Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Langballe og Hedegaard voldtager sagligheden

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

»Når en muslimsk mand voldtager en kvinde, er det hans ret at gøre det«

»Hvor svenske piger bliver voldtaget, massevoldtaget etcetera, etcetera, er der intet galt i det, set fra et islamisk perspektiv. Dette er din ret«.

»De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far.«

Blot et par eksempler på den usaglige propaganda, som Trykkefrihedsselskabets formand Lars Hedegaard udspredte til gavn og glæde for det ekstremt antimuslimske højreradikale segment i december 2009, da han blev interviewet til Snaphanen.dk.

Nu er Hedegaard i retten, anklaget for at overtræde Straffelovens § 266 b, der populært (og upopulært) kaldes »racismeparagraffen«. Den burde snarere kaldes »antipropagandaparagraffen«, for dens anvendelsesområde omhandler ret beset usaglig propaganda (trusler, forhånelser, nedværdigelser) imod mange specifikke befolkningsgrupper, ikke blot 'race' i klassisk eller moderne sprogbrug.

I december 2010 blev Langballe idømt nogle beskedne dagbøder for at have bakket op om Hedegaards dæmoniserende vås med ordene: »Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab) - og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt.« (Berlingske Tidende, 23.1.2010).

Den Tidehvervske Treenighed, Jesper Langballe, hans fætter Søren Krarup og Krarups datter Kathrine Winkel-Holm, var da også mødt op i retten for at agere heppekor for Lars Hedegaard i så udtalt grad, at de måtte irettesættes to gange af dommeren.

Tilsyneladende handler det retslige slagsmål også om, hvorvidt Hedegaards udtalelser faldt med bevidstheden om, at de ville blive udbredt til en større kreds eller ej - hvis ikke, hører det jo under almindeligt usagligt nonsens i private gemakker, som retten naturligvis ikke tager sig af.

Det er et pudsigt 'forsvar'. Hvis retssagen er så principiel, som Krarup og Langballe med apokalyptiske alvorsminer hævder, og hvis udfaldene imod muslimer så altafgørende i Hedegaards heroiske modstandskamp, så er det lidt sølle pludselig at ville slippe for nogle få dagbøder ved at hævde, at man forresten ikke anede, at det ville blive offentliggjort (en vinkel, vi i øvrigt ikke hørte noget til i de dage, da offentliggørelsen rent faktisk fandt sted) ...

Så meget desto mere er det ufrivilligt komisk, at Langballe udtaler: »Når man kender Lars Hedegaard, er det fuldstændig oplagt, at han aldrig nogensinde ville have udtalt sig sådan, hvis han vidste, at det ville ryge direkte ud i æteren.« (Politiken.dk, 24.1.2011).

Hedegaard har både før og efter det famøse interview ført sit korstog mod muslimer og islam på det alleryderste overdrev. Her nogle citater fra oktober 2010, hvor han holdt tale til International Free Speech Society i Canada - dennegang ikke om muslimer, der voldtager deres børn, men om vores (læs: Hedegaards) evige krig imod muslimer:

»De [muslimer] hader endda hinanden. Når de er færdige med at dræbe os, vil de begynde at dræbe hinanden, som vi ser i forskellige lande som Irak.«

»Indtil islam er reformeret, er jeg bange for, at jeg er nødt til at sige, at det bliver evig krig, indtil én af os vinder. Eller indtil vi overgiver os.«

Her et par citater fra en counter-jihad-konference i Bruxelles i oktober 2007:

»We know more or less what the operatives of the umma are up to and how they usually go about their day-to-day business of undermining Western society. We now need to proceed from fact collection and the dissemination of thoughts to active resistance.«

»In order that we may begin to defend ourselves against this jihad – something we have up till now failed to do – we need continually up-dated analyses of the islamic strategy and tactics. They have to be analysed dispassionately as objective military problems exactly as any general staff would attempt to analyse the manoeuvres of the enemy on the battlefield.«

Og den slags virkelighedsfjerne tågesnak er kun toppen af propaganda-isbjerget.

Men det afgørende er ikke, om Hedegaard dømmes, det må domstolen afgøre. Det afgørende er, at hans horrible propaganda afdækkes og modsiges.

Voldtægt af sagligheden i debatten om muslimerne er et fast kulturtræk hos Langballe, Krarup og Hedegaard.

APROPOS

> Citater af Lars Hedegaard
> Citater af Jesper Langballe
> Citater af Søren Krarup

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 25.1.2011