Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Konsekvensløs destruktion af dansk natur

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Biolog og forfatter Michael Stoltze er en af landets mest aktive naturforkæmpere, som også står bag bloggen Natur og Samfund på Politiken.dk og hjemmesiden Natur og Ide.

Han har gang på gang påpeget de manglende ambitioner - hvis ikke direkte tilbageslag - på naturens vegne i politiske udspil, senest i en grundlovstale ved Naturens Grundlovsdag i Middelfart:

Natur, der ikke er kapitaliseret, er født taber i blå politik, og natur, der ikke direkte gavner arbejderne og de svage, er født taber i rød politik.

Derfor er god naturpolitik hverken rød eller blå. Den er grøn.

På den baggrund er det tankevækkende og paradoksalt, at det nærmeste, vi i de seneste år har været på at få en anstændig naturpolitik, faktisk blev italesat af Anders Fogh Rasmussen. Efter hans første års rå opgør med miljøpolitikken med folk som Bjørn Lomborg og Hans Christian Schmidt i værktøjskassen, signalerede Fogh en grønnere linje ved at indsætte Connie Hedegaard som miljøminister og ved blandt andet at tale naturens sag i et spektakulært drama om placering af en motorvej over Gudenådalen. I 2008 lancerede regeringen så ideen til ”Grøn Vækst”, og den 16. november 2008 proklamerede Fogh intet mindre end ”grøn revolution” på Venstres landsmøde.

Men så kaldte Nato, den grønne retorik forstummede, ”Grøn Vækst” blev udsat, og til sidst overtog Lars Løkke Rasmussen.

Nu er ”Grøn Vækst” kommet, og Løkke er sprunget ud som klart mere liberal end sin forgænger. Begge dele er noget skidt for Danmarks natur. Efter Fogh’s exit endte ”Grøn Vækst” i landbrugets klør og blev gabende kedeligt og traditionelt. Projektet skader både landbrug og natur, fordi det ikke kæder økonomi, landbrug og naturbeskyttelse konstruktivt sammen. Og Løkkes liberale udmelding betyder, at landbruget fortsat alene får lov til at sætte dagsordenen for udmøntningen af ”Grøn Vækst”. Naturen er ladt i stikken.

Landbrugets politikere på Christiansborg har fået frit spil. Det er en katastrofe for naturen.

Danmark er Europas mest opdyrkede land, og det danske landbrug, der forvalter 3/4 af hele landets areal, er én af de største trusler mod Danmarks natur, men alligevel har regeringen valgt at bevare landbrugsstøttens ca. 8 milliarder årlige kroner, som erhvervet kan skalte og valte med efter eget forgodtbefindende.

Og nu viser det sig også, at loven, der skal beskytte heder, enge, overdrev, moser og søer, overtrædes uden konsekvenser, mens sagerne om ulovlige indgreb hober sig op i stabler i kommunerne, der dels mangler ressourcer til at behandle dem, dels underprioriterer dem som følge af politisk modvilje mod politisager mod kommunens egne skatteydere.

Berlingske Tidende skriver bl.a.:

Efter loven skal kommunerne sørge for, at der bliver rettet op på ulovlige forhold. Det kan de gøre ved at bede en landmand om at genoprette skaden ude i landskabet og undtagelsesvis ved at give ham en efterfølgende dispensation til det indgreb, han har foretaget. Bøde og konfiskation af fortjeneste ved ulovligheden er mulige sanktioner.

Men ofte går kommunerne slet ikke i gang med at lovliggøre sagerne, fordi de er fagligt tunge og tidkrævende, og fordi kommunerne har aftalt med regeringen, at hovedvægten skal lægges på sager om udvidelse af husdyrbrug.

Berlingske Tidende, 10.6.2009

Naturmedarbejder i Brønderslev Kommune, Keld Koustrup Sørensen, udtaler til samme avis: "Alt i alt kan man sige, at ulovlige indgreb oftest ikke får følger for landmanden. Måske opdages det aldrig, måske bliver sagen ikke behandlet, før den er forældet, og hvis den bliver behandlet, får landmanden typisk kun besked på at lovliggøre forholdet fysisk. Politisager med krav om bøde og konfiskation af fortjeneste forekommer sjældent."

Professor i det åbne lands planlægning, Jørgen Primdahl fra Københavns Universitet, har i en spørgeundersøgelse afsløret, at halvdelen af de adspurgte landmænd i modstrid med fakta ikke aner, at der findes beskyttede naturområder på deres ejendom.

Generalsekretær i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, har gjort det klart, at frivillighedsprincippet har spillet fallit over for landbruget, men alligevel gør både regerings- og oppositionspolitikere alt for lidt for at rette op på denne miserable underprioritering af naturen.

Landbruget er ikke længere den samme tunge faktor i dansk økonomi, og der tages alt for mange hensyn og gives alt for rundhåndede tilskud uden modkrav på naturens vegne (læs f.eks. Kjeld Hansens bog om det danske landskabs forarmelse over de forgangne 250 år, hvor landbruget har sat naturens dagsorden: Det tabte land - den store fortælling om magten over det danske landskab).

Ved det tidligere omtalte grundlovsarrangement i Middelfart blev fremlagt et bud på Naturens Manifest, som desværre ikke har nydt den fortjente udbredelse i medierne - men som burde kunne inspirere politikere til en betydelig opprioritering af naturdagsordenen:

Naturens Manifest består af følgende 15 konkrete mål:

1. at oppløjningen af Danmarks natur bliver stoppet

2. at eksisterende naturområder bliver beskyttet og plejet efter behov

3. at det samlede areal af skov og anden natur bliver fordoblet i løbet af det 21. århundrede

4. at mindst 10 % af Danmarks skove bliver til vilde naturskove uden skovdrift

5. at kæmpebjørneklo og andre indførte arter, der fortrænger værdifuld natur, bliver bekæmpet

6. at mindst 10 % af Danmarks havområder bliver udlagt som urørte reservater

7. at fiskeri med redskaber, der ødelægger havbundens miljø, bliver stoppet

8. at miljøindsatsen bliver intensiveret, især for at begrænse landbrugets forurening med næringsstoffer og sprøjtemidler

9. at naturbeskyttelsesloven bliver ændret, så den også omfatter skov og krat

10. at der bliver indført forbud mod dræning, gødskning og sprøjtning af naturområder, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven

11. at der bliver fastsat mål og indført plejepligt for al beskyttet natur

12. at gøre Danmarks naturværdier synlige for enhver ved at fortælle om naturen og styrke undervisningen i skolen

13. at etablere en enkel, effektiv og bred overvågning af naturens tilstand

14. at skabe god adgang til naturen for alle

15. at det i fremtiden kan betale sig at eje og drive et stykke beskyttet natur

Kan udprintes via Natur og Ide

Hvis dansk natur skal genoprettes og udbredes, handler det ikke blot om lejlighedsvise taler og programmer, men som jeg tidligere har slået til lyd for, at sætte offensivt og markant ind på at gøre det til en essentiel del af den aktuelle politiske slagmark med faglig ekspertise og kreative kampagner.

Naturens Manifest er et godt bud på nogle målsætninger for at genoprette, bevare og udbrede Danmarks smukke natur.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 11.6.2009Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth09/e090611.php on line 127

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth09/e090611.php on line 127

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth09/e090611.php on line 127

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth09/e090611.php on line 131

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth09/e090611.php on line 131

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth09/e090611.php on line 131