.2005).

»Vor naive indstilling til humanitet og menneskerettigheder gør os alle til lette ofre for en totalt menneskefjendsk religion, der under den 3. Jihad i disse år tilkæmper sig stadig mere magt i de vestlige demokratier, under trusler om terror af en styrke, Verden ikke tidligere har oplevet – terror uden grænser – som ingen vestlig regering har midler til at beskytte sig imod, under den nuværende 'humane' lovgivning. Vi venter kun på, at terrorbomberne skal sprænge vore demokratier, så de krakelerer, før vore anti-terrorstyrker kan træde i funktion. Det véd Det Muslimske Broderskab, så de har frit spil til at planlægge og gennemføre deres aktioner, hvor og hvornår det passer dem. Og det er ikke engang nødvendigt at lade bomberne sprænge, for vor frygt er allerede så stor, at vi næsten overalt hjælper muslimerne med love, der beskytter dem imod landets egne borgere.« (Morsø Folkeblad, 6.4.2005).

NOTE: Ovenstående debatindlæg fra Morsø Folkeblad fandtes også under de mange upublicerede indlæg på Louise Freverts hjemmeside, som hun i slutningen af september 2005 først stod inde for og forsvarede, siden beklagede og til sidst tilskrev sin daværende webmaster, Ebbe Talleruphuus (Se Frevert & Talleruphuus). At det imidlertid samtidig er offentliggjort i hendes eget navn, dokumenterer naturligvis at hun ikke kan fraskrive sig dem, som det bl.a. påvises i bogen Louise Frevert-sagen - dokumentation af Dansk Folkepartis dobbeltspil. REL.

»Jeg kan da udmærket forstå, at det er fristende at sikre sig stemmefremgang ved at støtte bl.a. de muslimer, der bor i Danmark, men regningen kommer en dag og den kan blive dyr for landet. Her tænker jeg ikke på de 35 milliarder skattekroner det koster os, at have dem boende i landet - pr. år – det er langt farligere, at de radikale er med til at sikre, at disse fremmede – ikke integrerbare borgere – får etableret et magtapparat i vort land, som vor lovgivning, og dermed vore myndigheder, slet ikke er gearet til at imødegå.« (Frederiksborg Amtsavis 17.3.2005).

»Som et tidevand oversvømmer muslimernes indignation Danmark. Med forurettede miner og anklager mod danskere ser vi dag efter dag muslimer tone frem i alle medierne. Medierne giver muslimerne mere og mere plads, men vi har jo ytringsfrihed. Ja, det har vi da, men gælder det også for danskerne? Hvor er det nu lige, at vi som danskere har hånet islam? Det er den sætning, der ustandselig er blevet sagt og hørt i de seneste dages konfrontationer: At danskerne håner islam. Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke har hørt én eneste hånlig bemærkning om islam ...« (JP-København, 8.12.2004).

»I flere dage har Politikens sider været fyldt med omtale af andengenerations indvandrere, der er erklærede fundamentalister. Vi er mange danskere, der er dødhamrende trætte af den for positive særomtale (...) Det er ganske horribelt, at vi som borgere ikke snart griber ind over for dette vanvid, og får etableret en dialog på tværs af religion og kulturel baggrund. Det skal dog pointeres, at der ikke kan foregå en ordentlig dialog, så længe de danskere, der har en anden etnisk oprindelse end os, ikke snart begynder at synge som de fugle de er iblandt (...) Vi er alt for flinke eller (...) naive og har i passivitet længe nok set på denne arrogante holdning vores etniske minoriteter mange gange fremviser.« (Politiken, 26.11.1996).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


FREVERT & TALLERUPHUUS

Louise Frevert & Ebbe Talleruphuus, 2004-2005

NOTE: Ebbe Talleruphuus var webmaster for Louise Frevert, da hendes hjemmeside blev relanceret i forbindelse med kandidaturet til overborgmesterposten i København i 2005. Hjemmesiden offentliggjorte en række anti-islamiske indlæg under kategorien »artikler, som ingen tør trykke« den 15.-16. september 2005, som blev afdækket på Ekspaist.dk og Humanisme.dk et par uger senere.

Dette førte til en mediestorm mod Frevert og Dansk Folkeparti i slutningen af september og begyndelsen af oktober, hvor Frevert først stod ved artiklerne og forsvarede indholdet, siden beklagede det, og efter 2½ døgn afviste helt at have skrevet det - mens Peter Skaarup tilmed hævdede, at hun end ikke havde haft
kendskab til indholdet. Under dette forløb blev artiklerne slettet, men en del af udsagnene dokumenteres her, og hele affæren er belyst i bogen Louise Frevert-sagen - dokumentation af Dansk Folkepartis dobbeltspil.

Louise Frevert blev politianmeldt for overtrædelse af racismeparagraffen, men politiadvokat Michael Jørgensen afviste at retsforfølge hende, så hun kom ikke for en dommer. REL.

»Alle genetiske danskere kender Holger Danske, der sidder i sin dybe, mørke kælder under Kronborg, og vi véd, at helten er klar til at bryde marmorbordet foran sig og trække det lange hvide skæg fri for at rejse sig og hjælpe Danmark i nødens stund. H.C. Andersen har skrevet et lille eventyr om Holger Danske og vort Rigsvåben med de tre kronede løver og hjerterne - et smukt lille eventyr, men som altid med en dybere mening, for Holger Danske er altid vågen og beredt til at gribe sit sværd for at forsvare de danske værdier og den danske kultur. Under 2. Verdenskrig , hvor regeringen lod den tyske besættelsesmagt få uhindret adgang til landet, blev den mest kendte frihedskæmpergruppe opkaldt efter vor sagnhelt, så det blev ham, der reddede nationens ære overfor vore allierede, der befriede os i 1945. Han er vort symbol på, at Danmark aldrig vil lade sig overtage af en fremmed kultur, der under dække af menneskerettigheder og religionsfrihed langsomt, men sikkert, vil underminere vort frie og åbne samfund, hvis ikke Holger Danske atter rejser sig i al sin vælde og stopper den snigende kræft. Han sidder dog stadig urokkelig bag sit bord under Kronborg, så faren er måske endnu ikke overhængende - eller måske håber han blot, at vore vise medlemmer på Tinge i tide får lavet nogle love, der effektivt stopper kræftangrebet. Om det bliver med kniv eller jura er ikke afgørende, men tiden er os imod, og svulsten kan vise sig dødelig om et overskueligt antal år. Har helten først blandet sig vil det give genlyd i den vestligt orienterede del af verden, for Frode Fredegod vil næppe overleve. 'Ja, husk kun på mig I Danske Folk ! behold mig i Tanke ! jeg kommer i Nødens Time !'« (»Sagnhelten Holger Danske i Islams skygge«, FREVERTS HJEMMESIDE, 16.9.05).

»Muslimerne vil ikke integreres – de vil ikke være danskere – det er ikke det de er for !! Enhver troende muslim bliver dagligt indpodet, at hans opgave er at omvende de vantro danskere til Islam – det er hans hellige pligt, og integration, d.v.s. accept af dansk kultur og danske love vil være det modsatte af det hans præst, imamen, prædiker hver uge. Lad os tydeliggøre problemet ved at sammenligne med en kræftlæges dagligdag. Hvis lægen skulle helbrede sine patienter med det der svarer til 'integration' ville det betyde, at han skulle forsøge at overtale kræftcellerne til at blive gode, velfungerende og sunde celler, der kunne arbejde harmonisk i patientens krop. Han skulle afstå fra enhver form for terapi, strålebehandling eller operation, blot tale til kræftcellerne - og så observere, at de blot bredte sig i patientens krop, uhindret. Vi kan også sammenligne med en computervirus. Hvis du har et effektivt anti-virus program kan du måske undgå, at den angribende virus får sat sig fast i et af dine vitale programmer, men er det først sket, må der specialister til - og sikkert et nyt , rent, styreprogram til, for at løse problemet effektivt. Det et anti-virusprogram gør, er at ødelægge den angribende virus straks, eller at indkapsle det som kræftlægen også kan forsøge - sætte det i karantæne, så det bliver virkningsløst.« (»Integration af muslimer er er paradoks«, FREVERTS HJEMMESIDE, 16.9.05).

»I virkeligheden findes der næppe noget land i verden, hvor befolkningen er mere tolerante og åbensindede end danskerne! Hvorfor så disse race-love? Det skyldes alene den omstændighed, at muslimerne i landet lever under en totalt anderledes kultur og religion, der må kaldes den mest menneskefjendske i Verden. Islam er kompromisløst intolerant, så ethvert forsøg på at nærme de to kulturer er dødfødt.« (»Er danskerne virkelig racister?«, FREVERTS HJEMMESIDE, 15.9.05)

»Berlingske Tidende har taget hul på et tidligere tabubelagt emne gennem flere sammenhængende artikler, bl.a. en serie skrevet af Poul Høi, Santa Fe, under navnet: Over Atlanten – yderst velskrevne og uhyggeligt informative. De afslører med amerikanske kilder det, som Dansk Folkeparti har sagt i 10 år, at muslimerne er den største fare Europa har været i siden 2. Verdenskrig – nogle vil sige nogensinde, for terror i den nukendte form er den værst tænkelige fjende noget vestligt samfund kan blive ramt af. Med få midler kan vore modstandere ramme os hvor som helst og når som helst uden at vore myndigheder har noget våben til at imødegå det. Det er som en selvpåført cancer, som har de bedst tænkelige vækstbetingelser i vor krop og derfor udvikler sig hurtigere end vore læger kan behandle den. Resultatet kan let blive dødeligt ! Poul Høi fremhæver Danmark som værende 10 år længere fremme i den begyndende kamp mod den snigende gift i de vestlige samfund, og siger direkte, at det kun kan skyldes, at Dansk Folkeparti har holdt véd sin kampagne og fået den store folkelige opbakning – på trods af smædekampagner og politiske forhånelser, men desværre er det langtfra nok til at stoppe den muslimske fremmarch – der skal langt flere nye love til for at vore anti-terror myndigheder kan få de helt nødvendige værktøjer til at klare deres del at arbejdet – og redde vort demokrati. Kræften skal bekæmpes indefra !« (»Hvordan skal det danske samfund reagere på de herboende muslimer, der ikke ønsker integration?«, FREVERTS HJEMMESIDE, 15.9.05).

»Vi behøver ikke at ændre mange kommaer i forfatningens artikler vedrørende menneskerettigheder, hvis vi blot tilføjer, at vore menneskerettigheder fremover ikke gælder for ekstremt voldelige grupper af muslimer, der styret af Det Muslimske Broderskab i Europa uddanner og kontrollerer flere millioner af unge muslimer til at underminere vore demokratier . Disse terrorist-grupper er fordelt i celler overalt i Europa, og med rigelige økonomiske midler fra bl.a. Saudi-Arabiske rigmænd, kan de fortsætte mod deres mål : At overtage kontrollen med de europæiske demokratier, ved bl.a. at udnytte vor indbyggede svaghed : Menneskerettighedslovene. Disse love forhindrer, at de enkelte lande vedtager egne love, der effektivt kan beskytte dem mod den muslimske fare – en fare, der er langt større end vi nogensinde tidligere har oplevet, for den er skjult for vore øjne – der er ingen synlig fjende – og vi har ingen midler til at bekæmpe den i dag ! - den kan sammenlignes med en kræftknude, vi véd vil fælde os , hvis vi ikke finder den og tilintetgør den, før den spreder sig – men midlet lægen kan ordinere er to Panodiler pr. dag !« (»Debatten om menneskerettighederne«, 15.9.05, FREVERTS HJEMMESIDE).

» ...deres religiøse ledere, imamerne, fortolker dagligt Koranen således, at de herboende muslimer har en hellig pligt til at omvende os til den rette tro, Islam - eller eliminere os !! - så enkelt kan det siges, og så enkelt er det.« (»Grundlaget for vort demokrati er ved at smuldre!«, FREVERTS HJEMMESIDE, 15.9.05).

»Det forhold, at de er født i Danmark og taler dansk ændrer ikke på deres grundlæggende indstilling - hvad der så end sker, så de mener det er deres ret at voldtage danske piger og slå danske borgere ned for fode.« (»Hvorfor tale om Muslimerne og dermed Islam som en trussel«, FREVERTS HJEMMESIDE, 15.9.05).

»Som kendt medlem af Dansk Folkeparti bliver man ofte indblandet i diskussioner om muslimerne i Danmark, og skal argumentere for, at de af DF anses for at være den største trussel mod nationen der findes i dag. Vi bliver ofte anset for at være rabiate og direkte racistiske med de holdninger vi giver udtryk for, men det er jo ikke uden grund, at DF er blevet landets tredje største parti, og at vores tilslutning i befolkningen er stabilt stigende.« (»Hvorfor tale om Muslimerne og dermed Islam som en trussel«, 15.9.05: http://www.louisefrevert.dk/vistekst.php?nr=22).

»De mange sorte penge der kanaliseres til udlandet kan jo bruges til på længere sigt at skabe sig magtpositioner for muslimer i det åbne, og næsten ubeskyttede danske samfund. For at overtage styringen af et lille samfund som det danske, kræves ikke et egentligt flertal i befolkningen, blot, at man har den fornødne indflydelse og magt, og det er her de mange penge på sigt kommer i spil, for penge er magt ! Når jeg betegner vort samfund som næsten ubeskyttet, skyldes det, at vore love som nævnt slet ikke er gearet til at imødegå den snigende magtovertagelse, der finder sted i disse år. Vi støtter dem tværtimod såvel økonomisk som i praksis, ved at straffe de danskere, der kommer med kritiske udtalelser om vore muslimske medborgere – racismeparagrafferne som de kaldes. En anden, og langt farligere trussel kan vi takke vores liberale religionsfrihed for, for ifølge dansk lov, skal alle kunne dyrke deres egen religion frit i landet.« (»Hvorfor tale om Muslimerne og dermed Islam som en trussel«, FREVERTS HJEMMESIDE, 15.9.05).

»For vi må jo ikke glemme, at vi rent faktisk lever under en 3. Jiihad, en hellig krig mod den vestlige verden, herunder det fredelige Danmark. Og under krig er alt tilladt for de hellige krigere, 2. generationsindvandrerne i omegnskommunerne, der vil gøre alt for at blive helte hos Allah, så deres familie kan blive stolte – og i øvrigt blive forsørget resten af deres dage af det muslimske samfund for tabet af deres modige søn.« (»Hvorfor tale om Muslimerne og dermed Islam som en trussel«, FREVERTS HJEMMESIDE, 15.9.05).

»De nævnte unge må vi anse for at være krigsmodstandere, og ikke blot forstyrrede unge danske drenge med muslimsk baggrund, og krigsmodstandere må man fange og uskadeliggøre. Vore love forbyder os at dræbe vore modstandere officielt, så vi har kun den mulighed at fylde vore fængsler med disse kriminelle. Det er en uhyre kostbar løsning, og da de aldrig vil angre deres gerninger, vil de hurtigt sætte sig på fængslerne, på samme måde, som rockerne gør det i dag. Vi må nok tænke i andre baner, og f.eks. modtage et russisk tilbud om at opbevare småslynglerne i russiske fængsler for kr. 25 pr. dag – det er langt billigere, og deres muligheder for at påvirke deres omverden bliver elimineret. Selv denne løsning er dog rimelig kortsigtet, for når de vender hjem igen, er de blot endnu mere opsatte på at dræbe danskere.« (»Hvorfor tale om Muslimerne og dermed Islam som en trussel«, FREVERTS HJEMMESIDE, 15.9.05).

»Danmarks giftigste og mest livsfarlige cocktail er: Menneskerettigheder + religionsfrihed + integration - her kommer vort demokrati virkelig i fare!!« (FREVERTS HJEMMESIDE, 15.9.2005).

NOTE: Ifølge Ebbe Talleruphuus' forklaringer skrev han og Louise Frevert i fællesskab bogen Kort og godt (2004), som blev uddelt i 10.000 ex. under Freverts folketingsvalgkamp i januar-februar 2005, og som var online på hendes hjemmeside i slutningen af september.

Dansk Folkepartis Peter Skaarup påstod imidlertid i modstrid med både Freverts og Talleruphuus' forklaringer, at Frevert slet ikke var involveret, men at det alt sammen alene var Talleruphuus' pen. Frevert udtalte så sent som mandag den 3. oktober kl. 10, at hun »selvfølgelig« selv havde skrevet bogen, men allerede samme dag kl. 16 vendte hun atter på en tallerken og hævdede nu, at det
ikke var noget, hun selv havde skrevet.

Citater fra kapitlet »islam - og danskerne« i den omstridte bog følger nedenfor. REL.

»Det der sker er tydeligvis, at de mest fornuftige af de herboende forstår at udnytte de mange muligheder de får i Danmark, og det er de langt bedre til end danskerne selv. De er langt mere arbejdsomme og loyale overfor deres familie - og deres kultur - end vi danskere, så de vil vinde kampen om landet, langsomt, men sikkert, og det uden at få egentligt flertal befolkningsmæssigt. De vil forstå at få indflydelse i flere og flere af vore vigtigste organer og besætte nøglestillinger, uden at danskerne opdager faren - før det er for sent. Vi bliver ramt af vore egne 'menneskeretslige' love og må se på, at vor kultur og styreform må vige for en overmagt, der bygger på 1000 års diktatur-styre, præstestyre.« (Kort og godt, s. 36).

»Fremmarchen er ægte nok. Den kan måles. Men de muslimske midler til at nå målet for den igangværende 3. hellige krig (3. jihad) er hemmelige. De kendes kun af en meget lille kreds af de herboende muslimer, der er dansktalende. Deres opgave er at rekruttere nye tilhængere i Danmark blandt 2. generations-indvandrere - og det er ikke svært, også ægte danskere ser dette som en mulighed for endelig at få magt over det samfund, hvis ledere de hader eller foragter.« (Kort og godt, s. 37-38).

»Som det fremgår bliver alt nøje styret af de muslimske præster i landet - flere af dem taler end ikke dansk - og hvorfor skulle de dog kunne det - for de er jo blevet budt velkommen af det danske velfærdssamfund i religionsfrihedens hellige navn. Disse præster har magt til at hjernevaske de unge vildførte drenge, så de tror at de bliver helte hos Allah, hvis de ofrer deres liv som selvmordsbombe, der dræber et stort antal af de vantro danskere. Deres familie vil blive forsørget resten af deres dage af et taknemmeligt muslimsk styre, og vil blive helte på Jorden. Den 3. jihads kampmidler er at skabe frygt blandt den almindelige danske borger og dermed destabilisere vort samfund indefra ...« (Kort og godt, s. 38-39).

NOTE: Bortset fra ubetydelige småjusteringer er samtlige ovenstående citater fra kapitlet »islam - og danskerne« i bogen Kort og godt identiske med passager i artiklen »ISLAM og danskerne« fra den slettede sektion på Freverts hjemmeside. Endnu et bevis på, at Freverts mange forklaringsskift om, hvornår hun har skrevet og ikke-har-skrevet hvad, både var usammenhængende og modstridende, da alt dette blev oprullet i medierne i slutningen af september og begyndelsen af oktober 2005. Hele affæren er belyst i bogen Louise Frevert-sagen - dokumentation af Dansk Folkepartis dobbeltspil. REL

TILBAGE TIL SIDENS TOP


ALLAN FUGLSANG

Tidl. folketingskandidat for Fremskridtspartiet

Allan Fuglsang skriver i maj 2002 en e-mail til 44 folketingsmedlemmer, hvor det bl.a. hedder:

»Ikke nok med at asylanter og indvandrere koster samfundet milliarder af danske skattekroner hvert eneste år - næh, vi skal oven i købet finde os i at blive forhånet, tilsvinet for vores tro, se på misbrug af vores kirker, misbrug af vore børn, misbrug af vores tillid og så videre og så videre.«

»Etniske danskere har ret til at kalde sig et folk, med eget sprog, egen oprindelse eget land, eget flag og egen kultur - ja, faktisk er en af de ældste danskere dateret til ca. 50.000 f.kr., så det er ikke bare en påstand. Det er en kendsgerning - og I vil vel ikke være med til kulturdrab, folkemord og etnisk udrensning?«

»Så, hvad med at I begyndte at synes bedst om jeres eget folk i stedet for at være så forliebt i disse samfundsnedbrydende, halv- og helkriminelle, potentielle samfundsnassere og tillidsmisbrugende, psykopatlignende 'vantrobekæmpere' - det ville klæde jer!«

NOTE: I juni 2003 bliver Fuglsang idømt ti dagbøder à 400 kr. ved byretten i Herning for overtrædelse af racismeparagraffen pga. ovenstående, og i februar 2004 stadfæstes dommen af Vestre Landsret. I november 2004 får han samme dom ved Herning Byret for siden at have offentliggjort ytringerne på Ekstra Bladets internet-debatside. REL.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


MOGENS GLISTRUP (1926-2008)

Fremskridtspartiets stifter og tidl. formand, tidl. MF (1973-1983 og 1987-1990)

NOTE: Mogens Glistrup døde den 2. juli 2008. Læs: Mogens Glistrups arv. REL.

»Islamlobbyister og andre vesteuropæere trøster sig med, at mange muslimer i vore lande nok ikke er farlige fundamentalister. Men ingen af os ved, hvem dét vil være, når udryddelsesdjihad mod os er dekreteret. F.eks. fra Teheran eller andre muslimmagtbaser. Derfor er det nødvendigt at rykke alle op med rode. Som ukrudt bekæmpes.« (Danskeren nr. 2/2006).

NOTE: I 2000 blev Glistrup i byretten idømt 20 dages betinget hæfte for racistiske udtalelser under og ugen efter Fremskridtspartiets landsmøde i 1999, bl.a. følgende udtalelse til TV2 Nyhederne: »Jeg skal redde Danmark. Muhamedanerne venter på, at de bliver stærke nok, så de kan slå os ihjel.«

I marts 2003 skærpede Østre Landsret dommen til 20 dages ubetinget hæfte, som Glistrup måtte afsone i Vordingborg arrest. REL.

»Har du aldrig hørt, hvordan man argumenterer vedrørende Barsebäck eller pesticider i landbrugsvarer og så videre? Enhver tvivl skal komme de onde til skade, og derfor gør det ikke så meget, om man kommer til at udvise 100.000 for mange. Vi er i forvejen for mange på den danske jord, så om vi kommer til at sende 3-4-500.000 for mange ud, det gør ikke noget. Det ville være værre, hvis vi kom til at sende for få ud.« (Ekstra Bladet, 13.10.1999).

»Selvfølgelig er jeg racist – det er alle gode danskere. Enten er man racist, eller også er man landsforræder.« (Berlingske Tidende, 11.10.1999).

»Jeg foreslår 8.000 ekstra betjente. En sådan styrke vil være nødvendig for at indfange muhamedanerne, når loven bliver vedtaget, og i mellemtiden kan de sættes ind over for rockere, narkomaner og indbrudstyve.« (Jyllands-Posten, 1.10.1999).

»De får tre måneder til at rejse ud. Og hvis de ikke er rejst ud, så skal de indfanges og placeres i lejre, som vi havde flygtninge i i sin tid og simpelt hen udbydes i licitation med dem, der vil betale mest for at få dem – de får dem så. F.eks. Paraguay siger: 'Vi vil gerne have 6.000 muhamedanske piger i alderen mellem 12 og 20 år, og det vil vi gerne betale fem millioner for,' ja, så går de fem millioner ned i den danske statskasse, ikke.« (DR-P3s program 'U-land', 28.9.1999).

»Man kan ikke bare importere muhamedanere og muhamedanere, og det er jo kun for at udrydde og dræbe danskerne, at de kommer her.« (TV2 Nyhederne, 27.9.1999).

»Nå, ja, men altså muhamedanerne har hele den store del af verden fra Marokko i vest til Filippinerne i øst, der er så mange steder, hvor de kan være, hvor de hører til, og hvor i alverden skal vi så udsætte os for, at den invasion og kastrering og drab, som den danske befolkning kommer ud for ...« (TV-programmet Tre på tråden, 25.2.1997).

»[1]... nå, ja, men altså muhamedanerne har hele den store del af verden fra Marokko i vest til Filippinerne i øst, der er så mange steder, hvor de kan være, hvor de hører til, og hvor i alverden skal vi så udsættes os for, at den invasion og kastrering og drab, som den danske befolkning kommer ud for. (...) [2] og sværdets områder det er, hvor der er nogle vantro som os, der ikke er muhamedanere, og de skal udryddes, det er det som muhamedanismens kerne er i (...) [3] altså, muhamedanerne, det er jo verdensforbrydere par excellence (...) [4] man har slet ikke fortalt, hvad muhamedanismen er for en verdensforbrydelse. (...) [5] om hvem enhver, der har studeret muhamedanismen ved, at de kun er her for at indsmigre sig, indtil de er stærke nok til at henrette os. De skal ud, fordi det er i den grad en fare, at f.eks. hende der ringede, hendes børnebørn ville ganske givet blive dræbt af muhamedanerne, hvis vi ikke udrydder muhamedanerne i Danmark.« (TV3-programmet Tre på tråden, 25.2.1997).

NOTE: Ved Højesteret blev Glistrup den 23. august 2000 idømt syv dages betinget hæfte for ovenstående fem udtalelser i TV3. Dommen stadfæstede dermed byrettens og landsrettens kendelse. I Højesterets begrundelse for dommen hedder det bl.a.:

»Tiltaltes udtalelser under TV-udsendelsen indeholdt det klare budskab, at alle her i landet boende muslimer, der stammer fra en vis kreds af lande, vil kastrere og dræbe Danmarks øvrige befolkning, så snart de bliver mange nok til at gennemføre en sådan udryddelsesproces, og at de derfor tilhører en gruppe af verdens-forbrydere. Tiltalte lagde hermed en befolkningsgruppe for had på grund af dens tro og oprindelse. Tiltaltes udtalelser er således groft forhånende og nedværdigende over for denne befolkningsgruppe. De kan ikke legitimeres under påberåbelse af videnskabelighed eller saglig debat, og det er uden betydning for en bedømmelse af strafbarheden efter straffelovens § 266 b, stk. 1, hvorledes islam bogstaveligt kan forstås, eller hvilke sam-fundsmæssige konsekvenser en virkeliggørelse af fundamentalistiske muslimers program har afstedkommet. Gerningsindholdet i § 266 b skal fastlægges under hensyn til ytringsfriheden. Ytringsfriheden er grundlæggende for et demokratisk samfund, idet tolerance overfor andres meninger er en nødvendig forudsætning for den frie debat. Ytringsfriheden skal imidlertid udøves med fornøden respekt for andre menneskerettigheder, herunder retten til beskyttelse mod trosdiskriminerende forhånelse og nedværdigelse. Tiltalte har som politiker taget aktiv del i den politiske debat som led i sit arbejde for en restriktiv udlændingepolitik vendt mod muslimer. Det kan ikke i sig selv anses for strafbart i en sådan debat at argumentere med en henvisning til islams skriftsteder eller til samfundsmæssige konsekvenser af fundamentalistiske muslimers program. Sådanne henvisninger kan imidlertid ikke retfærdiggøre en forhånelse og nedværdigelse som den, tiltaltes udtalelser er udtryk for. En debat om tiltaltes politiske mål afskæres ikke ved en kriminalisering af sådanne udtalelser. Hensynet til den særligt vidtgående ytringsfrihed for politikere om kontroversielle samfundsanliggender kan derfor ikke begrunde straffrihed for tiltalte. På denne baggrund tiltræder Højesteret, at tiltalte har realiseret gerningsindholdet i straffelovens § 266 b, stk. 1, således som denne bestemmelse må forstås i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 og artikel 17.«

»Jeg er for udlicitering af muhammedanere. Ligesom med affald til u-landene.« (Ekstra Bladet, 16.5.1995).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


SØRINE GOTFREDSEN (f. 1967)

Teolog, journalist

»Når Søren Krarup i sin tid kritiserede indvandringen og udlændingeloven fra 1983, hang hans bekymring uløseligt sammen med historiens vidnesbyrd om, hvilke enorme problemer der opstår, når kristent og muslimsk menneskesyn og samfundstænkning skal sameksistere. Konflikten løber som en rød tråd fra tiden med korstogene omkring år 1100 til kampene mellem Osmannerriget og Vesteuropa, stridighederne på Balkan og i dag ghettodannelser og parallelsamfund i store dele af Europa.« (Berlingske, 31.7.2011).

»Hvorfor arrangerer vi debatter med mennesker, der på mange måder lever i en anden tidsalder? Hvorfor taler vi om religionsdialog, når kristendom og islam er så grundlæggende forskellige, at man vel næppe kan nære ægte forståelse for modpartens udgangspunkt?« (Kristeligt Dagblad, 13.12.2004).

»Det er jo den kendsgerning, at mange muslimer tror på et guddommeligt dekret, der tvinger dem til at overholde nogle leveregler, man dårligt kan tage alvorligt i et oplyst land. Det er det, vi smiler forstående af, mens vi samtidig ved, at præcis denne vilje til ubetinget underkastelse kan være livsfarlig for et demokratisk samfund. Vi ynder at opfatte det som en vestlig kulturs storladne accept af fremmede skikke, men sandheden er jo, at vi accepterer et menneskesyn, der er så totalitært og ukristent, at vi aldrig ville anerkende det, hvis det på nogen måde berørte os selv.« (Kristeligt Dagblad, 13.12.2004).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


BERTEL HAARDER (f. 1944)

Venstre, MF (1975-), undervisnings- og kirkeminister (2005-2011), integrationsminister (2001-2005), undervisnings- og forskningsminister (1982-1993), MEP (1994-2001)

»Og kan du ikke dig ret forsone med livsledsagersken, sur og grå så tag en udlænding som din kone, En lille villig, taknemlig gås! Så tag til Malmø og skrot den gamle, der si'r man 'välkommen' til enhver, og skulle glæden og lykken ramle, så få en ny, det er ikke svært.« (Fra festsang til regeringen; citeret efter Politiken, 2.10.2004)

»Vi skylder dem ikke noget. De har fået deres sag behandlet i alle instanser, undertiden tager det op til seks år. Vi giver dem oven i købet et pengebeløb for at rejse, hvis de samarbejder. Når deres sag er afsluttet, så skal de ud. Det er alle enige om. Husk også på, at vi ikke sætter børn under syv år på madkasse.« (Information, 22.3.2004)

»De behandles som stakler, der ingenting kan. Man synes, det er synd for dem. Flygtningene har svært ved at komme op om morgenen. De simulerer sygdom og får lægerne til at lave falske lægeerklæringer. De står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. De skal sættes til at flå mink. Til at arbejde med svin, det har de ikke noget imod. De skal tage det beskidte, rutinemæssige og dårligt betalte arbejde. Intet arbejde er for dårligt (...) Det er kærligt at smække pengekassen i, for så indlærer de gode vaner.« (Politiken Online, 7.10.2003).

»... almindelige danskere er udsat for forskellige former for social kontrol. Vi går bl.a. på arbejde, fordi vi tænker på, hvad familie og naboer vil sige, og fordi vi gerne vil være et godt eksempel for vore børn. Men disse hæmninger har udlændinge ikke på samme måde. De lever i en subkultur uden for den danske stamme. Derfor er de meget hurtige til at tillære sig mulighederne for at få penge uden at gøre en indsats.« (Berlingske Tidende, 20.9.2003).

»Jeg vil citere arrestforvareren i Odense. Han siger, at danskerne om fem-ti år vil vågne op til et chok: Mere end halvdelen af de indsatte i fængslerne vil være udlændinge, og det vil gå den gale vej. Og jeg er stensikker på, at han har ret. Allerede nu er det jo sådan, at på institutionen for de allergroveste ungdomskriminelle er langt de fleste udlændinge. Årsagen er selvfølgelig, at forældrene er totalt uden for det danske samfund. Det vil sige, at børnene vokser op i et tomrum, spændt ud mellem to kulturer. Kulturen fra hjemlandet kan ikke bruges til noget i Danmark, og den danske kultur spærrer de sig selv ude fra ved deres adfærd. Og så lider de en masse nederlag; de bliver ikke lukket ind på diskotekerne, der jo helst skal have en vis balance mellem unge mænd og kvinder. Men der er jo ikke én af dem som kunne drømme om at lade deres søster komme med.« (Weekendavisen, 15.8.2003).

»Der er [blandt indvandrere fra den tredje verden] en ringeagt for håndværksfag og for at arbejde i social- og sundhedssektoren, som er et kæmpe problem for integrationen. I Danmark er det jo stadig særdeles agtet at være en dygtig håndværker. Den holdning har vi fra Grundtvig. Vores positive vurdering af landmanden er jo smittet af på andre af håndens erhverv. Og vores velfærdstankegang har gjort, at offentligt ansatte, inklusive lavere lønnede ansatte uden lange uddannelser, jo også er agtede personer. Så det er en meget stor integrationsbarriere, at man i den tredje verden ringeagter nogle af de jobs, hvor Danmark kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden. Lige præcis på de områder kan man næsten ikke drive de unge indvandrere til at søge ind. For dem er det fint at sidde bag et skrivebord og være teoretiker eller at stå i en butik. Dét er der knyttet prestige til.« (Weekendavisen, 15.8.2003).

»Intet arbejde er for dårligt. Hvis proprietæren har brug for at få skrabet sine vægge, før de skal males, så er det godt arbejde. Og muslimer har intet imod at arbejde med svin, skulle jeg hilse at sige. Vi andre kan også arbejde med katte, men vi spiser ikke katte.« (Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30, 2003).

»Desværre er lægerne et problem. Nogle skriver alt for mange lægeerklæringer ud. Jeg vil opfordre til, at man gør som i de kommuner, der har lægefaglige konsulenter. Her forkaster man simpelthen lægeerklæringer, hvis de ikke er det papir værd, de er skrevet på. Der er desværre nogle få læger, som strøer alt for mange lægeerklæringer om sig, og man må forstå, at udlændinge ikke har de samme bremsemekanismer som danskere har. En udlænding kan jo få den opfattelse, at hvis man bare kan få en erklæring, så er det i orden, at man simulerer.« (Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30, 2003).

»Dansk kultur er vigtigere end andre kulturer. Da jeg som undervisningsminister satte den bibelske fortælling i centrum af kristendomsundervisningen, så var det klar diskrimination. Man skal være fortrolig med den bibelske fortæling, og man skal have kendskab til andre religioner. Det er diskrimination, og sådan skal det være. Tilsvarende i dansktimerne. Der læser man dansk litteratur - det er vigtigere end udenlandsk litteratur. Derfor siger jeg, at al den tale om kulturlighed og religionslighed - det er nonsens. De kulturradikale, der ønsker kulturlighed og religionslighed, de kan ikke have tænkt sig om. Danmark er nu engang et dansk samfund. Det er danskerne, der bestemmer i Danmark. Det er også os, der bestemmer, hvor mange der skal lukkes ind. Det er jo ikke tilfældigt, at der ikke bare i vores grundlov, men i alle andre landes grundlov står, at det er parlamentet, der bestemmer, hvem der skal lukkes ind. Er det ikke diskrimination? Selvfølgelig er det diskrimination.« (Weekendavisen, 1.3.2002).

»De arrangerede ægteskaber og æresmord får enhver dansker til at gyse og føle sig tilbage til middelalderen. Det er der et massivt flertal, som ikke vil se i Danmark. Og det har de ret i, for børnene vokser op i Danmark og så skal deres forældre ikke presse dem tilbage i middelalderen ved at arrangere et ægteskab, som i utallige tilfælde ender ulykkeligt.« (Berlingske Tidende, 31.3.2002).

»Integrationsproblemerne skyldes i høj grad intolerance hos indvandrerne - altså at forældrene - 1. generation - gyser ved tanken om at deres børn bliver som danskere og derfor bekæmper de af al magt, at deres børn integreres.« (Berlingske Tidende, 31.3.2002).

»Efter 150 år i etnisk renset tilstand bliver vi danskere nu igen udfordret af et stort tal fremmede, der slår sig ned iblandt os. Denne gang er det ikke - som i helstatens tid - en tysk/holstensk elite, der gør sig uheldigt bemærket. Nu er det i hovedsagen en umælende underklasse af især Tyrkere, et let genkendeligt proletariat, der som alle proletariater figurerer tungt i statistikken over kriminelle, arbejdsløse og bistandsmodtagere. Kort sagt: en klods om benet på det kostbare danske velfærdsapparat.« (Den bløde danske kynisme, 1997; s. 83).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


IB KROG HANSEN

Dansk Folkeparti, næstformand i Ringsted (2004-), byrådskandidat (2001)

»Alle muslimerne skal ud af Danmark. Det er hårdt sagt, der er jo også mennesker blandt dem. Men hvordan skal vi sortere?« (Dansk Folkepartis årsmøde, 16.9.2001; citeret efter Jyllands-Posten, 17.9.2001).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


MOSES HANSEN (f. 1941)

Født Mogens, leder af den kristne organisation »Vægterne«

»Naser Khader er øjeblikkets supermand. Hvis han ikke er en døgnflue, kan han på længere sigt blive Danmarks første muslimske statsminister. Han stiftede ’Moderate Muslimer’, men i islams erobringsstrategi indgår det netop at være moderat og venlig, til man opnår en magtposition – for så at slå til. Denne strategi har profeten lært sine efterfølgere. Når Khader kunne forlade sit gamle parti for selv at blive partichef, kan han uden tvivl ’vende’ en gang til, når han ser, at tiden er moden til at sikre sig en større magtposition. Han er nydelig og veltalende – så absolut! Men satan optræder også som en lysets engel. Og satan har en flamme af islam brændende i Khader, der kan vise sig at være hjørnestenen for en islamisk 5. kolonne i Danmark. ’Når ræven prædiker, pas på dine gæs!’« (Ekstra Bladet, 14.5.2007).

»En islamisk bølge er sat i bevægelse. Jeg ved bare at islam er dobbelt så slemt som nazismen og kommunismen lagt sammen. Jeg bliver meget, meget urolig og skeptisk, når jeg tænker på mit kontinent, Europa, og min nation, der hedder Danmark. Jeg bliver bekymret for vores børn og børnebørnebørn med hensyn til de kristne værdier.« (Kristendom.dk, 11.1.2007).

»Muslimerne på Nørrebro er vilde, udisciplinerede, fulde af had og bitterhed overfor det danske samfund. De får mere end to-tre børn - hvordan vil det danske samfund ikke se ud, hvis muslimernes antal fordobles?« (Politiken, 3.8.2002).

»World Trade Center, selvmordsbomberne i Israel og så godt som al terrorisme udføres i islams navn og beviser, at islam er mere end retorik. Islam (...) opererer ved vold og trusler - for at lamme os andre med frygt. (Pressemeddelelse, 29.7.2002)

»DANMARK STÅR PÅ VALG: Gud eller Allah? Kristus eller Muhammed? Frihed eller frygt?« (Pressemeddelelse, 29.7.2002)

»Islam er skabt i helvede.« (Berlingske Tidende, 28.4.2002)

»Smid alle de palæstinensiske vilddyr ud af landet, som danser og jubler og takker deres dæmongud Allah for tusinders død i USA. Vi, der går med korset og den jødiske Davids-stjerne om halsen, kender deres tilråb: »Dræb jøderne om lørdagen og de kristne om søndagen!« Hvorfor i alverden skal danske skattekroner gå til at forsørge mennesker, som i bund og grund kun ønsker død over os? Statsministerens irettesættelse af dem var berettiget, men ikke nok. For de huser islams fundamentalistiske ånd, som er mere dødbringende end pest, kolera, kræft, AIDS og rottegift tilsammen. Der er kun ét at gøre: Smid dem ud - hellere i dag end i morgen. Send dem til Afghanistan, hvor de kan danse dødedans med Osama bin Laden.« (B.T., 14.9.2001).

»Forskellen på det, islam står for, og det min Jesus og Himmelske Far står for, er kolossal. Der er intet mindre end Himmel og Helvede til forskel.« (Fra hjemmesiden »Vægterne«)

»Jeg indrømmer gerne, at hvor jeg leder bønnemøder blandt militante, erobrende kristne, dér 'slagter' vi Islam. Den afgørende forskel er, at mens militante muslimer slagter mennesker, så 'slagter' militante kristne ÅNDEN bag Islam, som er lig med Satans ånd. Vi jagter nådeløst denne undertrykkende, morderiske ånd, som har forført millioner af mennesker verden over og holder dem i et jerngreb. Vi ønsker at se Islams ånd dømt og muslimer i hobevis komme til tro på Jesus Kristus og derved blive harmoniske mennesker, der holder op med at hade og myrde.« (Fra hjemmesiden »Vægterne«)

»Politikerne undrer sig over, hvorfor de ikke rejser hjem. Selvfølgelig rejser de ikke hjem. Danmark ER 'deres hjem' og missionsmark. De er her med en klart mål: At islamisere Danmark - om nødvendigt med Allahs sværd. Og selv om de endnu skulle repræsentere et mindretal, så startede både kommunismen og nazismen også som et mindretal. Jeg behøver næppe at minde om, hvad et militant og erobrende mindretal kan gøre.« (Fra hjemmesiden »Vægterne«).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


MARLENE HARPSØE

Dansk Folkeparti, politisk næstformand i Dansk Folkepartis Ungdom (2005-2007)

»Massoud fortæller om sit personlige opgør med islam og om hans personlige oplevelser i Iran. I får en af oplevelserne her: Ved en sportsbegivenhed i Teheran blev en mand ført ind i midten af stadion. Manden var blevet dømt for at være tyv og skulle have afhugget sine hænder. Hænderne blev hugget af og derefter smidt ud til publikum. Her legede børn med de afhuggede hænder og smed dem rundt i luften, som om det var det mest naturlige og sjoveste de havde oplevet i deres liv. Episoden forskrækkede Massoud – og den forskrækker også os. Men den undrer os ikke. Det undrer os ikke, når vi gang på gang vidner en ubehagelig opførsel fra 2. generations utilpassede indvandrere. De har fået en kultur ind med modermælken, som er langt fra den danske.« (Grundlovstale, 5.6.2006).

NOTE: Ovenstående citat er fra Harpsøes grundlovstale, hvor hun inddrager Massoud Fouroozandehs erindringsbog, 'Den forbudte frelse'. Men Fouroozandeh, der i dag er konverteret til kristendommen og leder tre menigheder i København, Odense og Århus, kalder Harpsøes eksempel om de afhuggede hænder for en »fantasifuld løgn« og kræver en berigtigelse: »Det er sagt i en offentlig tale, og i flere måneder har det stået på hjemmesiden, så rigtig mange mennesker kan have hørt og læst det og være blevet påvirket af det. Derfor bør hun gå officielt ud og skrive en undskyldning på hjemmesiden, sådan at hun kan gøre skaden god igen.« (Kristeligt Dagblad, 5.9.2006).

Harpsøe har erkendt fejlen og fjernet afsnittet fra den online-version af talen, som findes på Dansk Folkepartis Ungdoms hjemmeside og hendes egen hjemmeside, men hun nægtede først at skrive en berigtigelse: »Det synes jeg ikke er nødvendigt. Der er jo tale om en menneskelig fejl, og jeg har taget det pågældende afsnit ud af talen. Jeg kan ikke se, det har forvoldt skade. Der er jo ikke sket noget som helst.«

Men DFUs landsformand, Kenneth Kristensen udtaler til samme avis, at han vil sørge for, »at hun får bragt det i orden«, og dernæst tilføjer Harpsøe på hjemmesiderne, at det pågældende afsnit er »udtaget af talen, da han [Massoud Fouroozandeh] er blevet taget til indtægt for nogle oplysninger, som han ikke har bidraget med, hvilket jeg skal være den første til at beklage.«

»Vold, voldtægt, æresdrab, snyd med moms, børn som sendes på koranskoler for at få vasket den vestlige mentalitet ud, indvandrerkvinder som lever isoleret fra resten af det danske samfund, kvinder som tvinges til at gå med slør og gift med en fætter fra hjemlandet. Eksemplerne på hvor dårligt mange indvandreres kultur hænger sammen med den danske er utallige.« (politik|tv2, 27.1.2006).

»Indvandrere fra Mellemøsten er stærkt overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne. Det er ikke nogen tilfældighed. Det er kulturen, der gør det, idet man med en mellemøstlig kultur og tro hæver sig op og gør sig bedre end alle andre. De udnytter på groveste vis den frihed, de har her i den vestlige verden. De vælger uden ansvar og i stor respektløshed over for danskerne og de værdier, hele vores land bygger på. Det er en direkte hån mod det danske demokrati!« (Dansk Toppen nr. 3/2004).

»Vi ved, at ghettoer hæmmer integrationen. Jeg kan derfor ikke i min vildeste fantasi se, hvorfor det er så godt at anlægge en muslimsk gravplads. Lad os da hellere bruge vores energi på at integrere indvandrerne i ghettoerne i stedet for at gøre tingene værre for os selv.« (Fyens Stiftstidende, 4.11.2004).

NOTE: Ovenstående citat fra Harpsøes indlæg mod en muslimsk gravplads er dels medtaget som eksempel på den islamofobiske fløjs almene modstand mod alt islamisk, og dels som et kuriosum, der illustrerer, absurditeten i rækkevidden heraf. REL.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


OLE HASSELBALCH

Den Danske Forening, tidl. formand (1990-2001)

I februar 2008 resulterede optøjer i flere danske bydele i afbrændinger af biler og hærværk. Begyndelsen på disse optøjer blev af unge med etnisk minoritetsbaggrund forklaret med politichikane og politivold, angiveligt kulminerende i et politi-overgreb mod en ældre mand med palæstinensisk baggrund. To SSP-politibetjente beskrev ligeledes en stigende frustration i de unges miljø som følge af poliets hårde fremfærd. Læs: Politidirektørens kamp mod tilbagevendende politi-racisme. Kort tid efter - og mens urolighederne fortsat greb om sig - kom det frem, at der muligvis var mordplaner mod Kurt Westergaard, Jyllands-Postens karikaturtegner (der bl.a. har tegnet den berømte og berygtede Muhammed-karikatur med bomben i turbanen), og de fleste danske dagblade genoptrykte karikaturen. Hizb-ut-Tahrir arrangerede en demonstration herimod, og SF's formand, Villy Søvndal udtalte om denne forening: »Til disse mørkemænd vil jeg sige: Gå ad helvede til,« og siden eksploderede SF's tilslutning i meningsmålingerne. Det er på denne baggrund, at den tidligere formand for Den Danske Forening skriver følgende i en kronik i Jyllands-Posten:

»Februarbegivenhederne er konsekvensen af elendig statsledelse i en ny folkevandringstid. En ledelse, som nu er i færd med at sætte det hidtil rolige og trygge danske samfund over styr. I denne situation scorer SF's Villy Søvndal derfor - meget forståeligt - kassen ved at råbe, at »de kan gå ad helvede til«, hvilket folk nemlig mestendels opfatter som sigtet på muslimer som sådan. Ethvert barn ved således i dag, at den dominerende gruppe, som har slået sig ned her, og hvorfra problemerne i massiv grad udgår, er muslimerne. Barnet ved endvidere, at denne gruppe ikke er indstillet på at tilpasse sig andre, men tværtimod kræver tilpasning fra vor side, samt at gruppens loyalitet ikke går på det danske samfund, men på trosfællerne. Medens danskerne traditionelt fungerer i solidaritet med deres medborgere, uanset hvem de nu end er, står vi her over for en klanmentalitet. Denne afkaster ydermere en adfærd over for udenforstående, som har sat den fysiske tryghed i det offentlige rum over styr, og den repræsenterer i øvrigt en sådan mangel på forståelse for, hvad der skal til for at skabe samfundsgoderne, at det er uforeneligt med bevarelsen af samme goder. Resultatet er, at danskere i de mere jordnære lag nu mestendels opfatter 'nydanskere' i denne kategori over én kam som voldsorienterede, snydagtige og i det hele taget ikke til at stole på, hvorfor man er bedst tjent med at holde sig så langt væk fra dem som overhovedet muligt. Dette er noget forenklet, men alene udbredelsen af denne opfattelse udelukker et fungerende fællesskab med disse mennesker. (...) Kursen i denne situation må nødvendigvis sættes ud fra, hvad der er en overlevelsesmæssig nødvendighed. Denne tilsiger, at alt, hvad der tjener til at reducere de tilvandrede muslimers interesse i at blive her i landet, er godt, medens alt, hvad der motiverer dem til at forblive her, er dårligt. I en situation, hvor det er umuligt at vide, hvem blandt dem der er konkret ansvarlige for den destruktivitet, der udgår fra gruppen som sådan, kan kursen derimod ikke sættes med pejlemærke i en forældet menneskerettighedsideologi, som gør det forbudt at konstatere, at enhver gruppe har et gruppepræg, og at et land har ret til at disponere herefter i selvforsvar. (...) Vil vi have fysisk sikkerhed - og læg mærke til, at det nu er dette elementære, der er kommet i fokus - må Hjemmeværnet sættes ind, sådan som det skete, da præsident Bush besøgte landet, og som det har været nødvendigt langs Kystbanen. Det ville givetvis skabe en hidtil uhørt tilslutning til denne værnsgren.« (Jyllands-Posten, 10.3.2008).

»Status i dag er, at Europa er ved at gå tabt på grund af europæiske lederes manglende evne til at identificere truslens karakter eller i al fald deres kiggen den anden vej, vankelmod, uvilje ved at sige tingene rent ud og ulyst til at tage de ubehageligheder nu, der vil forhindre noget endnu værre senere. I konsekvens heraf står et samfund efter mellemøstlig model med korruption, nepotisme og religionsvanvid for døren. På vejen vil frihedsrettighederne gradvis blive trængt tilbage - i første omgang fordi den, der risikerer at blive selvmordsbombet, normalt hellere giver køb på idealerne end lader livet. Skatteopkrævningen vil bryde sammen i takt med, at tilstandene i kioskbranchen breder sig til andre erhvervsgrene. Politiets arbejdsbetingelser vil blive umulige i stadig større geografiske områder. Det sociale niveau vil efterhånden kollapse i konsekvens af muslimernes familiestruktur, deres opfattelse af kvindens placering i samfundslivet samt en manglende forståelse hos alt for mange af dem for den sammenhæng, der nødvendigvis må være mellem det at nyde og det at yde. Konsekvenserne vil blive værre end efter middelalderens Sorte Død, idet vore efterkommere som undertrykt mindretal vil savne muligheden for at genopbygge det tabte.« (Jyllands-Posten, 7.8.2006).

»’Jøder’ i almindelighed kan naturligvis ikke bære ansvaret for, hvad fjolser i deres kreds har kunnet finde på. Og samtlige medlemmer af det jødiske samfund kan heller ikke være ansvarlige for, hvad deres trossamfund i en mindre heldig fase har fået rodet sig ud i under ledelse af den uvederhæftige og nu oven i købet forhenværende overrabbiner Bent Melchior.« (Danskeren nr. 5, 1997).

»Men hvis man forhindrer os i at argumentere i ord, vil skyggerne blive levende på en sådan måde, og med en professionalisme, som du ikke gør dig begreb om.« (Ekstra Bladet, 7.9.1993).

»Med hvilken ret påtvinger flertalspolitikerne os en pseudohumanitær flygtningeordning, som tilsidesætter hensynet til de virkelig nødlidende og blotlægger landet for narkokriminelle, plattenslagere og lykkeriddere med frisørrigtigt hår, smart tøj og klar fornemmelse af, hvad et diskotek kan bruges til?« (Viljen til modstand, 1990; s. 63).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


LARS HEDEGAARD (f. 1942)

Formand for Trykkefrihedsselskabet, medlem af Giordano Bruno Selskabet, tidl. medlem af Dansk Folkeparti, tidl. kommentator ved Berlingske Tidende, tidl. chefredaktør på Information

»De [muslimer] hader endda hinanden. Når de er færdige med at dræbe os, vil de begynde at dræbe hinanden, som vi ser i forskellige lande som Irak.« (Tale til International Free Speech Society, Canada; 3.10.2010).

»Indtil islam er reformeret, er jeg bange for, at jeg er nødt til at sige, at det bliver evig krig, indtil én af os vinder. Eller indtil vi overgiver os.« (Tale til International Free Speech Society, Canada; 3.10.2010).

NOTE: I det næste citat fra samme tale hævder Lars Hedegaard, at imamer - i modsætning til ham selv m.fl. - ikke bliver retsforfulgt, hvis de gør brug af hatespeech. Det dokumenterer han af gode grunde ikke. Men retssystemet holder selvsagt ingenlunde hånden over muslimer, hvilket Hizb-ut-Tahrir har måttet sande - i Østre Landsret den 28. februar 2007 blev bevægelsens formand, Fadi Abdullatif, idømt 60 dages ubetinget fængsel for overtrædelse af den såkaldte racismeparagraf.

»Og det er også vigtigt, at vi afskaffer alle disse blasfemi- og hatespeech-love (...) Det er vigtigt, at vi kommer af med dem, fordi de ikke bliver anvendt uden forskel - imamer kan sige alt, de vil, men hvis vi siger noget som helst, bliver vi slæbt for retten.« (Tale til International Free Speech Society, Canada; 3.10.2010).

NOTE: De følgende fire citater nedenfor stammer fra et videointerview med formanden for Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard, der fik Søren Pind, Kathrine Lilleør og Naser Khader til at forlade foreningen, hvorimod Søren Krarup og Søren Espersen bakkede utvetydigt op om formanden. Læs mere her: Lars Hedegaards antimuslimske tunnelsyn og DF-frontfigurer er lige så rabiate som Lars Hedegaard. I august 2010 blev Lars Hedegaard tiltalt af Statsadvokaten for overtrædelse af Straffelovens § 266 b - læs mere om sagens optakt og forløb her:

> 'Racismetiltale': Khaders hykleri og Hedegaards trækken i land
> Langballe og Hedegaard voldtager sagligheden

Lars Hedegaard blev frifundet i byretten i februar 2011, men kun fordi man vurderede, at han ikke havde til hensigt at udbrede interviewet i den foreliggende form. Dette blev underkendt af landsretten i maj 2011, hvor han blev idømt en bøde på 5.000 kr. for overtrædelse af straffelovens § 266 b. Læs mere om sagens forløb og udfald her:

> Indlysende dom til Hedegaard, uanset holdning til § 266 B
> Lars Hedegaards troværdighed afvises af meningsfælle - igen

»En muslim kan gøre alt, hvad han vil. Du kan aldrig være sikker på, at en han siger sandheden. Selvfølgelig, når det er den basale kultur, er det meget alvorligt for os, for i en kristen kultur prøver vi på at opdrage vores børn til at sige sandheden. Det betyder ikke, at de altid gør det - vi gør det ikke altid - men når vi lyver, ved vi, at vi har begået noget forkert. Det er simpelthen ikke tilfældet i islam. De har simpelthen ikke det. Man har ikke dårlig samvittighed, hvis man lyver.« (Videointerview med Lars Hedegaard af Asger Trier Engberg; december 2009).

»Når svenske piger bliver voldtaget, massevoldtaget [af muslimer] etcetera, etcetera, er der intet galt i det, set fra et islamisk perspektiv. Dette er din ret.« (Videointerview med Lars Hedegaard af Asger Trier Engberg; december 2009).

»De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far. Der udkom for nylig en bog, som er skrevet af en somalisk pige, i Norge, hvor hun skriver om forholdene i somaliske familier i Norge. Hun blev voldtaget af sin onkel. Hendes mor og hendes mors veninder og hendes far protesterede ikke. Kvinder har ingen værdi. De er ikke mennesker. Deres funktion er som livmoder - de bærer krigernes afkom og skaber nye krigere, men ellers ... Nuvel, de kan bruges til seksuelle formål, men ellers har de ingen værdi.« (Videointerview med Lars Hedegaard af Asger Trier Engberg; december 2009).

»Vore ledere tager ikke dette alvorligt, og jeg er bange for, at det vil kræve en folkelig opstand, før de tager det alvorligt. Men det må de. Efter den tyske besættelse af Danmark var der en del, som havde samarbejdet med fjenden, som kom i knibe. Det samme kunne ske her ... Dette kan ikke blive løst med et kompromis, det er enten vores civilisation eller deres ikke-civilisation og barbari. Vore to livsmåder er som ild og vand. En af dem må sejre.« (Videointerview med Lars Hedegaard af Asger Trier Engberg; december 2009).

Trusler på hjemmesider for radikale jihadister får Hedegaard til at sætte lighedstegn imellem disse og islam: »Hvad skal man forvente af en totalitær ideologi som islam? Vi har at gøre med muslimer, der er rasende 24 timer i døgnet, og som ikke vil finde sig i noget af det, vi gør her i Danmark. Det gælder vores forsvar af ytringsfriheden, og det gælder også, når vi går ned ad Strøget og drikker en bajer.« (Kristeligt Dagblad, 4.12.2008).

»It is by now quite clear that the Danish cartoon crisis that erupted a few months after Jyllands-Posten's publication of the Muhammed drawings on 30 September 2005 was deliberately triggered to test if Denmark was ripe for a take-over in the sense that the Danes were willing to bow to sharia law and accept their place as dhimmies.« (Counterjihad-konference i Bruxelles, 18.10.2007).

»We know more or less what the operatives of the umma are up to and how they usually go about their day-to-day business of undermining Western society. We now need to proceed from fact collection and the dissemination of thoughts to active resistance.« (Counterjihad-konference i Bruxelles, 18.10.2007).

»In order that we may begin to defend ourselves against this jihad – something we have up till now failed to do – we need continually up-dated analyses of the islamic strategy and tactics. They have to be analysed dispassionately as objective military problems exactly as any general staff would attempt to analyse the manoeuvres of the enemy on the battlefield.« (Counterjihad-konference i Bruxelles, 18.10.2007).

»In fact most of our leaders do not even acknowledge that we are under attack – indeed an ideal situation for any conquering army and one that has not even been anticipated by Western war theoreticians. Terror, violent insurrection and mass slaughter will undoubtedly play a decisive role in our final subjugation but they will only be employed on a grand scale if and when our will and ability to resist have been undermined by other – 'peaceful' – means.« (Counterjihad-konference i Bruxelles, 18.10.2007).

»A successful defensive strategy may necessitate the creation of parallel institutions under our control accompanied by civil disobedience vis-à-vis the official, dhimmified ones – which it a classical occurrence in occupied countries. We would undoubtedly benefit from a study of the modus operandi of primarily European resistance movements during World War 2 though our present situation is much more ominous at least long term.« (Counterjihad-konference i Bruxelles, 18.10.2007).

NOTE: De følgende to citater er Hedegaards kommentarer til Enhedslistens folketingskandidat, Asmaa Abdol-Hamid, der i april 2007 bedyrede, at hun fortsat vil bære hovedtørklæde, hvis hun bliver valgt til Folketinget. Læs: Asmaa Abdol-Hamid og tørklædet - igen.

»Når man begynde at klæde sig ud som Asmaa Abdol-Hamid og i praksis vise, at man ikke vil tilhøre det danske folk, for det er det hun gør, så kan det kun være en spydspids for ballade og uro.« (Fyens Stiftstidende, 12.4.2007).

»Hendes [Asmaa Abdol-Hamid] dagsorden er at erstatte det danske demokrati med et totalitært diktatur. (...) Med sådan et medlem af Folketinget har vi cementeret apartheid her i landet. Hendes tørklæde udtrykker, at hun ønsker at holde fysisk afstand til ikke-muslimske mænd og til ikke-tildækkede kvinder. Dermed får vi en opdeling af befolkningen i de rene og de urene. Det bliver ligesom med de sorte og de hvide i det gamle Sydafrika. Det kan kun ende med et af to: enten må danskerne rette ind efter den nye islamistiske orden, eller også bliver der et opgør. Det blev der jo også i Sydafrika.« (Nordjyske Stiftstidende, 11.4.2007).

[Om krisen i forbindelse med Jyllands-Postens Muhammed-karikaturer] »I øvrigt bliver parallellen til besættelsestiden stadigt mere slående. Fjenden har ganske vist ikke tropper i landet - ikke ret mange i hvert fald - men når man skærer alle falbelader og de stedse mere pinagtige bortforklaringer væk, som størstedelen af meningseliten excellerer i, er sagen i grunden såre enkel: Fjendtlige magter og deres lokale agenter prøver at begrænse en rettighed, som den danske befolknings flertal har anset for selvfølgelig, nemlig retten til at udtrykke sig frit inden for lovens rammer.« (Jyllands-Posten, 9.3.2006).

»I dag ved vi, at der næppe findes nogen grænse for de indrømmelser, som det danske samfunds magthavere er villige til at give, hvis de ikke forhindres i det af ulydige borgere. Vi er endnu nogle år efter lande som Storbritannien, Sverige og Norge, der har lagt sig fladt ned, men vi er ved at komme efter det. Og vi kan være evigt forvisset om, at de krav, der med held bliver stillet af britiske muslimer, også vil blive fremsat her. Vi står nemlig over for en global bevægelse, der er gået til angreb på den vestlige civilisation, og den strategi, der virker i det ene vestlige land, vil naturligvis blive forsøgt i de andre. Vi har f.eks. en statsminister, der puster sig voldsomt op over Irak, hvor han med vold og magt vil indføre demokrati - samtidig med at han kaster sig ud i sød dialog med danske imamer og etnopolitikere, der ville indføre et islamisk rædselsregimente, hvis de kunne komme af sted med det.« (JP Århus, 20.10.2005).

»Islams efterhånden massive tilstedeværelse i Danmark betyder, at velfærdsstaten står over for sin afvikling. Demokratiet vil blive afløst af etniske og religiøse konflikter, og selve enhedsstaten vil vige til fordel for parallelsamfund med forskellige værdinormer, politiske systemer og retsopfattelser. Medmindre dansk politik ændrer afgørende retning, vil fremtiden - og jeg taler om den umiddelbart forestående fremtid - blive præget af kampe om den territorielle kontrol. Konkret kommer kampen til at dreje sig om, hvem der omringer hvem, og hvem der kan kontrollere den fysiske kommunikation mellem de vigtigste befolkningscentre. Dele af den gammeldanske befolkning, der ikke har mulighed for eller penge til at nå over på dansk-kontrolleret område, vil ikke have anden mulighed end at konvertere til islam - fordi alternativet vil være endnu værre. Det er sådan, jeg ser den danske - og i øvrigt europæiske - fremtid. Efterhånden vil det gå op for flere og flere, at det har været det egentlige tema for den danske historie, siden den muslimske indvandring startede for godt 30 år siden. Og denne historie vil sætte sig igennem bag om ryggen på alle andre end de imamer og islamiske missionsselskaber, hvis plan om verdenskontrollen ikke har ændret sig en tøddel siden Muhammeds dage.« (Tidehverv 2004, s. 206f).

»Men islam er ingen religion i europæisk forstand, derimod et politisk system og et socialt og økonomisk regelsæt, der påtvinges både muslimer og ikke-muslimer. At denne total-ideologi eller altomfattende verdens- og samfundsanskuelse (din på arabisk) i sin kerne har en religion, er en anden sag. (...) Mange kristne tyskere betragtede Adolf Hitler som en forløser udsendt af Gud, men om så hele den tyske nation havde troet det samme, ville det ikke gøre nazismen til en religion, der havde krav på vores beskyttelse.« (I krigens hus af Helle Merete Brix, Torben Hansen og Lars Hedegaard (red.), 2003, s. 9).

»Foreløbig kan det konstateres, at dansk lovgivning og domspraksis samt de gældende tolkninger af internationale konventioner støtter retten til at virkeliggøre islam på europæisk grund. I stedet har europæiske regeringer, domstole og institutioner koncentreret sig om at bekæmpe europæernes intolerance over for islam – en mangel på tolerance som i officielt EU-sprog sidestilles med racisme. Det er således tvivlsomt, om de internationale konventioner efter gældende fortolkning overhovedet tillader europæere at forsvare sig mod islamisk totalitarisme, herunder mod udsigten til at blive gjort til en retsløs befolkning i det, der engang var deres land.« (I krigens hus af Helle Merete Brix, Torben Hansen og Lars Hedegaard (red.), 2003, s. 11).

»I løbet af de næste 30 år vil den globale befolkningstilvækst eksplodere, især i de muslimske lande. Islam er i dag verdens hurtigst voksende religion. I løbet af de næste 30 år vil islam også være den største religion. På dette tidspunkt vil antallet af muslimer i verden være vokset fra ca. 1,2 milliard til 3 milliarder (se nærmere i kapitel 10 af Jens Lintrup om overbefolkning som politisk dynamo). Det er forudsigeligt, at en stor del af disse mennesker vil søge mod Vesten. Et væsentligt spørgsmål må derfor blive: Kan Europa bevare sine frihedsrettigheder, herunder demokratiet og ytringsfriheden, midt i en folkevandring?« (Islam i Vesten, på Koranens vej? af Helle Merete Brix og Torben Hansen (red.), 2002, s. 11-12).

NOTE: Bemærk ovenstående citats pseudo-saglige formulering af »et væsentligt spørgsmål« om, hvorvidt Vesten kan bevare frihedsrettighederne under »en folkevandring«. Her præsenteres vi for en 'præmis' om, at »en stor del« af 3 milliarder muslimer (sic) vil »søge mod Vesten«.

»Vi må forestille os, at der findes en - muligvis stiltiende - forståelse mellem de 'progressive' muslimer og de alt andet end progressive imamer: De fremstormende unge, der gerne vil gøre politisk karriere, kan få lov at spille kritiske, uden at imamerne vil true dem med fysisk overlast, så længe de lover at bekæmpe alle konkrete forsøg på at begrænse imamernes magt. En fordømmelse af sharia-lovgivning vil naturligvis være et kraftigt indgreb over for imamer, der arbejder på at få indført sharia-lovgivning overalt.« (Berlingske Tidende, 25.9.2002).

»Den moderne islamisme, som næsten alle danske imamer går ind for, kalder sig en religion, men er først og fremmest en politisk ideologi på linie med kommunismen og nazismen.« (Berlingske Tidende, 6.11.2001).

»Det kan derfor heller ikke undre, at muslimske mænd - eller 'drenge' - i stort tal betragter danske piger som ludere. Æreløse er de i hvert fald, ellers ville domstolene jo straffe sexovergreb mod dem - hvilket som bekendt næsten ikke sker. Således er der en uløselig sammenhæng mellem den muslimske kvindeundertrykkelse og de spektakulære overfald på danske piger.« (Berlingske Tidende, 19.8.2001).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


MARTIN HENRIKSEN (f. 1981)

Dansk Folkeparti, MF (2005-)

»Jeg blev medlem af Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis Ungdom for at bekæmpe islam og denne fanatiske religions indflydelse på det danske samfund. Det gør ondt i hjertet at se nationen blive behandlet så ringe af folk udefra. Man stiller jo ikke urimelige krav til dem, der har taget en indenfor og som har tilbudt husly. Det er usmageligt.« (Dansk Toppen nr. 2/2006).

»Muslimske kvinder skal kæmpe for friheden. Jeg skammer mig over mit land, når vi ikke kan stoppe denne ære, for det er ikke ære. Det er skam og så ufatteligt uværdigt, at ord ikke kan dække min harme over muslimske familiers ære. Realiteten er, at de ingen ære har. De ved ikke hvad ære er. De tror kun, de ved intet og hvis der er en Gud, en himmel og et helvede. Så kommer de i helvede. Det er deres skæbne.« (martinhenriksen.dk, uge 20 2006).

»I et af verdens mest veludviklede og tolerante samfund render mørke mænd rundt og terrorisere deres eget kød og blod i familiens og islams navn. Det er realiteterne i år 2006 og den ENESTE årsag til dette er den muslimske indvandring. Den ENESTE løsning på dette problem er hjemsendelser, stramninger og en jern hård linje overfor de muslimske mænd. Send mændene hjem til tortur og politisk forfølgelse og lad kvinderne opleve Vestens frihed.« (martinhenriksen.dk, uge 20 2006).

»Hvis mændene ikke lægger deres ære bag sig, vil Danmark lægge mændene bag sig og vi vil frydes, når mændene udleveres til tortur og politisk forfølgelse. Det er det mindste vi kan gøre.« (martinhenriksen.dk, uge 20 2006).

NOTE: Få timer efter, at Humanisme.dk havde udsendt en pressemeddelelse, som gjorde opmærksom på Martin Henriksens udsagn, hvor han f.eks. »frydes« over tortur, kaldte Socialdemokraternes udlændingeordfører, John Dyrby, dem for »fuldstændig vanvittige«, mens De Radikales Margrethe Vestager karakteriserede dem som udtryk for et »ikke-menneskesyn« (Dr.dk, 22.5.2006).

De Konservatives udlændingeordfører, Henriette Kjær, tog afstand, og SF's Kamal Qureshi opfordrede statsministeren til at komme på banen, og snart rykkede Dansk Folkepartis ledelse ind i sagen, hvorefter Henriksen trak sin formulering tilbage, idet han påstod, at den kun var udtryk for »billedsprog«.

Den 23. maj blev Henriksens hjemmeside imidlertid fuldkommen slettet fra internettet, og Martin Henriksen udtaler dagen efter til Berlingske Tidende: »Hele hjemmesiden er trukket tilbage, og jeg overvejer, om jeg fremover vil have en hjemmeside. Lige nu og her er der ingen.« REL.

»Islam er vor tids største udfordring og der vil komme en dag, hvor det vil stå lysende klart for alle. Der er gode mennesker, som er muslimer, ligesom der er onde og tvivlsomme danskere. Sådan er det, selvfølgelig. Men islam er i sin grundvold en ondskab, som må og skal bekæmpes. Muslimer er muslimer og kan være fredelige mennesker, men deres tilhørsforhold er til deres kultur og religion. Før noget andet er de muslimer. Islamisterne er de aktive og udfarende muslimer, men de er muslimer, som alle andre muslimer.« (martinhenriksen.dk, uge 17 2006).

»En seriøs diskussion om integration i Danmark kan ikke tage udgangspunkt i flinke grønthandlere og højtuddannede muslimer. Det er sjælen, det muslimske fællesskab, dogmerne, de religiøse love og selve antallet af muslimer som er vores fælles fjende. Faktisk er selve islam også muslimernes værste fjende, ikke bare danskernes. Det er muslimernes forbandelse ved fødsel at være tilknyttet denne undertrykkelsens religion. Det er realiteterne og vi bliver simpelthen nødt til at forholde os til det.« (martinhenriksen.dk, uge 17 2006).

»I forbindelse med Muhammed krisen så vi alle hvordan den muslimske verden satte hav og himmel i brand i forsøget på at skade Danmark og vores interesser. Nu om dage er Iran ved at opruste med militært isenkram, atomvåben og en retorik, så uhyggelig, at Hitler ville klappe i sine hænder. Hvis jeg var George W. Bush, ville jeg trykke på knappen. Tryk på knappen Hr. Bush.« (martinhenriksen.dk, uge 17 2006).

»De arabiske landes befolkninger nægter at drikke vores mælk, købe vores produkter osv. Vi skal først lægge os ned i støvet og sige undskyld for de enorme krænkelser et par billeder af en tosse fra de islamiske rækker har påført masserne.« (martinhenriksen.dk, uge 4 2006).

»Nu om dage betegnes alle muslimer i pressen som værende danske muslimer, som om islam nogensinde har været dansk eller for den sags skyld kan blive det. Det kræver i hvert fald et mindre mirakel. Det kan vi så vente på eller vi kan kæmpe imod islamiseringen. Jeg foretrækker det sidste.« (martinhenriksen.dk, uge 4 2006).

»Der er ikke længere obligatorisk undervisningspligt i tyrkisk, arabisk mm. i folkeskolen og det er takket være Dansk Folkeparti. Det næste skridt kunne passende være, at nedlægge forbud imod tyrkisk, arabisk mm. i folkeskolen. Og til forældrene skal der fra mig lyde en klar opfordring. Tal dansk til jeres børn, hvis I vil jeres børn det godt og opgiv kulturen fra jeres hjemland.« (Jydske Vestkysten, 9.1.2006).

»En moské vil efter al sandsynlighed blive et arnested for ekstreme synspunkter, som set andre steder i Europa, og dermed vil den i forvejen skrøbelige integrationsproces gå fuldstændig ned.« (Valbybladet, 16.11.2005).

»En moske vil blive et fristed for ekstreme holdninger og imamerne vil få kronede dage. Nu kan de for alvor sprede deres had propaganda. En moske vil tiltrække fundamentalistiske muslimer og mennesker som har sympati for terror. Islam er i sin kerne fundamentalistisk og derfor vil en sådan institution blive en belastning for enhver bydel, som måtte få en moske.« (martinhenriksen.dk, uge 46).

»Det er beskæmmende at visse politikere stadigvæk tro, at en moske vil få muslimerne til at føle sig hjemme. Det vil tværtimod får dem til at kræve endnu mere. Hvad bliver det næste?« (martinhenriksen.dk, uge 44; citeret i Politiken, 2.12.2005).

»Tænk at chefen for PET er så uvidende, at han i fuld alvor kan finde på, at antyde at islamisk terror er udsprunget af en debat. Det er lige så tåbeligt som at påstå at krigen i Afghanistan og i Irak har skabt terrorisme.« (martinhenriksen.dk, uge 44 2005).

»Det der skaber frustrationerne [blandt muslimer] er det faktum, at de vestlige befolkninger er begyndt at gøre modstand og derfor er deres politikere begyndt at stille krav, i stedet for at give efter for islamiske krav og her ligger, sådan set, grunden til deres frustrationer. Det er ikke længere en selvfølgelighed, at de bare får deres vilje og får ret. Det kan mange ikke håndtere og derfor går de amok.« (martinhenriksen.dk, uge 44 2005).

»Islam har siden sin begyndelse været en terrorbevægelse og har altid indeholdt ekstreme elementer, ja islams grundlag er ekstremt og her skal vi lægge fokus, når vi diskuterer årsagerne til terrorisme.« (martinhenriksen.dk, uge 44; citeret i Politiken, 2.12.2005).

NOTE: Den 1.12.2005 fastholdt Martin Henriksen hvert et ord på sin hjemmeside, og Kristian Thulesen Dahl nægtede at kommentere udsagnene, men udtalte til Berlingske Tidende dagen efter, at »det er godt, at der er mennesker, der engagerer sig i en kritisk diskussion om islam og islams udbredelse i Danmark. Det synes jeg, Martin Henriksen er med til at gøre. Generelt set er det ganske udmærket, og jeg vil ikke forholde mig til de konkrete, enkelte linjer«.

Samme dag tog statsminister Anders Fogh Rasmussen imidlertid afstand fra Henriksens retorik og udtalte: »Sådan kan man slet ikke føre sig frem på ordentlig måde i en debat. Vi har og skal have en vidtgående ytringsfrihed, som vi skal stå vagt om, men den bygger også på, at vi viser respekt for andre religiøse opfattelser.« (tv2.dk, 2.12.2005).

Få timer senere fjernede Henriksen så ordet »terrorbevægelse« og erstattede det med »erobringsideologi«, hvorefter han udtalte: »Måske var det et uheldigt sprogbrug, men samtidig fastholder jeg stort set indholdet af min hjemmeside og min kritik af islam. Men jeg har rettet det, fordi jeg ønsker, at man skal fastholde fokus på de problemer islam har skabt for det danske samfund.« (Ritzau, 2.12.2005). REL.

»Så skulle der holdes en tale til brudgommen som var en anden dansker der havde konverteret, jeg kalder dem for ex-danskere, sådan er jeg bare.« (martinhenriksen.dk; bemærkninger efter at have deltaget i et muslimsk bryllup).

»Jeg vil slutte af med at understrege 3 ting, for det første er jeg udmærket klar over, at det ikke er alle muslimer der er lallende islamiske fundamentalister. For det andet er der mange muslimer som faktisk sympatisere med disse holdninger og denne religiøse ideologi, det er ikke givet at det kun er et mindretal! For det tredje, der er kun et parti der tager denne ondskab alvorligt, og det er Dansk Folkeparti! Vor tids frihedskæmpere!« (martinhenriksen.dk; konklusion på et muslimsk bryllup).

»Islams hjerte og sjæl er problemet og det skal siges. Lige siden Mohammed proklamerede denne falske religion og dermed lagde store dele af menneskeheden i total mørke, har gode mennesker over hele kloden forsøgt at forklare og skabe klarhed. Dansk Folkeparti tilhører den flok der skaber klarhed og det kan mange takke os for, ikke mindst muslimerne selv.« (martinhenriksen.dk, uge 40 2005).

»Det er velkendt at islam ligger på lur i erkendelse af, at ingen islamisk gruppe eller stat, besidder den nødvendige militær magt, der skal til for at besejre os. Målet kender vi, metoden er stille og roligt ved at overtage og infiltrere vores demokratiske institutioner.« (martinhenriksen.dk, uge 36; citeret i Jyllands-Posten, 9.10.2005).

»Derfor mener jeg, at vi ved enhver lejlighed skal understrege, at det er enhver danskers pligt at elske, respektere og ære sit fædreland, som man skal elske, respektere og ære sin familie.« (Dansk Folkeblad nr. 5, oktober 2005).

»Tørklædet er med til at fastholde den forskelsbehandling, der præger den muslimske kultur. Danskerne, regeringen og Folketinget skal være langt mere håndfaste, når det gælder retningslinjer for sygehuse, folkeskoler og andre offentlige institutioner. Vi vil ikke se disse symboler, og vi vil ikke høre på de så velkendte tomme fraser om tolerance og pladderhumanisme. Det er tomt, hult og indholdsløst og tjener kun ét formål: at fremme noget af det mest udanske, der nogensinde har været i Danmark.« (Jyllands-Posten, 3.10.2005).

»Islam er Danmarks største problem og efterhånden står det vel klart for de mest fornuftige hvorfor det er sådan. Vi har i de sidste mange år set hvorledes muslimske grupper har fået mere og mere ud af det danske velfærdssamfund. Kontanthjælp, sociale ydelser af alle slags og markant overbooking i de danske fængsler er blot nogle af de målestokke som vi har og af dem kan vi udlede, at det ser sort ud for fremtidige generationer. (...) Moralsk forræderi er ordet og gerningerne der ligger i dette begreb kan mange tale med om, og andre kan ikke, de er blevet tæsket og truet til tavshed. Løsningen er flere hjemsendelser og færre ind, det er sagt før, også af mig, men så længe vi kan se at flertallet i Folketinget ikke er villige til at stramme ordentligt op, er det en gentagelse, som tåler at blive gentaget.« (martinhenriksen.dk, uge 35 2005).

»Flere og flere unge danskere konvertere til islam. Tallet er så højt som 5-10 teenager hver uge og det er skræmmende, og siger noget om bl.a. folkeskolen som ukritisk har ligget under for ideen om et multikulturelt samfund. Vores styrke er ikke som visse tror mangfoldighed og retten til at være forskellig. Det er ikke den reelle styrke for danskerne, det er helt afgjort elementer, som vi ikke skal tabe. Vores styrke ligger i vores evne til at stå sammen som folk, når det virkelig gælder. Vores evne til at fungere som et homogent samfund er uden tvivl vores største styrke, som vi skal arbejde hårdt for. Disse unge danskere, som svigter deres arv og dermed os alle sammen, er skyld i en moralsk forbrydelse så stor at den er ubeskrivelig.« (martinhenriksen.dk, uge 35 2005).

»Danmark er stadig arnested for muslimske fundamentalister og kriminelle elementer. Vi ved alle, at Danmark ville være et bedre sted uden disse mennesker. Lad os gøre Danmark til et bedre sted.« (Dansk Folkepartis landsmøde, 2003; citeret efter Information, 22.9.2003).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


KATRINE WINKEL HOLM

Teolog. Formand for Islamkritisk Netværk; medlem af Tidehverv

Som gæstetaler på Dansk Folkepartis landsmøde i 2007 afviste Katrine Winkel Holm af skelne mellem islam og islamisme og tilføjede: »Den dag – gud forbyde det – gjaldende minaret-råb lyder ud over vores land og vores kontinent i stedet for den blide dovne klokkeklang fra kirketårne, den dag går lyset ud over Europa«.« (Politiken.dk, 15.9.2007).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


MERETHE EGEBERG HOLM

Tidl. medlem af Dansk Folkeparti

»Hvis du skulle have en ung pige til at passe sine børn, ville du jo ikke tage en, som hader børn og som lige har myrdet to unger, vel? Det er rimeligt, man tager noget, man kan bruge og ikke en hobefuld analfabeter. Det er jo det, vi har gjort. De kommer fra den samme højslette, de der fremmedarbejdere, og så kom de pludselig slæbende med deres brødre og søstre og deres mænd og koner og rent ud sagt en røvfuld unger.« (Information, 17.9.2007).

»Det handler ikke om globaliseringen eller om, hvorvidt vandet stiger fem eller syv centimeter om hundrede år, for der er vi nok alle sammen slået ihjel af muslimerne - så det er lige meget. Hvis de kommer til at lave sådan en gang 11. september i København, så skal du bare se.« (Information, 17.9.2007).

»Også hvad angår intelligensen er der desværre langt mellem snapsene hos muslimerne. Altså ud med alle muslimer i Europa og ind med jøderne!« (Fra talerstolen på Dansk Folkepartis landsmøde, 15.9.2007; jf. Politiken.dk).

»Og til sidst et hjertesuk: Hver evig eneste dag bombarderes vi i aviser, radio, fjernsyn med muslimernes gøren og laden, og det er aldrig for det gode. Var det ikke muligt at få bare én muslimerfri dag om ugen?« (Fra talerstolen på Dansk Folkepartis landsmøde, 15.9.2007).

NOTE: Merethe Egeberg Holms tale blev fulgt op af store klapsalver blandt de delegerede, men Dansk Folkepartis gruppeformand, Kristian Thulesen Dahl tog samme dag afstand med ordene: »Merethe Egeberg Holm var ude i noget, som jeg vil betegne som en dårlig spøg, da hun sagde noget om muslimer i hele Europa.«

Dagen efter fik hun en mundtlig reprimade, og partiets pressechef, Søren Søndergaard tog endvidere afstand fra et indlæg, Egeberg Holm har skrevet på Den Danske Forenings hjemmeside (se citat nedenfor): »Hun er blevet bedt om straks at få Den Danske Forening til at fjerne det indlæg fra hjemmesiden. Vi vil ikke forbindes med et udsagn om, at man foragter muslimer. Det har absolut ingenting at gøre med Dansk Folkepartis politik.« (Politiken.dk, 16.9.2007).

Natten efter landsmødet blev hun så ringet op af partisekrætær Poul Lindholm Nielsen og fik valget mellem en eksklusionssag eller selv at melde sig ud, hvilket hun i første omgang accepterede, men siden nægtede - og blev ekskluderet.

»Jeg er en skrap moster, der ikke under nogen omstændigheder vil finde mig i muslimernes evige forsøg på at 'overtage' ved at kræve deres regler overholdt hele tiden. (...) Jeg kunne blive ved, for jeg hader og foragter muslimer, men jeg generer dem ikke, og jeg skærer ikke halsen over på dem. Jeg er i stand til at bruge argumenter i stedet, fordi jeg er vokset op i den kristne tradition, hvor dialog fremmer forståelsen, men det er ganske umuligt at have en dialog med en muslim - spild af tid.« (Den Danske Forenings hjemmeside, 1.10.2006).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


KARSTEN HOLT

Pressemedarbejder ved Dansk Folkeparti og skribent i medlemsbladet

»I dag høres det evindelige råb om respekt over alt. Selvbevidste muslimske kvinder med det traditionelle tørklæde kræver respekt, hvis en butiksejer formaster sig til at mene, at de udsender forkerte signaler bag en disk. Muslimske forældre kræver respekt af skolerne med krav om særligt bestik til muslimer, hensyntagen til muslimske helligdage, særlige baderegler og kønsadskillelse på lejrskoler. Unge kriminelle kræver respekt af politiet, når dette skrider ind over for banderne. Alle kræver de respekt. Ikke bare almindelig høflighed og korrekt optræden, men underkastelse.« (Dansk Folkeblad nr. 3/2006).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


BIRTHE RØNN HORNBECK (f. 1943)

Integrationsminister (2007-2011); MF for Venstre (1990-)

»Jeg vil i den offentlige debat argumentere imod, at kristne kirker overlades til religionsudøvelse, hvor religionen er direkte fjende af kristendommen, hvad for eksempel islam er. Selvom det ikke nødvendigvis gælder danske muslimer, så er islam fjende af kristendommen.« (Berlingske.dk, 24.4.2012).

»For mig er det helt barokt, at der kommer muslimer, som tilhører et folk, der forfølger kristne, og søger ly i den kristne kirke.« (Politiken, 19.5.2009).

NOTE: Birthe Rønn Hornbechs kommentar til forfulgte irakere, der søgte asyl i Brorsons Kirke på Nørrebro. REL.

»Jeg vil ikke have en personlig sekretær i Folketinget med slør. Jeg vil slet ikke have en sekretær, der tilhører islam.« (Politiken, 14.10.1996).

NOTE: Birthe Rønn Hornbech, der et tiår senere forsvarede muslimske kvinders ret til at bære hovedtørklæde og slør, har siden forklaret, at ovenstående udsagn var ment som en provokation, der alene skulle understrege, at hun kun ansætter efter kvalifikationer. REL.

»Drab og vold har været udgangen på ikke så få konflikter, der opstår, hvor unge indvandrere vil leve som danskere. Det brutale patriarkalske familiemønster medtages fra udlandet og leves videre i Danmark. Men vi skal jo respektere de fremmedes kulturer , så vi gør ikke noget. Vi er i den grad blevet ekserceret til tavshed. Derfor holder socialforvaltningerne sig tilbage. Derfor holder politiet sig tilbage.« (Fra bogen En lige venstre, 1995).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


PER HOVGAARD (f. 1940)

Århus Mod Moskeen, byrådskandidat (2005), tidl. medlem af Dansk Folkeparti, tidl. næstformand for Dansk Folkeparti i Århus

»Får vi en stormoské, tiltrækker den muslimer i massevis som en magnet. Og så er jeg sikker på, at imamer vil præke deres budskab: Gå ud og dræb de vantro. Det står jo i Koranen, at de skal. Og vi ved, at troende muslimer vil rende og hoppe på dette lands love.« (Ekstra Bladet, 13.10.2005).

»I sådan en moské vil der blive præket had til os danskere. Og den dag, de er mange nok, vil de simpelt hen udrydde os.« (Ekstra Bladet, 13.10.2005).

NOTE: Per Hovgaard blev politianmeldt for overtrædelse af racismeparagraffen på baggrund af ovenstående to udtalelser, men i december 2006 afviste politiadvokat Michael Jørgensen at føre sagen for domstolene. (Jf. Århus Stiftstidende, 31.12.2005). REL.

»Al Qaida-netværket har tråde ind til samtlige moskéer i Danmark.« (Ekstra Bladet, 13.10.2005).

»Julen står for døren, og hele bundtet af organisationer med 'Red Barnet' i front er i gang med at bede om almisser til børn og ældre verden over. Medierne står i kø for at beskrive, hvorfor lille Helle vil give sit bedste legetøj, samtidig med at far og mor har fundet frem til, at de har et lager af ting og sager og mærkevaretøj, de aldrig har haft i brug og gerne vil give væk. Al denne kvalmende velgørenhed går så til værdigt trængende i ulande, naturligvis mod passende betaling til dem, der administrerer almisserne.« (Ekstra Bladet, 29.11.2004).

»... der findes nogle få præster, der har indset faren ved den muslimske fremrykning i Danmark, som på sigt kun kan medvirke til, at Danmark mister sin integritet og bliver som alle andre steder, hvor de kristne og muslimerne bor dør om dør, et land med evig krig, terror og alt, hvad fanatisk religiøsitet ellers fører med sig.« (Ekstra Bladet, 15.10.2004).

»En dansker, der ikke frygter den store indvandring, og hvad den har ført med sig af vold, voldtægt, røverier, og anden form for kriminalitet, er efter min mening en person, man kan overbevise om, at Jorden er flad.« (JP Århus, 7.10.2003).

NOTE: Per Hovgaard er også ude med riven efter andre minoriteter, f.eks. homoseksuelle: »Der skal ingenting til, før bøsser og lesbiske føler sig forfulgte, alt imens de holder 'Copenhagen Pride', hvor mere eller mindre ulækre mænd og kvinder partout skal fremvise deres attributter. Hvis så f.eks. undertegnede giver udtryk for, at man godt kunne smække lidt mindre højlydt med 'skabsdørene', er jeg omgående stemplet som menneskefjendsk. Jeg er ved at brække mig over bøsser og lesbiske, der i forkælet, navlebeskuende egoisme opfører sig som forkælede børn.« (Ekstra Bladet, 9.8.2005). REL.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


OLE HYLTOFT (f. 1935)

Dansk Folkepartis repræsentant og næstformand i Danmarks Radios bestyrelse. Tidl. medlem af Socialdemokraterne, tidl. ministersekretær i Kulturministeriet, tidl. kulturredaktør på dagbladet Aktuelt

NOTE: Læs også indlægget Grotesk valg af propagandisten Hyltoft til DR's næstformand). REL.

Om Danmarks Radios markeringer af muslimernes eid i radio og tv: »Jeg kan ikke lade være med at tænke på de mange uvidende og naive danskere, der i 1930'erne hyldede Hitlerjugend for al den sunde idræt, gode mad og den friske musik, de unge tyskere nu kunne hengive sig til.« (Politiken, 10.8.2012).

»De indvandrede muslimer vil for størstepartens vedkommende ikke være danskere, ikke have børn med danskere, ikke tale dansk, ikke have deres børn opdraget dansk. De vil være en stat i staten.« (Jyllands-Posten, 7.1.2006).

»Vore muslimske indvandrere koster samfundet 65-75 milliarder kr. om året. Uden muslimerne kunne vi klare os med den halve politistyrke. Halvdelen af muslimerne kommer ikke ind på det danske arbejdsmarked. Mange muslimske handlende snyder i skat og moms. Mange lærer ikke det danske sprog, og størsteparten følger ikke den danske samtale i aviser, radio og tv. De får vores folkeskole til at krakelere. De kræver særregler i børnehaver, skoler, svømmehaller, der strider mod grundprincipper i den danske kultur. Nu må der sættes en stopper for disse vanvittige tankegange, inden de vinder mere fodfæste i Danmark.« (Politiken, 8.10.2005).

»Det vigtigste er, at muslimerne - alle muslimerne - bekender sig til et skrift, der siger, at danskerne er urene og bør udryddes. Vor statsminister hævder, at dette ikke er noget problem. Jeg synes, det er et problem. Og det tror jeg også, de fleste danskere synes. Det er umuligt at bygge et godt samfund, hvis hver tiende borger tror på en hellig skrift, der siger, at han kommer i paradiset, hvis han slår de ni andre for panden. Et klart svar fra danskerne kunne være, at de, der bekender sig til Koranen med al dens had, krig og fremmedfjendskhed, ikke kan få opholdstilladelse i Danmark.« (Politiken, 8.10.2005).

»Lige så lidt som R og S havde V og K noget at indvende mod den muslimske masseindvandring med, hvad dertil hører af ufrihed, ulighed, kriminalitet, kulturel tilbageståenhed, terror. Det er ikke VK, men DF, der har æren for Bertel Haarders nye indvandringspolitik.« (Jyllands-Posten, 18.9.2005).

»Hvis man vil have et godt samfund, så skal det være som en stor familie. Men det er umuligt, hvis hver tiende tror på en hellig skrift, som siger, at man kommer i Paradis, hvis man slår de ni andre for panden.« (Gæstetale til Dansk Folkepartis årsmøde, 18.9.2005).

»Partistøtten til multikulturens venner ser nu ud til at være indskrumpet til de radikale, Enhedslisten og et halvt SF. Men Silketråden, Jelved og Auken har allerede udrettet meget. De har skabt et Danmark, hvor mord og skydeøvelser på åben gade er ved at blive en daglig foreteelse. Hvor tusindvis af vore medborgere ikke taler dansk.« (Jyllands-Posten, 4.6.2005).

»Danskerne som vi er flest vil høre sammen, være medlem af den danske stamme. Det giver os en rank ryg. Men det får også nu og da vores hjerter til at banke varmt. Det pulsslag vil vi ikke undvære. (...) Men indvandringsfadæsen handler ikke bare om penge. Den handler om, at vore 300 – 500.000 muslimske indvandrere er ved at etablere sig som et samfund uden for det danske stammefællesskab. Et samfund med egne regler, der indebærer ufrihed, undertrykkelse, vold og barbarisme.« (Jyllands-Posten, 13.4.2005).

»Så godt som alle de, der fører ordet i politik og presse, har vist lammefrom underdanighed over for islams barbariske middelalderhalløj. Mærkværdigt! Intelligentsiaen er trods alt ikke døv og blind, selv om den altså var en snes år langsommere end skorstensfejeren og bagerkonen til at opdage, at der var noget galt. Intelligentsiaen må da kunne indse, at islam er en totalitær ideologi, som river tæppet væk under det hævdvundne danske frisind som intelligentsiaen selv lever af. Det samme skete for 64 år siden. Nazismens fare troede vi heller ikke på – før den 9. april 1940.« (Jyllands-Posten, 9.7.2004).

»Der var 300.000 holstenere og ca. 100.000 tysksindede slesvigere i 1800-tallet. I 2003 har vi 400.000 muslimske indvandrere i landet. Vores nuværende fremmede taler enten ikke dansk eller dårligt dansk, ligesom vores tyske medborgere gjorde. De har sindelag, traditioner, kultur, som ligger fjernt fra vores dansk-nordiske. De troende blandt muslimerne betragter danskerne som vantro, og forlanger deres egne vaner og traditioner opretholdt i Danmark. Deres religiøse love, som indbefatter stening af utro kvinder, håndsafhugning af tyve, æresdrab på døtre, piskning, tvangsægteskaber osv., står over den danske grundlov i deres bevidsthed. Magtpolitisk er situationen i dag den samme for det nye multikulturelle Danmark, som da vi stod over for Bismarcks mægtige Tyskland. Vores muslimske befolkningsdel har moderlande bag sig på 1,2 milliarder mennesker. Og befolkningstilvæksten i disse lande øges i et tempo ud over al fornuft.« (Jyllands-Posten, 14.11.2003).

»Hvis en kolonihavedansker får en afghaner på den ene side hækken og en pakistaner på den anden side, betyder det, at danskeren ikke har nogen at tale med, ikke nogen at drikke en bajer med, ikke nogen at dele sine ungdomsoplevelser med. Fornemmelsen af at dele sit livs erfaringer med naboerne, følelsen af sammenhæng mellem før og nu forsvinder. Ja, ja, en eller to pakistanere i kolonihave-foreningen kan godt glide ind i helheden. Men ikke tredive.« (Jyllands-Posten, 18.10.2001).

»Projektet 'Frihed for alle' er i gang. Men projektet går i stå, hvis vi skal bruge en masse af vores kræfter til at lære hundredtusinder af indvandrede muslimer, at man ikke banker sin kone, at man ikke slår gamle mennesker ned på gaden, at man selv må bestemme, hvem man vil gifte sig med, at man taler dansk i Danmark.« (Jyllands-Posten, 8.8.2000).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


JOHN HØRBO

Pastor emeritus, Islamkritisk Netværk

»I dag er fjenden islam. Fjende af kristendommen, fordi islam benægter sandheden, at Gud blev menneske i Jesus Kristus. Den, som ikke er med Jesus, er imod. Den, som ikke samler med ham, spreder. Men elsk denne fjende, siger Jesus. Hvorledes gør vi det? Det gør vi ved at gå i dialog med fjenden. Hvorledes foregår denne dialog? Den foregår således: Kære muslim, du dyrker djævelen uden at vide det. Omvend dig til kristendommen.« (Jyllands-Posten, 9.7.2006).

»For den, som tror på kristendommens sandhed, kan islam ikke være andet end en dæmonisk vildfarelse af farligste karakter.« (Jyllands-Posten, 6.1.2006).

»For kristentroen fremtræder islam som en forfærdende vildfarelse og gudsbespottelse, fordi man erklærer dele af Guds skabelse for uren, bestemt mad og bestemte dyr o.s.v. og fordi man frækt hævder, at Jesus ikke er Guds søn og verdens eneste frelser. Muslimske tanker er ren blasfemi. Trods denne dybe modsætning mellem islam og kristentroen, så står mennesket i islam over for en instans, der holder individet på plads i familien og ædru i bogstaveligste forstand. Sådan vokser og styrkes muslimens familieliv, og der fødes som bekendt mange børn i den islamiske familie, og de opdrages til familietroskab. Denne religiøsitet er mere end nok til at besejre et dekadent Europa, som end ikke vil vedkende sig sit eget religiøse udgangspunkt.« (Jyllands-Posten, 19.10.2005).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


ULRIK HØY (f. 1945)

Kommentator og anmelder ved Weekendavisen

»Hvor er koret af moderate muslimer, der med satiren som våben går i flæsket, netop det, flæsket, på det selvhøjtidelige Islam? Dette lovkompleks til undertrykkelse, et sammensurium af åndelige stokkemetoder, dekreter, rettesnore under dække af himmelske åbenbaringer og en mytologi, der er kitch. (...) Hvor er den frodige spotter, der i stedet for at svine danske kvinder til på sexistisk facon kaster sig over sexismen i islam, den gennemførte nedvurdering af kvinder, den arabiske verdens maskuline stupiditet, dette efterslæb af aldrig udruget middelalder, der til sammenligning gør en afrikansk krål til et paradis for sorte rødstrømper?« (Weekendavisen 19.11.2004)

»Det er NU! Åbenbart, midt i Amsterdam, midt på gaden, I Holland, i hjertet af Europa. Der myrdes i pagt i med traditionen. Først med seks skud i kroppen – sådan i moderne regi – så med knivstik i traditionens ånd tilsat vimpel med Koranens ord. Meget pædagogisk, noget mange givetvis indprenter sig. Det ved de. Hvem der bragte dem til Holland, Danmark, Europa? Det gjorde de menneskelige mennesker med de menneskelige meninger. Begge skal bekæmpes. De skal bekæmpes med ord. Så må politi, militær, efterretningstjeneste tage sig af resten. De andre skal bekæmpes med ord, ja. Med blasfemi, dvs. optimeret, indædt, spydig og vittig uærbødighed over for dogmer. Det er blasfemi. Det har vi tradition for i Europa – kristen tradition, jødisk tradition. Derfor: gør grin med islam, som vore uartige forfædre gjorde grin med kristendom og jødedom engang. Det var kulturkamp. Religionskrig. Det var rabalder. Det var fornyelse, frigørelse fra indestængte, magthaveriske, overleverede vaner og livsformer. Det endte ikke lige godt, for satan da. Det var nødvendigt alligevel. ER nødvendigt, for islam. Se kendsgerningen i øjnene: som landet ligger, kontinentet, så er indvandringen af muslimer til Europa det største tilbageslag i århundreder. (...) nu kommer reaktionen – med blasfemi i front, med eller uden muslimsk deltagelse – og så må man håbe, at politiet er hjemme, når de kommer rendende med knive, skydere, vimpler og tæskebander.« (Weekendavisen 12.11.2004)

»'Død over USA, død over jøderne', skreg de et andet sted i byen, hvad de også slap godt fra, fordi danskerne viger, den danske selvtægtstærskel er kujonerende høj og besindige muslimer bange for at lægge sig ud med fanatikerne. Hvorfor arabiske og pakistanske muslimer fører sig frem på den måde? Fordi de er mange nok. Fordi de føler sig forvissede om at slippe godt fra det. Fordi de efterhånden har taget bestik af os, af vores sagtmodighed og demokratiske uenighed – vi er rygende uenige, javel, men enige om at holde sammen på uenigheden, det kaldes demokrati – og de griner ad det, de foragter det, og hvorfor ikke? De har fat i den lange ende, har okkuperet territoriet, har islamiseret det halve Nørrebro i alliance med det usigeligt blåøjede Danmark, hvor tolerancen vandrer hånd i hånd med det mest intolerante på Guds grønne jord.« (Weekendavisen, 13.9.2002)

»Det store flertal af muslimer har intet lært og intet glemt, og de ligger under for den tredje kategori: de fanatiske og diktatorisk sindede. Hvor mange det er? Mange nok. Nok til at skabe en stemning af frygt. Nok til at præge Nørrebro og andre bydele i en grad, så danskerne rejser deres vej.« (13.9.2002).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


RASMUS JARLOV (f. 1978)

Folketingskandidat for De Konservative (2005-), tidl. næstformand for Moderate Studenter (1999-2002)

»Jeg synes ikke, at Asmaa [Abdol-Hamid] skal fredes, fordi hun er politiker. Tværtimod er det meget vigtigt at forhindre, at en person med landsforræderiske tendenser bliver valgt til Folketinget. Asmaas loyalitet ligger i et terroristisk islamistisk broderskab snarere end i Danmark. Vi har ikke behov for den slags 5. kolonne medlemmer i Folketinget« (Pressemeddelelse, 24.7.2007).

NOTE: Medio juli 2007 udtalte Enhedslistens folketingskandidat, Asmaa Abdol-Hamid til B.T., at hun støttede kampen mod invasionsstyrkerne i Irak, som hun i lighed med Enhedslistens partipolitik betragtede som legitim modstandskamp mod besættelsestropper. Udtalelsen rejste en mediestorm, hvorunder Rasmus Jarlov politianmeldte hende for landsforræderi - konkret for overtrædelse af Straffelovens paragraf 100, stk. 1, som fastslår, at »den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fjendtlige forholdsregler mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 6 år«.

Læs mere om denne sag her:
> Asmaa Abdol-Hamid, Lars Løkke Rasmussen og besættelsen
> Landsforrædere og pressesvigt

TILBAGE TIL SIDENS TOP


BENT JENSEN

Professor dr. phil. i historie. Leder af Center for Koldkrigsforskning

»Det drejer sig om civilisation og demokrati kontra barbari og despoti. Ikke kun i Mellemøsten, hvor kampen står mellem Israel og islam, men også i Europa. Den kloge og skarpe Henryk Broder har skrevet den uforlignelige bog om Vesteuropas uforstand, ”Hurra, vi kapitulerer!” I nogle år endnu kan vore politikere, journalister og kultursociologer leve i den illusion, at vi kan undgå konflikten i Europa ved at tale om noget andet og lukke øjnene for barbariet. Det kan vi ikke. De heiler allerede både dér og her. Vi vil komme i samme situation, som Israel..« (Jyllands-Posten, 6.2.2009).

»Alle, der har fulgt med, kan med egne øjne se, hvordan gadebilledet i danske og andre europæiske byer har ændret sig; hvordan muslimer insisterer på at markere deres tilstedeværelse ikke alene i det offentlige rum, men også i private virksomheder, hvor de ikke vil underkaste sig det gældende beklædningsreglement; hvordan domstolene bøjer sig i misforstået hensynstagen til kulturforskelle; undervisningssystemet tilpasser sig imamernes krav om påklædning, opdelte baderum og helligdage. Ja, hvordan Folketinget for et par år siden efter islamiske terroristers angreb på USA den 11. september manifesterede sig som islams forsvarer ved rasende at irettesætte Pia Kjærsgaard, der tillod sig at mene, at der var forskel på kristen/europæisk og muhamedansk kultur. Bogen sammenligner islam som totalitær politisk bevægelse med nazismen, og lighederne er faktisk slående.« (Jyllands-Posten, 10.10.2003).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


POUL VINTHER JENSEN

Styrelsesmedlem og/eller mødearrangør i Den Danske Forening siden 1988, tidl. næstformand (1989-1993, 2000-2002)

»Den eneste løsning på muslim-invasionen er kort sagt en lov, der tilsigter en generel hjemsendelse af mennesker fra muslimske lande.« (Politiken, 20.3.2002; Danskeren nr. 2/2002).

»Så længe der ikke er opfundet et apparat, der ved grænsen kan gennemlyse folk og opklare deres tro og hensigter, må vi for at standse udbredelsen af nutidens pest over Europa simpelthen generelt holde mulige smittebærere ude. Ellers kan vi komme i en situation, hvor hele områder af vore lande igen vil ligge øde hen efter muslimernes etniske rensninger. Vi må udrense muslimerne først.« (B.T., 20.3.2002; Danskeren nr. 2/2002).

»Det er bedre at forebygge end at helbrede. Og det er utroligt, at efter Vestens store fremskridt på det videnskabelige plan, hvor vi er lykkedes med at udrydde farlige mikrober og derved udgår epidemier, er inkompetencen på det politiske plan stadig på middelalder-niveau. Derfor trues vi nu af den muslimske epidemi og byder den tilsyneladende endda velkommen.« (Danskeren nr. 2/2002).

»Når en enkelt eller ganske få personer rammes af en farlig sygdom, udbryder der ellers nærmest panik i medierne, og landsdækkende tiltag iværksættes for at inddæmme og udrydde faren. Men når en politiker foreslår tiltag ud fra en helt parallel logik for at inddæmme muslimfaren, udbryder forargelsen. For os i Vesten er det en klar interesse at generalisere, ligesom det er i den tredje verdens interesse at generalisere og gøre alle hvide mennesker skyldige i slaveri og imperialisme. Som det skete på den racistiske antiracisme-konference i Sydafrika sidste år. For os er alle muslimer derfor efter samme logik terrorister.« (Danskeren nr. 2/2002).

»Vi gider ikke mere betale til muslimer, se på muslimer, og allermindst høre på muslimernes krav og yppen kiv i vort land. De skal ud. De er foreløbig kun lus i skindpelsen, men er på vej til at udvikle sig til monstre, som slår værten ihjel. Alle andre politiske problemers løsning forudsætter, at muslim-problemet er løst først.« (B.T., 20.3.2002; Danskeren nr. 2/2002).

NOTE: Ovenstående udtalelser faldt, da Poul Vinther Jensen var til et møde i Sverige med Nationaldemokraterna den 16. marts. Det fik de tidligere prominente medlemmer af Den Danske Forening, Jesper Langballe, Søren Krarup og Søren Espersen til at melde sig ud af foreningen.

Jesper Langballe udtalte: »De udtalelser var så uspiselige og så afskyelige, at det vil vi ikke stå model til. Det er jo heller ikke første gang.« (Politiken, 20.3.2002).

Søren Espersen udtalte: »Vi er alle tre ubehagelig berørt over de udtalelser. Det er et rendestenssprog, som vi overhovedet ikke kan genkende. På det seneste har der været nogle underlige fejlskud i foreningen, men det er prikken over i’et at begynde at sammenligne muslimer med pest, der skal udrenses.« (B.T., 20.3.2002). »Det er som om, at linien er ændret, siden Ole Hasselbalch gik af som formand. Han stod for en god, sober linie. Nu er andre folk kommet til magten. Jeg tror i høj grad, at det er Mogens Glistrups folk, som sidder på magten.« (Ritzau, 20.3.2002).

Søren Krarup udtalte: »Det er fuldstændig rigtigt, at man godt kan sammenligne islam med kommunismens og nazismens pest. Islam er en ny totalitær pest over Europa. Men at begynde at tale om udrensninger er underlødigt.« (B.T., 23.3.2002).

I Den Danske Forening medgiver formand Harry Vinter, at Poul Vinther Jensen er »lidt uheldig« med sine formuleringer: »Jeg er for så vidt enig i indholdet, men formuleringerne er uheldige. Han beskriver imidlertid muslimer som hærgende og plyndrende, hvilket de jo også er.« (Ritzau, 20.3.2002). I et læserbrev skriver han et par dage senere: »Udmeldelserne er efter det oplyste foranlediget af, at foreningens næstformand Poul Vinther Jensen har sammenlignet den muslimske invasion af Vesteuropa med en ny pest. På samme måde omtalte Hartvig Frisch i sin tid nazismen som 'Pest over Europa'. Synspunktet er ikke påfaldende i lyset af den foreliggende situation. Det adskiller sig som bekendt heller ikke indholdsmæssigt fra, hvad fremtrædende personer i Dansk Folkeparti tidligere har givet udtryk for.« (Fyens Stiftstidende, 22.3.2002).

Tidligere ledelsesmedlem, Peter Neerup Buhl forsvarer foreningens næstformand, når han peger på etnisk udrensning: »'Etnisk rensning' er jo ikke et begreb opfundet af nazismen. Det Gamle Testamente er en komprimeret skildring af fordrivelser og folkemord, faktisk en guddommelig anerkendelse af jødernes praksis i den retning. Og derefter har historien så at sige ubrudt gentaget sig, indtil vi står i nutidens dødsensfarlige situation: Om to generationer (40 år) er hver tredje indbygger i Danmark muslim.« (Kristeligt Dagblad, 21.3.2002).

Hele talen blev bragt i Danskeren nr. 2/2002.

Journalist Hans Bjerregaard undrede sig over, hvorfor Krarup og Espersen ikke havde meldt sig ud tidligere - et uddrag af interviewet fra Ekstra Bladet (25.3.2002):

BJERREGAARD: »Den Danske Forening har da sagt noget lignende eller noget endnu værre gennem alle årene. Hvorfor melder du dig først ud nu, Søren Krarup?«

KRARUP: »Nej, det er grovere nu. De har sagt dumheder i de senere år, men jeg synes, at det her, det ...«

BJERREGAARD: »For mere end 10 år siden sammenlignede foreningens blad 'Danskeren' de mennesker, der bygger for Flygtningehjælpen, med værnemagere, og man opfordrede indirekte til vold mod asylcentrene.«

KRARUP: »Nah, det mener jeg nu ikke, man gjorde.«

BJERREGAARD: »Det er ellers et citat fra en kronik, du skrev i Ekstra Bladet for 10 år siden. Du refererede synspunktet og tog afstand fra det. Hvorfor meldte du dig ikke ud dengang?«

KRARUP: »Ja, det med værnemagerne kan jeg godt huske, og det synes jeg sagtens, man kan tillade sig at sige.« (...) De havde en fortræffelig og fornem formand i Sune Dalgård, og så kom Hasselbalch, og han er en hædersmand, selv om han begik nogle dumheder, men den nye formand, Harry Vinter, og den øvrige ledelse skader sagen, så jeg synes ikke, Den Danske Forening har nogen berettigelse mere.« (...)

ESPERSEN: »Jeg har såmænd ikke lagt mærke til, hvad der er blevet sagt. Det er jo ikke noget, jeg har været utroligt aktiv i. Sidst, jeg skrev i 'Danskeren', var i '92.«

BJERREGAARD: »I '92 var der på Den Danske Forenings telefonsvarer en tekst, hvor man fordømte brugen af farvede modeller i danske reklamer. (...) Året før opfordrede 'Danskeren' indirekte til vold mod asylcentrene.«

ESPERSEN: »Det så jeg ikke. Det har jeg i hvert fald ikke bemærket.«

Det var imidlertid ikke i 1992, at Espersen sidste gang skrev til 'Danskeren', men derimod i 1994. Men mere pudsigt er det dog, at han også havde skrevet til det nummer af 'Danskeren' (5/1992), der opremsede talrige eksempler på det, som Den Danske Forening i begyndelsen af 1990'erne generelt kaldte for »modstandsgruppers sabotage« mod asylcentre (bombe- og brandattentater). Aktioner, som foreningen af princip ikke ville tage afstand fra - og det kan Espersen naturligvis ikke have overset, når han skrev i selv samme blad. REL.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


MORTEN UHRSKOV JENSEN

Forfatter, blogger for Jyllands-Posten, tidl. medlem af Dansk Folkeparti

»Årsagen til denne dybe ulyst til assimilering - det eneste fuldt acceptable slutpunkt for modtagerlandet - er uklar, sådan som alle årsagsforklaringer er det. Det kan alene skyldes dybe kulturelle indlejringer, som gør det umuligt for størsteparten af en fremmed gruppe at blive et med 'den anden'. Det kan også være, at genetiske forskelle spiller en rolle. Måske adfærd og dermed følgende opførsel og ønsker til tilværelsen genetisk set er forskellig fra gruppe til gruppe med større eller mindre forskelle alt efter gruppernes fremmedartethed. Dette, det genetiske, har det været bandlyst at tale om siden nazisternes afskyelige forbrydelser. Man må i hvert fald håbe, at en oplyst elite og befolkning ikke lader noget på forhånd være forbudt at diskutere, så længe det foregår i et ordentligt sprog.« (Jyllands-Posten.dk, 26.2.2013).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


KAREN JESPERSEN (f. 1947)

Venstre. Tidl. folketingskandidat for Venstresocialisterne (1979) og redaktør af Politisk Revy; tidl. MF for Socialdemokraterne (1990-2005), tidl. socialminister (1993-2000), tidl. indenrigsminister (2000-2001). Udmeldt af Socialdemokraterne i oktober 2006; medlem af Venstre fra januar 2007. Medlem af Giordano Bruno Selskabet.

Karen Jespersens mareridtsscenario for det danske samfund, 30-40 år frem: »Det er et samfund, hvor der er meget lidt tillid mellem borgerne. Et ekstremt opsplittet samfund med muslimske parallel-samfund i nogle byområder og 'gated communities' for 'indfødte' danskere i andre. Ingen fælles skoler. Det er et samfund med store konflikter, med store våbenlagre i visse byområder, ildkamp med politiet, områder, hvor politiet ikke kan gå ind, og hvor der er sharia-domstole og hvor ikke-muslimer skal rette sig ind efter Koranens regler.« (Berlingske Tidende, 20.8.2010).

»Jeg vil i hvert fald ikke leve med et multikulturelt samfund.« (Berlingske Tidende, 6.9.2000).

»Min spontane reaktion er, at jeg er dybt rystet. Det er beskæmmende, at mennesker kommer til landet udelukkende for at stjæle. Det er meget alvorligt. Deres kriminelle handlinger er totalt uacceptable for landets borgere, og det går ud over dem, der virkelig har brug for hjælp. Min holdning er, at der skal gøres alt for, at det bliver stoppet hurtigst muligt. Det skal ikke kunne betale sig at begå kriminalitet, og det bedste vil være, hvis vi kan signalere til disse mennesker, at det ikke kan betale sig at rejse herover. Hvis de er kommet - og har begået kriminalitet - så kan det blive nødvendigt at sikre, at de bor under vilkår, så de ikke fortsætter med at stjæle. Det kunne være et meget øde sted.« (B.T., 25.8.2000).

Direkte adspurgt i forlængelse af ovenstående: 'Hvad er et meget øde sted?': »En måde at anbringe dem på kunne f.eks. være på en ubeboet ø - eller i bygninger, der er indrettet på en bestemt måde. Det kræver muligvis en lovændring, men det er jeg parat til at se på. Ved at begå organiseret kriminalitet udviser asylansøgerne i højeste grad en mangel på respekt for landet - og landets indbyggere - og det er totalt uacceptabelt. De kan måske stjæle én gang, men så er det også slut. Det nye i sagen er, at der dukker mennesker op fra nye lande. F.eks. fra Armenien, hvor der findes forfulgte mindretal, og derfor er vi forpligtede til at undersøge, om deres påstande om forfølgelse holder, når de søger om asyl. Det tager tid, og i mellemtiden er der nogle, der begår kriminalitet. Det bedste ville være, at de slet ikke kom herover, hvis de kun har til hensigt at stjæle. Derfor overvejer jeg at skrive et indlæg til en stor armensk avis, der tydeligt fortæller, at Danmark ikke er noget slaraffenland.« (B.T., 25.8.2000).

»Der er mange af de etniske grupper, der i al for høj grad forestiller sig, at man i Danmark uden videre kan sidestille den muslimske kultur med den danske (...) At tale om harmonisering eller ligestilling på den måde er uholdbart.« (Jyllands-Posten, 15.8.2000).

»Vi må ligeledes gå til angreb mod den meget intolerante adfærd, nogle indvandrere udviser over for danskere. F.eks. ved at være på nakken af piger, der går med store bukser, eller drenge, der går anderledes klædt end dem selv. I værste fald kan det ende med, at bander af unge indvandrere terroriserer et lokalområde. Jeg har desværre selv mødt en meget fordomsfuld holdning over for danskere. Den slags kan give sig udslag i meget farlige og håndfaste konflikter, for det vil danskerne selvfølgelig ikke finde sig i i længden (...) Vi skulle have lyttet til Per Madsen. Han gjorde meget tidligt opmærksom på disse problemer – og blev ugleset. Men han fik mere ret, end man dengang var villig til at give ham.« (B.T., 22.10.1999).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


MARTIN KASLER

Tidl. formand for Dansk Forum, tidl. medlem af Dansk Folkeparti, tidl. medlem af Den Danske Forening

»Der er da en affinitet til nazismen, som hele højrefløjen må bekende sig til. Uden at bekende sig til den affinitet, kan du nemlig ikke gøre op med nazismen. Du er nødt til at finde patologierne i din egen tænkning.« (Politiken, 22.8.1999).

»Det store erhvervsliv, de ledende politikere og de veletablerede kunstnere og akademikere - ikke bare støtter - men arbejder aktivt for opløsningen af Danmark som kulturnation, velfærdsstat og nationalstat (...) Men det store flertal af den almindelige danske befolkning ønsker ikke et multietnisk samfund! Denne folkelige modstand har aldrig fået lov at komme til orde. Helt op på ministerielt plan bliver der den dag i dag planlagt og udført en skræmmende effektiv indoktrinering af de unge generationer. De ældre generationer forfølges gennem nådesløse kampagner i medierne, hvis de ikke rammes på stilling og karriere. På gaderne hersker venstreekstremismens brutale hætteklædte bøller i tæt parløb med de muslimske gadebander. Den danske befolkning overvåges fra særlige overvågningscentre, som lader en syndflod af racismebeskyldninger og -anmeldelser hagle ned over enhver kritisk røst. Sådan er vilkårene i dagens indvandrerramte Danmark. Det kan du vælge at finde dig i, eller ... Du kan lade vær'. Dansk Forum er tilbuddet til dig, som har taget den rigtige beslutning for Danmark, dig og dine. Vi udgør kimen til dét fristed, hvor du atter kan tale og tænke klart og fordomsfrit. Vi er dét netværk, hvor danske brødre og søstre atter mødes. Vi er dét fællesskab, hvor du atter kan ranke ryggen og løfte hovedet højt!« (Fra Kaslers forord til Dansk Forums program).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


FARSHAD KHOLGI (f. 1971)

Giordano Bruno Selskabet, Trykkefrihedsselskabet, skuespiller, kommentator i Berlingske Tidende og MetroXpress

»Jeg er ikke så bange for Taleban og Al Qaeda som de aktiviteter, der ud-foldes af de såkaldt moderate muslimske organisationer. Med et smil og pænt jakkesæt køber de sig efterhånden til indflydelse alle vegne.« (Jyllands-Posten, 14.10.2008).

»I Norge har man i relativ ubemærkethed i juni vedtaget en lov, der omhandler forbud mod diskrimination af enhver art, etnisk, religiøs m.m. Loven indeholder en mærkværdig formulering om forbud mod chikane, om det forbudte i ytringer, der kan forstås krænkende eller nedværdigende. Skal loven således også bruges til at kneble frimodig og hård kritik af islam? I Storbritannien vil Labour gennemføre en lov, der forhindrer tilskyndelse til religiøst had. Skal den bruges til at kneble frimodig og hård kritik af islam?« (Skrevet sammen med Hele Merete Brix; Weekendavisen, 2.9.2005).

»Hele verden lider af en aggressiv, ondartet svulst: islamismen, som selv almindelige muslimer i et land som Iran gerne vil af med.« (Berlingske Tidende, 26.11.2004).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


TOMAS KIERSTEIN (f. 1967)

Århus Mod Moskeen, formand (2004-), næstformand i Den Danske Forening (2006-)

»Det, der derfor gjorde Hitlertyskland til et diktatur, var ikke de monstrøsiteter, som blev begået, men det at de blev begået, uden at folket ved en demokratisk proces havde haft muligheden for at forkaste eller bakke op om Hitlers politik. Det udemokratiske ved Hitlertyskland var ikke indholdet, men formen!« (Århus Mod Moskeen: http://www.aarhus-mod-moskeen.dk/index.asp?id=222).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


PIA KJÆRSGAARD (f. 1947)

Dansk Folkeparti, partileder (1995-2012), MF (1995-), tidl. MF for Fremskridtspartiet (1984-1995)

Reaktion på muslimske kvinder, der er blevet hånet, spyttet på, slået eller sparket på grund af deres hovedtørklæde: »De muslimske kvinder føler sig provokeret af den reaktion, som deres hovedtørklæde fremkalder. Jeg føler mig også provokeret. Af dem og deres valg af tørklædet frem for det danske samfund!« (Kjærsgaards blog, TV2.dk, 14.7.2014).

»Jeg oplever ikke, at der står en gruppe jøder, der vil ind på et diskotek, og så er dørmanden betænkelig, fordi de kommer ind og laver ballade. Men han er det, hvis der står en gruppe anden-eller tredjegenerationsindvandrere, og det kan jeg godt forstå. Det er en helt anden kultur og en helt anden baggrund. Selvfølgelig kan man ikke udelukke, at der er jøder som opfører sig dårligt eller har begået kriminalitet. Men det generelle er, at det er altså folk med muslimsk baggrund, der gør de her ting. (...) Det er da galt, at man, fordi der er så mange, der opfører sig så forbandet dårligt, som muslim eller en med arabisk udseende kommer ud i nogle problemer.« (Jyllands-Posten, 10.2.2013).

»Vi skal ikke finde os i arabiske familier, som opdrager deres børn efter egne middelalderlige principper om at hade og jagte jøder eller andre etniske mindretal, skriver Pia Kjærsgaard blandt andet.« (Facebook-status; citeret efter tv2.dk, 29.1.2013).

NOTE: Apropos ovenstående citat - her er baggrundshistorien om, hvordan Pia Kjærsgaard kastede sig ud i et frådende angreb på palæstinensiske skolebørn efter en avisand: Kjærsgaard, Jarlov og andre chikane-politikere. REL.

»Vi vil ikke have folk i Danmark, som ikke vil være en del af det danske samfund. Danmark er for lille til parallelsamfund. Folk fra lande som Afghanistan og Pakistan har længe givet os problemer.« (Ekstra Bladet, 4.8.2010).

»Det er også diskrimination, at man ikke må stemme, når man er under 18. Så jeg tror ikke, vi skal være bange for at sige: Ja, vi diskriminerer, men vi gør det, fordi det er til vores eget bedste. (...) Vi har før skubbet til grænserne for, hvad der kan lade sig gøre.« (B.T., 31.7.2010).

NOTE: Apropos ovenstående citat, hvor Pia Kjærsgaard forsvarer Dansk Folkepartis forslag om at skærpe 24-års-reglen til en 28-års-regel: Pia Kjærsgaard: Ja, vi diskriminerer. REL.

»Jeg synes bare, det, man har hørt, det, man læser om, folk, der har forstand på Koranen, og der vil jeg igen fremhæve Ayan Hirsi Ali, som vel nok er den, der har mest forstand på Koranen, fordi hun har selv været en del af det. Hun har gennemlevet umådelig meget. Hun skelner altså ikke imellem islam og islamisme.« (DR2 Deadline, 3.2.2010).

»Men islam i sin grundsubstans, og det er det, jeg synes, vi skal forholde os til, er en voldsforherligende religion.« (DR2 Deadline, 3.2.2010).

»Vi har en religion i Danmark i det 1000-årige rige, som Danmark er, og det skal vi holde fat i. Og derfor er det væsentligt, at islam ikke vinder frem i Danmark.« (Politiken.dk, 26.1.2010).

»Jeg bryder mig ikke om dem, der generaliserer muslimer. Men med selve islam, der må jeg sige, at jeg har sværere og sværere ved at skelne mellem islam og islamismen.« (Information, 20.1.2010).

»Hvis vi er i tvivl om, hvordan det ender, kan vi bare tage til London. Her kappes muslimske kvinder - eller måske rettere deres mænd - om, hvordan man kan tilsløre sig mest muligt og stadig være i stand til at komme omkring uden at snuble i egne gevandter ...« (Berlingske Tidende, 11.10.2009).

»Med udlændingeloven af 1983 opgav et overvældende flertal i Folketinget forsvaret af Danmark, og vildt fremmede masser kunne under dække af forfølgelse i hjemlandet og ved anvendelse af trylleordet asyl pludselig få fri og uhindret adgang til Danmark. Og det blev bare værre og værre.« (Berlingske Tidende, 11.10.2009).

NOTE: Apropos ovenstående citat - læs også: Kjærsgaard i vanvittigt propaganda-ridt eller luftig polemik?. REL.

[Kjærsgaard afviser, at dagplejemødre kan bære hovedtørklæde, også selv om børnenes forældre ikke ar noget imod det:] »Man afleverer ikke sit barn i Danmark til en, der er formummet som et spøgelse, og man går slet ikke rundt i Danmark i en burka, for ikke at sige et slør. Det skal simpelthen forbydes.« (Citeret i IKON Documentaire: »De europese familie van Wilders«, 3.7.2009).

»Jeg ønsker et tørklædefrit Danmark. Bestemt. Jeg synes, det er fuldstænd­igt utilstedeligt, at læger, sygeple­jersker, Sosu-assistenter - og jeg kan gå videre - politifolk skal rende rundt med tørklæde. Det hører ingen steder hjemme overhovedet.« (TV2.dk, 6.5.2007).

»Islamiske tørklæder og alt, hvad det repræsenterer, hører ikke hjemme i Danmark.« (Dansk Folkepartis landsmøde; jf. Berlingske Tidende, 16.9.2007).

»Jeg giver Søren Krarup fuldstændig ret i, at det er nøjagtigt det samme symbol - et tørklæde og et hagekors.« (TV-Avisen, DR1, 29.4.2007).

»Det forestående folketingsvalg handler derfor i højeste grad om udlændingepolitik - og derfor om at stille krav. Hvis det danske velfærdssamfund skal bestå både økonomisk, socialt og uden risiko for at bryde sammen under massiv kriminalitet er kodeordet, at vi stiller, og forsat tør stille, krav til indvandrere og efterkommere.« (Ugebrev, 5.2.2007).

»Har de Konservative allerede glemt, hvordan det var, før udlændingeloven blev ændret for fem år siden? Det væltede ind med asylansøgere, deres fætre og kusiner og onkler og tanter. I to årtier steg indvandringen så meget, at Danmark i dag, trods en væsentlig – og livsnødvendig – opstramning i udlændingepolitikken, står i problemer til halsen med forfejlet integration, ghettoskoler, bandekriminalitet, islamisme og terrortrusler. Hertil kommer de økonomiske problemer, som indvandringen i de to årtier i dag har påført Danmark.« (Ugebrev, 8.1.2007).

»For mig at se, at det indlysende, at tidens dæmoner er det pres, vores frihed til at sige, skrive og tegne hvad vi vil og som vi vil, er under. At tidens dæmoner er folk som Ahmed Akkari og Abu Laban, der truer folkevalgte, opildner diktaturlande mod Danmark. At tidens dæmoner er de islamister, herhjemme og i udlandet, som har held til at dæmonisere danskere, som tillader sig at være patriotiske uden et 'men' og være bekymrede for vores sikkerhed, tryghed, velfærd og fremtid. Det er på tide klart, entydigt og - ikke mindst - fælles at afvise tidens dæmoner.« (Ugebrev, 27.3.2006).

»Dansk Folkeparti er igennem tiden blevet skældt hæder og ære fra, hver gang vi har anvendt udtrykket femte kolonne virksomhed om de gerninger, som visse af landets fremmede forøver i og uden for landets grænser. Jeg kan imidlertid ikke finde noget bedre ord for den skændige kampagne som Trossamfundets [Islamisk Trossamfund] udsendinge har ført mod Danmark – det skulle da lige være landsforræderi.« (Ugebrev, 9.1.2006).

»I Dansk Folkeparti vil vi 'fred her til lands'. Men vi er os bevidst om, at der findes en ond fred og en god kamp. Den onde fred -– den vil Dansk Folkeparti aldrig, aldrig lægge stemmer til. Den onde fred - det er den, der etableres ved at bøje nakken for vold, foragt, misbrug af det danske velfærdssamfund - og indførelse islamisk sharia-lov her i landet. Den onde fred har vi fået mere end nok af i 1980'erne og 90'erne. I dag ser vi uhyggeligt klart, hvad den har ført med sig. Den gode kamp, derimod – det er den, som i følge midsommervisen 'kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli'r tvivlende kolde!' Lad os ved Sankt Hans bålets glædesblus bekræfte hinanden på, at nok er naturens troldoms-kræfter stærke på denne aften. Men én kraft er dog stærkere. Det er den, at vi elsker vort land.« (Sankt Hans tale, 23.6.2005).

»De ville nemlig ikke i deres vildeste fantasi have kunnet forestille sig [i 1900], at store bydele i København og andre danske storbyer, i 2005 ville være befolket af mennesker på et lavere civilisationstrin. Med medbragte primitive og grusomme skikke, såsom æresdrab, tvangsægteskaber, halalslagtning - og blodhævn. Det er nemlig lige præcis det, der er sket. At titusindvis og atter titusindvis af mennesker, der tilsyneladende civilisatorisk, kulturelt og åndeligt befinder sig i 1005 - i stedet for i 2005 - er søgt til et land, der for århundreder siden lagde middelalderen bag sig.« (Ugebrev, 13.6.2005).

NOTE: Da Pia Kjærsgaard og Søren Espersen fire måneder senere bliver bedt om at kommentere sandhedsværdien af ovenstående bemærkninger i Kjærsgaards ugebrev, fastholder de fremstillingen om, at muslimske indvandrere er »mennesker på et lavere civilisationstrin«. Jyllands-Posten spørger, om det ikke er »nedsættende«, hvortil Espersen svarer: »Det er da et fuldstændig korrekt udsagn - hvis man åndeligt talt lever i en middalderverden, det er da meget udannet, det er da ikke ordentlig optræden.« Og Kjærsgaard istemmer: »Det er en kendsgerning, og der kan føres sandhedsbevis for, at det hænger sådan sammen.« (Jyllands-Posten, 9.10.2005). REL.

»Hvis de [svenskerne] ønsker at forvandle Stockholm, Göteborg og Malmø til et skandinavisk Beirut med bandekrige, æresdrab og massevoldtægter, så lad dem gøre det. Vi kan altid afspærre Øresundsbroen.« (BBC, 19.2.2005; citeret efter Ekstra Bladet, 25.1.2010).

»Nu er loven [blasfemiparagraffen] imidlertid pludselig blevet højaktuel, efter at muslimer har sagsøgt Danmarks Radio og TV 2 for at krænke deres religiøse følelser ved at vise Theo van Goghs film 'Submission' – et gribende kunstværk og et forpint nødskrig fra en kvinde, Ayaan Hirsi Ali, der er slæbt gennem omskæring, fornedrelser, tvangsægteskab, indespærring og voldtægt i en forholdsvis normal mus­limsk familie. Hvis ikke hun skulle have ret til at bruge den vestlige verdens ytringsfri­hed, hvem skulle egentlig så? Det er religionskritik fra dybet af en lemlæstet sjæl.« (Folketinget, 17.12.2004: http://www.folketinget.dk/samling/20041/lovforslag/l157/som_fremsat.htm).

NOTE: Ovenstående er den officielle begrundelse for et lovforslag om lovændring, der er fremsat af Dansk Folkeparti (specifikt: Jesper Langballe, Kristian Thulesen Dahl, Per Dalgaard, Christian H. Hansen, Pia Kjærsgaard, Poul Nødgaard og Peter Skaarup). Bemærk at det senere viste sig, at der ikke var nogen muslimer, som havde sagsøgt DR og TV2 - og bemærk især partiets karakteristik af »en forholdsvis normal muslimsk familie«. REL.

»Det irriterede mig grænseløst [i 1981], at der var kommet indvandrere i Danmarks Radio, der ikke kunne ordentligt dansk. Det har noget at gøre med, at jeg er dansk og jeg godt kan lide Danmark.« (Citeret efter Anne Sofie Kragh: Magten og æren, 2003).

NOTE: I ovenstående udtalelse fra bogen 'Magten og æren' forklarer Kjærsgaard om baggrunden for sit første læserbrev mod 'de fremmede' i begyndelsen af 1980'erne. Bogens forfatter, Anne Sofie Kragh forklarer: »I sit hjem i Gentofte gik Pia Kjærsgaard og hørte radio. Der var lytterønsker på P3's eftermiddagsflade, men til hendes store forargelse var det en indvandrer, der læste ønskerne op.«

»I årevis har vi talt om kvindelig omskæring. Vi har set rædselsvækkende skildringer i fjernsynet, vi har i aviserne fået dokumenteret, hvordan omskæringerne foretages med glasskår eller rustne barberblade og under de mest uhygiejniske forhold. Vi har næsten kunnet føle de små pigers smerte. Og vi har i alle detaljer fået udpenslet, hvad der sker med pigerne bagefter - når de vokser op. Når de skal føde deres børn, og hvordan deres seksualliv er ødelagt for altid. Vi har hørt om de livslange traumer, psykisk og fysisk med vandladningsproblemer og infektioner. Hvad var det nu lige, justitsministeren ville have uddybet? Men Lene Espersen har altså meddelt, at hun har behov for yderligere information, inden hun kan fremsætte lovforslaget. Og derfor sender hun nu lovforslaget i høring blandt 39 organisationer, som alle skal kunne gøre indsigelse. Nu er det jo helt efter bogen, at en justitsminister ønsker, at forskellige instanser skal høres om et lovforslag af vidtrækkende betydning: At domstolene skal høres, at rigsadvokaturet skal høres, at politiet skal høres etc. Men jeg må indrømme, at jeg spærrede øjnene op, da jeg på Lene Espersens liste af 39 organisationer så disse: Dansk-Somalisk Forening, Rådet for Etniske Minoriteter, Det Danske Center for Menneskerettigheder, De etniske Minoriteters Landsorganisation, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination. Jeg må spørge: Hvad har et forbud mod lemlæstelse og mishandling at gøre med racediskrimination? Og hvorfor skal Dansk-Somalisk Forening have indflydelse på en lovgivning, der vedrører en forbrydelse, som hovedsageligt begåes af somaliere? Og er det meningen, at somalierne skal vurdere, om forbuddet mod kvindelig lemlæstelse overtræder deres rettigheder eller krænker deres kultur? I mine øjne svarer det til at spørge de pædofiles forening, om de har noget at indvende overfor et forbud mod sex med børn. Eller at spørge voldtægtsmændene om de har noget imod at straffene for voldtægt forhøjes.« (Ugebrev, 23.12.2002. Også offentliggjort i Kristeligt Dagblad, 2.1.2003).

NOTE: Ovenstående udfald mod somalierne er led i den ophedede stigmatisering, det lykkedes at gennemtvinge i efteråret 2002 under udbredte påstande om, at halvandet tusind somaliske piger i Danmark var i farezonen for at blive omskåret på blodig vis. Det viste sig ikke at være tilfældet - ikke ét eneste eksempel på omskæring af piger blev nogen sinde dokumenteret. Dansk Folkeparti er ikke desto mindre fortsat med at opremse »pigeomskæringer« blandt deres typiske udfald mod »middelalderlige skikke«, som indvandringen hævdes at indføre i Danmark.

Pia Kjærsgaard blev politianmeldt for overtrædelse af racismeparagraffen, men ikke desto mindre vurderede statsadvokat Karsten Hjorth, at der ikke skulle rejses tiltale. I midten af marts 2006 møder Hjorts beslutning skarp kritik fra FN, der påpeger, at Danmark herved har overtrådt den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (1965), FNs såkaldte racismekonvention (ICERD). REL.

»Bistandsloven er passé, fordi den passede til en dansk familietradition og arbejdsmoral og ikke til muslimer for hvem, det er hæderligt at blive forsørget af andre, mens konen føder en masse børn. Børnechecken udnyttes, da en indvandrer opnår rekordindtægt i kraft af en lille snes børn. Massevoldtægter må gives nye strafferammer, fordi problemet først er kommet med de mange asociale andengenerationsindvandreres hærgen.« (Pia Kjærsgaards Ugebrev, 25.2.2002).

»Islam med de tendenser, vi har set - de fundamentalistiske tendenser - bør bekæmpes i allerhøjeste grad« (Fra Folketingets åbningsdebat, jf. Politiken, 5.10.2001).

»Det har været nævnt, at den 11. september blev anledningen til en kamp mellem civilisationerne. Deri er jeg ikke enig. For en kamp mellem civilisationer ville jo betinge, at der var tale om to civilisationer, og det er ikke tilfældet. Der er kun én civilisation, og det er vores.« (Sagt under Folketingets åbning, 2.10.2001).

»Muslimer i Koranen får at vide, at de gerne må lyve og bedrage, snyde og svindle alt det, de vil - så længe det ikke går ud over andre muslimer.« (Ugebrev, april 2000).

NOTE: Pia Kjærsgaard blev politianmeldt for overtrædelse af den såkaldte racismeparagraf for ovenstående udsagn, men politiadvokat Michael Jørgensen afviste at føre sagen til domstolene. REL.

»Ghetto-kriminaliteten er i dag af en sådan karakter og et sådant omfang, at det er nødvendigt at indføre helt nye metoder, som vi ikke hidtil har haft brug for i vort land. Dansk Folkeparti foreslår, at i tilfælde af, at en ung anden- eller måske tredjegenerationsindvandrer gentagne gange begår kriminalitet, og ingen opdragelse er mulig, ja, så hjemsendes og repatrieres ikke alene den pågældende, men hele hans familie. Det er det eneste de har respekt for.« (Årsmødetale, 2.10.1999).

»Det er naivt at forestille sig, at man kan påtvinge danskerne det multietniske samfund, som overalt i verden har vist sig skæbnesvanger overfor udviklingen, for hvorfor i al verden skulle vi frivilligt tillade etableringen af et brohoved for en religion, som har til formål at komme vor egen tro og levevis til livs? En religion, som kun har hån og foragt til overs for os og det vi tror på og føler. Hvorfor skulle vi, i trosfrihedens hellige navn, acceptere begyndelsen til vor egen undergang som kristent folk ...?!« (Årsmødetale, 2.10.1999).

»Nutidens indvandrere er for det meste mennesker fra den tredje verden og hovedsagelig muslimer, som ikke har nogen som helst vilje til at blive en del af danskheden. Tværtimod ankommer disse mennesker med bagagen fuld af noget helt andet. De kommer ofte med den dybeste foragt for alt vestligt, for alt dansk og for alt kristent. De kommer med bagagen fuld af mandschauvinisme, af rituelle slagtninger, af omskæring af pigebørn og af kvindeundertrykkende tøj og traditioner, som hører hjemme i den mørkeste middelalder. Og frem for alt ankommer mange med bagagen fuld af religionsfanatisme, bedreviden og arrogance.« (Årsmødetale, 2.10.1999).

»’Den offentlige orden’ er en bred formulering for den måde, hvorpå vi i vort kristne land har indrettet os. Det er den måde, vi omgås hinanden på i tolerance, dannelse, venlighed, omsorg og indbyrdes forståelse og respekt. Det er kort sagt den måde, hvorpå vi behandler hinanden. Og i denne væremåde passer den muslimske levevis ikke ind. Den muslimske levevis er med andre ord uforenelig med dansk kristen tankegang. Det strider nemlig mod dansk tankegang at acceptere ekstrem mandschauvinisme, voldelig opdragelse, adskillelse mellem kønnene, tvangsægteskaber, pigeomskæringer, prygl og hjernevask af skolebørn – ikke at forglemme: Dannet, pæn og civiliseret omgangsform. Derfor vender vi os mod frivilligt at forære islam det overvældende brohoved, en stormoské midt i Danmark ville blive.« (B.T., 24.11.1998).

Om en stormoské i Århus: »Men hvorfor i al verden skulle vi frivilligt tillade etableringen af et brohoved for en religion, som har til formål at komme vor egen tro og levevis til livs? En religion, som kun har hån og foragt til over for os og det vi tror på og føler. Hvorfor skulle vi, i trosfrihedens hellige navn, acceptere begyndelsen til vor egen undergang som kristent folk?« (B.T., 24.11.1998).

NOTE: Ovenstående passage mod en stormoské i Århus fra Pia Kjærsgaards kronik i B.T. i 1998, flettede hun også ind i sin tale året efter på partiets årsmøde, og yderligere fem år senere fandt Dansk Folkepartis daværende pressechef, Søren Espersen, at han lige så godt kunne genbruge den i et indlæg, hvor han tordnede mod en stormoské i København:

»Men hvorfor skulle vi frivilligt tillade etableringen af et brohoved for en religion, som har til formål at komme vor egen tro og levevis til livs? En religion, som kun har hån og foragt til overs for os og det, vi tror på og føler. Hvorfor skulle vi, i trosfrihedens hellige navn, acceptere begyndelsen til vor egen undergang som kristent folk?« (JP København, 23.12.2004).

»Det er den enkelte dansker, som med ét opdager, hvad det vil sige at blive nabo til en somalisk muslim eller til en pakistansk ditto. Det er denne dansker, som med disse nye naboer pludselig får en helt ny »tone« i opgangen - frem for den gamle kendte, som nok kunne virke mere tryg. Den afgørende sag er, at denne dansker aldrig er blevet spurgt, om det er hensigtsmæssigt, at man drastisk ændrer den danske befolknings sammensætning. Vi danskere ved nok, hvad vi selv mener om den sag - men af hensyn til karriere, egen sikkerhed, vore børns tryghed og lignende bøjer vi nakken. Kun ét sted vil vi dog i tryghed og sikkerhed kunne give klart udtryk for vor holdning: i stemmelokalets boks ved en folkeafstemning. Det er derfor, Dansk Folkeparti nu går på gaderne for igen at samle underskrifter.« (Berlingske Tidende, 15.4.1997).

På spørgsmålet om, hvorvidt udlændinge bliver bedre integreret af en lavere integrationsydelse, svarer Kjærsgaard: »Nu siger du som en helt naturlig ting, at de skal integreres. Jeg er uenig med dig. Hvorfor i alverden skulle de dog det? De skal være her i en periode og have de bedst mulige betingelser, mens de er her. Men integreres i det danske samfund ... nej, absolut ikke.« (Information, 27.12.1997).

»Danmark er et lille land, og vi vil ikke forstyrres. Og selv om det lyder lidt firkantet, så mener jeg faktisk ikke, at Danmark er et naturligt sted for muslimer.« (Information, 27.12.1997).

»Der er kun to ting, der er endnu mere utrolige end det politiske flertals ligegyldighed over for befolkningen. Det ene er, at regeringen endnu engang slår hælene sammen, står ret, og beredvilligt påtager sig lydigt at administrere det alternative flertals politik, selv om regeringen er modstander af denne politik. Men dette afdækker samtidig hulheden i regeringens påståede ønsker om 'stramning' af udlændingepolitikken. Det andet utrolige er, at befolkningen finder sig i det politiske flertals overgreb. For sådan opleves loven. Som et overgreb mod C-holdet, mod syge og handicappede, mod tusinder af danskere, der må lide afsavn, mens fremmede strømmer ind til hele verdens socialkontor: Danmark.« (Ekstra Bladet, 25.2.1992).

»Fremmede formerer sig som kaniner.« (citeret efter Politiken, 15.10.1994).

NOTE: Ovenstående udtalelse faldt på et offentligt møde i Odense i 1990 (eller muligvis i 1980'erne). Kjærsgaard blev politianmeldt for overtrædelse af straffelovens § 266 b ('racismeparagraffen'), men anklagemyndigheden afviste at rejse tiltale. Læs også: DF, DR, rotter, kaniner, svin og gøgeunger. REL.

I marts 1981 skrev Pia Kjærsgaard sit første læserbrev om de fremmede, hvori det bl.a. hed: »Det er en urimelig udvikling - og danskødelæggende - det her er gang i, og det bør ikke tillades, at Danmarks Radio undlader at holde det danske sprog 100 pct. i hævd. Tænk hvis tendensen spreder sig, så kan vi opleve tv-Avisen læst op med eksempelvis tyrkisk accent.« (Kjærsgaards første læserbrev om 'de fremmede', marts 1981; citeret efter Anne Sofie Kragh: Magten og æren, 2003).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


MARIE KRARUP (f. 1965)

Dansk Folkeparti, MF (2011-)

»Den vestlige kultur er ikke truet af frugtbarhedsreligioner fra stenalderen. Når sådanne får plads i vort moderne samfund, er det som en forvildet enkelt jæger fra fortiden, der på sin forhutlede hest kommer til at overskride den vestlige kulturs opløste forsvarslinjer. Den vestlige kultur er truet af indre opløsning og mangel på selvrespekt. Derfor er det så let for den forvildede jæger at ride gennem linjerne. Hvad vi ikke har opdaget er, at der længere borte skjuler sig en ideologisk sammentømret flok. En hær, der stamper i det fjerne. Den islamiske trussel. Derfor ville det være en god ide at samle os om det, der er værd at forsvare i stedet for at give efter for multi-kulti og opløsning. Vi skal turde forsvare den kristne, vestlige kultur.« (Facebook, 11.4.2013).

»Her kommer jeg til det mindre civiliserede indslag i Forsvarsudvalgets besøg. Da vi kom til en flådebase blev vi nemlig ikke modtaget med håndtryk eller honnør af uniformerede mænd som sædvanlig. Nej, vi blev modtaget med et maori-danseritual, med en halvnøgen mand i bastskørt, der råbte og skreg på maori. Han udførte mærkelige ritualer og rakte tunge, mens vi så til og blev instrueret af en lokal om, at vi ikke måtte grine, og at vi efter hans brølekoncert skulle gå ind i maori-templet, hvor søofficererne ventede på os. Men de fik stadig ikke lov til at give hånd til os. Vi skulle igennem et langt ritual, der foregik på maori, hvor de nydelige, hvidklædte og europæisk udseende søofficerer talte på gebrokkent maori og sang en sang, der lød som 'Mariehønen evigglad' på maori - komplet med pædagog-guitar-akkompagnement. Jeg prøvede at fange søofficernes blikke under udførelsen af ritualet, men de så ned i jorden! Efter ritualet fik vi endelig lov til at hilse på officererne - men med næsegnidning - ikke håndtryk. Jeg skal hilse og sige, at man føler sig som en idiot, når man tvinges til at gnide næste med 10 europæisk udseende søofficerer. (...) Efter ritualet kunne vi slå over i engelsk og i det hele taget gå i gang med et civiliseret besøg. Dog beså vi lige maori-templet, der var udsmykket med gudeskikkelser med vrede ansigter og store erigerede penisser. Det er mig en gåde, at de stakkels søofficerer kunne udholde både ceremonien og omgivelserne. Templet er et af flere og der planlægges endnu flere til at modtage officielle gæster til forsvarsinstallationer i New Zealand. Det er et led i programmer rettet imod 'cultural awareness'! Man kunne måske også kalde det kulturel selvudslettelse, eller grotesk multi-kulti-dyrkelse.« (Berlingske.dk, 6.3.2006).

NOTE: Ovenstående citater er fra blogindlæget i marts 2013, der skabte en diplomatisk krise med New Zealand, hvorefter Søren Espersen beklagede og erkendte, at Marie Krarup havde skadet Danmarks interesser - men mente, at hun havde fastslået, at det skulle forstås »satirisk«. Læs en kommentar til balladen her: Marie Krarups stand up. Knap havde krisen lagt sig, før Marie Krarup skrev og latterliggjorde »frugtbarhedsreligioner fra stenalderen« på sin Facebook-profil. REL.


SØREN KRARUP (f. 1937)

Dansk Folkeparti, MF (2001-), tidl. medlem af DDF (1987-2002), redaktør af Tidehverv, sognepræst i Seem (1965-2005)

Efter at Dansk Folkeparti i begyndelsen af maj 2008 lancerede en række annoncer, der fremstillede en kvindelig dansk dommer iført niqab (ofte upræcist kaldt 'burka'), genopblussede diskussionen om et tørklædeforbud eller ej i danske domstole (og andre steder). Birthe Rønn Hornbech argumenterede i en kronik for, at domstolene selv kunne bestemme, om tørklæder skulle være tilladt eller ej, og kaldte ved samme lejlighed Dansk Folkeparti for »fanatiske antimuslimer«, hvilket partiets gruppeformand Kristian Thulesen Dahl delvist bekræftede: »På mange stræk er vi antimuslimer.« (Ritzau, 14.5.2008). Siden afviste MF Jesper Langballe formuleringen og udtalte i stedet: »Det er et vulgært skældsord, som ikke hører nogen steder henne. Vi er ikke fanatiske. Det er upræcist at sige, at vi er antimuslimske, da vi ikke er modstandere af en bestemt befolkningsgruppe. Vi er modstandere af en totalitær tankegang og en sharialov, som har afskyelige konsekvenser. (...) Antiislamisk betyder, at man er ubetinget modstander af den religion og politiske ideologi, som hedder islam.« (Ritzau, 15.5.2008). Søren Espersen afviste det tillige som »en forrykt idé,« at partiet skulle have noget imod muslimer (JP.dk, 16.5.2008), efter at Thulesen Dahl også selv havde trukket i land i en pressemeddelelse: »Dansk Folkeparti har ikke ændret hverken politik eller retorik på området, og vi har helt uændret heller intet imod muslimer. Jeg erkender dog, at antimuslimsk kan forstås sådan, at vi har noget imod enkelte muslimer. Og det er absolut ikke tilfældet.« (15.5.2008). Ikke desto mindre udtalte hans partifælle, Søren Krarup nedenstående til Jyllands-Posten:

»Er det ikke fantastisk, at et kristent menneske siger, at det at være imod islam skulle være noget forkert. Hvis ikke det er det, hun selv er, så er hun da mildest talt en afsporet kristen. Hvad står der i den første artikel i vores lutherske bekendelse. Der står, at muslimerne er kættere, som man som kristen skal vende sig imod.« (JP.dk, 14.5.2008).

»De 'vantro' - dvs. os danskere - har ifølge Koranen ikke ret til at leve side om side med muslimer. De 'vantro' - dvs. os danskere - skal bekæmpes skånselsløst, og vores stilling dér, hvor islam bestemmer, skal være som dhimmier - dvs. andenrangsborgere og undermennesker, der ikke har rettigheder eller ret på linie med muslimer. Undertrykkelse, lovløshed, forfølgelse - dette er danskernes situation, hvor Koranen skriver dagsordenen. Kan vi give dansk indfødsret til mennesker, der går ind for Koranens synspunkter? Kan vi acceptere at gøre mennesker til danske statsborgere, der foragter danskerne så dybt og hvis hellige bog giver muslimer befaling om at dræbe eller undertrykke os ? Er dette i overensstemmelse med grundloven og lov om dansk indfødsret? Er der andet svar end nej?« (Berlingske Tidende, 29.4.2008).

»Det kan godt være, at det lyder krænkende, men islam er et totalitært regime, der har tusindvis af menneskeliv på samvittigheden. Tørklædet er et symbol på dette regime og Koranen kan udmærket sammenlignes med Hitlers 'Mein Kampf'.« (Folketingssalen, 23.4.2007).

»Islam er ikke en religion, men et totalitært system, af samme art som de totalitære systemer i det 20. århundrede – kommunisme og nazisme.« (Nyhedsavisen, 20.4.2007).

»Vi står med islam over for en dødelig trussel mod Vesten.« (Nyhedsavisen, 20.4.2007).

»For så vidt som man siger, at hagekorset er symbolet på nazismen, så er det jo altså af samme art som islams tørklæde.« (Politiken.dk, 18.4.2007).

»Hvad er nemlig forskellen på kristendom og islam? Det er forskellen på tro og tyranni. Eller det er forskellen på den korsfæstede Kristus og den magtgale Muhammed. Derfor er det forskellen på ham, der siger, at 'mit rige er ikke af denne verden', og ham, der vil erobre hele verden i Allahs navn. I det første tilfælde udbredes kristendommen ved ordet. I det andet tilfælde udbredes islam ved sværdet. Det er forskellen på kristendom og islam, og denne forskel strækker sig igennem 1400 års historie.« (Jyllands-Posten, 23.2.2006).

»Denne strid om ytringsfrihed er i sidste instans en krig mellem kristenheden og islam, hvor islam møder frem med sin hellige lov og sine hellige krav til os, der som kristne mennesker ikke anerkender nogen hellighed i det verdslige. Vi retter os efter grundloven, ikke efter koranen eller sharia. Vi tror på Kristus, ikke på Muhammed, og derfor må og skal vi sige et klart nej til alle islamiske krav om, at vi i et kristent land skal bøje loven for at tækkes islam. Vi er stillet i en modstandskamp, der måske er dybere og mere indgribende end under den tyske besættelse, for det, vi gør modstand imod, er slet og ret en udslettelse af den danske frihed, det danske folkestyre, den danske kultur.« (Jydske Vestkysten, 5.2.2006).

»Islam har i 1400 år søgt at erobre og undertvinge den europæiske kristenhed, og det nye stormløb, der er sat ind med den islamiske revolution i Iran i 1979, er kun en fortsættelse af det, der skete efter Muhammeds død i 632, hvor alle de gamle kristne kernelande i Lilleasien og Nordafrika blev erobret af de arabiske hære, som derefter søgte at erobre Europa og først blev stoppet i slaget ved Poitiers i 732, dybt inde i Frankrig, og hvor siden tyrkerne eller osmannerne fortsatte stormløbet og i flere omgange var lige ved at erobre Wien og trænge ind i Mellemeuropa. Vi kender det. Vi er i en standende strid med islam. Det er vores frihed og for så vidt vores sjæl, islam vil erobre. Og enhver tro på, at 'dialogen' kan skabe fred og fordragelighed, er kun et andet ord for uvidenhed og naivitet. For vi kan ikke snakke os uden om modsætningen mellem kristenheden og islam. Her er det et enten-eller.« (Jydske Vestkysten, 5.2.2006).

»Vi sidder med 50 ansøgninger om dispensation [for kravene til indfødsret] hver uge, hvoraf 35-40 er fra folk, der ikke har kunnet klare at lære dansk, fordi de lider af PTSD [posttraumatisk stresssyndrom efter tortur eller krig] - det er vi trætte af. PTSD er noget, psykologer og læger rask væk skriver, og det hænger mig ud af halsen med sådan en sludder for en sladder, hvor man svindler sig igennem.« (Politiken, 9.12.2005).

»Det, der gør det så forbistret vanskeligt at tale om revselsesret i dag, er, at vi er blevet oversvømmet af en kultur, for hvilken vold - mandens hellige ret til at banke sin kone og børn gule og blå - er naturligt. Og det vil sige, at den danske tradition for revselsesret er blevet mere eller mindre kompromitteret af en muslimsk tradition, der er ganske anderledes.« (Politiken, 13.11.2005).

»Problemet er, at landet ulykkeligvis er blevet overfyldt med muslimsk, såkaldt kultur, og i islam er det jo mandens ret at slå sine børn og sin kone gule og blå. Den form for vold de udøver er jo af en sadistisk og brutal karakter. Derfor kan vi ikke genindføre loven, og derfor er det vigtigt, at vi må have dem til at skrive under på det.« (Politiken, 5.11.2005).

»... store dele af folkeskolen i København er domineret af indvandrerbørn, som ikke blot terrroriserer skolernes dagligdag, men som også trækker ethvert fagligt niveau ned, fordi de ikke taler dansk og ikke er interesserede i at kunne det.« (Tidehverv, 2005; s. 117f)

»Hvor kristendommen hersker, der har sagen at gøre med kærlighed til de ting, man har kær. Hvor islam hersker, er det derimod den højere selvretfærdighed, der rent logisk ender ud i et alt-ædende had og en uhyggelig trang til at udrydde andre mennesker.« (Berlingske Tidende, 2.2.2005).

På spørgsmålet om, hvorvidt »man først er en fuldbyrdet del af den danske kultur, hvis man er kristen«, svarer Søren Krarup: »Ja, det kan man godt sige.« (Berlingske Tidende, 14.1.2004).

»Det er fuldstændig rigtigt, at man godt kan sammenligne islam med kommunismens og nazismens pest. Islam er en ny totalitær pest over Europa.« (B.T., 23.3.2002).

»Noget andet helt afgørende er, at vi skal begynde at diskriminere, når vi modtager flygtninge. Det vil sige forskelsbehandle. Det er fuldstændig vanvittigt, at folk fra Somalia, Sri Lanka og det Fjerne Østen skal kunne kalde sig flygtninge i Danmark. Det er jo ensbetydende med, at enhver mulighed for integration er sat ud af kraft. Så selvfølgelig skal vi diskriminere.« (Berlingske Tidende, 16.11.2001).

»Jeg betragter Dansk Folkeparti som en modstandsbevægelse, hvor jeg kan aftjene min nationale værnepligt mod det landsforræderi, som vi ser fra folketingspolitikerne. De lukker hvert år tusindvis af nye flygtninge og indvandrere ind i vores land, samtidig med at bander af unge indvandrere hærger og terroriserer danskerne, og på den måde er de i gang med fuldstændig at afmontere vores land.« (Jyllands-Posten, 21.10.2000).

»Hvis man i et kristent land fortsætter med at tillade opbygning af muhamedanske menigheder, så ender vi med uendelige konflikter, der kan ende med borgerkrig. Vi har været feje og usle, fordi vi har dyrket menneskerettighederne.« (Kristeligt Dagblad, 5.7.2001).

»Menneskerettighederne er nutidens grundløgn, vor tids afgudsdyrkelse, som ikke blot forkynder en afgud - det autonome og (selv)retfærdige menneske som gud -, men som derfor også forfalsker den menneskelige og folkelige situation i verden. Den dæmoniske lovretfærdighed. Den principielle farisæisme, der foragter toldernes og syndernes virkelighed og som derfor lægger deres hjem og deres land åbent for ødelæggelse. Menneskerettighederne er virkelig vor tids fordærvsmagt, djævelen i skikkelse af en humanitær lysengel, forfalskningen og sammenblandingen af Gud og menneske, himmel og jord.« (Tidehverv, 2000, 74. årg., s. 22).

Om Pia Kjærsgaard: »... sit undertrykte og kujonerede folks talsmand i dets folkelige eksistenskamp, der minder kun alt for meget om sønderjydernes under fremmedherredømmet«. (Ekstra Bladet, 2.4.1998).

»Ingen tør tænke frit og tale højt. Således har de ’humanitære’ snyltere fået deres vilje. Senest demonstreret i sagen om den arme politiassistent Uffe Larsen, der kom til at træde en tamilsk asylansøger over tæerne, hvorved han fik Røde Kors til modstander. Det ’humanitære’ Røde Kors! Det åh så godgørende Røde Kors! Ja, som har forfulgt en isoleret dansk politimand og fået ham jaget ud af sin stilling (...) Jeg vil opfordre alle til at afvise og sabotere dette foretagende efter denne fremfærd.« (Ekstra Bladet, 4.1.1997).

»Der er tale om et principielt forhold, som man må gøre sig klart, og der er med oprettelsen af 'Nævn for etnisk ligestilling' begået et attentat mod det danske folks stilling i dets eget land, som har vidtrækkende konsekvenser.« (Ekstra Bladet, 6.4.1994).

»Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.« (Dansk kultur 1993, s. 77).

»Vi står utvivlsomt over for en periode med voldsomme og dramatiske begivenheder. Dette skændige forsøg på at voldtage det danske folk i dets eget hjem må og skal føre til en modstandskamp, hvor vi i troskab mod hele vores historie sætter os til modværge mod Danmarks undergang som dansk land.« (Tidehverv nr. 3, 1992).

»Den Danske Forenings mest uforsagte mødedeltagere er ældre, svagelige kvinder, hvem intet kan skræmme. ’Tanter’ kaldes de hånende af de yngre journalister, der gemmer sig i voldsmændenes rækker. At være tante må ende med at blive en hædersbetegnelse på samme måde som ordet ’racist’ er ved at være betegnelse for et hæderligt, modigt menneske ...« (Danskeren, nr. 3, 1989).

»Tab kun ikke modet, kære danskere, for der er slet ikke grund til det! Tingene går nu i den rigtige retning. Jeg har hele tiden sammenlignet oprøret mod indvandrerpolitikken og Dansk Flygtningehjælp med modstandsbevægelsen under besættelsen, og i dette perspektiv er vi nu ved at nærme os 29. august 1943.« (Danskeren nr. 2, 1988).

»Hvad Dansk Flygtningehjælp har forårsaget af ulykker i fremtidens Danmark, kan vanskeligt gøres op og skal ikke blive glemt. Er København en dansk by om 50 år? Kan danskerne fortsætte med at være et folk, når sprog, historie og religion ikke længere er fælles? Er det en skæbne som Libanons, der venter os – hærget af krige mellem uforenelige minoritetsgrupper?« (Annonce i Jyllands-Posten, 21.9.1986).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


KENNETH KRISTENSEN (f. 1977)

Dansk Folkeparti, medlem af hovedbestyrelsen, folketingskandidat (2005), tidl. landsformand for DFU (1999-2007)

»Lige siden 2001 har Dansk Folkeparti forsøgt at overbevise regeringen om, at det er den naturligste ting i verden at diskriminere, når det kommer til familiesammenføring. Det er logisk, at danskere, hvis forældre og bedsteforældre er født som danske statsborgere stilles bedre end folk, der er kommet hertil fra fjerne egne af verden. (...) Det er derfor overraskende – men ikke desto mindre glædeligt -, at integrationsminister Søren Pind pludselig er parat til at sondre mellem forskellige udlændinge i familiesammenføringssager afhængigt af, hvor de kommer fra.« (Kennethkristensen.dk, 4.6.2011).

»Selv om dronningen anmoder de mandlinge folketingsmedlemmer om at møde frem i kjole og hvidt eller nationaldragt, insisterer Qureshi nu for anden gang i træk på at møde op i et klovnekostume i form af en pakistansk kaftan. (...) Hvis alle bare gør, som det passer dem, hvad bliver så det næste. Bastskørter og tennissokker?« (Ekstra Bladet, 1.2.2010).

NOTE: Klædedragten var ikke en (centralafrikansk) 'kaftan', som Kenneth Kristensen Berth skriver, men en pakistansk 'shervani'. REL.

»Det, der støder mig, er ikke klædedragten som sådan. Det er, at den hænger på en person, der er dansk statsborger [MF Kamal Qureshi]. Når han tager en klædedragt på fra et andet land, siger det mig, at han ikke føler sig hjemme i Danmark, men i Pakistan. Men når han er blevet dansk statsborger, burde han også iklæde sig det samme tøj som alle andre, nemlig dette her pingvintøj, som mændene går i.« (Politiken.dk, 1.2.2010).

»Vi ved, at det i områder som Gaza og Vestbredden, Irak og andre dele af den arabiske verden er helt almindeligt at paradere bevæbnet rundt i gaderne. Der er simpelthen en helt anden våbenkultur i disse lande. En kultur, som indvandrerne har taget med sig til Danmark.« (Dansk Toppen nr. 3/2006).

»Det er tilladt at skære halsen over på et dyr og lade det forbløde til døde. Det ville under normale omstændigheder indbringe en dom for dyremishandling, men når muslimer og jøder siger, at det er et religiøst krav, at de kun må spise kød slagtet på denne måde, så er det pludselig i orden. (...) Ligeledes er det helt i orden at omskære drengebørn, uden at der er nogen medicinsk årsag til det, for det er jo også angiveligt et religiøst krav i islam og jødedommen. Hvis en kristen præst gik hen og gav sig til at skære i et lille barn, ville det nok bringe ham en tur bag tremmer. For at sige det, som det er. Vi befinder os i Danmark – alle disse mærkværdige religiøst begrundede påfund, hvoraf nogle endda medføre smerte, ubehag, og menneskelige tragedier bør ingen plads have i vores samfund.« (DFU-ugebrev, 18.10.2005).

»Hvis integrationen af udlændinge i Danmark nogensinde skal lykkes gælder det om, at vi selv som danskere står stålhårdt på vores egen kultur, vort eget sprog og vore egne traditioner! Vi skal turde sige fra over for krav fra muslimer om at imødekomme deres fjollede skikke og traditioner.« (Dansk Folkepartis årsmøde, 18.9.2005).

»Når man vælger at skifte sin kristne tro ud med islam, er det som regel ud fra radikale bevæggrunde. Det er et advarselssignal på samme måde, som hvis man begynder at bære hagekors eller udvise selvmordstendenser.« (Ekstra Bladet, 23.11.2004).

»Hvordan havde Afrika eksempelvis set ud i dag, hvis europæerne ikke havde koloniseret området? Alt taler for, at vi fortsat havde haft slaveri og kannibalisme på det store kontinent. Hvem skulle have lært afrikanerne, at dette var forkert, hvis ikke europæerne?« (JP-København, 23.02.2004).

»I Danmark må man ikke tale rent ud af posen - kalde en spade for en spade - kalde en såkaldt utilpasset ung andengenerationsindvandrer for det, han er, nemlig en afstumpet afviger. Faktum er, at flertallet af disse unge arabere er forbrydere, der med deres voldsforherligelse og intense had har videreført de traditioner, som familiefædrene har bibragt dem.« (DFs landsmøde, 15.-16.9.2001).

NOTE: Kenneth Kristensen Berth bliver politianmeldt for overtrædelse af racismeparagraffen på baggrund af ovenstående udtalelse, men bliver frifundet af Vejle Byret i januar 2003 (og tilsvarende af Vestre Landsret i august samme år). REL.

»Der findes intet palæstinensisk folk, intet palæstinensisk sprog, ingen palæstinensisk kultur. Her kan man vitterligt tale om en opfundet nation. En nation opfostret af den egyptiske købmandssøn Yasser Arafat, og de øvrige terrorister i PLO.« (DFs landsmøde, 15.-16.9.2001).

»På vores plakat hævder vi, at det multietniske samfund er ensbetydende med et samfund præget af massevoldtægter, grov vold, utryghed, tvangsægteskaber, kvindeundertrykkelse og bandekriminalitet.« (DFs landsmøde, 15.-16.9.2001).

»Massevoldtægter, Grov vold, Utryghed, Tvangsægteskaber, Kvindeundertrykkelse, Bandekriminalitet: Det er, hvad et multietnisk samfund tilbyder os.« (Plakat- og annoncetekst, februar 2001).

NOTE: I februar 2001 indrykker Dansk Folkepartis Ungdom en annonce i bladet Studiemagasinet, der også fremstilles som internetside og plakat med teksten: »Massevoldtægter, Grov vold, Utryghed, Tvangsægteskaber, Kvindeundertrykkelse, Bandekriminalitet: Det er, hvad et multietnisk samfund tilbyder os.« Annoncen er forsynet med et billede af tre unge lyshårede piger med underteksten: »Danmark i dag.« Ved siden af ses et billede af tre hætteklædte, blodplettede mænd, som fremviser Koranen, med underteksten: »Danmark om 10 år.«

Kenneth Kristensen Berth og tre øvrige daværende medlemmer fra hovedbestyrelsen i Dansk Folkepartis Ungdom (Morten Messerschmidt, Kenneth Lambrecht og Per Ulrich Karpf) idømmes 14 dages betinget fængsel af Østre Landsret i maj 2003 for overtrædelse af racismeparagraffens skærpede bestemmelse i stk. 2, der omhandler »propagandavirksomhed«.

Pia Kjærsgaard bakker op om plakaten efter den første dom i byretten: »Mig bekendt står der ikke ét ord forkert på den plakat.« (Dansk Folkeblad nr. 5/2002).

»I Danmark har vi en 1.000 år lang tradition. Vores velfærdssamfund er opbygget af flere generationer, men vi ser en regulær invasion af muslimer. Man siger de bidrager med noget kultur, men hvad er det de bidrager med? Er det kvindeundertrykkelse, tvangsægteskaber og kvindelig omskæring? Eller er det kriminalitet og hærværk? Jeg kunne godt tænke mig at få at vide, hvad det er, der er så positivt ved det de bidrager med til det danske samfund. Jeg har ikke oplevet ret meget« (Berlingske Tidende, 26.2.2000).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


JESPER LANGBALLE (f. 1939)

Dansk Folkeparti, MF (2001-), tidl. medlem af DDF (1987-2002), sognepræst Thorning-Grathe Sognekald (1975-)

»Forældrevoldtægter af børn er et kulturtræk - ikke hos flertallet af muslimer - men det er et fast kulturtræk hos dem, ligesom æresdrab er det.« (Politiken.dk, 24.1.2011).

»Islam og kristendom kan ikke forliges. Og det har de ikke kunnet i de 1500 år, islam har eksisteret. Jeg betragter religionen islam som en fare for ethvert samfund, hvor den slår sig ned.« (Ritzau, 23.1.2010).

»Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab) - og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt.« (Berlingske Tidende, 23.1.2010).

NOTE: For ovenstående udtalelse blev Jesper Langballe den 3. december 2010 idømt 10 dagbøder à 500 kr. i Randers byret for overtrædelse af den såkaldte racismeparagraf (tiltalen blev rejst af Rigsadvokaten i juni 2010) - læs også:

> Jesper Langballe og paragraf 266 B
> Langballe, en antimuslimsk og antijødisk propagandist?
> Har Krarup ret? Generaliserer Langballe slet ikke?

»Her er tale om en så alvorlig trussel [islam] for hele Europa, at det ikke betyder noget, om nogen bliver krænket.« (Fra folketingsdebatten, jf. Information, 24.5.2007).

»De udspreder jo den løgn i den muslimske verden, at de ikke må blive begravet i Damark. Men det er jo en kæmpe misforståelse. Det er tværtimod muslimerne, der ikke vil begraves på de danske kirkegårde. Ideologien er jo, at det ikke er indviet jord, og at de derfor ikke kan ligge der sammen med os andre urene svin. Det er en mærkelig tankegang.« (APN, Avisen på Nettet, 21.9.2006).

»Engang vil vores børnebørn spørge: Hvor stod du, da islam tromlede hen over landet og forvandlede os til dhimmier. Løb du med i usselheden, eller var du med til at protestere.« (Fra Dansk Folkepartis årsmøde, 2006; Information, 18.9.2006).

»Jakob Knudsen har et sted fortalt, at han og hans broder som børn kom op at skændes om, hvorvidt 2 var et godt eller et dårligt tal. De spurgte så deres far, præsten Jens Lassen Knudsen. Og han sagde, at tallet to er det værste tal, der findes. For to - det er ja og nej, Fandens tale. Og det er måske den inderste kerne i en biskoppelig bekendelse, der vil give plads til både evangeliet og Koranen. Det er ja og nej - Fandens tale.« (Berlingske Tidende, 20.6.2006).

Ifølge Danmarks Radio mener Jesper Langballe, at det er på tide at indføre forskelsbehandling mellem etniske grupper, og vil opsige konventionerne, hvis de står i vejen for en frasortering af flygtninge og indvandrere med specifik entisk baggrund: »Vi ved, at problemet ligger i de muslimske grupper, som kommer fra Mellemøsten, og at de andre indvandrergrupper er uskadelige. Så hvis Danmark ikke totalt skal lukke sig inde, så er vi nødt til at skelne mellem etniske og religiøse grupper - ja, jeg mener faktisk slet og ret muslimer fra alle lande og ikke blot i Mellemøsten.« (Dr.dk, 4.12.2005).

»Jeg har som udgangspunkt, og det har vi vel alle sammen, ment, at det egentlig bør være frivilligt, hvordan man vil gå klædt, men med tørklædet er der jo tale om en beklædning, som har en så voldsomt stærk symbolværdi, at man kan sige, at det svarer til, at en rocker går med et hagekors malet på ryggen, for det første, fordi det er kvindeundertrykkende, for det andet, fordi tørklædet er et klart signal om, at man vil have indført sharia-lovgivningen her til lands, og for det tredje, fordi der ingen tvivl er om, at det er en stærk barriere for en integration på arbejdsmarkedet og andre steder.« (Folketinget, 4.11.2005).

»Altså, hvis f.eks. en mand under påberåbelse af sin religion vil slæbe sin kone gennem gaderne i fodlænker og i upåklædt tilstand, ja, så vil vi sige - jeg kender ikke nogen religioner, der påbyder det, men det er sådan rent hypotetisk - at det vil vi ikke acceptere. Det samme bør for en ligestillingsminister være tilfældet med burkaen - vi har ikke herhjemme så mange af dem, der går med burka - og også med det tørklæde, der, som hollænderne har ment, sender ganske klare, bevidste signaler om indførelse af sharia-lovgivning, om kvindeundertrykkelse, og som har manglende integration til følge.« (Folketinget, 4.11.2005).

»Nu er loven [blasfemiparagraffen] imidlertid pludselig blevet højaktuel, efter at muslimer har sagsøgt Danmarks Radio og TV 2 for at krænke deres religiøse følelser ved at vise Theo van Goghs film 'Submission' – et gribende kunstværk og et forpint nødskrig fra en kvinde, Ayaan Hirsi Ali, der er slæbt gennem omskæring, fornedrelser, tvangsægteskab, indespærring og voldtægt i en forholdsvis normal mus­limsk familie. Hvis ikke hun skulle have ret til at bruge den vestlige verdens ytringsfri­hed, hvem skulle egentlig så? Det er religionskritik fra dybet af en lemlæstet sjæl.« (Folketinget, 17.12.2004: http://www.folketinget.dk/samling/20041/lovforslag/l157/som_fremsat.htm).

NOTE: Ovenstående er den officielle begrundelse for et lovforslag om lovændring, der er fremsat af Dansk Folkeparti, og som Langballe ligeledes anfører i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad, 16.12.2005. Bemærk at det senere viste sig, at der ikke var nogen muslimer, som havde sagsøgt DR og TV2 - og bemærk især partiets karakteristik af »en forholdsvis normal muslimsk familie«. REL.

»Der er mange lighedspunkter mellem Hitler og islam.« (Søndagsavisen, 18.7.2004).

»... vi har sagt, at islam skal bekæmpes, for selvfølgelig skal den da det, ligesom nazismen og kommunismen skulle bekæmpes. Men der er tale om en åben kamp med ord i modsætning til dem, som er opflammet af islam og bruger ganske andre midler og udøver terror. (...) Se, jeg er nødt til at sige nu, at jeg har beskæftiget mig med islam som teolog ca. 10 år. Og det, mener jeg selv, forholdsvis kvalificerede standpunkt, jeg har dannet mig, er, at islam og kristendommen og kristenheden ikke kan trives i en fredelig sameksistens i det samme land, og at islam er en tikkende bombe under den vestlige verden med den tilstrømning, vi har, herunder Danmark, et synspunkt, som nu bekræftes af respekterede og fremragende folk som Poul Erik Andersen og Helle Merete Brix, der i den nye bog om islam, Islam i Vesten – På Koranens vej?, gør opmærksom på det samme. Ja, det var egentlig det, jeg ville sige. Der er ikke tale om at tale nedsættende om mennesker. Der er tale om at bekæmpe en religion, som med det gamle udtryk af Hartvig Frisch er en pest over Europa.« (Fra Folketingets talerstol, 31.5.2002).

»Han [Leif Grane] forholder sig ikke til Luthers fremragende teologiske stridsskrift [Mod jøderne og deres løgne, 1543], men kun til grovhederne på bogens sidste side - Luthers opfordring til afbrænding af jødernes synagoger m.m. - grovheder af en karakter, som også virker ubehageligt på mig, men som dog ikke er ligegyldige i sammenhængen. De siger nemlig dels noget om lidenskaben i Luthers opgør med jødedommen - at det er alvor og ikke spilfægteri.« (Kristeligt Dagblad, 3.11.1999).

»Fra sit reformatoriske gennembrud skrev Luther sig til stadig større klarhed. Sagt med en anden og såvist ikke mindre betydelig Luther-specialist, Johannes Horstmanns, vurdering: Skriftet mod jødedommen hører til Luthers teologiske hovedskrifter. Da jeg selv læste det for første gang, var det noget af en bibel-teologisk åbenbaring med hensyn til Det gamle Testamentes kristelige placering. (Siden blev indtrykket udbygget ved læsning af Luthers kommentar til 1. Mosebog - det sidste han lavede i sit liv.) Her så man pludselig Det gamle Testamente hævdet som kristen kanon på en måde og med en myndighed, som man aldrig havde mødt hos »Luther-eksperterne«. Her blev det sagt, at jødedommen ikke er en anden tilgang til evangeliets Gud, men er ren og pur fornægtelse af evangeliets Gud. Ja, her bliver det sagt og dokumenteret - jeg havde nær sagt videnskabeligt dokumenteret - at GT ikke er jødedommens bog, som de kristne læner sig op ad, men at GT er en helt og holdent kristelig bog, som jødedommen har misbrugt og sagligt set ingen ret har til.« (Kristeligt Dagblad, 3.11.1999).

»Vi er Abrahams børn! råbte jøderne. Og evangeliet svarede, at Gud kan opvække Abrahams børn af stenene. Som prædikant ved Luther selvfølgelig godt, at den dom, Jesu forkyndelse fælder over de jødiske præster, skriftkloge og farisæere, fældes over enhver af os. Men det skal da ikke dække for, at jødedommen i kraft af sin Kristus-fornægtende lære er frafald og gudsbespottelse.« (Kristeligt Dagblad, 3.11.1999).

»Den bornerte kosmopolitiske pronvinsialisme er konsekvent udfoldet i indvandrerlobbyen. I fuldt alvor kalder den det kulturberigelse at møde tyrkere og pakistanere, der i deres hjemlands kultur har båret hovedet stolt og frit, som forkomne bistandsmodtagere på Ishøjs stenbro - blottede for værdighed og kun holdt i live af en social pengetanks kunstige lunge, samt, for deres rodløse og desperate børns vedkommende, af voldskriminalitet.« (Tidehverv, 1998, s. 9).

»Er det gud eller satan, der åbenbarer sig? - Er de skriftsteder, man påberåber sig, guddommelige eller sataniske? Kun eet svar er sikkert: Den, der kan besvare spørgsmålet så afgjort, at han identifieerer sin egen vilje med guds, han er satans talerør. Thi djævelen klæder sig gerne i en lysengels skikkelse - med et udtryk, der ikke er hentet fra Rushdie, men fra Paulus. Altså er Muhammed og Islam satans talerør.« (Tidehverv, 1989, s. 63).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


HENRIK SASS LARSEN (f. 1966)

Socialdemokraterne, MF (2000-), formand for DSU (1992-1996)

»Generelt synes jeg ikke, at [indvandrer]debatten herhjemme går ved siden af. Jeg mener sådan set, at den er fair og direkte.« (Berlingske Tidende, 18.12.2005).

»Antallet af familiesammenføringer skal begrænses. Hver sten skal vendes, også hvis det betyder, at retskravet skal fjernes. Det her skal ikke ramme en lægestuderende, der finder en kæreste i USA, men vende sig mod indvandrernes familiesammenføringer i anden og tredje generation. Derudover skal integrationen styrkes: Alle indvandrere og flygtninge skal lære dansk og ud på arbejdsmarkedet. Samtidig betyder det her en reel aflivning af de konservative muslimske friskoler. Endelig skal de mennesker, der ikke bryder sig om danske værdier og normer, kunne få et engangsbeløb for at tage hjem igen - til et samfund, de befinder sig bedre i. Jeg er helt sikker på, at dette nu er socialdemokratisk politik.« (udtalt til B.T. om Socialdemokratiets oplæg til en ny udlændingepolitik under valgkampen, november 2001; gengivet i Weekendavisen, 14.12.2001).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


KARSTEN HOLT LARSEN

Skribent i Den Danske Forenings medlemsblad, tidl. medlem af Dansk Folkeparti

»Mishandling af eupæiske kvinder og børn har altid været noget de beskidte jødesvin har kunnet li. Hvad skal de beskidte dyr i vores land?« (E-mail tilsendt en række folketingsmedlemmer og politistationer, 23.10.2009).

»Der er endnu ikke blevet udarbejdet nogen egentlig sammenhængende statistik på området. Men spredte data antyder, at massevoldtægt, ikke bare i Danmark, men i alle vestlige lande overvejende udøves af etnisk fremmede. Først og fremmest fra den muslimske kultur.« (Danskeren nr. 2/2002).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


UNO LARSSON (f. 1942)

Dansk Folkeparti, folketingskandidat (2005), tidl. folketingsmedlem (2001-2005), og tidl. byrådsmedlem i Randers (1997-2001)

»Når man færdes i Polen føler man - undskyld udtrykket - at 80 procent af kvinderne er ludere.« (Ifølge Amtsavisen: Udtalt til et EU-valgmøde i Randers, marts 1998).

NOTE: Uno Larsson blev idømt 10 dagbøder à 200 kroner for to gange at have udtalt ovenstående til et vælgermøde på Handelsskolen på Minervavej i Randers.

Dansk Folkepartis daværende pressechef afviste allerede efter politianmeldelsen i marts 1998, at der kunne blive tale om en eksklusionssag, uanset om det måtte ende med en racismedom: »Hvordan skulle der være tale om racisme, når polakkerne er af samme race som os?« (Information, 5.3.1998).

Søren Espersen indvendte også, at der var tvivl om, hvad Uno Larsson egentlig havde sagt: »Han har sagt til mig, at det han sagde var, at én af hans kammerater havde kørt som langturschauffør i Polen, og lige så snart han passerede grænsen, stod der så mange piger ved vejkanten, at man skulle tro, at 80 procent af kvinderne i Polen var prostituerede. Det er partiets holdning, at det er noget vås og volapyk og selvfølgelig uacceptabelt at stemple et helt lands kvindelige befolkning. Men man skal også lægge vægt på, at Uno Larsson er gammel Nørrebrodreng og bokser, og sådan nogen har altså et vist frisprog, ligesom for eksempel Preben Møller Hansen.«

Da dagbladet Information spørger Uno Larsson til udsagnet, udtaler han: »Jeg har ikke statistik på det, så jeg kan ikke stille mig op og påstå, at 80 procent af kvinderne er ludere i Polen. Men når jeg taler med folk, kan jeg mærke, at de føler, at der er mange ludere i Polen. Og vi ved jo, at der ofte er noget med kriminalitet og bagmænd i det erhverv. Det er da klart, at den kriminalitet kan blive importeret hertil, hvis de kommer med i EU og grænserne bliver mere åbne. Det var som et argument mod Schengen-aftalen, jeg sagde det.«

TILBAGE TIL SIDENS TOP


JAN LINDHARDT (f. 1938)

Forfatter, tidl. biskop i Roskilde (1997-2008) og tidl. hjælpepræst i Elev-Elsted-Lystrup Pastorat (1981-1997)

»Alt er hos os [i Vesten] blevet til økonomi, endog fornuften. At handle fornuftigt vil sige at gøre, hvad der 'kan betale sig', og som er en givtig investering, både helt bogstaveligt når det drejer sig om penge, og i mere overført forstand i medmenneskelige forhold; man skal investere sine følelser rigtigt. Heroverfor står en helt anden kultur, som kæder religion sammen med politik, børneopdragelse, kvindesyn, klædedragt, spisevaner etc., og hvis tilhængee får kvalme af at se på os, fordi vi spiser forkert, går forkert klædt, lader vore kvinder være på fri fod, er vantro hunde, der ikke ved, hvem Allah og hans profet er, etc.« (Efterskrift til bogen Fornuft og religion af Jürgen Habermas og Joseph Ratzinger, 2006).

»Som rettroende muslim må man føle ubehag ved den vestlige kultur, fordi vi ud fra et en muslimsk synspunkt spiser forkert, behandler vores kvinder forkert og udøver demokrati, som må være uberettiget, når samfundet efter deres mening skal være styret af den guddommelige lov. Så er det vores opgave at tage stilling til, hvilke af vores værdier, vi ikke vil opgive, og her kommer kristendommen ind i billedet, selv om de færreste er bevidste om det.« (Information, 24.10.2001).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


KNUD MADSEN

Dansk Folkeparti, næstformand i Dansk Folkeparti i Hedensted Kommune; tidl. byrådsmedlem i Hedensted kommune (1997-2005); tidl. medlem af Centrumdemokraterne (1976-1992)

»Mange rettroende muslimer anser Khader for at være demokrat og kultur-muslim. Det er uforeneligt med rettroende muslimers opfattelse af islam som en lovreligion. På den baggrund kan etableringen af Ny Alliance medføre, at grøfterne mellem moderate muslimer og fundamentalistiske muslimer i Danmark bliver gravet dybere med vold til følge . I mange muslimske lande i Mellemøsten fordobles indbyggerantallet på mindre end 25 år, samtidig med at i Danmark og i andre kristne lande i Europa er fødselstallet faldende. Det er helt klart, at med en regering der får en muslim som minister, ja måske statsminister, vil det blive åbnet op for en større indvandring og flere asylsøgere fra overbefolkede muslimske lande i Mellemøsten, der ikke kan eller vil integreres i Danmark, med den følgevirkning, at fremmed-ghettoerne vil vokse og vokse.« (Horsens Folkeblad, 14.5.2007).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


PER MADSEN (f. 1930)

Socialdemokraterne, byrådsmedlem og borgmester i Ishøj (1974-2000)

»... muslimerne lever på middelalderstadiet med en nedgøring af kvinder og kvindekulturen, som er uhørt i dette land. Der handles med kvinder, som var det kvæg, og kvinder prygles og mishandles.« (Danskeren nr. 1, 1989, s. 3).

»... det patriarkalske system i indvandrerfamilierne forhindrer indlevelse i det danske samfund og låser enhver form for udvikling fast. (...) Det er ikke, hvad jeg forstår ved at tilpasse sig det danske samfund, og når indvandrere og flygtninge ikke vil det, synes jeg hellere, at de må rejse hjem, hvor de kommer fra.« (Berlingske Tidende, 12.8.1987).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


JACK MALMGREN

Dansk Folkeparti (1995-2005), byrådsmedlem i Slagelse (1995-2005)

»I disse dage hører vi, at en fra Dansk Folkeparti på en hjemmeside har givet udtryk for, at vi i vort land som i hele Europa har fået nogle, som kan sammenlignes med ondartede svulster i samfundet. Hvad kan man ellers sammenligne organisationer som f.eks. Hisb-ut-Tahrir, som åbenlyst erklærer krig mod alt, hvad der er vestligt. Det må da stå helt klart, at det ikke bare er nogle få stykker. Der er virkelig mange muslimer, der sympatiserer med disse galninge og er klar til at myrde løs på danskerne, som der er trusler om. Men også på familiemedlemmer, der ikke følger deres parole. (...) De, der hænger fast i sådanne tåbelige kulturer, er kommet til et forkert land. Vi må bede dem om at forlade os. Ellers burde de udvises uanset om de uberettiget har fået et papir, der siger de må kalde sig danske (for det er de jo ikke). På samme måde som et misbrugt kørekort eller jagttegn kan tilbagekaldes. Hvis vi ikke slår hårdt ned på sådanne forfærdende tiltag, så risikerer vi, at de tager overhånd. Der burde ikke være en eneste i vort land, der ville overhøre sådanne udtalelser uden at reagere.« (Sjællands Tidende 6.9.2005)

NOTE: Jack Malmgren meldte sig ud af Dansk Folkeparti i protest (efter at have været medlem siden stiftelsen af partiet), da partiledelsen ville have ham til at trække ovenstående tilbage. REL.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


VIBEKE MANNICHE

Forkvinde for Kvinder og Frihed; forkvinde for kommunalt ansatte læger

»Hvis jeg kommer som patient til en kvindelig indhyllet læge og skal have en gynækologisk undersøgelse med al den seksualitet, mit underliv måtte emme af, så ville jeg føle mig betydeligt mere intimideret af hende end af en mandlig læge. (...) Som patient kunne jeg i bund og grund frygte, om om en sådan læge ville hjælpe mig i nød.« (Politiken.dk, 16.5.2007).

»Kvindelige kunder bør som udgangspunkt ikke lade sig ekspedere at tørklædefængslede kvinder. Det er ganske enkelte nedværdigende at spejle sig i et så middelalderligt syn på MANGLENDE ligeværd mellem kønnene. Det er kønsdiskriminerende og fra forretningens side tilnærmelsesvis kønsfascistisk.« (Blog for Kvinder for frihed, 5.6.2007).

NOTE: Uden forklaring fjernede Vibeke Manniche nogle måneder senere det indlæg, hvorfra ovenstående citat stammer. REL.

»Tørklædet er et kæmpe anslag mod vores rettigheder. Når en kvinde skal pakkes ind på den måde, sender det et bestemt signal om, at det ikke kun drejer sig om hende selv og det samfund, hun tilhører, men er udtryk for, hvad alle vi andre 'vantro' og 'urene' kvinder, der ikke er pakket ind, må forvente: Hvis en kvinde ikke dækker sig til, er hun til en vis grad selv uden om de overgreb, hun kan komme ud for. Det er et ganske sexistisk signal. Sat på spidsen frygter jeg et muslimsk samfund, hvor man behandler os kvinder som i Saudi Arabien.« (Berlingske Tidende, 13.4.2006).

NOTE: Vibeke Manniche udtaler sig i den sag, hun som forkvinde for Kvinder for Frihed har været med til at rejse om Asmaa Abdol-Hamid, der bærer hovedtørklæde, og som i programrækken »Adam og Asmaa« er tv-studievært sammen med Adam Holm. Manniche & Co. krævede hende fjernet fra Danmarks Radio på grund af hendes muslimske hovedtørklæde og afleverede ved den lejlighed 500 underskrifter. Læs mere her: Fra kvindekamp til paranoid hetz mod tørklæder og Sølle opbakning. REL.

»Hvis jeg får målt blodtryk af en kvindelig læge, der bærer tørklæde, så bliver det alt for højt! Det provokerer mig i den grad, fordi det for mig er et symbol på en ekstrem kvindeundertrykkelse. Det er for mig at se et totalt brud med den uniformspolitik, der ellers er blandt læger og på sygehuse. Meningen med kitlen og den anonyme påklædning er jo netop, at patienten skal i fokus, og lægen skal være ret anonym og ikke virke anstødende med sin seksualitet, religion eller lignende. (...) Jeg synes i øvrigt heller ikke, at det er særlig hygiejnisk.« (Ugeskrift for lægernr. 32, 8.8.2005).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


MORTEN MESSERSCHMIDT (f. 1980)

Medlem af EU-parlamentet for Dansk Folkeparti (2009-), tidl. MF for Dansk Folkeparti (2005-2009), tidl. politisk næstformand i DFU (2000-2005)

NOTE: Alle kan ærligt og redeligt erkende, at tiden går, og at man ikke længere vil udtrykke sig på samme måde som tidligere. Det har Morten Messerschmidt bedyret - om end forsigtigt:

»Jeg har netop gennemgået mine tidligere skriverier, og sådan ville jeg ikke udtale mig i dag. (...) Hvis man kommer til at udtrykke sig for voldsomt, kommer det til at afspore debatten og pointerne går tabt. Men alle mennesker lærer i løbet af livet og bliver forhåbentligt mere favnende og forstående. (...) Inden for de seneste år vil du faktisk konstatere, at jeg ikke har været så offensiv i udlændingedebatten. Hvilket er udtryk for den udvikling, jeg har gennemgået de sidste 3-4 år, hvor jeg også har fået øjnene op for andre emner.« (Information, 28.7.2011).

»Jeg har haft lejlighed til at se på mine egne debatindlæg fra 2001, og selvom jeg stadig mener det samme, så ville jeg bruge en anden form.« (Jyllands-Posten, 29.8.2011).

Det er kun rimeligt også at have disse udmeldinger in mente, når man ser på retorikken i de nedenstående citater, om end Messerschmidt altså fortsat står inde for standpunkterne. REL.

»We see all over the european continent that legislators, especially leftwing, are promoting legislation which not only excludes the individuals' rights to express [themselves] freely, but also the media rights to print or procude whatever they find is right.« (...) The conclusion is the limitation of the mediacoverage of whatever is going on, as a consequence of migration from muslim countries.« (30.10.2009).

Morten Messerschmidt benyttede valgkampen i 2007 til at erindre om Karen Jespersens forslag fra 2000 om at sende kriminelle asylansøgere ud på en øde ø: »I sin tid talte Karen Jespersen om, at en øde ø som Middelgrundsfortet skulle indrettes til særligt center for kriminelle asylansøgere. Jeg mener, at samme model må overføres til de indvandrere, som i integrationsforløbet begår kriminalitet. Det er ødelæggende for dem, der gerne vil en vellykket integration, at de skal bo i områder, hvor biler sprænges i luften, politi og brandvæsen angribes med stenkast og hvor vold er en del af dagligdagen.« (Pressemeddelelse, 6.11.2007).

NOTE: Morten Messerschmidt meldte sig kortvarigt ud af Dansk Folkeparti den 29. april 2007. Udmeldingen kom angiveligt efter pres fra partitoppen, da B.T. bragte en historie om, at Messerschmidt skulle have hyldet Hitler ved at synge nazisange og heile under åbningen af Tivoli (jf. Exit Morten Messerschmidt).

Sagen førte til et turbulent forløb, hvor Messerschmidt siden truede med et sagsanlæg, før han og avisen tilsyneladende enedes om at udsendte denne fælleserklæring:

Morten Messerschmidt anerkender, at han den 13. april 2007 i Restaurant Grøften i Tivoli var beruset og til dels støjende. Morten Messerschmidt anerkender, at B.T. - uagtet at han ikke selv har nogen erindring herom - kan føre vidner, som bekræfter, at han rakte hånden op til det vidnerne beskriver som en heil-hilsen. B.T. anerkender og beklager - som avisen tidligere har meddelt - at der ikke er belæg for oplysninger om, at Morten Messerschmidt sagde eller råbte 'Sieg Heil' eller andre ytringer af den art.

Morten Messerschmidt bekræfter, at han sang det første vers af Das Lied Der Deutschen (Deutschland, Deutschland Über Alles), men at han som mange danskere var helt uvidende om versets historiske tilknytning til nazismen.

B.T. har i den sammenhæng beklaget overfor Morten Messerschmidt, at sangen ved forelæggelsen af sagen for ham og i den første artikel blot blev beskrevet som en nazisang, uden at det specifikke vers og dets mere præcise historiske tilknytning til nazismen blev beskrevet.

Idet Morten Messerschmidt grundet beruselse ikke erindrede, hvad der blev sunget mistede artiklen en væsentlig nuance, idet artiklen alene indeholdt den tyske opfattelse af verset som nært knyttet til nazisme og højreradikalisme, mens den udbredte danske opfattelse af verset som en harmløs nationalsang ikke fremgik.

B.T. var og er - som også tidligere fremført på lederplads i avisen - bekendt med, at Morten Messerschmidt er Israel og det jødiske folk meget venligt stemt, og at Morten Messerschmidt i sagens natur ikke har nogen sympati for eller ikke har haft noget ønske om at hylde nazismen

Med den fælles udtalelse er alle uenigheder mellem Morten Messerschmidt og B.T. bilagt. Begge parter udtrykker tilfredshed med denne udtalelse, der offentliggøres i en fælles pressemeddelelse og i B.T.

B.T., 22.5.2007

Kort efter forligsteksten blev Messerschmidt og B.T.s chefredaktør, Arne Ullum imidlertid uenige om fortolkningen af teksten, og det hele endte foreløbig med, at Dansk Folkeparti atter bød deres forhenværende folketingskollega velkommen tilbage i partiet og sagsøgte B.T. for æreskrænkelse (jf. Morten Messerschmidt kontra Arne Ullum). REL.

»Alle muslimer, der bekender sig til den islamiske ideologi, er tabere eller bliver tabere.« (Nyhedsavisen, 20.4.2007).

(Hvorfor Tyrkiet ifølge Messerschmidt ikke kan efterleve EUs krav om unionsoptagelse:) »Tyrkiet er et muslimsk land, og det gør, at det aldrig nogensinde vil kunne leve op til kravene.« (Ritzau, 7.12.2006).

»Det er islam, som bilder folk ind, at man skal faste i en måned om året – uanset hvor vanvittigt det ud fra en sundhedsmæssig betragtning er. Det er islam, der stiller krav om, at kvinder skal bære slør, uagtet hvor farligt det er på arbejdspladsen, i trafikken, i køkkenet mv. Og det er islam, der befaler, at dyr skal slagtes på den mest barbariske måned – uanset at alle dyrevelfærdstanker trækker i den modsatte retning. (...) Der er en rød tråd fra den muslimske familiefar, som tillader sin datter at gå med tørklæde og kræver overholdelse af ramadanen, til den afsindige terrorist, der kaprer passagerfly og tordner ind i World Trade Center. De er alle bundet af islams befalinger; de er underlagt religionens slavesind. Og når først man har indrettet sig på at følge sin religiøse herrers bud – uagtet at de strider mod enhver naturvidenskabelig tanke – så er der ikke så langt til at binde dynamit om maven og tage metroen ind i Londons undergrund. Den religiøse befaling står over alt.« (mortenmesserschmidt.urbanblog.dk, 19.11.2006).

»En moské i Århus virker måske harmløs. Ja, nogen vil sige ubetydelig og henvise til, at jøderne også har synagoger. Men det er det samme som at sige, at islam og jødedommen er ens. Og sådan ser verden ikke ud. Islam er en fascistisk ideologi, der på linie med kommunismen og nazismen holder millioner af mennesker i fattigdom og undertrykkelse over alt på kloden. En moské er et knæfald for denne ideologi - og præcis hvad fundamentalisterne ønsker. (...) Hvis vi ønsker, at integrationen skal lykkes, og at Danmark ikke skal lide samme skæbne, som de muslimske lande, må vi høre op med at falde på halen, hver gang muslimerne fremsætter krav. Vi må stå fast på, hvilken kultur Danmark bygger på.« (JP Århus, 24.9.2005).

»Anlæggelsen af den muslimske gravplads i Randers virker måske harmløs. Ja, nogen vil sige ubetydelig, for jøderne har også en gravplads. Men det er det samme som at sige, at islam og jødedommen er ens. Og sådan ser verden ikke ud. Islam er en fascistisk ideologi, der på linje med kommunismen og nazismen holder millioner af mennesker i fattigdom og undertrykkelse over alt på kloden. En muslimsk gravplads er et knæfald for denne ideologi, endnu et indhug i dansk kultur og præcis det, som fundamentalisterne ønsker. Hvis vi ønsker, at integrationen skal lykkes, og at Danmark ikke skal lide samme skæbne som det ene muslimske samfund efter det andet, så må vi høre op med at falde på halen, hver gang muslimerne fremsætter krav. Så må vi stå fast på, hvilken kultur Danmark bygger på.« (Jyllands-Posten, 3.10.2004).

NOTE: Bemærk de to ovenstående kommentarer af Messerschmidt, fra henholdsvis JP Århus, 24.9.2005, og Jyllands-Posten, 3.10.2004. Ikke blot de fremhævede citater, men stort set hele ordlyden i begge indlæg er identisk. Sådan kan man genbruge hele indlæg i debatten og blot erstatte »muslimsk gravplads i Randers« med »moské i Århus«. REL.

»At ville opføre en moske i Danmark, er et knæfald for en totalitær mentalitet, hvis tilhængerantal burde kunne tælles på samme niveau som de fascistiske partiers. Årsagen til, at der i dag er over 200.000 muslimer i Danmark skyldes netop tilvandring af disse. Danskerne er alt for begavede til at underkaste sig en så afstumpet religion, og det er uforståeligt, at danske politikere vil medvirke til at fremme den. Vi skulle langt hellere bekæmpe islam - både i Århus, i Danmark og resten af verden. Kun ved at bekæmpe disse reaktionære og tilbagestående filosofier kan vi imødegå den tilbageståenhed, som islam har medført overalt i Verden.« (JP-Århus, 7.2.2005).

»Tilvandring af mennesker med en fremmed baggrund, fremmede moralbegreber og en fremmed kultur har skabt et mere råt og brutalt miljø, der nødvendiggør, at danskere får ret til selvforsvar. (...) Endvidere må det være på høje tid at få forbuddet mod peberspray ophævet. De, som bruger den til aggression, har den allerede - forudsat de ikke har valgt langt værre våben med sig - og forbudet afholder i dag mange unge fra at medbringe det relativt uskadelige våben, som kan betyde forskellen mellem et par slag eller en regulær lemlæstelse fra de fremmede. Danskerne skal have ret til at forsvare sig!« (Vejle Amts Folkeblad, 6.8.2004).

»Islam er den alt overvejende årsag til, at de muslimske lande ligger i demokratisk og økonomisk ruin, og det må derfor tages som et udslag af uvidenhed, når planer om opførelse af moskéer og gravpladser drøftes seriøst. (...) Kun ved at holde antallet af muslimer nede samt holde dette åbenlyst tilbagestående kultursyn tilbage kan vi sikre Danmarks fortsatte beståen som et frit, demokratisk og velfungerende samfund.« (Pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti, 3.6.2003).

»Med sin ukontrollerbare befolkningstilvækst, oliefinansierede terrorisme og voksende fanatisme udgør den islamiske verden en stigende trussel mod freden og mod Vesten. Vi har ikke bare mulighed for, men pligt til at fjerne denne trussel.« (Ekstra Bladet, 12.2.2003).

»Den muslimske tilstrømning til Vesten og Danmark er ikke begrundet i et ønske om at integrere sig eller blive 'nudanskere'. Det er et erobringstogt, en folkevandring, hvis klare formål er at skabe et muslimsk samfund i Danmark. Et samfund, hvor vantro og homoseksuelle skal hetzes og helst dræbes, ligesom man i dag gør i de fleste muslimske lande. Hvis vi hvert år bliver ved med at modtage i tusindfold af disse voldelige, fundamentalistiske folk, ender Danmark med at blive det nye Libanon: En krigszone mellem muslimer og alle andre!« (Ekstra Bladet, 22.8.2001).

»Massevoldtægter, Grov vold, Utryghed, Tvangsægteskaber, Kvindeundertrykkelse, Bandekriminalitet: Det er, hvad et multietnisk samfund tilbyder os.« (Plakat- og annoncetekst, februar 2001).

NOTE: I februar 2001 indrykker Dansk Folkepartis Ungdom en annonce i bladet Studiemagasinet, der også fremstilles som internetside og plakat med teksten: »Massevoldtægter, Grov vold, Utryghed, Tvangsægteskaber, Kvindeundertrykkelse, Bandekriminalitet: Det er, hvad et multietnisk samfund tilbyder os.« Annoncen er forsynet med et billede af tre unge lyshårede piger med underteksten: »Danmark i dag.« Ved siden af ses et billede af tre hætteklædte, blodplettede mænd, som fremviser Koranen, med underteksten: »Danmark om 10 år.«

Morten Messerschmidt og tre øvrige daværende medlemmer fra hovedbestyrelsen i Dansk Folkepartis Ungdom (Kenneth Kristensen, Kenneth Lambrecht og Per Ulrich Karpf) idømmes 14 dages betinget fængsel af Østre Landsret i maj 2003 for overtrædelse af racismeparagraffens skærpede bestemmelse i stk. 2, der omhandler »propagandavirksomhed«.

Pia Kjærsgaard bakker op om plakaten efter den første dom i byretten: »Mig bekendt står der ikke ét ord forkert på den plakat.« (Dansk Folkeblad nr. 5/2002).

»Ud af disse 100 mennesker fordeler arbejdet sig således, at fem af arbejderne udfører hele 25 procent af arbejdet, hvorimod de sidste 95 arbejdere kun står for 75 procent af fabrikationen. Hvad gør bestyrelsen i et sådanne tilfælde? Jo, den handler rationelt og fornuftigt - og afskediger dem, der ikke laver så meget, og finder derefter nogle andre arbejdere, der er lige så produktive som de først nævnte fem personer. Det er sund fornuft! Dette var naturligvis kun et tænkt eksempel, men kan faktisk føres over på vort samfund. Det er nemlig således, at de fremmede (indvandrere, flygtninge med videre) udøver 25 procent af al vold og kriminalitet i Danmark, selvom de endnu 'kun' udgør fem procent af befolkningen. Og så forholder det sig naturligvis sådan med danskerne, at de (95 procent) kun udøver 75 procent af al volden. Altså en direkte parallel til ovenfor nævnte eksempel med en virksomhed. Og hvad gør en fornuftig bestyrelse (regering) så? Ja, det tør jeg ikke give nogen endegyldig konklusion på, men blot pointere, at bestyrelsens beslutning, som gik ud på at fjerne det destruktive og uproduktive fra virksomheden, før var, hvad vi kaldte rationel og fornuftig.« (Aktuelt, 10.1.2000).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


BRIAN MIKKELSEN (f. 1966)

Det Konservative Folkeparti, MF (1994-), kulturminister (2001-2010), økonomi- og erhvervsminister (2010-2011)

»Vi kan ikke have en græshoppe-model, hvor hvor nogle græshopper, i dette tilfælde østeuropæere, hopper ind på marken, suger al energi ud og derefter hopper videre til næste mark.« (Berlingske Nyhedsbureau, 9.7.2013).

NOTE: Læs kommentar til ovenstående udtalelse: Er Brian Mikkelsen en hestehårsorm? REL.

»En middelalderlig muslimsk kultur bliver aldrig lige så gyldig herhjemme som den danske kultur, der nu engang er groet frem på det stykke gamle jord, der ligger mellem Skagen og Gedser og mellem Dueodde og Blåvandshuk.« (Tale ved De Konservatives årsmøde, 24.9.2005).

»Der er stadig mange slag, der skal slåes. Et af de vigtigste handler om den konfrontation, vi oplever, når indvandrere fra muslimske lande nægter at anerkende dansk kultur og europæiske normer. Midt i vores eget land er der ved at udvikle sig parallelsamfund, hvor minoriteter praktiserer deres middelalderlige normer og udemokratiske tankegange.« (Tale ved De Konservatives årsmøde, 24.9.2005).

NOTE: På det tidspunkt, hvor kulturministeren holder sin tale til De Konservatives årsmøde, har han søsat sit projekt om en dansk kultur-kanon, som er blevet udsat for megen kritik fra kulturlivet, men som på baggrund af hans tale nu også kritiseres af flere medlemmer af hans egne kanon-udvalg for at kæde en kultur-kanonen sammen med en værdikamp og derved komme til at fremstå som et slet skjult nationalistisk projekt.

Formanden for regeringens syv kanon-udvalg, professor Jørn Lund, udbad sig en forklaring fra kulturministeren, og til Politiken den 27. september 2005 adskiller han så atter sin værdikamp fra sin kultur-kanon: »Flere debatter er blandet sammen. Den ene handler om værdikamp som et værn mod fundamentalistiske værdier. Det handler om demokrati, ligestilling og tolerance. Den anden debat handler om kulturkanonen, som er en gave til hele befolkningen.«

I en pressemeddelelse dagen efter skriver han endvidere: »Min udtalelse på Det Konservative Folkepartis årsmøde har givet anledning til flere reaktioner i kanon-udvalgene. Det beklager jeg.«

Dernæst faldt der lidt ro over sagen, og den danske kanon blev præsenteret den 24. januar 2006.

Siden eksploderede den internationale krise i kølvandet på regeringens håndtering af sagen om Jyllands-Postens Muhammed-karikaturer, og med sin kultur-kanon i hus, udmelder kulturminister Brian Mikkelsen under et debatmøde den 7. marts 2006, at han alligevel står ved, hvad han et halvt år forinden beklagede.

Berlingske Tidende skriver den 9. marts: »Kulturminister Brian Mikkelsen (K) har endnu en gang skabt røre og polemik omkring kulturkanonen. Det skete, da han under et debatmøde på Berlingske Tidende tirsdag aften udtalte, at han står ved de kontroversielle udtalelser i sin tale ved De Konservatives landsmøde i efteråret, hvor han kædede sin egen politiske kultur- og værdikamp sammen med kulturkanonen.«

Sådan kan man helgardere sig ved først at sige noget, som rejser kritik, så beklage det, man har sagt, og siden beklage, at man har beklaget det. REL.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


LARS MYNSTER

Sognepræst ved Sankt Nikolai Sogn og Branderslev Sogn

»Jeg ser kun én langsigtet og effektiv løsning på problemet: At et flertal i Folketinget tager tyren ved hornene og vedtager en barsk lov, der fratager enhver udlænding, som efter omhyggelig individuel granskning skønnes at udgøre en økonomisk byrde for Danmark - eller som vurderes at kunne udgøre nogen som helst form for sikkerhedsmæssig risiko for Danmark, retten til fortsat ophold i vort land. I tilfælde af, at der er tale om udlændinge, som inden for de sidste 30 år har opnået dansk statsborgerskab, må dette statsborgerskab naturligvis suspenderes.« (Jyllands-Posten, 27.2.2006).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


OLE NYDAHL (f. 1941)

Grundlægger af Buddhistisk Center i København (Karma Kadjy center, diamantvejsbuddhisme), lama

Om islam og muslimer: »Man må sikre, at de mennesker, der ønsker at udnytte mindre af deres menneskelighed, og som derfor kan blive farlige for dem, der vil være frie, kan hånes, kan lees ad, kan fremstilles som det de er. Altså kan behandles ligesom alle andre mennesker. Hvis man giver den slags folk et eller andet sted, hvor de kan gemme sig, og siger, at man ikke må drille dem, for så bliver profeten vred eller lignende, så er vi på vej til at ødelægge fremtidige generationers muligheder for at være frie. Vi kan godt beskrive det som en kræftskade, hvis man godtager, at mennesker ikke må tænke selv og ikke fremstille tingene, som de er. Det er noget, der går imod samfundets almindelige udviklingsretning. Denne kræftskade må modvirkes ved, at også de mennesker, der vælger ufriheden, hører, at der findes andre muligheder, hvis de skulle få mere mod på livet.« (Sappho.dk, 6.4.2007).

»Danmark har integreret folk fra Kina, Japan og Vietnam uden problemer: men muslimer, der kommer fra ørkenen og burde være taknemmelige, er hele tiden utilfredse og laver ballade. Og så indhvller de deres kvinder i et telt, så de kun har en sprække til øjnene, og brænder danske ambassader af for Jyllands-Postens humoristiske tegningers skyld.« (Debatmøde i Stakladen Aarhus Universitet, 13.12.2006; kilde: Dialogcentret).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


LONE NØRGAARD (f. 1952)

Foredragsholder, kontaktperson i Dansk Kvindesamfund, lektor ved voksenuddannelsescentret i Greve

»Lad os for eksemplets skyld forestille os, at jeg fik trang til at hænge en hagekors-broche på blusen. Jeg ville nok så meget kunne hævde, at det hagekors, jeg bar rundt på, repræsenterede et soltegn eller et verdenshjul og dermed blot var et eksotisk og ganske uskyldigt smykke. Den tolkning ville jeg bare ikke komme en meter med på grund af hagekorsets historie og kraftfulde symbolværdi. Præcis den samme mekanisme gør sig gældende i forbindelse med tørklædet.« (Kristeligt Dagblad, 22.5.2007).

»I religiøse og politiske spørgsmål kan en muslim ligefrem være forpligtet på at udøve taqiyya [forstillelse, omformning], så man skjuler egne hensigter og holdninger - blot forstillelsen fremmer sagen.« (Kristeligt Dagblad, 22.5.2007).

»Tørklædet er islamismens flag. Også i Danmark. Derfor er tørklædet ikke 'uskyldige skikke' - det er en dybt naiv indgangsvinkel. Ingen, som ikke selv har skoen eller tørklædet på, kan vel for alvor forestille sig det pres, som kvinderne udsættes for fra mændenes, ikke mindst imamernes, side. Også i Danmark er det et stigende problem, at tørklædeløse piger bliver presset, generet og chikaneret, hvis de ikke vil dække sig til. Eller decideret udsat for vold. Hvor blev valgfriheden af?« (Berlingske Tidende, 12.4.2006).

»Med sin mundering kan Asmaa [NOTE] bruges til at skræmme og intimidere de muslimske piger, som ikke har lyst til at blive pakket ind og blive isoleret fra det omgivende samfund. Med sin fremtoning signalerer hun, at hun går ind for dødsstraf, håndsafhugninger og steninger. De muslimer som gerne i højere grad ville leve i overensstemmelse med det danske samfunds normer, tør ikke på grund af islamister som Akkari, Laban og Asmaa. Kontrollen - og jungletrommen - er for effektiv.« (Berlingske Tidende, 12.4.2006).

»Ved at ansætte Asmaa [NOTE] har DR blåstemplet islamismen. Islamismen som mere end noget andet frygter kvinders frihed og ret til selvbestemmelse, og repræsenterer en kultur, der er uforenelig med modernitet, ligestilling og demokrati. Derfor burde de muslimske piger også have den hjælp, det er at kunne støtte sig til et tørklædeforbud frem for at blive udsat for et psykoseksuelt overgreb. Hertil skal de tilsyneladende ikke vente nogen hjælp fra DR. DR, som i den hellige multikulturs navn flirter med totalitære kræfter, der ikke er en tøddel mindre farlige end nazisme og kommunisme.« (Berlingske Tidende, 12.4.2006).

NOTE: Asmaa, som Nørgaard refererer til, er Asmaa Abdol-Hamid, der bærer hovedtørklæde, og som i programrækken »Adam og Asmaa« er tv-studievært sammen med Adam Holm. Vibeke Manniche, der er forkvinde for Foreningen Kvinder for Frihed, rejste en proteststorm for at få hende fjernet fra Danmarks Radio på grund af hendes muslimske hovedtørklæde og afleverede ved den lejlighed 500 underskrifter. Læs mere her: Fra kvindekamp til paranoid hetz mod tørklæder og Sølle opbakning. REL.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


TRINE OLESEN

Medlem af Dansk Folkeparti og næstformand i DFU-Aalborg/Nordjylland

»En af de ting, der er ekstremt iøjenfaldende rundt omkring i gaderne, er de forbandede tørklæder. De går op og ned ad stræder, de ligner nærmest omvandrende telte« (Fra talerstolen på Dansk Folkepartis landsmøde; jf. nyhederne.tv2.dk, 16.9.2007).

»Ifølge koranen er de [muslimske kvinder] urene, når de ikke går i tørklæder. Er det så ikke at kalde os urene, når de går rundt i dem på gaderne? Jeg vil da ikke finde mig i at blive kaldt uren i mit eget land! Jeg har kun ét at sige: Skik følge eller land fly.« (Fra talerstolen på Dansk Folkepartis landsmøde; Nordjyske Stiftstidende, 16.9.2007).

»Islam er racistisk! At kvinderne bærer tørklæde vidner netop om, at vi andre er urene, mindre værd og mindre ærbare. Og Krarup har ret: Tørklædet er utroligt kvindeundertrykkende og bidrager bestemt ikke til at bibeholde demokratiet. Selv på universiteterne taler nogle af underviserne om islam som en totalitær ideologi på lige fod med kommunismen og nazismen. Det er trods alt en fremgang!« (Nordjyske Stiftstidende, 29.4.2007).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


RUBEN OLRIK

Venstre, formand for Venstres Integrationsudvalg i København

»Det tror da pokker, at danskerne har en sund skepsis over for muslimer, når mange af de muslimske drenge/mænd går med kniv og åbenlyst for enhver ikke er bange for at bruge den! Hvis jeg skal ud og lære en muslim at kende, så er det jo lige før, at jeg skal have skrevet mit testamente inden, have en skudsikker vest på, og en metaldetektor i baglommen.« (Berlingske Tidende, 19.6.2006).

»Efter DR2s skandaløse valg af den formummede palæstinensiske socialrådgiver Asmaa Abdol-Hamid som studievært, burde det stå funklende klart for enhver i dette kongerige, at halalhippieismen trives i bedste velgående i DR Byen i Ørestaden. Det næste bliver vel, at DR begynder at udlevere kompasser til nyansatte muslimer og forbyder servering af svinekød i deres kantine?« (Berlingske Tidende, 21.4.2006).

»Ak ja, Italien, landet med al den lækre mad, de flotte kvinder, og med et parlament der skifter præsident oftere end vi andre skifter undertøj. Landet som opfandt mafiaen og hvor dobbeltmoral er dobbelt så godt, og netop derfor virker det ufrivilligt komisk, at de pomadiserede hårbåndssvingende italienere, for hvem moderbinding ikke er et ukendt ord, beskylder os skandinaver for urent trav i 2-2 kampen i tirsdags. Det svarer godt og vel til at beskylde paven for ikke at være reaktionær. Jeg har ingen respekt for hjemmeboende mænd over 20, som bruger al deres tid på fodboldkampe, træning og frisørbesøg.« (Politiken, 28.6.2004).

NOTE: Fordomsfuldhed over for mennesker med ikke-dansk baggrund er ikke begrænset til muslimer i Olriks univers, viser ovenstående citat om italienere, der her er med som kuriosum. REL.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


HENNING RYE PEDERSEN

Tidl. Dansk Folkeparti, byrådskandidat i Silkeborg i 1997

»Kameldrivere og fåreavlere. Hvad skal vi med dem? De sorte breder sig alle steder. Det er ligesom en kræftsygdom.« (Midtjyllands Avis, 25.-26.10.1997).

Ved at lukke dem inde vil han gøre Danmark mindre attraktivt for andre flygtninge og forhindre dem, der er kommet til landet, i at rende rundt og rapse i forretningerne og så folk ned. Kriminaliteten ligger ifølge Henning Rye Pedersen i de fremmedes gener, refererer Midljyllands Avis, 25.-26.10.1997.

»Der er så mange til at slås om den lagkage, at de simpelthen ikke kan overleve med fredelige metoder.« (Midtjyllands Avis, 25.-26.10.1997).

»Prøv at se dem når de går rundt i gaderne. De slentrer rundt og gider ikke flytte sig, hvis man skal forbi. De er frækkere end slagterhunde.« (Midtjyllands Avis, 25.-26.10.1997).

NOTE: Dansk Folkeparti undskyldte udtalelserne, og daværende pressechef, Søren Espersen udtalte: »Henning Rye Pedersen er utroligt ked af det. Han fortryder og siger undskyld. Der er hverken tale om hans eller Dansk Folkepartis holdning.« (Information, 28.10.1997). Rye Pedersen blev politianmeldt for overtrædelse af den såkaldte racismeparagraf, Straffelovens § 266 b, men Dansk Folkeparti ville dog ikke ekskludere ham, medmindre han blev dømt.

Ifølge Berlingske Tidende var Rye Pedersen imidlertid ikke på linje med Dansk Folkepartis udmelding i sagen: »Henning Rye Pedersen siger, at hans partifællers reaktion på sagen meget vel kan have kostet Dansk Folkeparti en plads i byrådet i Silkeborg. 'De ville have, jeg skulle sige undskyld, fordi de var nervøse for, at jeg skulle ødelægge noget for partiet. Men det ville jeg ikke, og så gjorde de det selv med store typer i avisen. Jeg fik besked af pressechefen (i Dansk Folkeparti, red.) på ikke at udtale mig overhovedet. Jeg tror, det forvirrede vælgerne om, hvad Dansk Folkeparti egentlig mener. Sådan set var det mine partifællers skyld, at jeg ikke blev valgt ind i byrådet,' siger han. I Dansk Folkeparti siger sekretariatschef Peter Skaarup, at Henning Rye Pedersen vil blive ekskluderet, hvis han bliver dømt. 'Men det er vores indtryk, at han trak udtalelserne tilbage og beklagede dem,' siger Peter Skaarup.« (Berlingske Tidende, 7.3.1998).

Silkeborg Ret fandt Henning Rye Pedersen skyldig i overtrædelse af Straffelovens § 266 b, stk. 1, og idømte ham 20 dagbøder à 200 kr.

Henning Rye Pedersen meldte sig selv ud af Dansk Folkeparti i protest og udtalte: »Det er en politisk afgørelse, som jeg slet ikke fatter. Det er rystende, at retsvæsenet reagerer over for en mand som mig. I 10-15 år har jeg uden problemer skrevet læserbreve også om den slappe danske udlændingepolitik. Jeg giver ikke op, men anker dommen. Men jeg er også færdig med politik og Dansk Folkeparti, som slet ikke har bakket mig op i denne sag.« (Aktuelt, 6.5.1998). REL.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


TORBEN PETERSEN

Århus Mod Moskeen, bestyrelsesmedlem

»Nær ved hundrede anerkendte trosretninger er i vælten - men vi hører aldrig om andre end muslimernes. Alle andre end muslimerne ordner sig i ro og mag i accept af tingenes tilstand. I tilfredshed over den indrømmede religionsfrihed. Men aldrig muslimerne. Konstant pumper loyale koransoldater forlangender, forsvarsindlæg i aviserne og allehånde manifestationer ud overalt, hvor det er muligt.« (JP Århus, 16.4.2005).

»Tidligere målrettet chikane, overfald samt røverier mod vantro, svage 'blege danske' i ghettoen har medført det ønskede: De rømmede lejligheder fyldes lynhurtigt med de altid øverste trosfæller på ansøgerlisten. Selv provsten, der ellers er mandsopdækket af to muslimske 'skytsengle' ved kirkelige handlinger, søger nu bort fra Gellerup - islams højborg i Århus. Nu mangler koransoldaterne sådan set blot den forlangte stormoskée - kaserne til fremtidig eksercits af tvangsrekrutterede koransoldater i området. Et projekt, der præsenteret for vore stedlige politikere, afstedkommer en aldeles umådeholden imødekommenhed, der udelukkende kan tilskrives funktionel og politisk analfabetisme.« (JP-Århus, 16.4.2005).

»Måske EM [Erik Meistrup, kunstanmelder og kritiker] også, nu han alligevel er så godt i gang, vil forhøre sig i sin muslimske fankreds om, hvornår man vikler de religiøse og politiske forestillinger solidt ud af hinanden, så man kan afgøre med sikkerhed, om det egentlig er et islamisk guds hus der ønskes opført - eller en korankaserne? Sidstnævnte i næsegrus hyldest til den pædofile guerilla-ekspert, general Muhammad.« (JP Århus, 31.3.2005).

»Islams fem søjler, kan lynhurtigt forvandles til dræbende røg-søjler, eller blot almindelige dagligdags, klassisk, kriminel guerilla-aktivitet, når koransoldaterne pludseligt føler sig guddommeligt inspireret hertil. Eller mener sig udkommanderet.« (JP Århus, 14.3.2005).

»Det kommunale selvstyre rækker ganske enkelt ikke til indrømmelser overfor udstationerede officerer fra Koranien og deres menige koransoldaters forlangender. Og slet ikke om kasernebyggeri i Århus. Foreningen Århus mod Moskéen følger naturligvis udviklingen med interesse. På en eller anden facon skal det jo afgøres, om der overhovedet er grænser for samarbejdspolitikken. Denne gang.« (JP Århus, 14.3.2005).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


MICHAEL PIHL

Lokalmand for Dansk Folkeparti i Sorø, tidligere bestyrelsesmedlem af Trykkefrihedsselskeabet, folketingskandidat for Dansk Folkeparti

»Tiden er inde til, at DF at gør op med sig selv om, hvorvidt samarbejdet med V og K bør fortsætte. Tiden er inde til at gøre oprør. For Danmark. For Folket. Tiden er inde til at genopfriske frihedens træ med politisk korrekte borgerliges blod. Med EU-tyranners blod.« (Frederiksborgs Amts Avis, 1.8.2008).

NOTE: Ovenstående parafrase over et berømt og berygtet citat af Thomas Jefferson skrev Michael Pihl i et debatindlæg, fordi det kom frem, at EF-domstolen og EU-retten underkender en række af de stramme danske udlændingeregler. En uge senere blev læserbrevet en historie i Information, hvor Pihl trak indholdet af sin formulering tilbage: »Jeg har ladet mig rive med af min egen retorik. Det er selvfølgelig symbolsk - det er ikke noget med, at jeg opfordrer til, at vi skal ud og slå nogen ihjel.« (Information, 8.8.2008).

Dansk Folkepartis politiske ordfører, Peter Skaarup, tog ved samme lejlighed afstand fra Pihls formulering: »Dansk Folkeparti er enig i, at EU vil underminere den danske udlændingelovgivning med de domstolsafgørelser, der har været. Men sådan som han beskriver det, hvor det virker, som om at man skal bruge vold for at nå sine mål - det er jo naturligvis ikke noget, vi går ind for. Heldigvis har han også taget afstand fra sine udtryksmåder igen.« (Information, 8.8.2008).

Dermed var der ikke mere at sige om den sag. Overflødigt at bemærke, at havde en tilsvarende udtalelse set dagens lys i debatindlæg fra en muslim, havde vi set historien florere i samtlige medier, og den ene politiske ordfører efter den anden ville været trådt frem med den skarpeste fordømmelse. Dansk Folkeparti bliver derimod i stigende grad fredet.

Læs også: Michael Pihl: Blod over EU-tyranner. REL.

»Vore byer brænder. Vor frihed anfægtes. Vort land invaderet af en aggressiv erobringsreligion. Muslimske stormtropper marcherer i vore gader under den »hellige« krigs banner. Afbrænding af skoler, børnehaver, biler og containere i boligkvarterer.« (Sjællandske, 25.2.2008).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


SØREN PIND

Udviklingsminister (2010-2011) og integrationsminister (2011), tidligere bygge- og teknikborgmester i København (1994-2005), MF for Venstre (2005-)

»De internationale konventioner på dette område blev skabt i en tid, der var langt mere uskyldig. Sagen er den meget enkle, at civilisationen er ved at blive over-civliseret - og oftere og oftere støder sig på virkeligheden. Enten må der en revision til af den praksis, der er udviklet ved den europæiske menneskerettighedsdomstol - eller også må der skabes - hurtigt - en europæisk enighed om, at disse mennesker ikke skal være en del af det åbne samfund. Det er ikke rimeligt, at den vestlige verden skal nære folk ved sit bryst, der vil os til livs. Vi har ret til at forsvare os selv og den livsform vi frit har valgt.« (Søren Pinds blog, Berlingske.dk, 2.1.2010).

»Men der er ikke plads til hverken eftergivenhed eller til kompromis. Såvel som demokratiet ikke kan gå på kompromis med demokratiet - således kan Danmark heller ikke gå på kompromis med Danmark. Sådan er det i sagen om de afviste asylansøgeres forsvarere (...) Gennemførelsen af deres krav vil fjerne forudsætningen for Danmarks eksistens, og vil undergrave retsstaten. Hvorfor? Fordi vi meget enkelt i århundreder - mere end 1000 år - har forsvaret vort land mod ydre fjender, og har forhindret folk i at komme til, hvad vi opfattede som vores. Fordi det her var vores sted, hvorfra vi - det danske folk - kunne have vores kultur i frihed og sikkerhed. De moderne folkevandringer har sat denne adkomst - denne ejendomsret - under pres. Men i sagens natur er det jo et enten eller. Enten består Danmark med sin kultur - eller også, hvad man har set masser af steder, forgår den og Danmark med den. Det er ikke svært.« (Søren Pinds blog, Berlingske.dk, 5.9.2009).

NOTE: I de to ovenstående citater bliver flygtninge til del af et trusselsscenario imod selve Danmarks eksistens og en undergravning af retsstaten - til trods for, at det er Søren Pind, der vil gøre op med eksisterende menneskerettighedskonventioner. REL.

»Det vigtigste spørgsmål er naturligvis, om islam - og nej, jeg siger ikke islamisme, for den er jeg helt klar over er farlig - og demokrati og frihed er forenelig?« (Søren Pinds blog, Berlingske.dk, 8.5.2009).

»Jeg vil i dette indlæg springe alle mellemregningerne over. For jeg er ligeglad med, hvem 'man' er, når man siger noget - jeg vil bedømme udtalelserne, ikke afsenderen. Jeg er også godt klar over, at der er flere årsager til, Hells Angels med ét udtrykker sig ideologisk. På den anden side er det ikke uset. I slutningen af 60erne brugte bl.a. politiet i Los Angeles (LAPD) at lade rockere slippe igennem politikæderne, og overfalde 'hippier', som rockerne dengang heller ikke brød sig meget om. Så jeg gider ikke forholde mig til mellemregningerne. Jeg vil hellere forholde mig direkte til det beskrevne. Og alt i alt må jeg - desværre - sige, at beskrivelsen ikke er meget af vejen. Så meget desto værre. At et sådant udsagn fra en sådan sammenslutning kan få en sådan appel siger flere ting: For det første er det djævelsk velskrevet. Der er en dyb appel i skrivelsen. Det er ikke underbegavede, simple mennesker, der har forfattet dette kampskrift. Men folk, der ved, hvad der rammer. Og hvordan.« (Søren Pinds blog, Berlingske.dk, 5.7.2009).

NOTE: Ovenstående citat stammer fra et blog-indlæg, hvor Søren Pind roser Hells Angels' såkaldte sjakalmanifest. Læs: Søren Pind blåstempler sjakal-manifest. REL.

»Vi har i en tid, hvor økonomi og marked åbnes (og tak for det!), brug for dygtige mennesker der kommer og vil være med til at bygge et fredeligt og højtudviklet land op. Men jeg må tilføje: Jeg gider ikke høre mere snak om integration. Fri mig for det - det rigtige ord må være assimilation. Der er så rigelig kulturer folk kan drage andensteds hen og dyrke, hvis det er det, de har lyst til ...« (Søren Pinds hjemmeside, 4.2.2008).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


ANDERS FOGH RASMUSSEN (f. 1953)

NATO's generalsekretær (2009-), statsminister (2001-2009), formand for Venstre (1998-2009), folketingsmedlem (1978-2009) og tidl. skatteminister og økonomiminister

»Situationen er jo den, at flere og flere danskere er dybt og ægte bekymret over den slappe udlændingepolitik, som vi har ført. Der er flere og flere, som spørger sig selv: Hvad er det, der er ved at ske med det danske samfund? Hver ottende nyfødt i Danmark har en mor med udenlandsk baggrund. I visse kommuner er mere end hver tredje nyfødt barn af en udenlandsk mor. I et stigende antal skoler og institutioner er danske børn i mindretal. Mindre end halvdelen af indvandrerne er i arbejde, flere og flere er på bistand. Næsten halvdelen af de personer, der bliver anholdt og fængslet for virkelig grove forbrydelser i København, er udlændinge. To ud af tre anmeldte voldtægter i København bliver begået af udlændinge. Der er stadig flere eksempler på, at store grupper unge indvandrere fejt lokker politiet i baghold og angriber betjentene. Der er bykvarterer i Danmark, hvor politiet nu kun kan patruljere med omfattende forstærkning. Se, de ting, jeg har nævnt her, er kendsgerninger, der kan belyses med tal og statistik, kendsgerninger, som skal åbent frem, kendsgerninger, som bekymrer flere og flere, kendsgerninger, som vi har en pligt til at forholde os til.« (www.folketinget.dk, tale ved Folketingets åbning, 4.10.2001).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


CLAUS RASMUSSEN

Århus Mod Moskeen

»I JP 19/9 kan man blive underholdt af to Århus-politikere - Jens Winther og Torben Brandi - som fortæller hvordan verden ser ud fra et skrivebord, for andet må de to politikere da ikke have at forholde sig til, for verden ser ganske anderledes ud set fra os, der har vores bolig i vestbyen. Her er det stadig med livet som indsats, når vi skal på arbejde, handle ind eller bare gå eller cykle en tur. Og skal man tro på det, og det gør jeg, så passer det, ifølge de færdselsbetjente som jeg har talt med, så vil ledelsen i Århus Politi eller de valgte politikere ikke forholde sig til de store problem, men den terror, som foregår her ude i vestbyen. Hvorfor vil I ikke det? Jo, det er nok ganske klart, for som færdselsbetjentene siger: Så bor ledelsen i Århus politi ikke i vestbyen, og derfor vil de ikke give de færdselsbetjente, som kører herude, de muligheder der var for at få stoppet denne terror. En mulighed er at bygge en stor mur omkring Gellerupparken, og kun lade dem som skal på arbejde eller er i gang med en seriøs uddannelse få udgang derfra.« (JP Århus, 25.9.2004).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


KJELD RASMUSSEN (f. 1926)

Socialdemokraterne, byrådsmedlem (1958-2005) og borgmester i Brøndby (1966-2005)

»Nu sidder jeg så sammen med vores boligudvalg og forvaltningen og lejer ud. Og siden februar er der ikke kommet én eneste fra de varme lande ind i Brøndby Nord. Vi smider også alle de kriminelle idioter ud, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Vi renser ud til glæde for borgerne og boligselskaberne. Beboerne har krav på at bevare det danske boligmiljø.« (Berlingske Tidende, 9.11.1997).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


SØREN QUIST RASMUSSEN

Århus Mod Moskeen, byrådskandidat (2005), medlem af Venstre, tidl. byrådskandidat for Venstre

»Vi protesterer kun, fordi det er en muslimsk skole, man vil bygge. Vi mener, at det vil ændre områdets karakter markant og tiltrække yderliggående muslimer og folk, som ikke vil integreres. Vi ønsker ikke at se piger med tørklæder, og det sprog, de taler, er støj i vore ører.« (JP Århus, 16.4.2005).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


METTE REISSMANN

MF for Socialdemokratiet

»»Vi skal huske på, at dem, der kommer hertil, får asyl. Men vi sender ikke en invitation, og vi ringer ikke for at få dem her op. Flygtninge er uønskede gæster, uanset hvordan du vender og drejer det.« (Jyllands-Posten, 16.10.2014).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


MICHAEL REX

Tidl. Dansk Folkeparti (udmeldt i 2010), byrådsmedlem i Næstved kommune (2001-)

»... islam er ikke en religion i traditionel forstand. Det er en terrororganisation, som prøver at opnå verdensherredømmet ved vold.« (Dansk Folkepartis årsmøde, 15.-16.9.2001).

NOTE: I januar 2003 bliver Michael Rex frifundet af Vejle Byret for overtrædelse af racismeparagraffen på baggrund af denne udtalelse, men dommen omstødes af Vestre Landsret i august samme år, hvor han idømmes ti dagsbøder à 500 kr. REL.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


ANDERS THORBJØRN RIEMANN (1912-2004)

Fremskridtspartiet, suppleant til Folketinget, amtsrådsmedlem i Nordjyllands Amt, kandidat til Europaparlamentet (1979)

»De kommer anstigende - mange illegalt - i deres laksko og jakkesæt med hash, narkotika og prostitution i kølvandet. De nasser på vort sociale system og er i færd med at køre landet i sænk. Muselmændene står på spring til at overtage magten. Man gider ikke lære dansk, og de er ikke ordholdende.« (6.7.1979).

NOTE: A. Th. Riemanns udtalelse førte i 1980 til dom for overtrædelse af den såkaldte racismeparagraf (Straffelovens § 266 b), der lød på ti dagbøder à 400 kr. REL.

»Vi har ca. 50.000 fremmedarbejdere i Danmark bosat i store kolonier. Hovedparten tager kun lidt - eller slet ikke - del i arbejdet. De vegeterer som arbejdsløse på flittige og dygtige danskere, mens de gennem indvandring og børneavl formerer sig som rotter.« (16.5.1979).

NOTE: A. Th. Riemann var den første, som blev idømt frihedsstraf efter racismeparagraffen, da han den 13. november 1981 blev idømt 14 dages hæfte for ovenstående udtalelse.

I Fremskridtspartiets medlemsblad skrev Mogens Glistrup i 1985: »Sætter man sig virkelig ind i problemstillingen, indser man let det aldeles tåbelige og naive i de andre folketingspartiers gelasne opvartning af de asiater, som nu oversvømmer Danmark. Hvis ikke vælgerne styrker Fremskridtspartiet, kan det meget let være fortroppen for Koranens forlangende om, at muhammedanerne gennem hellig krig skal undertvinge de vantro. Selv om Riemann af domstolene blev straffet herfor, er det jo bl.a. en statistisk kendsgerning, at Asienfolkeslagene formerer sig langt stærkere end danskerne. Justitsmordet på Riemann var lige så uanstændigt som dommen af 22 juni 1633 over Gallilei for at påstå, at jorden er rund og ikke pandekageflad.« (
Fremskridt nr. 7, 15.2.1985). REL.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


NIELS RYDUNG

Forfatter, fhv. gymnasielærer

»Når man læser om det hysteri, der får muslimer fra nær og fjern til at gå amok over JP's tegninger, er det lige før, man kan høre ekkoet af jungletrommerne i sin barndoms drengebøger om tilbagestående og uudviklede negerstammer i afsindig og uartikuleret dans omkring totempæle og afgudsbilleder.« (Jyllands-Posten, 19.12.2005).

»Førstegenerationsindvandrerne blev aldrig rigtigt til noget. Forleden kunne man læse, at andengenerationsinvandrerne også er fiaskoer. De er lige så uvidende som første generation, deres danske sprogkundskaber er lige så mangelfulde, deres religiøse fanatisme er helt uden grænser, og deres præg på kriminalstatistikken taler sit tydelige sprog. Og tredje generation bliver næppe bedre - hjernevaskede som de er i koranskoler og i muslimske ghettoer, hvor man dagen lang fordriver tiden med at se arabisk tv, som man henter ned på store parabolantenner.« (Jyllands-Posten, 19.12.2005).

»Islam er en blanding af totalitær idelogi og religiøs tvangsneurose. Det er for længst gået op for alle rettænkende borgere her i landet. Men myndigheder og politikere - de fleste i hvert fald - nægter stadig at se realiteterne i øjnene. De klamrer sig til deres katastrofale konfliktskyhed og bøjer sig underdanigt, hver gang muslimer fremsætter nye aggressive krav.« (Jyllands-Posten, 2.7.2003).

»Det første, en kineser gør, når han stiger i land, er at stille kufferterne og åbne en grillbar. Det første, en muslim gør, er at tage koranen frem og erklære hellig krig! Har man i hvert fald indtryk af ...« (Jyllands-Posten, 16.7.2000).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


NICOLAI SENNELS (f. 1976)

Børnepsykolog, Buddhistisk Center i København (Karma Kadjy Skolen, diamantvejsbuddhisme), tidl. medlem af Østerbro Lokalråd for Dansk Folkeparti, folketingskandidat for Dansk Folkeparti (2010), talsperson for Pegida.dk (2015-)

»At sikre os selv og vores efterkommere mod denne cancer, som allerede gnaver i alle vitale dele af vores samfund, kræver særdeles vedholdende politisk og folkelig beslutsomhed. Når vi slår tilbage vil det provokere vores selvudnævnte fjende og styrke deres verdensberømte barnlige vrede og offermentalitet. Men der er ingen grund til at undgå konfrontation, da der ikke er nogen vej uden om et virkeligt sammenstød uanset hvad - og jo før det kommer, jo færre og jo dårligere organiseret vil de være.« (10news.dk, 31.12.2014 / jf. Dagbladet Arbejdere, 21.1.2015).

»Jeg blev spurgt fornyligt: Hvorfor bekæmpe islam? Det korte svar er fordi islam bekæmper os og da islam ikke kender nogen grænser og ikke kender nogen medlidenhed, vil islam blive ved med at bekæmpe os indtil vi er besejrede eller - forhåbentlig - stopper dem for evigt.« (10news.dk, 31.12.2014 / jf. Dagbladet Arbejdere, 21.1.2015).

»Hvor der findes halalkød, kan der leve islamister. Hvor der ingen halal-kød findes, kan islamisterne ikke få mad. Et forbud mod halalkød er den sikreste måde at sørge for, at islamister ikke har lyst til at være her.« (Nordjydske Stiftstidende, 30.12.2010).

»A rough estimate shows that close to half of all Muslims in the world are inbred.« (Europenews.dk/en/node/34368, 12.8.2010).

»The negative consequences of inbreeding are also vast for the Muslim world. Inbreeding may thus explain why only nine Muslims ever managed to receive the prestigious Nobel Prize (5 of them won the 'Peace Prize' — for peace that turned out not to last for very long).« (Europenews.dk/en/node/34368, 12.8.2010).

»Inden fem år vil vi have reel guerillia-krig i vores storbyer med skudvekslinger mellem muslimske grupper og vestlige autoriteter. Vi vil se fronte og barikkader, døde politimænd, hævnangreb med selvmordsbomber, hæren griber ind, voldelig selvtægtsgrupper på begge sider og vi vil få vores egne Gaza-striber hvor stadigt mere permanente undtagelsestilstande er en realitet. Tryghed, velfærdssamfundet, økonomi og håb for fremtiden vil være skudt i sænk. Samtidigt vil mere eller mindre officielle organisationer i den muslimske verden støtte deres 'brødre' med viden, våben, mandskab og politisk og økonomisk pres.« ('Kulturkløften'; JP.dk, 22.11.2009).

NOTE: Læs kritisk gennemgang af Sennels' blog: Nicolai Sennels' propagandamaskine og blogsumpens selvsving.

»Vi får formentligt undtagelsestilstande og guerillakrige i vores europæiske byer inden for en håndfuld år. Kampene i sig selv vil gøre vores lande ukendelige i en årrække, og selvom vestlige magter endnu ikke har vundet en krig mod guerrilla-krigere, så har vi vi trods alt overmagten - hvis vi vil bruge den. Derefter følger så en mere konventionel konflikt mellem geografisk definerede områder, som udspiller sig mellem islamiske og vestlige lande. Og med vores teknologi, velfungerende kultur og stigende uafhængighed af Mellemøstens olie vil vi også vinde der. Men der går nok et halvt århundrede, førend vi kan trække vejret dybt og frit igen.« (Sennels' kommentar til eget blog-indlæg på 'Kulturkløften'; JP.dk, 28.10.2009).

»Terrorplanerne mod Jyllands-Posten viser, at avisen havde ret, da den med Muhammed-tegningerne pegede på korandyrkere som en trussel mod menneskets frihed og ret til at sige det man tænker.« (Sennels' blog 'Kulturkløften'; JP.dk, 28.10.2009).

»Jeg kan ikke lide islam og alle, som mener at islam bør have en plads i verden. Jeg bryder mig heller ikke om de negative konsekvenser, som muslimsk indvandring har ført med sig. Men jeg hader ikke alle muslimer. Obama er en af dem, jeg ikke bryder mig om, og som jeg mener er blandt de mange, som burde rejse hjem, hvor han kommer fra.« (Sennels' kommentar til blog-indlæg på: Amerikanske perspektiver; JP.dk, 12.10.2009).

»Efter 40 år med konstant stigende problemer med muslimske indvandrere i Europa, er det nu klart for enhver: Integration af muslimer i vestlige samfund kan ikke lade sig gøre.« (Fyens Stiftstidende, 29.4.2009).

»Palæstinenseres dramatiske og destruktive måde at vise deres frustration over situationen i Gaza, imamers opfordringer til 'hellig vrede', familiehenrettelser (såkaldte æresdrab) og voldelige demonstrationer over Muhammed-tegningerne er alt sammen eksempler på, at man i den muslimske kultur ser aggressive former for adfærd som en socialt accepteret måde at udtrykke sig på.« (Jyllands-Posten, 3.3.2009).

»Mishandling af børn, vold mod børn, i øvrigt også mødre, er en naturlig del af muslimsk kultur ... « (DR2, Deadline, 7.2.2009, 22.30).

»Det ligger således meget dybt i os vesterlændinge, at vi selv har ansvar for vores forstyrrende følelser. Det er et psykologisk mønster, som dyrkes i vores kultur, allerede fra vi bliver født. Denne refleksionsproces er netop det, som udgør den største psykologiske forskel mellem vesterlændinge og folk, som er vokset op i muslimske familier.« (Snaphanen.dk,11.6.2008).

»Når man arbejder psykologisk med muslimer, bliver det klart, at man ikke kan opfordre en muslim til at lægge sin vrede fra sig. Det ville svare at bede en cowboy om at lægge pistolerne hjemme på kommoden, inden han skal ud og duellere: det virker absurd i hans øjne.« (Snaphanen.dk, 11.6.2008).

»Muslimernes hellige skrifter bør lægges åbent frem og kendes af enhver. Dermed bliver det tydelig for enhver, hvilke dele af disse bøger, der kan bruges i et moderne samfund, og hvilke dele der er ubrugelige, fordi de er kvindeundertrykkende, udtrykker modstand mod demokratiet eller ligefrem påbyder kriminelle handlinger. Det skal være muligt at kunne argumentere, pege fingre ad, latterliggøre og eventuelt forbyde de dele af disse næsten 1.300 år gamle skrifter, som er åbenlyst middelalderlige eller kriminelle og derfor ubrugelige i vores samfund.« (Trykkefrihedsselskabet / Sappho.dk, marts 2008).

NOTE: Læs kritisk gennemgang af Sennels' bog, 'Blandt kriminelle muslimer' (Trykkefrihedsselskabet, 2009): Pseudofaglig, antimuslimsk manipulation; samt indlægget: Nicolai Sennels truer med injuriesag mod Politiken.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


PETER SKAARUP

Næstformand for Dansk Folkeparti, MF (1998-), tidl. sekretariatschef for DF (1995-1998), tidl. sekretariatschef for Fremskridtspartiet (1990-1995)

»Vi skal begrænse - hvis ikke helt stoppe - indvandringen fra ikke-vestlige lande. Det er en møllesten om vores økonomi. Velfærdssamfundet kan ikke bestå, hvis folk ikke vil arbejde og lære sproget. Det er de ikke-vestlige indvandrere, der ikke bidrager nok.« (Ekstra Bladet, 4.8.2010).

»Desværre må vi forvente, at situationen med meget voldsomme muslimsk dominerede indvandrerbander, der sætter sig på hele kvarterer og dominerer og intimiderer deres omgivelser bare vil vokse, trods hårdere straffe. Det skyldes det simple faktum, at de indvandrere, som vi ikke kan integrere sig fra den muslimske verden, som kom hertil i stor stil i 80'erne og 90'erne, har fået mange børn, som i disse år nærmer sig den alder, hvor især unge mænd skaber mange problemer. Jeg kan derfor ikke acceptere forklaringen om, at vi ikke gør nok for at dæmpe volden fra politisk hold fordi der kommer flere bandemedlemmer, tværtimod. Årsagen er befolkningsudviklingen, som vi fra politisk hold ikke kan styre.« (Politiken.dk, 24.3.2009).

»Situationen i og omkring det danske natteliv bliver stadig mere forrået. Det skyldes, at nye grupperinger af skruppelløse unge mennesker med indvandrerbaggrund, har sat sig for at erobre og dominere diskoteker og barer. Årsagen er, at de vil bestemme over narkotikasalget, styre hvem der kommer ind og dominere pigerne og dansegulvet.« (www.danskfolkeparti.dk, hovedsiden den 7.2.2007).

»Nu er loven [blasfemiparagraffen] imidlertid pludselig blevet højaktuel, efter at muslimer har sagsøgt Danmarks Radio og TV 2 for at krænke deres religiøse følelser ved at vise Theo van Goghs film 'Submission' – et gribende kunstværk og et forpint nødskrig fra en kvinde, Ayaan Hirsi Ali, der er slæbt gennem omskæring, fornedrelser, tvangsægteskab, indespærring og voldtægt i en forholdsvis normal mus­limsk familie. Hvis ikke hun skulle have ret til at bruge den vestlige verdens ytringsfri­hed, hvem skulle egentlig så? Det er religionskritik fra dybet af en lemlæstet sjæl.« (Folketinget, 17.12.2004: http://www.folketinget.dk/samling/20041/lovforslag/l157/som_fremsat.htm).

NOTE: Ovenstående er den officielle begrundelse for et lovforslag om lovændring, der er fremsat af Dansk Folkeparti (specifikt: Jesper Langballe, Kristian Thulesen Dahl, Per Dalgaard, Christian H. Hansen, Pia Kjærsgaard, Poul Nødgaard og Peter Skaarup). Bemærk at det senere viste sig, at der ikke var nogen muslimer, som havde sagsøgt DR og TV2 - og bemærk især partiets karakteristik af »en forholdsvis normal muslimsk familie«. REL.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


HANS KRISTIAN SKIBBY

Dansk Folkeparti, folketingsmedlem (2005-), byrådsmedlem i Tørring-Uldum kommune (1998-)

NOTE: Det følgende citat er Hans Kristian Skibbys kommentarer til Enhedslistens folketingskandidat, Asmaa Abdol-Hamid, der i april 2007 bedyrede, at hun fortsat vil bære hovedtørklæde, hvis hun bliver valgt til Folketinget. Læs: Asmaa Abdol-Hamid og tørklædet - igen. REL.

»For min skyld må Asmaa Abdol -Hamid bære alle de tørklæder som hun har lyst til i sin fritid, men når et sådant kvindeundertrykkende klæde ønskes benyttet i Folketinget ophører min forståelse for muslimernes ret til forskellighed. Hvad bliver det næste? Skal vi så også have burka-klædte folketingspolitikere? Hvorfor anerkender Asmaa Abdol-Hamid dog ikke, at hun har valgt at bo i et demokratisk og oplyst samfund, hvor kvinder ikke skal gemme sig bag et religiøst betinget tørklæde, som nogen syntes var passende for 1400 år siden?. (...) Personligt kan jeg ikke forstå hvorfor den slags mørkemænd med middelalderskikke skal have så stor plads i det danske samfund, hvor vi ellers igennem generationer har arbejdet for ligeberettigelse og frisind.« (Horsens Folkeblad, 13.4.2007).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


SØREN SØNDERGAARD

Dansk Folkepartis pressechef og redaktør af medlemsbladet, Dansk Folkeblad (2005-), tidl. medlem af Fremskridtspartiet (1980-1989) og tidl. chefredaktør af Søndagsavisen

Om Karikaturkrisen: »... en række herboende muslimer anført af fanatiske imamer og en række muslimske landes officielle repræsentanter fremturer med deres uhørte angreb på den danske ytringsfrihed. Med deres synspunkter viser de, at de dels ikke har fattet noget som helst af, hvad det vil sige at bo i Danmark og nyde glæde af åbenhed og ytringsfrihed. Dels viser deres synspunkter med ynkelig tydelighed, at de ikke har det mindste begreb om, hvad begrebet folkestyre indebærer.« (Dansk Folkeblad nr. 6/2005).

Karakteristik af Ayan Hirsis bog 'Jeg anklager': »... om Islams indbyggede antidemokratiske og undertrykkende gén« (Dansk Folkeblad nr. 6/2005).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


VILLY SØVNDAL

Udenrigsminister (2011-), formand for Socialstisk Folkeparti (2005-), MF for SF (1994-)

»Det er klart, at venstrefløjen har ført en årelang kamp for kønnets ligestiling, men det er også klart, at når indvandrere så kommer hertil fra foreksempel Somalia, så har de ikke oplevet den kamp for ligestilling, og alle de besværligheder, den førte med sig. Og det skaber kulturelle problemer, som ikke er uovervindelige, men som vi i langt højere grad skal turde tage et slagsmål med indvandrerne om.« (Politiken, 7.3.2008).

[Om problemer i kølvandet på flere kulturer i Danmark:] »Meget bunder i socialt dårlige forhold for mange indvandrere, som kun lever på starthjælp osv. En del er også diskriminationsproblemer, ja, og det skal bekæmpes. Men der er også kulturelle problemer, som skal bekæmpes. Ellers bliver indvandrerne ikke en reel del af det danske samfund ...« (Politiken, 7.3.2008).

NOTE: I februar 2008 tegnede Villy Søvndal alle mediers hovedhistorier og forsider med følgende bandbulle mod Hizb-ut-Tahrir: »Til disse mørkemænd vil jeg sige: Gå ad helvede til. Hvis de har så dybe længsler om at leve i et religiøst diktatur, så kan de rejse til de lande i Mellemøsten, hvor et sådant diktatur findes.« (Jyllands-Posten, 20.2.2008). I de to ovenstående udsagn taler Villy Søvndal i bestemt flertalsform om indvandrerne, og de er led i det, han efterfølgende kaldte en »ny front« i udlændingepolitikken. Han gør her kønsligestilling til et »slagsmål« med en hel befolkningsgruppe, først alle somaliere, siden indvandrerne i almindelighed, ligesom de »kulturelle problemer«, der skal bekæmpes, ikke retter sig mod specifikke problemer i specifikke grupper under specifikke omstændigheder, men derimod retter sig mod indvandrerNE (læs: Søvndals Front). REL.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


EBBE TALLERUPHUUS

Den Danske Forening, tidl. Dansk Folkeparti (2004-2005), tidl. webmaster for Louise Frevert

»Som nævnt er de få modige – lad os her betegne dem som vore frihedskæmpere – klar over faren – en fare der er langt større for Danmark end ved starten på anden Verdenskrig, hvor de radikale også dengang havde lukket fjenden ind ad hoveddøren uden at løsne ét skud. De véd derfor, at medmindre vore love bliver tilpasset hurtigt, så antallet af indvandrer kan stabiliseres på nuværende eller bedre et lavere niveau, efterlades befolkningen i et uløseligt dilemma: Hvis du ikke bruger magt nu, vil dine børnebørn blive underlagt sharialovene. De skal så til den tid vælge mellem Islam eller udslettelse.« (dendanskeforening.dk, 28.5.2006).

NOTE: Ebbe Talleruphuus var webmaster for Louise Frevert, da hendes hjemmeside blev relanceret i forbindelse med kandidaturet til overborgmesterposten i København i 2005. Ifølge hans egen og Freverets forklaringer skrev de i samarbejde en række anti-islamiske artikler, der blev offentliggjort på Freverts hjemmside under kategorien »artikler, som ingen tør trykke« den 15.-16. september 2005 (de blev imidlertid slettet igen omkr. midnat den 30. september, da medierne havde afdækket det meget propagandistiske og til tider racistiske indhold).

Desuden skrev de i fællesskab bogen
Kort og godt (2004), som blev uddelt i 10.000 ex. under Freverts folketingsvalgkamp i januar-februar 2005, og som var online på hendes hjemmeside i slutningen af september. Dansk Folkepartis Peter Skaarup påstod imidlertid i modstrid med både Freverts og Talleruphuus' forklaringer, at Frevert slet ikke var involveret i nogen af delene, men at det alt sammen alene var Talleruphuus' egne tekster.

Hele denne sag blev oprullet i slutningen af september og begyndelsen af oktober 2005 og er kortlagt i detalje i bogen Louise Frevert-sagen - Dansk Folkepartis dobbeltspil. Citater fra bogen og de omstridte artikler kan findes her: Frevert & Talleruphuus. REL.

»Jeg taler om de unge muslimske mænd, der ikke vil drømme om at gøre noget forsøg på at blive danskere – da deres opgave jo er at omvende os til at blive troende islamister – eller eliminere os ! Jeg taler i høj grad om den mandlige del af deres familie, der på enhver måde støtter de hellige krigere og er klar til at gøre det som deres imam forventer, når det bliver forlangt. Og så taler jeg i virkeligheden mest om de imamer, der ikke taler vort sprog, og som hver uge indpoder de unge, at dette land er deres, når de ønsker at overtage det, og at danskerne er nogle vantro undermennesker, der skal bekæmpes.« (dendanskeforening.dk, 5.1.2006).

»Desværre venner - det vigtigste mangler stadig i debatten: Hvad gør vi med de muslimske borgere, der ikke vil eller kan opfylde deres del af kontrakten. Her tænker jeg ikke på de mange muslimske mødre, der efter 20 år i landet stadig ikke kan tale dansk. De er tabt i dette spil, og kommer aldrig i arbejde. Jeg taler om de unge muslimske mænd, der ikke vil drømme om at gøre noget forsøg på at blive danskere - da deres opgave jo er at omvende os til at blive troende islamister - eller eliminere os ! Jeg taler i høj grad om den mandlige del af deres familie, der på enhver måde støtter de hellige krigere og er klar til at gøre det som deres imam forventer, når det bliver forlangt.« (dendanskeforening.dk, 11.12.2005).

»Ingen dansker har før nu haft mod til at tale Islam imod i vort eget land, og nu hvor det sker, ser vi deres hysteriske reaktion på selv svage udtalelser eller sjove tegninger i en avis. Det viser en overfølsomhed og total mangel på tolerance og respekt for alt, hvad der er dansk – vor kultur og vore love, herunder vor grundlov. Dybest set opfører de sig allerede som 'herrefolket', som om danskerne kun i få år endnu kan beholde egne love og egen kultur – Islam er vor kommende religion, og deres præster er vore kommende ledere, der med hård hånd vil styre landet efter Sharia-lovene, som Tyrkerne gjorde, da 1,5 millioner kristne armeniere blev slagtet for 90 år siden.« (dendanskeforening.dk, 24.11.2005)

TILBAGE TIL SIDENS TOP


KAJ VILHELMSEN (f. 1950)

Fælleslisten mod Indvandringen, Radio Holger, avisen Patrioten; tidligere medlem af Den Danske Forening

»Angående denne muhamedanske gravplads, så skal vi ikke være kede af det. Humoristisk set kan man måske sige, at hellere en død muhamedaner end en levende.« (Radio Holger, 27.9.2006).

NOTE: Kaj Vilhelmsen er blevet anmeldt af Dokumentations- og Rådgivningscentret for Racediskrimination for overtrædelse af racismeparagraffen, men forsvarer sig med, at der blot er tale om humor: »Jeg er garderet mod at blive anmeldt for det, fordi jeg gør opmærksom på, det er en spøg.« (Nyhedsavisen, 20.10.2006).

Endvidere bemærker han, at udsagnet er inspireret af udtrykket 'en død indianer er bedre end en levende', som ifølge Kaj Vilhelmsen er et »fast dansk udtryk«.

Til samme avis forklarer han sin nye strategi: »Jeg siger det samme som før, men jeg mener, at jeg nu siger det på en fuldstændig lovlig måde. Ifølge retspraksis må man gerne sige noget på én måde, men ikke på en anden. Hvis jeg siger noget om tyrkere, er det en krænkelse. Men hvis jeg siger det samme om fremmede, er det ikke ulovligt.«

»Der er kun to mulige måder at reagere på, hvis man skal forhindre denne bombeterror: Enten at fordrive alle fremmede muhamedanere fra Vesteuropa, så de ikke kan komme til at lægge bomber, eller at udrydde de fanatiske muhamedanere, det vil sige at slå en betydelig del af de muhamedanske indvandrere ihjel. Det er naturligvis at foretrække at fordrive alle de fremmede muhamedanere fra Vesteuropa, for det er den humane løsning. Det er altså repatriering, vi må vælge. Men hvis vi intet gør, så fortsætter den muhamedanske terror.« (Radio Holger, 21.7.2005).

NOTE: På baggrund af ovenstående udtalelse bliver Kaj Vilhelmsen i februar 2006 idømt 14 dages betinget fængsel for overtrædelse af racismeparagraffen. Det er ikke første gang, han er dømt for racisme - han har en dom fra 2001 for bl.a. at skrive, at »voldtægt af ikke-muhamedanske kvinder er en indgroet del af muhamedansk kultur«.

Hans forsvarsadvokat, Annette Fabricius-Bjerre havde begæret frifindelse med følgende argument: »Hans udtalelser er ikke en overskridelse af racismeparagraffen, sådan som debatten har udviklet sig i medierne det sidste halve år. Det er vigtigt at kunne lufte sine meninger i et demokratisk samfund. Han er bange for de mennesker.« (Ritzau, 13.2.2006).

Konsekvensen af argumentet er, at jo mere forhånende et debatklima, der udvikler sig, desto mere straffri må forhånelserne være. REL.

»Når jeg mener, at muhammedanere er barbariske, så er det naturligvis ud fra deres adfærd og holdninger. De fremmede muhammedanere i Danmark dokumenterer dette. Det er hovedsageligt danske ludere, der går over til islam, simpelt hen fordi de kommer sammen med fremmede og vil leve som dem. Ingen gode danskere vil have noget med islam at gøre.« (Fra hjemmesiden til Fælleslisten mod Indvandringen; citeret i Jyllands-Posten, 26.7.2000).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


HARRY VINTER (f. 1951)

Den Danske Forening, tidl. formand (2001-2007), styrelsesmedlem siden 1990

»Problemet med Muhammed er, at hans personlige væremåde anses for efterlignelsesværdig af alle muslimer. Med drab og incest og hele pivtøjet. Derfor drager muslimer ud i verden og hærger med bomber og krumsabler.« (http://dendanskeforening.blogspot.com, 14.6.2007).

»Muslimers adfærd ligger udenfor civiliserede menneskers fatteevne.« (http://dendanskeforening.blogspot.com, 19.5.2007).

»Jeg har ikke større tiltro til 'demokratiske muslimer' end jeg ville have til 'nazister for fred'.« (http://dendanskeforening.blogspot.com, 19.11.2006).

»Mange, der har kørt med tog forbi Svanemøllen Station i Københavns nordlig udkant, har studset over synet af en minaret, som rager op få meter fra stationsbygningen. Der er imidlertid ingen moske på stedet, og det minaretlignende tårn er ingen minaret, selvom det blandt de lokale er kendt under denne benævnelse. Lidt har tårnet imidlertid til fælles med det arabiske forbillede. Dels er det, som bliver lukket ud foroven, ikke altid særlig behageligt, dels står tårnets nederste del bogstaveligt talt 'i slam' til knæene. Tårnet er nemlig i virkeligheden udluftningskanal for kloakpumpestationen, der leder byens flydende affald bort fra havnen ud i Øresund. (...) I dag er det fjerne og eksotiske blevet ubehageligt nærværende, og i dag ville ingen arkitekt, som har livet kært, finde på at lade sig inspirere af arabisk kultur til noget som helst morsomt indslag i bybilledet. Både slam og islam er skam alvorlige sager!« (Danskeren nr. 3/2006).

»Gammeldanskerne boltrer sig i bølgerne og spiller bold på stranden, og de nyder at være i solen og opsamle vitaminer til den mørke tid. Muhamedanerne foretager sig intet aktivt. De lurekigger. En anden ting falder i øjnene: Gruppen af muhamedanere består kun af kvinder og børn. Mændene glimrer ved deres fravær. Muhamedanske mænd og kvinder kan ikke hygge sig sammen som ligeværdige mennesker. De skal holdes adskilt. Men hvor er de muhamedanske mænd da henne? Er de i gang med at udfolde deres charme overfor de letlevende gammeldanske kvinder et andet sted på stranden? - Herreløse kvinder, som de svage danske mænd ikke sørger for at holde styr på. Eller er de optaget af at bage pizzaer og stege shawarma inde i byen? Det melder historien ikke noget om. Men vi kan konstatere, at det er overladt til kvinderne at tage sig af de mange børn, som om få år må formodes at skulle tage det endelige opgør med de skamløse vantro og lære dem at efterleve de forbud og påbud, som Allah og hans profet har foreskrevet.« (Danskeren nr. 3/2006).

»Selv kan de [kosovoalbanere] ikke finde ud af at sætte gang i et 'pulserende liv'. Nu vil de gerne have adgang til den tilbageværende kristne del af Kosovo. Og når de har fået fordrevet de sidste kristne derfra, vil de gerne vandre videre ind i det tilbageværende Serbien, - eller til andre tilbageværende kristne dele af Europa. Sådan vil de lidt efter lidt kunne lægge hele verden øde. Selv kan de ikke finde ud af at slå et søm i en lort uden at ødelægge begge dele. Det er muhamedanismen i en nøddeskal.« (Den Danske Forenings blog, 30.8.2006).

»Muhamedanere i Pakistan har udlovet en dusør på 50.000 kr. for drab på hver af de 12 tegnere, som fornyelig havde tegninger af den såkaldte profet Muhammed i Jyllands-Posten. Det kunne man tage let på, trække på skuldrene af og grine af, hvis det ikke lige var fordi, at ansvarsløse politikere i løbet af de seneste 25 år har lukket flere hundrede tusinde potentielle mordere ind i landet under falske deklarationer som 'kulturberigelse' og 'farverigt fællesskab'. Der ligger et tungt moralsk ansvar på skuldrene af politikere som Marianne Jelved, som i løbet af ganske få år har haft held til at fjerne danskernes tryghed og gøre os alle til gidsler.« (www.dendanskeforening.dk, 3.12.2005).

»...foreningens næstformand Poul Vinther Jensen har sammenlignet den muslimske invasion af Vesteuropa med en ny pest. På samme måde omtalte Hartvig Frisch i sin tid nazismen som 'Pest over Europa'. Synspunktet er ikke påfaldende i lyset af den foreliggende situation. Det adskiller sig som bekendt heller ikke indholdsmæssigt fra, hvad fremtrædende personer i Dansk Folkeparti tidligere har givet udtryk for.« (Fyens Stiftstidende, 22.3.2002).

TILBAGE TIL SIDENS TOP


ADAM WAGNER

Formand for Dansk Samling (medlem siden 1999), tidligere medlem af Dansk Forum (1998-2001) og redaktør af medlemsbladet Atterdag, tidl. medlem af DFUs hovedbestyrelse (1999) tidligere redaktør af Nomos (2003-2005)

»Mellemøsten koger, rasende horder tramper på Danneborg og skriger på død over Danmark, alt imens mere intelligente – men dog vrede – imamer pakker deres trusler lidt pænere ind; men de vil dog det samme. Situationen kan godt få en til at tænke på forskellige arketypiske fremstillinger i verdenslitteraturen. Selv kom jeg til at tænke på Tolkiens Ringenes herre. Synet og lyden af den islamiske generalmobilisering verden over bragte mindelser om Mordor, der samler sine kaoskræfter for endelig at få bugt med Vesten. Da alt ser sort ud, opsøger den gode troldmand, Gandalf, sin stærke forbundsfælle i tårnet i vest, troldmanden Saruman. Denne svigter; hans defaitisme har allerede på forhånd fået ham til at acceptere Mordors livsform. Ligesådan er USA nu faldet os i ryggen ved at fordømme Jyllands-Postens offentliggørelse af de 12 Muhamed-tegninger. USA: Dit navn er Saruman!« (Berlingske Tidende, 7.2.2006).

»Det eneste rigtige for Danmark ville være et absolut stop for indvandring fra muslimske lande, samtidig med at herboende udlændinge sammestedsfra sendes hjem. For hver dag der går, uden at politikerne tør tage dette nødvendige skridt, vil det muslimske pres på Danmark vokse. Dagligdagen i storbyernes indvandrerbelastede kvarterer er ikke behagelig for de tilbageværende danske – slet ikke de unge – der ikke vil føje sig for de fremmedes regelsæt, og nu har vi altså også set det muslimske samfund appellere til deres muslimske brødre i udlandet for at banke deres værtsfolk, os, på plads.« (Dansk Samling, hjemmesiden dksamling, 31.1.2006).

»Tak til Lars Hedegaard for kronikken 2/8 [2005]; her var klar tale om, hvilke problemer vi med de herboende fremmede muslimer står overfor. Blot var jeg ikke enig i konklusionen; det er ikke nok at sætte imamerne fra bestillingen. Som LH selv skriver, opstår problemerne ikke som en særlig fejludvikling af islam, men er en naturlig følge deraf. Vi bliver nødt til at bremse indvandringen fra muslimske lande, og i sidste ende må vi også hjemsende så mange fremmede muslimer som muligt, hvilket i praksis vil sige alle, der ikke har dansk statsborgerskab. Gør vi ikke disse ting, vil vi også herhjemme se terroranslag og hævndrab som i Storbritannien og Holland, og det vil blive ved og ved og ved.« (Jyllands-Posten, 4.8.2005).

»Forsvarskommandoen ønsker at tilpasse forsvaret, så alle uanset folkeligt tilhørsforhold kan føle sig hjemme i det. Dermed har man fra statens side accepteret, at Danmark ikke længere er danskernes hjem, men at vi kun er her på lige fod med tilfældigt sammenbragte folk fra andre folkeslag. Dansk Samling finder det uanstændigt, at forsvaret løsrives fra den folkelige sammenhæng, det naturligt burde indgå i. Det danske forsvars fornemste opgave er at forsvare Danmark, som er danskernes land; derfor bør forsvaret som noget naturligt være dansk og ikke rodløst som en anden lejehær.« (Kristeligt Dagblad, 29.7.2002; Weekendavisen, 2.8.2002).

»Folketingets flertal, helt konkret alle andre partier end Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti, er skyld i, at vores byer og landsdele er blevet fyldt med arabere, tyrker og andre vildt fremmede folkeslag, der hverken har eller ønsker at få del i den danske folkelighed. Tværtimod er de fyldt med aggressiv foragt for vort samfund, os og vort land.« (Dansk Forums medlemsblad, Atterdag nr. 1/2000).

»Folk stemmer ikke på de 'højreradikale', fordi de er blevet vildledt, men fordi de er imod balkaniseringen af deres fædreland, ja af hele Europa. I løbet af de sidste 30 år er der kommet 20 millioner fremmede til EU-landene, og allerede i begyndelsen af dette årti stod de for ti pct. af fødslerne. Langt størstedelen af disse fremmede i Vest- og Nordeuropa er muhamedanere, som generelt har vist sig at være uintegrable. Nu har man i et slægtled forsøgt at gøre dem henholdsvis 'danske', 'tyske' osv., men det eneste, man har opnået, er en stor utilpasset og hadefuld gruppe af fremmede, der oven i købet i stigende grad får indflydelse på regeringernes politik. Dertil kommer, at også de muhamedanske lande, hvor indvandrerne kommer fra, har en langt højere fødselsrate end de europæiske. Ændres vores politik ikke, vil balkaniseringen altså fortsætte for fuldt blus.« (Berlingske Tidende, 7.10.1999).

NOTE: Adam Wagner var blandt 19 medlemmer af Dansk Folkeparti og DFU, som blev ekskluderet i august 1999, flere på grund af deres engagement i Dansk Forum. Peter Skaarup begrundede eksklusionerne på denne måde: »Vi er først for nylig gjort opmærksomme på, at der var tale om højreekstremister, der blandt andet støtter Jean Marie Le Pen i Frankrig og Chiles tidligere diktator Augusto Pinochet.« (Jyllands-Posten, 18.8.1999).

Andetsteds var Skaarup endnu skarpere i sin kritik: »Vi er et nyt parti og har et særligt ansvar for, at nye medlemmer ikke har ekstreme holdninger. Vi er ikke ekstreme, selvom vi har nogle ret skarpe holdninger i indvandrer-spørgsmålet. Men de personer, vi taler om her, er gået alt for langt. De udtrykker sympati med racister, nazister, slavehandlere, Ku Klux Klan, Pinochet og den franske Jean-Marie Le Pen. Alle de dér typer, som der ikke er sympati for i Dansk Folkeparti, og der må vi sætte en grænse.« (Berlingske Tidende, 18.8.1999).

Det blev i Politiken til, at Dansk Forum ifølge Skaarup er »det tætteste man kan komme på støtte til nazister« (Politiken, 22.9.1999).

Pia Kjærsgaard begrundede eksklusionerne således: »Når man i fuld ædruelighed kan sidde og holde intellektuelle studiekredse om, hvorvidt hvide mennesker er bedre begavede end sorte mennesker, når man kan forfatte artikler, hvis konklusion er, at Ku Klux Klan er interessant, når man kan flirte med fjolset Jean-Marie Le Pen, når man kan gå og lege med tanken om gadeaktioner, hvor man som aktivist skal ud og slås med de autonome, og når man finder, at 'rigtige mænd har en dom for racisme' - ja, så er man derude, hvor kragerne vender. Og flyver man om kap med kragerne derude, skal det i hvert fald ikke ske med et Dansk Folkeparti-emblem i skjorten.« (B.T., 19.8.1999).

Seks af de ekskluderede medlemmer, bl.a. Adam Wagner og Martin Kasler lagde sag an mod Dansk Folkepartis ledelse for de voldsomme udfald, og den 8. februar 2001 fastslog byretten i København, at nazianklagerne var »ubeføjede« (kilde: B.T. 9.2.2001). Dansk Forum havde krævet 100.000 kr. i erstatning, som de dog ikke fik, eftersom Pia Kjærsgaard og Peter Skaarup blev frifundet for straf.

B.T. skriver videre: »Dommeren fastslog, at indholdet i Dansk Forums medlemsblade og flere medlemmers forklaringer i retten har været af en sådan karakter, at DF-ledelsen var i 'god tro', da de rasede mod de ekskluderede i aviser og TV-indslag. 'Vi er tilfredse med afgørelsen. De kunne ikke bevise deres påstande, så vores navne er blevet renset,' sagde advokat Ejvind Hansen på vegne af de seks ekskluderede. Pia Kjærsgaard var også tilfreds med dommen. 'Jeg havde regnet med at blive frikendt. Og jeg mener stadig hvert ord, jeg har sagt i den sag,' siger hun.«

Læs også: Det nye højre i Danmark, kapitel 3: Dansk Forum, og artiklen Dansk Folkeparti, Dansk Samling og Dansk Forum. REL.

TILBAGE TIL SIDENS TOP