Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Industrilandbruget på katastrofekurs - politikerne gør intet

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Danmarks landbrug forurener mere og mere af vores drikkevand, nedpløjer kolossale naturområder, producerer fødevarer under horrible forhold for husdyr, bliver mere og mere gældsat og er i det hele taget en underskudsforretning - alligevel behandles erhvervet med fløjlshandsker af danske politikere.

Nu har Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Sportsfiskerforbund, Det Økologiske Råd og NOAH udgivet publikationen Sådan ligger landet, der sætter tal på værdien af landbrugsproduktionen og nogle af konsekvenserne for naturen, miljøet og dyrevelfærden.

Danmark er verdens mest intensivt dyrkede land, og landbruget råder over 63 procent af hele landets areal (heraf 57 procent under plov), hvilket er Europarekord. Landbruget bruger årligt 2.798 tons sprøjtegifte, hvilket er 85 procent af landets samlede forbrug - i 2009 er sprøjtegifte fundet i 40 procent af de undersøgte boringer i grundvandsovervågningen og 23 procent af de undersøgte aktive drikkevandsboringer. Alene i perioden 1999-2009 måtte man lukke 1.273 drikkevandsboringer med sprøjtegift.

Landbruget er ikke blot vor næststørste udleder af klimagasser og står alene for 16 procent af Danmarks samlede udledning, men står også for 40 procent af de samlede helbreds­relaterede eksterne omkostninger ved luftforureningen herhjemme.

Det braklagte areal faldt fra 178.000 hektar i 2007 til 61.000 hektar i 2009, hvilket går yderligere ud over biodiversiteten i et i forvejen ekstremt ensartet land, hvor naturen er henvist til isolerede parceller, og hvor flere og flere arter er forsvundet eller truet. Dertil kommer, at halvdelen af de danske åer, totredjedele af de danske søer og næsten 90 procent af landets fjorde og kystområder er under EU’s standarder.

På grund af det 'effektiviserede' industrilandbrug har husdyrene i mange tilfælde forfærdelige forhold. Avlsarbejdet har frembragt grise, der er rene fødemaskiner, så det gennemsnitlige antal grise pr. kuld er øget fra 11,6 i gennemsnit til 16,3 på under tyve år. I samme periode er andelen af døde pattegrise steget fra 17,1 procent til 23.9 procent, hvilket svarer til, at der dør ca. 25.000 smågrise hver eneste dag - eller ca. 9 millioner på årsplan.

Tænk at vi har indrettet en fødevareproduktion så effektivt, at en fjerdedel af samtlige pattegrise utilsigtet dør af det. Ni millioner om året.

Men så er der vel penge i lortet - det er vel altafgørende for Danmarks økonomi, når industrilandbruget forurener drikkevandet og luften, forarmer naturen og tillader groteske forhold for husdyrene?

Nej, ikke længere.

Antallet af ansatte landmænd, landbrugsmedhjælpere, medhjælpende ægtefæller og medarbejdere på maskinstationer i den primære landbrugsproduktion er styrtdykket fra 300.000 i 1966 til 77.000 i 2009 (2,8 procent af arbejdsstyrken), og i samme periode er landbrugseksporten fadet fra 45 procent af Danmarks samlede vareeksport til 17 procent.

I dag er produktionsomkostningerne i landbruget faktisk højere end værdien af produktionen, og landbrugets gæld, der er tredoblet siden 1995, har nu rundet over 350 mia. kr.

Dansk landbrug er i realiteten så dårlig en forretning, at det kun giver 'overskud' på grund af EU-støtten: »Ifølge Fødevareøkonomisk institut får landbruget i perioden 2005-2011 godt 53 mia. kr. i direkte driftstilskud (EU-landbrugsstøtte). det giver landmændene et samlet overskud på 14,6 mia. kr. i de syv år. det samlede resultat for de syv år ville imidlertid have været et underskud på 39,1 mia. kr., hvis støtten tages ud af regnskaberne. Og alene i 2010 og 2011 vil underskuddet være på hhv. godt 4 mia. kr. og næsten 3 mia. kr., hvis regnskaberne renses for EU-støtte.«

Politikerne har i alt for høj grad underprioriteret de mange negative konsekvenser af industrilandbrugets rolle i Danmark, og hver eneste afsløring af horrible husdyrforhold, naturforarmelse og forurening har været uden nævneværdige konsekvenser. Business as usual synes at være mottoet i et industrilandbrug, der fylder alt for meget i vores land.

Tænk om en del landbrugene blev omlagt til natur, og en del af landmændene ansat som naturplejere? Tænk, om der blev bedre forhold for de økologiske landbrug i en tid, hvor det økologiske salg boomer? For selvfølgelig er der brug for landbrug - der er bare alt for meget af det, og dét, der er, er i alt for mange henseender på katastrofekurs, ikke bare for 'sig selv', men for vores allesammens natur og miljø.

Direktør i Danmarks Naturfredningsforening, René la Cour udtaler på baggrund af publikationen: »Specielt svineindustrien udgør en trussel mod den danske natur - med enorme omkostninger til følge: Milliarder af støttekroner, tab af naturværdier og lukkede drikkevandsboringer. Alligevel går vi rundt om problemerne uden at tage hånd om dem, mens vi giver ekstra skattelettelser til landbruget. Landbruget er rigtigt gode til at fortælle alle de positive historier om svineproducenternes store samfundsmæssige betydning. Sådan ligger landet fortæller en mere nuanceret historie og kan dermed give vores politikere mulighed for at træffe ansvarlige beslutninger på et mere oplyst grundlag.«

Når syv af Danmarks vigtigste grønne organisationer går sammen om et opråb af denne karakter, burde det få pressen og politikerne til at rydde forsider og dagsordener. Drikkevandet forurenes, naturen forarmes, dyrearter udryddes, millioner af husdyr behandles som brug-og-smid-væk-industriprodukter, og Danmarks landskaber bliver mere og mere ensformige.

Der er ikke brug for flere udsættelser af planer, der pakkes ind i naturglade bordtaler uden konsekvenser, der er brug for politisk handling.

APROPOS

> Wilhjelm-konferencen: Skaan os, Plovmand
> Danmarks Naturfredningsforening - 100 års naturkamp

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 28.6.2011