Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Ny læk i sagaen 'Per Stig Møller kontra Lene Espersen'

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Når Lene Espersens Mallorca-tur er blevet en presse-saga af potentielt regeringsomsvæltende proportioner, er det selvfølgelig ude af proportioner, men den er symptom på noget mere alvorligt, der efterfølgende er strømmet ud af såret: For det første en bundrådden politisk kultur i den konservative folketingsgruppe og for det andet en rådvild statsminister og en ditto regering.

Det politiske cirkus' store gættekonkurrence synes ingen ende at ville tage: Først skulle vi gætte på, hvem fra regeringens Koordinationsudvalg der havde lækket Per Stig Møllers krasbørstige udbrud om Lene Espersens afbud til mødet med den amerikanske udenrigsminister Hillary Clinton, som han under Lene Espersens fravær kaldte "en kæmpefejl!".

Da det af gode grunde hverken har været Lene Espersen selv eller statsminister Lars Løkke Rasmussen, som kunne tænkes at stå bag et sådant selvmål, er der kun fire ministre tilbage: Finansminister Claus Hjort Frederiksen, kulturminister Per Stig Møller, økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen og skatteminister Troels Lund Poulsen.

Få er vist i tvivl om, at det var Per Stig Møller. Siden er gamle frontlinjer hos De Konservative blevet hevet frem i medierne, og anonyme kilder har bidraget med fortællinger om Per Stig Møllers angivelige frustrationer over at være blevet frataget udenrigsministerposten og hans manglende respekt for Lene Espersens lederevner.

De Konservative søgte at stoppe balladen ved at lade Per Stig Møller og Lene Espersen erklære, hvor godt de synes om hinanden, og hvilket fortrinligt samarbejde de har.

Uanset alle de gensidige lovprisninger udelod Per Stig Møller imidlertid afslørende nok formuleringen: "Jeg har aldrig fortalt, at ..."

Og dermed benægtede han jo ikke de mange mishageytinger, han var blevet tillagt, men kun den fortolkning, der udlægger disse som "had" og "samarbejdsproblemer".

Det er en farlig strategi, fordi den nærmest udfordrer til at blive modsagt, hvis bare en enkelt kilde eller to kan lokkes til at rykke ud med en historie eller to, der modsiger al denne gensidige 'respekt' de to konservative toppolitikere imellem.

Og det var der en kilde eller to, der kunne.

B.T. har nu rullet skandalegardinerne til side for den næste læk og dermed den næste gættekonkurrence. Ifølge avisen skulle Per Stig Møller således have bagtalt Lene Espersen under fødselsdagsmiddagen for Dronning Margrethe (af alle steder) den 13. april.

Under middagen skulle Per Stig Møller ordret have sagt: "Nu hvor Lene har kørt det hele i sænk, må Connie komme hjem fra Bruxelles og tage over." (B.T., 5.6.2010).

Og det er sandelig sandt, for B.T. har det fra en "pålidelig kilde" - og her begynder gættelegen. Omkring bordet sad - skriver B.T. - Prins Joachim, Villy Søvndal og Søren Espersen samt en departementchef for miljøministeriet og en borgmester m.fl. Men hvem er mon den formastelige, der har fortalt B.T., hvad Per Stig Møller har fortalt til middagen om Lene Espersen?

Og det er blot én af talrige eksempler på, hvorledes Per Stig Møller i den ene samtale efter den anden fik luft for sin ringeagt over for De Konservatives leder.

Per Stig Møller er dermed i lige så høj grad taberen af dette spil som Lene Espersen, fordi han fremstår både intrigant og fornærmet i en grad, der efterhånden nærmest får Lene Espersen til at fremstå som "offer". Ganske vist har hun udvist ringe dømmekraft nogle gange, men ellers har hendes korte tid som udenrigsminister mest kunnet beskyldes for at have været usynlig.

Per Stig Møller, der ifølge B.T. er fuld af lovord om sine egne bedrifter som udenrigsminister, er utvivlsomt mere kvalificeret end Lene Espersen, men han var til gengæld også en af de mest kyniske krigsiscenesættere og manipulatoriske politikere i forbindelse med ikke mindst Irak-krigen.

Og dét er vel det mest tankevækkende i denne tragikomiske saga om den tilsyneladende (fortsatte) råddenskab i den konservative folketingsgruppes politiske kultur: At Lene Espersens pinlige fodfejl er nok til at fjerne den lille bundprop, der atter får det til at pible frem med galde fra en fornærmet Per Stig Møller, og at denne tidligere udenrigsminister nu får sværtet sit politiske rygte af banalt og tåkrummende nid og nag, mens de fleste har glemt, at han er en af dansk politiks værste krigsmanipulatorer i det 20.-21. århundrede.

APROPOS:

> Vendekåben Per Stig Møller
> Jens Rohdes rod og Per Stig Møllers nye Irak-løgn

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 6.6.2010