Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Bananrepublikken Aarhus

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I Aarhus kommune indgik Socialdemokraterne, De Radikale og Socialistisk Folkeparti et skoleforlig, der skulle spare 11,8 mio. kr. årligt, bl.a. ved at lukke skoler. En af de lukningstruede skoler var Rundhøjskolen, til trods for at den er en unik socialpolitisk, integrationspolitisk og undervisningspolitisk succeshistorie. I syv måneder fra maj til november 2012 kæmpede Forældregruppen på Rundøjskolen imod lukningen, og den 16. november gav forligspartierne op og besluttede alligevel at lade skolen overleve. Nedenfor et indlæg fra debatten, da skolen fortsat stod til lukning. REL.

Hvis den omgåelse af den demokratiske beslutningsproces, som udspiller sig i Aarhus byråd i denne tid, havde fundet sted i Folketinget eller blot i Borgerrepræsentationen i København, havde det for længst været en stor historie i de landsdækkende medier. Man kan kun håbe, at de får øjnene op for, hvad der foregår i landets næststørste by, for det er beskæmmende at bevidne, hvordan lokalpolitikere med hang til udtalt magtmisbrug manipulerer i en højaktuel og intens debat om skolelukninger.

Den 15. august 1. behandlede Aarhus byråd et forslag fra Socialdemokraterne, SF og De Radikale om en ny skolestruktur, der har mødt voldsom modstand, især fra den lukningstruede skole Rundhøjskolen. Forældregruppen, som undertegnede har været aktiv i siden maj, har allerede i månedsvis fremlagt alternativer, der giver kommunen den samme besparelse, men samtidig bevarer den velfungerende folkeskole og idrætskole. Rundhøjskolen er en sjælden succeshistorie, der kan konkurre med privatskolerne ved at tiltrække ressourcestærke forældre fra hele Aarhus til et område med en meget belastet fortid.

Med borgmester Jacob Bundsgaard (S) i spidsen har forligspartierne på forhånd meddelt, at man reelt vil se stort på den kommende otte uger lange høringsperiode og allerede iværksætte skolelukninger umiddelbart efter 1. behandlingen, selv om afstemningen om forliget først skal finde sted den 19. december.

Borgmesteren udtalte fire dage før 1. behandlingen og altså over 4 måneder før en eventuel vedtagelse af skolelukningen: »Det vil være helt forkert at stikke nogen blår i øjnene i den proces, der kommer. Det er klart, at der kommer en høring, men det er også klart, at der er lavet et forlig, hvor der er slået nogle søm i, og det forlig står fast. Det er rettidig omhu at sikre den bedst mulige proces og ikke spilde tiden.« (JP Aarhus, 11.8.2012).

Men hvad skal man med en lovbestemt høringsperiode, hvis man på forhånd har besluttet, at den intet betyder?

Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, Michael Gøtze, har imidlertid fastslået, at det er på kanten af loven at sætte processen i gang, allerede efter byrådets førstebehandling: »Reglerne i 'Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse' skal efterleves af kommunen, selv om der er et politisk flertal i byrådet for fusionen.« (JP Aarhus, 11.8.2012).

På den baggrund har Forældregruppen på Rundhøjskolen klaget til Statsforvaltningen, da der er begrundet tvivl om lovligheden, når den forestående høring praktisk talt udnævnes til en pseudo-høring på forhånd.

Men Socialdemokraternes Peder Udengaard (der kalder skolelukningerne for 'fusioner', fordi hundredvis af elever tvangsflyttes til nye skoler, hvor ledelserne fusionerer) valgte på trods af denne klage at være endnu mere kategorisk, da han fastslog under byrådets 1. behandling: »Det skal være min opfordring til byrådet, at vi igangsætter fusionerne efter 1. behandlingen. (...) Der er indgået en politsk aftale. Der er slået søm i.«

Altså igen: Høring og al anden beslutningsproces er aflyst fire måneder før en afstemning om forliget i byrådssagen.

Men sagen bliver meget mere absurd.

Børne og Unge-rådmand Kristian Würtz (S) fastslog allerede den 29. juni, at der ikke kunne komme »dramatiske ændringer« i den høringsperiode, der løber over otte uger i september-november: »Det har hele tiden været vores ønske at kunne sige til folkeskolerne, hvad det er vi vil, inden sommerferien starter, så der kan komme ro på. Skolerne kan nu begynde at koncentrere sig om den fremtidige skolestruktur.« (Lokalavisen, 29.6.2012).

På det tidspunkt har forslaget altså end ikke været 1. behandlet i byrådet. Og hvor meget rådmand Würtz ser bort fra den demokratiske beslutningsproces, fremgår med ekstra tydelighed af et brev fra skolelederen på Holme Skole (en af de skoler, der skal modtage elever fra Rundhøjskolen, hvis lukningstruslen effektueres). Den 19. juni skriver han, at Holme Skole allerede er i gang med at følge op på konsekvenserne af en skolelukning, som slet ikke er vedtaget: »Vi har indledt et samarbejde med Bygningsafdelingen i B&U i forhold til modernisering og nybygning på Holme Skole, så vi har plads til de nye klasser fra Rundhøjskolen.«

Brevet var online et døgn, indtil der begyndte at versere en diskussion om, hvorvidt processen var lovlig, og så blev det pludselig fjernet igen fra hjemmesiden.

Summa summarum: Knap TO måneder før 1. behandligen og nøjagtig et HALVT ÅR før en afstemning, har man allerede et samarbejde mellem en af de berørte skoler og Bygningsafdelingen i Børne og Ungeafdelingen!

Enhedslistens Jette Jensen harcellerede til 1. behandlingen over kortslutningen af den demokratiske beslutningsproces, og Venstres Henrik Vestergaard spurgte direkte borgmesteren og fungerende Sundheds- og Omsorgsrådmand, Thomas Medom (SF), om de kunne »garantere, at der er lovligt« at have påbegyndt processen med skolelukninger allerede efter 1. behandlingen, for slet ikke at sige to måneder før.

Borgmesteren gav ham aldrig et svar. Også Medom klappede i som en østers.

Danish for progress? Velkommen til Bananrepublikken Aarhus.

En by, hvor man slagter skoler, altimens man regner med og kæmper for, at indbyggerantallet eksploderer med 75.000 nye indbyggere i de nærmeste år - som om der ikke kunne være kommende skoleelever iblandt disse, som måske også kommer til at bo i nærheden af Rundhøjskolen, som man nu har så travlt med at atomisere?

Enhedslisten var oprindelig med i skoleforliget, men trak sig efter at have lyttet til Forældregruppens argumenter. »Vi er blevet klogere,« fastslog hun under 1. behandlingen i byrådet. Det kan man godt blive.

Det mente også Jan Ravn Christensen (SF). »En politiker kan blive klogere og omgøre en beslutning,« understregede han - men om et ANDET punkt på dagsordenen, der omhandlede trafik. Klogere er han imidlertid langtfra blevet på skoleforliget.

Rabih Azad-Ahmad (R) udtalte som begrundelse for sit partis tilslutning til lukningen af Rundhøjskolen under 1. behandlingen: »Vi har valgt at se på den store helhed.« Sandheden er den modsatte - man har valgt at se BORT fra den store helhed. Her et udpluk af usandheder og manipulation, der trodsede både helheden og sagligheden, da bl.a. Peder Udengaard (S) skulle begrunde skolelukningen under byrådets 1. behandling:

Udengaard: »Der er stor ledig kapacitet på Rundhøjskolen.«

Faktum: Der er INGEN ledig kapacitet på Rundhøjskolen. Det er tværtimod en skole i fremgang, og som gør en ekstraordinær stor indsats for integration og sundhed.

Udengaard: »En tredjedel af overkapaciteten i Aarhus Kommune er at finde i Sydbyen,« hvilket skulle være et argument for at lukke Rundhøjskolen, da området simpelthen har for mange skoler i forhold til elevgrundlaget.

Faktum: Overkapaciteten i Sydbyen finde imidlertid IKKE i Rundhøjskolens område (postummer 8270), men omkring Viby (postnummer 8260), hvorfor det kunne være et argument for at lukke en ANDEN skole, men ikke Rundhøjskolen.

Udengaard: »Isoleret set sparer vi 5 mio. kr. på at lukke Rundhøjskolen.«

Faktum: I et notat fra den aktindsigt, som Rundhøjskolen har fået, skriver en af kommunens sagsbehandlere, Frede Sjøberg, den 1. juni 2012: Efter forliget vil »budgettet til ledelse og administration og bygningsdrift på Rundhøjskolen være tilnærmelsesvist det samme som i dag. Dog vil der være en besparelse på ca. 0,4 mio. kr. på ledelse og administration i SFO, da der ikke fremadrettet vil være SFO på Rundhøjskolen.«

Altså manipulerer Udengaard groft i byrådssalen. Der vil ikke »isoleret set« være tale om en besparelse på 5 mio. kr., men på 0,4 mio. kr.

Ser man i stedet på det SAMLEDE regnestykke, der inddrager andre effekter end den isolerede lukning, bliver besparelsen på Rundhøjskolen ca. 3,5 mio. kr., hvilket stadig ikke svarer til de 5 mio. kr., forligspartierne gerne slynger om sig med. Men hvad Udengaard imidlertid bevidst undlader at gøre opmærksom på, er, at Forældregruppen med forvaltningens blåstempling har vist, at SAMME besparelse kan findes på anden vis, selv om skolen bevares (mere herom senere).

Endvidere argumenterer Udengaard for, at der i forvejen ligger et budgetforlig fra 2011 mellem 28 af byrådets 31 medlemmer (alle undtagen Enhedslisten og Dansk Folkeparti), hvoraf man har forpligtet sig til at »spare 10-15 mio. kr. og lukke 2-4 skoler«.

På den baggrund finder han, at forligspartierne (Socialdemokraterne, SF og De Radikale) udviser »sandt lederskab og ansvarlighed«, fordi de i modsætning til De Konservative og Venstre (der var med i budgetforliget) gør dét, som de fem partier havde aftalt.

Faktum: Hvis Aarhus Kommune UNDLADER at lukke Rundhøjskolen, kan man imidlertid STADIG efterleve budgetforliget, for der bliver fortsat lukket andre skoler og kan spares mellem 10 og 15 mio. kr. om året. Det er med andre ord S, SF og RV, der med lukningstruslen mod Rundhøjskolen går LÆNGERE end nødvendigt i forhold til budgetforliget.

Et bærende 'argument' fra Socialdemokraternes side er, at man ved at lukke Rundhøjskolen vælger at komme af med tomme lokaler (selv om der altså er NUL tomme lokaler på Rundhøjskolen), fordi man hellere vil bruge midler på børns undervisning. Altså hellere bruge penge på mennesker end mursten og tomme lokaler.

Således udtalte rådmand Kristian Würtz sin tilfredshed med, at en lukning af Rundhøjskolen, »veksler ledige kvadratmeter til bedre undervisning« (JP Aarhus, 19.6.2012).

Tilsvarende sagde Udengaard under 1. behandlingen: »Helt rigtigt at reducere udgifterne til mursten.« (15.8.2012).

Og Jan Ravn Christensen (SF): »Hvilke værdier har vi lagt til grund« for skolelukningen? »Der er taget hensyn til overkapacitet. Vi har gjort det ud fra objektive kriterier og tal ...«

Faktum: Skoleforliget betyder, at Aarhus Kommune skal bruge ca. 20 mio. kr. på at anlægge nye skoleveje og bygge nye lokaler på de skoler, der skal modtage eleverne fra Rudhøjskolen. Udgifter og lokaler, der selvfølgelig er helt overflødige, hvis skolen bevares. Forligspartierne vil imidlertid atomisere skoleklasserne, fordi de så kan bruge den tømte skole som et af flere centre til 10. klasser fra hele kommunen. Forældregruppen har imidlertid påvist ud fra forvaltningens egne tal, at man i stedet kan oprette et eller flere andre centre til rene 10. klasser på en eller flere af de skoler, der i modsætning til Rundhøjskolen allerede HAR tilstrækkeligt med tomme lokaler. Mindst 10 eksisterende skoler kan rumme 300 10. klasse-elever.

Endvidere er Rundhøjskolen en elendig placering til et sådant Center 10, fordi skolen ligger perifert, langt fra gode offentlige transportmuligheder og langt fra ungdomsuddannelserne - kriterier, der i andre byer har været afgørende for oprettelsen af et Center 10.

Men vigtigst er det, at det således er USANDT, når forligspartierne påstår, at de prioriterer »børn over mursten«, for forligspartiernes model atomiserer en velfungerende og fremgangsrig skoles ca. 600 elever til FEM skoler, hvilket vender yderligere op og ned på klassedannelserne i TO af disse skoler, samtidig med at man fyrer millioner af kroner af på netop MURSTEN. Børnene kommer SIDST i ligningen og betaler prisen.

Og for at understrege absurditeten ved at lukke Rundhøjskolen var det såmænd netop DEN skole, hvorom skoleforligets chefarkitekt, rådmand Kristian Würtz, udtalte så sent som i januar 2012: »Det er svært at lave en direkte copy-paste til resten af kommunen, men de gode erfaringer fra Rundhøj skal vi sørge for, at naboen stjæler.« (Lokalavisen Aarhus, 11.1.2012).

I stedet for at stjæle skolens ideer har han og hans byrådskolleger i S, SF og RV valgt at stjæle skolen.

SUMMA SUMMARUM

1) Forældregruppens model sparer det SAMME beløb som kommunens egen model, men bevarer Rundhøjskolen; 2) Forældregruppens model sparer OGSÅ kommunen for ca. 20 mio. kr. i ekstraudgifter til asfalt og mursten; 3) Forældregruppens model NEDBRINGER overkapaciteten i Aarhus Kommune BEDRE end forligspartiernes model; 4) Forældregruppens model FORHINDRER en udvandring af skoleelever til privatskolerne; 5) Forældregruppens model bevarer en IDRÆTSSKOLE, der i modsætning til idrætsskoler i almindelighed ikke har kostet kommunen én krone ekstra, og som på blot to år har nedbragt sygefraværet blandt eleverne med 41 procent; 6) Forældregruppens protester er bakket op af en række lokale idrætsforeninger, socialdemokratiske partiforeinger, beboere, erhvervsliv og kirkelige kredse; 7) en vedtagelse af Forældregruppens model fastholder en dialog mellem borgere og polikere samt en åben, gennemsigtig og lovpligtig beslutningsproces i Aarhus Kommune.

Men i stedet er det røde flertal i Aarhus Kommune ikke blot i færd med at slagte en skole, som det er både dumt og overflødigt at slagte, men også i fuld gang med at slagte betydningen af den åbne og borgerinddragende beslutningsproces, der er et fundament i det danske retssamfund.

APROPOS

> Besøg hjemmesiden: Det er helt forkertt
> Læs: Politikere som inkompetente skrivebordsgeneraler

Rune Engelbreth Larsen
Politiken.dk, 16.8.2012


APROPOS SLAGET OM RUNDHØJ:

24.11.: Efter sejren: Læren fra Rundhøj
16.08.: Bananrepublikken Aarhus
21.06.: Af med fløjlshandskerne
20.06.: Politikere som inkompetente skrivebordsgeneraler
16.06.: Tak, borgmester
14.06.: Blinde og døve politikere
13.06.: Kære borgmester - vi har brug for din hjælp!
07.06.: Skolelukning sparer nul kroner
31.05.: Rød blok i Aarhus underminerer rød regering

Det er helt forkert at lukke Rundhøjskolen!