Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Fyr Birthe Rønn Hornbech før flere tragedier

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech var engang Venstres samvittighed. Det hed det sig i det mindste.

Det var i tiden, før hun blev minister og blev sat til at slagte asylansøgninger og hindre familiesammenføringer, fifle med rettigheder og vildlede Folketinget om trængte skæbner i klemme i det danske system (læs: Gamle Rønn Hornbech kontra Nye Rønn Hornbech).

Ganske vist er også dét med 'samvittigheden' en sandhed med modifikationer. Hun var i 1990'erne temmelig meget på linje med Dansk Folkeparti, før hun havde nogle år som forholdsvis samvittighedsfuld intern kritiker (om ikke i praksis, så i ord) - en epoke, der som nævnt allerede sluttede igen ved begyndelsen af hendes ministerkarriere, hvorefter hun er fløjet i raketfart i retning af Kjærsgaard & Co. (læs: Hornbechs metamorfose(r)).

Hvem husker ikke Udlændingeservices magtmisbrug og Hornbechs i skandaløse fortielser af rettighederne for danskere med udenlandske ægtefæller (juli 2008)?

Eller hendes vildledning af Folketinget og offentligheden om den dansk-irakiske aftale om de irakiske asylansøgere (oktober 2009)?

Eller da Hornbech kunne have forhindret tragedien mod de irakiske asylansøgere i Brorson Kirke, men valgte den populistiske samvittighedsløshed (september 2009)? Og hendes ansvar for statslig traumatisering af irakiske asylbørn (januar 2010)?

Eller Hornbechs trusler om at kassere lægeerklæringer fra læger eller psykiatere, der har tilladt sig at ytre kritik af hendes ministerium i sager om humanitær opholdstilladelse (april 2010)?

Den herskende praksis med at tilbagesende asylansøgere til et ikke-eksisterende græsk asylsystem er nu desuden underkendt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvilket også udstiller de danske tvangsudsendelser til Grækenland (som har været stillet i bero under sagen). Domstolen konkluderer bl.a. om den pågældende afghanske flygtning, der rejste sagen mod den belgiske regering, at »han tilbragte måneder i ekstrem fattigdom, ude af stand til at tage vare på sig selv og de mest basale fornødenheder - mad, hygiejne og et sted at bo, samtidig med at han var i fare for at blive overfaldet og røvet« (Politiken.dk, 21.1.2011).

Erkendelsen af det uforsvarlige ved at sende asylansøgere retur til et Grækenland i opløsning burde integrationsministeren nu nok kunne være kommet frem til af sig selv for længst.

For nylig har Informations Anton Geist og Ulrik Dahlin endvidere afdækket, hvordan Integrationsministeriet frem til begyndelsen af 2010 ulovligt afslog dansk statsborgerskab til unge statsløse, der er født i Danmark - til trods for at Integrationsministeriet var bekendt med den konvention, der blev krænket.

Information har tilmed kunnet afsløre, at integrationsministeren ikke har sendt nye retningslinjer ud til landets politistationer om den korrekte behandling af ansøgninger fra statsløse. Kun en pressemeddelelse, der erkender fejlen, er det blevet til, men ingen nye retningslinjer.

Ikke desto mindre vil Birthe Rønn Hornbech fortsat ikke udtale sig til Information om sagen. Det er naturligvis tåkrummende pinligt, at hun ikke vil stå til ansvar og forklare sig, og de øvrige medier burde forfølge et svar med mindst samme ihærdighed, hvormed man jagter en gældsplaget konservativ.

Men det er mere end pinligt - det er mere end en skandale. Det er skandale på skandale, og kun fordi det rammer befolkningsgrupper, som støttepartiet Dansk Folkeparti er fuldkommen kolde over for, nedprioriteres og neddysses det hele.

Det kan kun gå alt for langsomt, før Birthe Rønn Hornbech bliver fyret.

APROPOS

> Birthe Rønn Hornbech skalter, valter og vildleder

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 23.1.2011