Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Jens Rohdes rod og Per Stig Møllers nye Irak-løgn

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Løgn på løgn iscenesatte Irak-krigen, og løgn på løgn tilplastrer nu løgnene om løgnene, efter at Jens Rohde kom for skade at indrømme, at regeringen bidrog til at give befolkningen det fejlagtige indtryk, at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben:

»Vi er nødt til at erkende, at vi i offentligheden skabte et billede af masseødelæggelsesvåben. Hvad der så står i lovteksten bagefter, det er juristeri.«

Det var den virkelighed, vi var med til selv at skabe i den måde, vi talte på. Det gælder både statsministeren, udenrigsministeren og mig selv. Alle sammen.«

»Og én ting er, at det holder rent juridisk, men verdensbilledet, vi fik skabt, var bare ikke helt i overensstemmelse med virkeligheden.«

Jens Rohde i bogen 'Vejen til Irak'
Politiken.dk, 28.9.2008

Et sjældent eksempel på åbenhjertig oprigtighed fra en politiker - og intet kunne være mere nøgternt og præcist, end at regeringen bidrog aktivt til at skabe et falsk billede af, at Irak havde masseødelæggelsesvåben. Men sandheden er ilde hørt i Venstre, og straks raslede sablerne mod den åbenmundede Rohde.

En anden Venstre-kandidat til Europa-parlamentet, Kasper Elbjørn, genfandt straks den gamle løgn og krævede Rohdes afgang, hvis ikke han skyndsomt trak sin sandhed tilbage og begyndte at lyve igen: »Hvis Jens Rohde er citeret korrekt, og han fastholder påstanden om, at regeringen brugte masseødelæggelsesvåben som argument for at vælte Saddam Hussein, bør han trække sig. Ellers må Venstre bede ham om at gå og finde en ny spidskandidat.« (JP.dk, 28.9.2008).

Og så har telefonerne utvivlsomt kimet Rohde ned, så han i al hast fik brygget en pressemeddelese sammen, der både løj om, hvad han selve havde sagt, og gentog Irak-løgnene: »Baggrunden for dansk deltagelse i Irakkrigen skyldes, at Saddam Hussein ikke efterlevede FN's resolutioner om at samarbejde med verdenssamfundet - ikke de påståede masseødelæggelsesvåben.«

Men Jens Rohde havde næppe troet, at forfatterne til den bog, hvorfra han citeres, blot ville offentliggøre båndoptagelserne fra deres interview, og ifølge politisk kommentator Niels Krause-Kjærs vurdering i TV-Avisen i går var citaterne ualmindelig loyalt gengivet og fuldkommen blottede for sammenredigerede misvisninger af nogen art. Endvidere har Rohde tilmed selv godkendt de citater, som Politiken offentliggjorde, da han fik dem forelagt pr. SMS, før de blev bragt.

Summma summarum: Rohde er citeret korrekt, og hans ord er gengivet i den korrekte kontekst, hvori de er blevet sagt.

Dét var altsammen gode nyheder for en anden Venstre-høg på krigsstien - Jens Rohdes gamle fjende, Søren Pind.

Rivaliseringen mellem Søren Pind og Jens Rohde var ekstremt indædt under valgkampen i 2005, så det er ikke så odiøst, når det netop er Søren Pind, der nu er allerskarpest i sine udfald mod Rohde internt i Venstre.

»Citaterne taler for sig selv, og jeg kan ikke se, hvordan de kan fejlfortolkes«, siger Pind så krystalklart og indlysende, som det er, og kræver, at Rohde trækker dem 100 procent tilbage.

Jo, sandheden er ilde hørt i Venstre.

Også regeringspartneren De Konservative er bestyrtet, og udenrigsminister Per Stig Møller leverede endnu et strålende bevis på, at han for længst har forladt virkeligheden: Hele verden troede, at Irak havde masseødelæggelsesvåben, hævder han og uddyber: »Alle efterretningstjenester – den amerikanske, franske, tyske, og britiske – troede det. Politikerne troede det. Oppositionen troede det. Det var en fælles opfattelse i 2003. Hvis du tager folketingsdebatterne fra dengang, så var der mange politikere i Danmark, som var af den opfattelse, at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben. Det var Mogens Lykketoft, Marianne Jelved, Holger K. Nielsen og Frank Jensen.« (Politiken.dk, 28.9.2008).

Magen til pinlig selviscenesættelse af regeringens løgne skal man lede længe efter. Ja, der var mange, som TROEDE, at Irak havde masseødelæggelsesvåben, men det skyldtes, at USA løj og PÅSTOD dette som faktum, og at Per Stig Møller og Anders Fogh Rasmussen og mange andre regeringspolitikere var lige så fulde af løgn og ikke alene nøjedes med at æde USA's løgne råt, men selv fremstillede dem som FAKTA. Det var DERFOR, der var mange, som troede på det, også i Danmark - de blev ganske enkelt vildført af Per Stig Møllers og Anders Fogh Rasmussens løgne:

»Jeg er ikke det mindste i tvivl om, at han [Saddam Hussein] råder over masseødelæggelsesvåben og ønsker at fremstille dem.« (Anders Fogh Rasmussen, Ritzau, 6.9.2002).

»Irak har masseødelæggelsesvåben. Det er ikke noget, vi blot tror. Vi ved det.« (Anders Fogh Rasmussen, Jyllands-Posten, 26.3.2003).

»Det er ikke for et regimeskifte, vi er gået ind. Vi er gået ind for at afvæbne ham for hans masseødelæggelsesvåben.« (Per Stig Møller, folketingsdebatten, 26.3.2003).

Og lad os også erindre om følgende:

Indtil den 15. maj 2003 havde udenrigsminister Per Stig Møller fastholdt, at Irak havde masseødelæggelsesvåben som et afgørende motiv for at gå med i den amerikansk-ledede krig. På ti møder havde han over en halvårig periode påstået eksistensen af irakiske masseødelæggelsesvåben 34 gange - uden forbehold - men som løgnen løb ud i ørkensandet blev det efter den 15. maj til eventuelle masseødelæggelsesvåben og formodede masseødelæggelsesvåben.

I folketingsdebatten i marts 2003 er der i samtlige indlæg af såvel udenrigsministeren som statsminister Anders Fogh Rasmussen kun ét eneste argument for at gå i krig i Irak: masseødelæggelsesvåben (jf. Jørgen Steen Nielsen, Information. 3.6.2003). Der er ikke så meget som en reference til Saddam Husseins brud på menneskerettighederne eller andre årsager til at gå i krig.

Det har regeringen haft travlt med at bagatellisere, bortforklare og lave om på retrospektivt, i takt med at det er blevet fuldkommen evident for enhver, at det hele var fup, spin, løgn og gamle aviser.

Rune Engelbreth Larsen
Humanisme.dk, 9.4.2007

Anders Fogh Rasmussen løj, Per Stig Møller løj - mange andre løj igen og igen og igen om påståede irakiske masseødelæggelsesvåben, da krigen skulle iscenesættes. Og nu lyver de igen.

Jens Rohde sagde tingene, som de var, men blev omgående presset til at lyve igen. Så enkelt er dét.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 29.9.2008