Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda

Én af de knap 100 personer, der figurerer i en dokumentarisk citatsamling med forskellige typer indvandrerfjendtlig polemik eller decideret propaganda, der har karakteriseret integrations- og indvandrerdebatten. Spændvidden er altså stor, ikke mindst af hensyn til den dokumentariske værdi: Fra stærkt negative generaliseringer og stigmatiserende fordomsfuldhed i den ene ende af skalaen til racistisk retorik i den anden - samt relevante udsagn i relation hertil. Et samlet dokument med alle citater findes her.


Kenneth Kristensen Berth (f. 1977)

Dansk Folkeparti, medlem af hovedbestyrelsen, folketingskandidat (2005), tidl. landsformand for DFU (1999-2007)

»Lige siden 2001 har Dansk Folkeparti forsøgt at overbevise regeringen om, at det er den naturligste ting i verden at diskriminere, når det kommer til familiesammenføring. Det er logisk, at danskere, hvis forældre og bedsteforældre er født som danske statsborgere stilles bedre end folk, der er kommet hertil fra fjerne egne af verden. (...) Det er derfor overraskende – men ikke desto mindre glædeligt -, at integrationsminister Søren Pind pludselig er parat til at sondre mellem forskellige udlændinge i familiesammenføringssager afhængigt af, hvor de kommer fra.« (Kennethkristensen.dk, 4.6.2011).

»Selv om dronningen anmoder de mandlinge folketingsmedlemmer om at møde frem i kjole og hvidt eller nationaldragt, insisterer Qureshi nu for anden gang i træk på at møde op i et klovnekostume i form af en pakistansk kaftan. (...) Hvis alle bare gør, som det passer dem, hvad bliver så det næste. Bastskørter og tennissokker?« (Ekstra Bladet, 1.2.2010).

NOTE: Klædedragten var ikke en (centralafrikansk) 'kaftan', som Kenneth Kristensen Berth skriver, men en pakistansk 'shervani'. REL.

»Det, der støder mig, er ikke klædedragten som sådan. Det er, at den hænger på en person, der er dansk statsborger [MF Kamal Qureshi]. Når han tager en klædedragt på fra et andet land, siger det mig, at han ikke føler sig hjemme i Danmark, men i Pakistan. Men når han er blevet dansk statsborger, burde han også iklæde sig det samme tøj som alle andre, nemlig dette her pingvintøj, som mændene går i.« (Politiken.dk, 1.2.2010).

»Vi ved, at det i områder som Gaza og Vestbredden, Irak og andre dele af den arabiske verden er helt almindeligt at paradere bevæbnet rundt i gaderne. Der er simpelthen en helt anden våbenkultur i disse lande. En kultur, som indvandrerne har taget med sig til Danmark.« (Dansk Toppen nr. 3/2006).

»Det er tilladt at skære halsen over på et dyr og lade det forbløde til døde. Det ville under normale omstændigheder indbringe en dom for dyremishandling, men når muslimer og jøder siger, at det er et religiøst krav, at de kun må spise kød slagtet på denne måde, så er det pludselig i orden. (...) Ligeledes er det helt i orden at omskære drengebørn, uden at der er nogen medicinsk årsag til det, for det er jo også angiveligt et religiøst krav i islam og jødedommen. Hvis en kristen præst gik hen og gav sig til at skære i et lille barn, ville det nok bringe ham en tur bag tremmer. For at sige det, som det er. Vi befinder os i Danmark – alle disse mærkværdige religiøst begrundede påfund, hvoraf nogle endda medføre smerte, ubehag, og menneskelige tragedier bør ingen plads have i vores samfund.« (DFU-ugebrev, 18.10.2005).

»Hvis integrationen af udlændinge i Danmark nogensinde skal lykkes gælder det om, at vi selv som danskere står stålhårdt på vores egen kultur, vort eget sprog og vore egne traditioner! Vi skal turde sige fra over for krav fra muslimer om at imødekomme deres fjollede skikke og traditioner.« (Dansk Folkepartis årsmøde, 18.9.2005).

»Når man vælger at skifte sin kristne tro ud med islam, er det som regel ud fra radikale bevæggrunde. Det er et advarselssignal på samme måde, som hvis man begynder at bære hagekors eller udvise selvmordstendenser.« (Ekstra Bladet, 23.11.2004).

»Hvordan havde Afrika eksempelvis set ud i dag, hvis europæerne ikke havde koloniseret området? Alt taler for, at vi fortsat havde haft slaveri og kannibalisme på det store kontinent. Hvem skulle have lært afrikanerne, at dette var forkert, hvis ikke europæerne?« (JP-København, 23.02.2004).

»I Danmark må man ikke tale rent ud af posen - kalde en spade for en spade - kalde en såkaldt utilpasset ung andengenerationsindvandrer for det, han er, nemlig en afstumpet afviger. Faktum er, at flertallet af disse unge arabere er forbrydere, der med deres voldsforherligelse og intense had har videreført de traditioner, som familiefædrene har bibragt dem.« (DFs landsmøde, 15.-16.9.2001).

NOTE: Kenneth Kristensen Berth bliver politianmeldt for overtrædelse af racismeparagraffen på baggrund af ovenstående udtalelse, men bliver frifundet af Vejle Byret i januar 2003 (og tilsvarende af Vestre Landsret i august samme år). REL.

»Der findes intet palæstinensisk folk, intet palæstinensisk sprog, ingen palæstinensisk kultur. Her kan man vitterligt tale om en opfundet nation. En nation opfostret af den egyptiske købmandssøn Yasser Arafat, og de øvrige terrorister i PLO.« (DFs landsmøde, 15.-16.9.2001).

»På vores plakat hævder vi, at det multietniske samfund er ensbetydende med et samfund præget af massevoldtægter, grov vold, utryghed, tvangsægteskaber, kvindeundertrykkelse og bandekriminalitet.« (DFs landsmøde, 15.-16.9.2001).

»Massevoldtægter, Grov vold, Utryghed, Tvangsægteskaber, Kvindeundertrykkelse, Bandekriminalitet: Det er, hvad et multietnisk samfund tilbyder os.« (Plakat- og annoncetekst, februar 2001).

NOTE: I februar 2001 indrykker Dansk Folkepartis Ungdom en annonce i bladet Studiemagasinet, der også fremstilles som internetside og plakat med teksten: »Massevoldtægter, Grov vold, Utryghed, Tvangsægteskaber, Kvindeundertrykkelse, Bandekriminalitet: Det er, hvad et multietnisk samfund tilbyder os.« Annoncen er forsynet med et billede af tre unge lyshårede piger med underteksten: »Danmark i dag.« Ved siden af ses et billede af tre hætteklædte, blodplettede mænd, som fremviser Koranen, med underteksten: »Danmark om 10 år.«

Kenneth Kristensen Berth og tre øvrige daværende medlemmer fra hovedbestyrelsen i Dansk Folkepartis Ungdom (Morten Messerschmidt, Kenneth Lambrecht og Per Ulrich Karpf) idømmes 14 dages betinget fængsel af Østre Landsret i maj 2003 for overtrædelse af racismeparagraffens skærpede bestemmelse i stk. 2, der omhandler »propagandavirksomhed«.

Pia Kjærsgaard bakker op om plakaten efter den første dom i byretten: »Mig bekendt står der ikke ét ord forkert på den plakat.« (Dansk Folkeblad nr. 5/2002).

»I Danmark har vi en 1.000 år lang tradition. Vores velfærdssamfund er opbygget af flere generationer, men vi ser en regulær invasion af muslimer. Man siger de bidrager med noget kultur, men hvad er det de bidrager med? Er det kvindeundertrykkelse, tvangsægteskaber og kvindelig omskæring? Eller er det kriminalitet og hærværk? Jeg kunne godt tænke mig at få at vide, hvad det er, der er så positivt ved det de bidrager med til det danske samfund. Jeg har ikke oplevet ret meget« (Berlingske Tidende, 26.2.2000).