Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda

Én af de knap 100 personer, der figurerer i en dokumentarisk citatsamling med forskellige typer indvandrerfjendtlig polemik eller decideret propaganda, der har karakteriseret integrations- og indvandrerdebatten. Spændvidden er altså stor, ikke mindst af hensyn til den dokumentariske værdi: Fra stærkt negative generaliseringer og stigmatiserende fordomsfuldhed i den ene ende af skalaen til racistisk retorik i den anden - samt relevante udsagn i relation hertil. Et samlet dokument med alle citater findes her.


Peter Neerup Buhl (f. 1968)

Den Danske Forening, skribent i medlemsbladet Danskeren siden 1991, tidl. styrelsesmedlem (1993-2001), tidl. folketingskandidat og kandidat til Borgerrepræsentationen for Fremskridtspartiet (2001), tid. skribent i Tidehverv (1990-2001)

»Reaktionen blandt muslimer generelt mod Jyllands-Postens Muhamedtegninger bør føre til den eneste manifestation, der er tilgængelig for den almindelige dansker: Generel boykot af muslimske handlende i Danmark. (...) Afvisningen af, at blot én 'uskyldig' muslim i Danmark bør lide under den muslimske verdens kollektive raserianfald og psykopati, følges vel at mærke aldrig af forslag til andre muligheder for repressalier mod islams repræsentanter.« (Danskeren 1/2006, s. 8).

»Den aktuelle tegning-sag er så god en anledning som nogen for det danske folk til at demonstrere, at muslimerne er uønskede i Danmark. 'Islam' er ikke en abstrakt størrelse, den legemliggøres af muslimer, hvis holdninger per definition ganske generelt er uønskede her, uanset hvor meget Dansk Folkeparti end fabler om, at det kun er 'islamisterne', der er fjenden. Men partiet har måske erkendt, at ham, vi i Danmark plejer at kalde 'manden på gaden', sandsynligvis er 'islamist', hvis han er muslim?« (Danskeren 1/2006, s. 8).

»Som Hitler ikke troede på racelæren, men blot brugte den som påskud, er det ifølge forskningen tvivlsomt, om der rent faktisk har levet en profet Muhamed - men det er også irrelevant. Eksistentielt, territorielt og materielt er de masser, som i dag indstrømmer fra de muhamedanske lande, vore fjender, og frihedskampen består i dag nøgternt set i at dehumanisere dem verbalt, før det kan blive politisk legitimt at fjerne dem fysisk fra vort område. Sådan har etniske kampe altid fungeret.« (Danskeren nr. 1, 2004, s. 3).

»Som kandidat for Fremskridtspartiet ved valget i 2001 havde jeg på min daværende hjemmeside Muhamedanerfrit.dk under overskriften "Muhamedansk voldtægt mod Danmark" angiveligt generelt sat muslimer i Danmark i forbindelse med terror, overgreb mod danske kvinder og stening af danske seksuelle minoriteter. Jeg anviste en konkret løsning herpå: '1) Indfangning af muhamedanerne i Danmark ... 2) Opsamling af muhamedanerne i koncentrationslejre ... 3) Udsendelse til destination efter eget valg (levestandarden i lejrene nedsættes gradvist for hver måned 1-års fristen overskrides).' Paradokset ved at idømme straf for sådanne udtalelser af en folketingskandidat er naturligvis, at de ikke truer nogen som helst, med mindre jeg får magt til at realisere det, og så er det lovligt!« (Danskeren nr. 1, 2004, s. 3).

»'Etnisk rensning' er jo ikke et begreb opfundet af nazismen. Det Gamle Testamente er en komprimeret skildring af fordrivelser og folkemord, faktisk en guddommelig anerkendelse af jødernes praksis i den retning. Og derefter har historien så at sige ubrudt gentaget sig, indtil vi står i nutidens dødsensfarlige situation: Om to generationer (40 år) er hver tredje indbygger i Danmark muslim.« (Kristeligt Dagblad, 21.3.2002).

»... muhamedanerne står for kriminalitet og massevoldtægter og overgreb mod politiet, og at de følgelig burde indfanges og sættes i koncentrationslejr, indtil de kan hjemsendes« (Fra hjemmesiden www.muhamedanerfrit.dk, der var online fra september 2001 til den 21. november, dagen efter folketingsvalget).

NOTE: Den 3. december 2003 blev Peter Neerup Buhl dømt for overtrædelse af racismeparagraffen (straffelovens § 266 b) i Højesteret. Ifølge dommen fastslog Højesteret, at Neerup Buhls »udtalelser var forhånende og nedværdigende over for den befolkningsgruppe, som udtalelserne vedrørte, og at hensynet til den særlige vidtgående ytringsfrihed for politikere om samfundsanliggender ikke medførte, at udtalelserne ikke var strafbare«. Endvidere hedder det, at da hans udtalelser var »fremsat på Internettet, som led i hans valgkamp, og da navnet på hjemmesiden var egnet til at tiltrække offentlighedens opmærksomhed, havde forholdet karakter af propagandavirksomhed«. Neerup Buhl blev idømt 20 dages betinget fængsel. REL.

»Spredningen af den muslimske epidemi.« (Overskrift til artikel i Danskeren nr. 1, 2000).

»Luthers ord 'Vogt dig for jøderne' er rigtignok endnu relevante, forsåvidt som jøder her i landet politisk handler som jøder og ikke primært som danskere, fx når de lader det jødiske folks flygtningeskæbne - i stedet for Danmarks interesser - bestemme deres syn på den aktuelle muhammedanerinvasion. Men dette er et mentalitetsspørgsmål, som må bekæmpes med ånd, ikke med hånd.« (Danskeren nr. 6, 1999).

»Islams grundsætning om hellig krig til verden er muhammedansk gælder i dag som på Luthers tid. Lige så evig relevant er Luthers fremstilling af kvindens ringeagtede stilling under islam og muhammedanernes foragt for nyttigt arbejde. Han må konkludere, at tyrken 'i virkeligheden ikke er andet end en regulær morder eller stratenrøver'. Årsagen dertil er direkte at finde i koranen. Den muhammedanske terror beskriver Luther også med ord, der ligner nutidens skildringer fra Muhamedanien: Tyrken 'skræmmer de kristne i højeste grad, sønderhugger og gennemborer deres spæde børn, spidder dem på gærdestave og dræber og mishandler alle, som ikke kan flygte.' Mens paven og jøder benytter sig af løgn og hykleri, bruger tyrken vold og sværd. 'Kort er han bærmen af al vederstyggelse og vildfarelse.' (...) Helt som i dag, hvor fremmede i landet i hobetal får lov til at slå de indfødte til blods i rendestenen.« (Danskeren nr. 6, 1999).

»Når den nationale bevægelse efterhånden virkelig får tag i det forurettede danske folk, vil akademiker-kleresiet med Georg Metz (og Anne Knudsen, Klaus Rothstein osv.) selvsagt blegne af rædsel over konsekvenserne. Der bliver et regnskab at gøre op.« (Information, 10.7.1997).

»Deres [muslimers] løgnagtige og modbydelige religion sætter de 'rettroende' i et fundamentalt skævt forhold til sandheden. Måtte danskerne altid huske dette i deres omgang med stakkels 'flygtninge'.« (Danskeren nr. 1, 1997, s. 20).

Om repatrieringen af indvandrere hedder det, at den »næppe vil kunne ske uden dramatisk brud med det, der hidtil er opfattet som ’humanitært’...« (Danskeren nr. 4, 1996, s. 11).