Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda

Én af de knap 100 personer, der figurerer i en dokumentarisk citatsamling med forskellige typer indvandrerfjendtlig polemik eller decideret propaganda, der har karakteriseret integrations- og indvandrerdebatten. Spændvidden er altså stor, ikke mindst af hensyn til den dokumentariske værdi: Fra stærkt negative generaliseringer og stigmatiserende fordomsfuldhed i den ene ende af skalaen til racistisk retorik i den anden - samt relevante udsagn i relation hertil. Et samlet dokument med alle citater findes her.


Ole Hasselbalch

Den Danske Forening, tidl. formand (1990-2001)

I februar 2008 resulterede optøjer i flere danske bydele i afbrændinger af biler og hærværk. Begyndelsen på disse optøjer blev af unge med etnisk minoritetsbaggrund forklaret med politichikane og politivold, angiveligt kulminerende i et politi-overgreb mod en ældre mand med palæstinensisk baggrund. To SSP-politibetjente beskrev ligeledes en stigende frustration i de unges miljø som følge af poliets hårde fremfærd. Læs: Politidirektørens kamp mod tilbagevendende politi-racisme. Kort tid efter - og mens urolighederne fortsat greb om sig - kom det frem, at der muligvis var mordplaner mod Kurt Westergaard, Jyllands-Postens karikaturtegner (der bl.a. har tegnet den berømte og berygtede Muhammed-karikatur med bomben i turbanen), og de fleste danske dagblade genoptrykte karikaturen. Hizb-ut-Tahrir arrangerede en demonstration herimod, og SF's formand, Villy Søvndal udtalte om denne forening: »Til disse mørkemænd vil jeg sige: Gå ad helvede til,« og siden eksploderede SF's tilslutning i meningsmålingerne. Det er på denne baggrund, at den tidligere formand for Den Danske Forening skriver følgende i en kronik i Jyllands-Posten:

»Februarbegivenhederne er konsekvensen af elendig statsledelse i en ny folkevandringstid. En ledelse, som nu er i færd med at sætte det hidtil rolige og trygge danske samfund over styr. I denne situation scorer SF's Villy Søvndal derfor - meget forståeligt - kassen ved at råbe, at »de kan gå ad helvede til«, hvilket folk nemlig mestendels opfatter som sigtet på muslimer som sådan. Ethvert barn ved således i dag, at den dominerende gruppe, som har slået sig ned her, og hvorfra problemerne i massiv grad udgår, er muslimerne. Barnet ved endvidere, at denne gruppe ikke er indstillet på at tilpasse sig andre, men tværtimod kræver tilpasning fra vor side, samt at gruppens loyalitet ikke går på det danske samfund, men på trosfællerne. Medens danskerne traditionelt fungerer i solidaritet med deres medborgere, uanset hvem de nu end er, står vi her over for en klanmentalitet. Denne afkaster ydermere en adfærd over for udenforstående, som har sat den fysiske tryghed i det offentlige rum over styr, og den repræsenterer i øvrigt en sådan mangel på forståelse for, hvad der skal til for at skabe samfundsgoderne, at det er uforeneligt med bevarelsen af samme goder. Resultatet er, at danskere i de mere jordnære lag nu mestendels opfatter 'nydanskere' i denne kategori over én kam som voldsorienterede, snydagtige og i det hele taget ikke til at stole på, hvorfor man er bedst tjent med at holde sig så langt væk fra dem som overhovedet muligt. Dette er noget forenklet, men alene udbredelsen af denne opfattelse udelukker et fungerende fællesskab med disse mennesker. (...) Kursen i denne situation må nødvendigvis sættes ud fra, hvad der er en overlevelsesmæssig nødvendighed. Denne tilsiger, at alt, hvad der tjener til at reducere de tilvandrede muslimers interesse i at blive her i landet, er godt, medens alt, hvad der motiverer dem til at forblive her, er dårligt. I en situation, hvor det er umuligt at vide, hvem blandt dem der er konkret ansvarlige for den destruktivitet, der udgår fra gruppen som sådan, kan kursen derimod ikke sættes med pejlemærke i en forældet menneskerettighedsideologi, som gør det forbudt at konstatere, at enhver gruppe har et gruppepræg, og at et land har ret til at disponere herefter i selvforsvar. (...) Vil vi have fysisk sikkerhed - og læg mærke til, at det nu er dette elementære, der er kommet i fokus - må Hjemmeværnet sættes ind, sådan som det skete, da præsident Bush besøgte landet, og som det har været nødvendigt langs Kystbanen. Det ville givetvis skabe en hidtil uhørt tilslutning til denne værnsgren.« (Jyllands-Posten, 10.3.2008).

»Status i dag er, at Europa er ved at gå tabt på grund af europæiske lederes manglende evne til at identificere truslens karakter eller i al fald deres kiggen den anden vej, vankelmod, uvilje ved at sige tingene rent ud og ulyst til at tage de ubehageligheder nu, der vil forhindre noget endnu værre senere. I konsekvens heraf står et samfund efter mellemøstlig model med korruption, nepotisme og religionsvanvid for døren. På vejen vil frihedsrettighederne gradvis blive trængt tilbage - i første omgang fordi den, der risikerer at blive selvmordsbombet, normalt hellere giver køb på idealerne end lader livet. Skatteopkrævningen vil bryde sammen i takt med, at tilstandene i kioskbranchen breder sig til andre erhvervsgrene. Politiets arbejdsbetingelser vil blive umulige i stadig større geografiske områder. Det sociale niveau vil efterhånden kollapse i konsekvens af muslimernes familiestruktur, deres opfattelse af kvindens placering i samfundslivet samt en manglende forståelse hos alt for mange af dem for den sammenhæng, der nødvendigvis må være mellem det at nyde og det at yde. Konsekvenserne vil blive værre end efter middelalderens Sorte Død, idet vore efterkommere som undertrykt mindretal vil savne muligheden for at genopbygge det tabte.« (Jyllands-Posten, 7.8.2006).

»’Jøder’ i almindelighed kan naturligvis ikke bære ansvaret for, hvad fjolser i deres kreds har kunnet finde på. Og samtlige medlemmer af det jødiske samfund kan heller ikke være ansvarlige for, hvad deres trossamfund i en mindre heldig fase har fået rodet sig ud i under ledelse af den uvederhæftige og nu oven i købet forhenværende overrabbiner Bent Melchior.« (Danskeren nr. 5, 1997).

»Men hvis man forhindrer os i at argumentere i ord, vil skyggerne blive levende på en sådan måde, og med en professionalisme, som du ikke gør dig begreb om.« (Ekstra Bladet, 7.9.1993).

»Med hvilken ret påtvinger flertalspolitikerne os en pseudohumanitær flygtningeordning, som tilsidesætter hensynet til de virkelig nødlidende og blotlægger landet for narkokriminelle, plattenslagere og lykkeriddere med frisørrigtigt hår, smart tøj og klar fornemmelse af, hvad et diskotek kan bruges til?« (Viljen til modstand, 1990; s. 63).