Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Destruktionen af Danmarks natur

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Destruktionen af Danmarks natur har været historisk fatal siden midten af det tyvende århundrede, ikke mindst takket være overdrevne hensyn til landbruget, og de bestræbelser, der er blevet gjort for at rette op på rovdriften, har atter fået voldsom slagside under VK-regeringen. Til trods for at regeringspartiets støtteparti kalder sig Dansk Folkeparti, medvirker man også herfra aktivt og entusiastisk til den igangværende destruktion af dét, der i sidste ende er og bliver noget af det mest fundamentalt danske, der overhovedet gives - Danmarks naturværdier.

Men i stedet for at oppositionen så går markant i offensiven på et område, som med rimelig sandsynlighed ville have stor bevågenhed og opbakning i befolkningen, hvis erkendelsen af destruktionens omfang var alment udbredt, underprioriterer man imidlertid i alt for høj grad et politisk kerneområde, hvor man ellers ville kunne presse regeringen.

Tilsyneladende er der heller ikke for alvor nogen i oppositionspartierne, der har den tilstrækkelige faglige indsigt eller vilje, endsige den gennemslagskraft og seriøsitet, der skal til for at kunne løfte naturen til et afgørende og dagsordensættende tema i dansk politik.

Her kunne man lære af biologen Michael Stoltze, der bl.a. via sin blog på Politiken.dk, Natur og samfund, og gennem en lang række artikler og kommentarer i øvrigt har spiddet de fatale konsekvenser af den førte politik.

I en nylig kronik gør Stoltze status over tabt land(skab) på naturens vegne:

22. august lancerede regeringen sin hidtil største miljøsatsning.

Med projektet ’Grøn vækst’ vil den koble natur-, miljø- og landbrugspolitik sammen i én plan.

Det er en rigtig ide. Men jeg må sige, at hårene rejste sig på mit hoved, da jeg læste kommissoriet for projektet igennem. ’Grøn vækst’ fremstår som en slet skjult vækstvision for dansk landbrug. Pakket ind i de sædvanlige smukke ord.

’Grøn vækst’ lanceres oven i købet på et tidspunkt, hvor landbruget med regeringens fulde opbakning er i færd med at ødelægge Danmarks natur hurtigere end nogensinde. Danmarks naturværdier er i frit fald. Intet tyder på, at regeringens projekt vil bremse faldet. Det er en helt anden medicin, der skal til for at standse naturens tilbagegang. (...)

Danmark har udviklet sig fra at være et råt naturland til at blive et blidt kulturland. Et dejligt land i menneskehænder. Men efter ca. 1950, altså i blot én sølle procent af den tid, vi har dyrket landet, er opdyrkningen af Danmark gået fra kærlig omgang med naturen til noget, der mere og mere ligner voldtægt.

I løbet af et par årtier blev det normen at sprede gift ud over hele det dyrkede land, forbruget af gødning steg med ikke mindre end 400 procent, og halvdelen af landets tilbageværende enge og overdrev blev drænet og pløjet op.

Den rige danske natur, de gamle danske kulturlandskaber, vandløb og søer led voldsom skade under udviklingen. I løbet af 1970’erne og 1980’erne begyndte befolkningen og staten dog at reagere. I 1989 fik vi naturforvaltningsloven, som for første gang opererede med begrebet naturgenopretning. Og i 1992 fik vi naturbeskyttelsesloven, der i princippet skulle beskytte de tilbageværende stumper.

Men, men, men ... Hovedparten af Danmarks natur er kulturlandskaber, der er formet af årtusinders brug. Når arealerne ikke længere bruges ekstensivt til græsning, høslæt og lignende, og når de modtager masser af næring (som tabes til vand og luft fra det intensive landbrug), vokser de til med tidsler og brændenælder eller buske og træer. Og når de gør det, vokser de ’ud af lovens beskyttelse’. Loven indeholder ingen bestemmelser om målsætning eller pleje. Derfor er der brug for en helt ny naturbeskyttelseslov. Den gældende lov beskytter i det lange løb slet ikke naturen.

Konsekvensen af dette ses overalt i det danske landskab, der bliver mere og mere ensformigt og kedeligt. Brakmarkerne har i en årrække pyntet på landskabet, fordi der mange steder opstod nye, blomsterrige bakker på sandede og højtliggende arealer. Men det er slut i 2008, hvor den tvungne brak er blevet ophævet.

Regeringen sagde, at dette ikke måtte få konsekvenser for naturen. Men reelt har regeringen ikke gjort noget som helst for bremse ødelæggelserne. Alt bliver pløjet op, og ødelæggelserne af Danmarks natur har aldrig været voldsommere end i 2008. (...)

Projekt ’Grøn vækst’ må være bestilt af landbruget. Både landbruget og regeringen har en politisk interesse i, at de ikke står alt for klart frem som det ægtepar, de i virkeligheden er.

’Grøn vækst’ blev meget behændigt lanceret samtidig med åbningen af Danmarks første nationalpark, som af fagfolk er blevet beskyldt for at være dårligere beskyttet nu end før udpegningen. Kort efter – tirsdag 26. august – offentliggjorde regeringen sit finanslovsforslag for 2009: ’I form til fremtiden’.

Signalet om regeringens nye ’grønne’ linje blomstrede på forsiden i form af en vild, dansk orkide. Det var endnu et bluffnummer i rækken, for der var ikke afsat en krone til naturbeskyttelse i finanslovsforslaget. Hvis man nærlæser oplægget til ’Grøn vækst’, kan man se, at regeringen vil lave en naturplan, der kun omfatter EU’s såkaldte Natura 2000-områder. Disse områder udgør kun omkring en tredjedel af Danmarks nuværende beskyttede skov- og naturareal. En naturplan, der ignorerer to tredjedele af vores beskyttede natur, er en hån mod Danmark. Jeg kan ikke tolke det anderledes: Regeringen er i fuld gang med at afvikle to tredjedele af Danmarks skov- og naturarealer.

Naturpolitikken i Danmark har med al tydelighed udviklet sig til 100 procent grønt spin og 0 procent naturbeskyttelse. (...)

Der er brug for en helt anden kurs for dansk landbrug. Kursen skal være udviklingsorienteret og bl.a. sættes ud fra, at en rig og tilgængelig natur er en grundlæggende værdi og en forudsætning for vores velfærd.

Danmarks natur har brug for plads, pleje og penge. Der er brug for en samlet, national plan for naturen, og det kan kun gå for langsomt med at få omsat planen til handling. Disse krystalklare budskaber til den danske regering kommer fra samtlige eksperter på området. Bare i løbet af 2008 har eksperter i stribevis af rapporter fra ind- og udland sat fingeren på Danmarks elendige indsats for landets natur.

Det er forrykt, at regeringen ikke handler, for en ordentlig national naturplan vil ikke engang være særlig dyr. Investeringen i en visionær plan for den danske natur, med indbygget naturpleje, statslige opkøb, skovrejsning og naturgenopretning, vil koste i omegnen af tre milliarder kroner årligt. Det svarer kun til en tredjedel af, hvad vi for øjeblikket ødsler væk af skattekroner på landbrugsstøtte.

Det vil uden tvivl være en rigtig god forretning at investere dette beløb i en ambitiøs plan for Danmarks natur. Investeringen vil resultere i øgede turistindtægter, øget sundhed, øgede ejendomspriser, bedre beskyttelse af drikkevandressourcer (udlægning af skov- og naturarealer er den bedste måde at sikre rent grundvand og drikkevand på), binding af CO2 og meget mere. Og så vil der blive meget pænere på landet!

Michael Stoltze
Politiken, 12.9.2008

Hvis dansk natur skal genoprettes, er der behov for massive investeringer og en samlet plan - og hvis regeringen ikke præsenterer en samlet ambitiøs plan, må det være oppositionens opgave. Ikke blot at komme med forblommede kommentarer hist og pist i pressen eller referere til pæne erklæringer i partipolitiske arbejdsprogrammer, men derimod at sætte offensivt og markant ind på at gøre det til en essentiel del af den aktuelle politiske slagmark med faglig ekspertise og kreative kampagner.

Det kræver også, at man tør gå aktivt i front mod landbrugets organisationer - og reformulere landbrugets rolle. Eller med Stoltzes ord:

"Det skal kunne betale sig for landmanden at pleje og drive naturområder. Der skal politik, planer og penge på bordet. Det er den eneste rigtige vej, og den eneste mulighed for landbruget til at genvinde bred respekt og anseelse. Vi skulle gerne derhen, at vi som danskere føler stolthed over vores land, over naturen og landskabet og over de hænder, der former det. Der er kort sagt brug for et markant opgør med landbrugets rolle og vores traditionelle opfattelse af Danmark som bondeland. Ellers bliver naturen bare endnu mere ensformig og fattig. Danmark bliver et gabende kedeligt land."

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 15.9.2008