Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda

Én af de knap 100 personer, der figurerer i en dokumentarisk citatsamling med forskellige typer indvandrerfjendtlig polemik eller decideret propaganda, der har karakteriseret integrations- og indvandrerdebatten. Spændvidden er altså stor, ikke mindst af hensyn til den dokumentariske værdi: Fra stærkt negative generaliseringer og stigmatiserende fordomsfuldhed i den ene ende af skalaen til racistisk retorik i den anden - samt relevante udsagn i relation hertil. Et samlet dokument med alle citater findes her.


Morten Messerschmidt (f. 1980)

Medlem af EU-parlamentet for Dansk Folkeparti (2009-), tidl. MF for Dansk Folkeparti (2005-2009), tidl. politisk næstformand i DFU (2000-2005)

NOTE: Alle kan ærligt og redeligt erkende, at tiden går, og at man ikke længere vil udtrykke sig på samme måde som tidligere. Det har Morten Messerschmidt bedyret - om end forsigtigt:

»Jeg har netop gennemgået mine tidligere skriverier, og sådan ville jeg ikke udtale mig i dag. (...) Hvis man kommer til at udtrykke sig for voldsomt, kommer det til at afspore debatten og pointerne går tabt. Men alle mennesker lærer i løbet af livet og bliver forhåbentligt mere favnende og forstående. (...) Inden for de seneste år vil du faktisk konstatere, at jeg ikke har været så offensiv i udlændingedebatten. Hvilket er udtryk for den udvikling, jeg har gennemgået de sidste 3-4 år, hvor jeg også har fået øjnene op for andre emner.« (Information, 28.7.2011).

»Jeg har haft lejlighed til at se på mine egne debatindlæg fra 2001, og selvom jeg stadig mener det samme, så ville jeg bruge en anden form.« (Jyllands-Posten, 29.8.2011).

Det er kun rimeligt også at have disse udmeldinger in mente, når man ser på retorikken i de nedenstående citater, om end Messerschmidt altså fortsat står inde for standpunkterne. REL.

»We see all over the european continent that legislators, especially leftwing, are promoting legislation which not only excludes the individuals' rights to express [themselves] freely, but also the media rights to print or procude whatever they find is right.« (...) The conclusion is the limitation of the mediacoverage of whatever is going on, as a consequence of migration from muslim countries.« (30.10.2009).

Morten Messerschmidt benyttede valgkampen i 2007 til at erindre om Karen Jespersens forslag fra 2000 om at sende kriminelle asylansøgere ud på en øde ø: »I sin tid talte Karen Jespersen om, at en øde ø som Middelgrundsfortet skulle indrettes til særligt center for kriminelle asylansøgere. Jeg mener, at samme model må overføres til de indvandrere, som i integrationsforløbet begår kriminalitet. Det er ødelæggende for dem, der gerne vil en vellykket integration, at de skal bo i områder, hvor biler sprænges i luften, politi og brandvæsen angribes med stenkast og hvor vold er en del af dagligdagen.« (Pressemeddelelse, 6.11.2007).

NOTE: Morten Messerschmidt meldte sig kortvarigt ud af Dansk Folkeparti den 29. april 2007. Udmeldingen kom angiveligt efter pres fra partitoppen, da B.T. bragte en historie om, at Messerschmidt skulle have hyldet Hitler ved at synge nazisange og heile under åbningen af Tivoli (jf. Exit Morten Messerschmidt).

Sagen førte til et turbulent forløb, hvor Messerschmidt siden truede med et sagsanlæg, før han og avisen tilsyneladende enedes om at udsendte denne fælleserklæring:

Morten Messerschmidt anerkender, at han den 13. april 2007 i Restaurant Grøften i Tivoli var beruset og til dels støjende. Morten Messerschmidt anerkender, at B.T. - uagtet at han ikke selv har nogen erindring herom - kan føre vidner, som bekræfter, at han rakte hånden op til det vidnerne beskriver som en heil-hilsen. B.T. anerkender og beklager - som avisen tidligere har meddelt - at der ikke er belæg for oplysninger om, at Morten Messerschmidt sagde eller råbte 'Sieg Heil' eller andre ytringer af den art.

Morten Messerschmidt bekræfter, at han sang det første vers af Das Lied Der Deutschen (Deutschland, Deutschland Über Alles), men at han som mange danskere var helt uvidende om versets historiske tilknytning til nazismen.

B.T. har i den sammenhæng beklaget overfor Morten Messerschmidt, at sangen ved forelæggelsen af sagen for ham og i den første artikel blot blev beskrevet som en nazisang, uden at det specifikke vers og dets mere præcise historiske tilknytning til nazismen blev beskrevet.

Idet Morten Messerschmidt grundet beruselse ikke erindrede, hvad der blev sunget mistede artiklen en væsentlig nuance, idet artiklen alene indeholdt den tyske opfattelse af verset som nært knyttet til nazisme og højreradikalisme, mens den udbredte danske opfattelse af verset som en harmløs nationalsang ikke fremgik.

B.T. var og er - som også tidligere fremført på lederplads i avisen - bekendt med, at Morten Messerschmidt er Israel og det jødiske folk meget venligt stemt, og at Morten Messerschmidt i sagens natur ikke har nogen sympati for eller ikke har haft noget ønske om at hylde nazismen

Med den fælles udtalelse er alle uenigheder mellem Morten Messerschmidt og B.T. bilagt. Begge parter udtrykker tilfredshed med denne udtalelse, der offentliggøres i en fælles pressemeddelelse og i B.T.

B.T., 22.5.2007

Kort efter forligsteksten blev Messerschmidt og B.T.s chefredaktør, Arne Ullum imidlertid uenige om fortolkningen af teksten, og det hele endte foreløbig med, at Dansk Folkeparti atter bød deres forhenværende folketingskollega velkommen tilbage i partiet og sagsøgte B.T. for æreskrænkelse (jf. Morten Messerschmidt kontra Arne Ullum). REL.

»Alle muslimer, der bekender sig til den islamiske ideologi, er tabere eller bliver tabere.« (Nyhedsavisen, 20.4.2007).

(Hvorfor Tyrkiet ifølge Messerschmidt ikke kan efterleve EUs krav om unionsoptagelse:) »Tyrkiet er et muslimsk land, og det gør, at det aldrig nogensinde vil kunne leve op til kravene.« (Ritzau, 7.12.2006).

»Det er islam, som bilder folk ind, at man skal faste i en måned om året – uanset hvor vanvittigt det ud fra en sundhedsmæssig betragtning er. Det er islam, der stiller krav om, at kvinder skal bære slør, uagtet hvor farligt det er på arbejdspladsen, i trafikken, i køkkenet mv. Og det er islam, der befaler, at dyr skal slagtes på den mest barbariske måned – uanset at alle dyrevelfærdstanker trækker i den modsatte retning. (...) Der er en rød tråd fra den muslimske familiefar, som tillader sin datter at gå med tørklæde og kræver overholdelse af ramadanen, til den afsindige terrorist, der kaprer passagerfly og tordner ind i World Trade Center. De er alle bundet af islams befalinger; de er underlagt religionens slavesind. Og når først man har indrettet sig på at følge sin religiøse herrers bud – uagtet at de strider mod enhver naturvidenskabelig tanke – så er der ikke så langt til at binde dynamit om maven og tage metroen ind i Londons undergrund. Den religiøse befaling står over alt.« (mortenmesserschmidt.urbanblog.dk, 19.11.2006).

»En moské i Århus virker måske harmløs. Ja, nogen vil sige ubetydelig og henvise til, at jøderne også har synagoger. Men det er det samme som at sige, at islam og jødedommen er ens. Og sådan ser verden ikke ud. Islam er en fascistisk ideologi, der på linie med kommunismen og nazismen holder millioner af mennesker i fattigdom og undertrykkelse over alt på kloden. En moské er et knæfald for denne ideologi - og præcis hvad fundamentalisterne ønsker. (...) Hvis vi ønsker, at integrationen skal lykkes, og at Danmark ikke skal lide samme skæbne, som de muslimske lande, må vi høre op med at falde på halen, hver gang muslimerne fremsætter krav. Vi må stå fast på, hvilken kultur Danmark bygger på.« (JP Århus, 24.9.2005).

»Anlæggelsen af den muslimske gravplads i Randers virker måske harmløs. Ja, nogen vil sige ubetydelig, for jøderne har også en gravplads. Men det er det samme som at sige, at islam og jødedommen er ens. Og sådan ser verden ikke ud. Islam er en fascistisk ideologi, der på linje med kommunismen og nazismen holder millioner af mennesker i fattigdom og undertrykkelse over alt på kloden. En muslimsk gravplads er et knæfald for denne ideologi, endnu et indhug i dansk kultur og præcis det, som fundamentalisterne ønsker. Hvis vi ønsker, at integrationen skal lykkes, og at Danmark ikke skal lide samme skæbne som det ene muslimske samfund efter det andet, så må vi høre op med at falde på halen, hver gang muslimerne fremsætter krav. Så må vi stå fast på, hvilken kultur Danmark bygger på.« (Jyllands-Posten, 3.10.2004).

NOTE: Bemærk de to ovenstående kommentarer af Messerschmidt, fra henholdsvis JP Århus, 24.9.2005, og Jyllands-Posten, 3.10.2004. Ikke blot de fremhævede citater, men stort set hele ordlyden i begge indlæg er identisk. Sådan kan man genbruge hele indlæg i debatten og blot erstatte »muslimsk gravplads i Randers« med »moské i Århus«. REL.

»At ville opføre en moske i Danmark, er et knæfald for en totalitær mentalitet, hvis tilhængerantal burde kunne tælles på samme niveau som de fascistiske partiers. Årsagen til, at der i dag er over 200.000 muslimer i Danmark skyldes netop tilvandring af disse. Danskerne er alt for begavede til at underkaste sig en så afstumpet religion, og det er uforståeligt, at danske politikere vil medvirke til at fremme den. Vi skulle langt hellere bekæmpe islam - både i Århus, i Danmark og resten af verden. Kun ved at bekæmpe disse reaktionære og tilbagestående filosofier kan vi imødegå den tilbageståenhed, som islam har medført overalt i Verden.« (JP-Århus, 7.2.2005).

»Tilvandring af mennesker med en fremmed baggrund, fremmede moralbegreber og en fremmed kultur har skabt et mere råt og brutalt miljø, der nødvendiggør, at danskere får ret til selvforsvar. (...) Endvidere må det være på høje tid at få forbuddet mod peberspray ophævet. De, som bruger den til aggression, har den allerede - forudsat de ikke har valgt langt værre våben med sig - og forbudet afholder i dag mange unge fra at medbringe det relativt uskadelige våben, som kan betyde forskellen mellem et par slag eller en regulær lemlæstelse fra de fremmede. Danskerne skal have ret til at forsvare sig!« (Vejle Amts Folkeblad, 6.8.2004).

»Islam er den alt overvejende årsag til, at de muslimske lande ligger i demokratisk og økonomisk ruin, og det må derfor tages som et udslag af uvidenhed, når planer om opførelse af moskéer og gravpladser drøftes seriøst. (...) Kun ved at holde antallet af muslimer nede samt holde dette åbenlyst tilbagestående kultursyn tilbage kan vi sikre Danmarks fortsatte beståen som et frit, demokratisk og velfungerende samfund.« (Pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti, 3.6.2003).

»Med sin ukontrollerbare befolkningstilvækst, oliefinansierede terrorisme og voksende fanatisme udgør den islamiske verden en stigende trussel mod freden og mod Vesten. Vi har ikke bare mulighed for, men pligt til at fjerne denne trussel.« (Ekstra Bladet, 12.2.2003).

»Den muslimske tilstrømning til Vesten og Danmark er ikke begrundet i et ønske om at integrere sig eller blive 'nudanskere'. Det er et erobringstogt, en folkevandring, hvis klare formål er at skabe et muslimsk samfund i Danmark. Et samfund, hvor vantro og homoseksuelle skal hetzes og helst dræbes, ligesom man i dag gør i de fleste muslimske lande. Hvis vi hvert år bliver ved med at modtage i tusindfold af disse voldelige, fundamentalistiske folk, ender Danmark med at blive det nye Libanon: En krigszone mellem muslimer og alle andre!« (Ekstra Bladet, 22.8.2001).

»Massevoldtægter, Grov vold, Utryghed, Tvangsægteskaber, Kvindeundertrykkelse, Bandekriminalitet: Det er, hvad et multietnisk samfund tilbyder os.« (Plakat- og annoncetekst, februar 2001).

NOTE: I februar 2001 indrykker Dansk Folkepartis Ungdom en annonce i bladet Studiemagasinet, der også fremstilles som internetside og plakat med teksten: »Massevoldtægter, Grov vold, Utryghed, Tvangsægteskaber, Kvindeundertrykkelse, Bandekriminalitet: Det er, hvad et multietnisk samfund tilbyder os.« Annoncen er forsynet med et billede af tre unge lyshårede piger med underteksten: »Danmark i dag.« Ved siden af ses et billede af tre hætteklædte, blodplettede mænd, som fremviser Koranen, med underteksten: »Danmark om 10 år.«

Morten Messerschmidt og tre øvrige daværende medlemmer fra hovedbestyrelsen i Dansk Folkepartis Ungdom (Kenneth Kristensen, Kenneth Lambrecht og Per Ulrich Karpf) idømmes 14 dages betinget fængsel af Østre Landsret i maj 2003 for overtrædelse af racismeparagraffens skærpede bestemmelse i stk. 2, der omhandler »propagandavirksomhed«.

Pia Kjærsgaard bakker op om plakaten efter den første dom i byretten: »Mig bekendt står der ikke ét ord forkert på den plakat.« (Dansk Folkeblad nr. 5/2002).

»Ud af disse 100 mennesker fordeler arbejdet sig således, at fem af arbejderne udfører hele 25 procent af arbejdet, hvorimod de sidste 95 arbejdere kun står for 75 procent af fabrikationen. Hvad gør bestyrelsen i et sådanne tilfælde? Jo, den handler rationelt og fornuftigt - og afskediger dem, der ikke laver så meget, og finder derefter nogle andre arbejdere, der er lige så produktive som de først nævnte fem personer. Det er sund fornuft! Dette var naturligvis kun et tænkt eksempel, men kan faktisk føres over på vort samfund. Det er nemlig således, at de fremmede (indvandrere, flygtninge med videre) udøver 25 procent af al vold og kriminalitet i Danmark, selvom de endnu 'kun' udgør fem procent af befolkningen. Og så forholder det sig naturligvis sådan med danskerne, at de (95 procent) kun udøver 75 procent af al volden. Altså en direkte parallel til ovenfor nævnte eksempel med en virksomhed. Og hvad gør en fornuftig bestyrelse (regering) så? Ja, det tør jeg ikke give nogen endegyldig konklusion på, men blot pointere, at bestyrelsens beslutning, som gik ud på at fjerne det destruktive og uproduktive fra virksomheden, før var, hvad vi kaldte rationel og fornuftig.« (Aktuelt, 10.1.2000).