Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Ny fødevareminister er dybt inhabil landbrugslobbyist

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Som erhverv bidrager landbruget voldsomt til Danmarks samlede CO2-udledning, står for massive naturødelæggelser i et af Europas mest opdyrkede og nedpløjede lande, forpester jord og grundvand med sprøjtegifte, altimens landbrugets talrige ulovlige indreb i naturen alt for ofte forbliver helt konsekvensløse, fordi kommunerne ikke har ressourcer til at behandle sagerne og i øvrigt underprioriterer dem - og fordi halvdelen af alle landmænd ikke aner, at der er beskyttede naturområder på deres ejendom.

Ikke desto mindre tilflyder en sand milliardstrøm af støttemidler fra EU og den danske stat lige netop dette erhverv, og intet ser ud til, at denne række af problemer bliver mærkbart mindre.

Hvorfor? Ikke mindst fordi landbruget har deres eget parti, Venstre, og landbruget har deres egen minister: den nye fødevareminister, gårdejer Henrik Høegh.

Henrik Høegh er ikke alene landmand og tidligere viceformand i Dansk Landbrug og efter alt at dømme dermed en driftsikker stopklods i de fleste bestræbelser på at sætte ind over for landbrugets klima- og miljøsyndere, men han er også dybt inhabil, påpeger forfatteren Kjeld Hansen, der bl.a. har kortlagt landbrugets dagsorden og det danske landskabs forarmelse gennem de seneste 250 år i bogen Det tabte land - den store fortælling om magten over det danske landskab.

I en kommentar til udnævnelsen af den nye fødevareminister redegør han for, hvorfor Henrik Høegh næppe vil være den, der står forrest i kampen mod milliardtilskudene til dansk landbrug fra EU og den danske stat:

Henrik Høeghs private økonomi er som andre landmænds sammensat af et utal af offentlige støtteordninger, der administreres af Fødevareministeriet. Derfor vil langt de fleste af hans fremtidige initiativer som minister få betydning for hans families privatøkonomi, og det vil kaste et odiøst skær af inhabilitet over embedet. Hvis Henrik Høegh går imod satserne for EU-støtte, vil det få kontant indflydelse på de 510.000 danske kroner, han modtager i EU-støtte (2007) hvert år.

Kommer det til at koste ham 100.000 kr. om året, vil han så som minister gå helhjertet ind for at flytte 20 pct. af EU-støtten til almene formål i landdistrikterne, som der er mulighed for? Næppe. Hvis Henrik Høegh får held til at gennemføre den totale skattefrihed for landbruget ved at ophæve de sidste jordskatter, så vil det betyde, at han privat sparer i størrelsesordenen 150.000 kr. årligt i skat. Hvilken betydning vil det få for ministerens iver efter at gennemtrumfe netop dette lovforslag? Hvis Henrik Høegh vælger at lytte til landbrugets krav om ret til at sprede mere gødning og flere sprøjtemidler, så vil det klart skade miljøet. Men det vil gavne hans egen produktion af korn, roer og frugt nede på Lolland. Så hvad mon han vælger? Og sådan kan man blive ved. (...)

Da Landbrugsministeriet i sin tid skiftede navn og image til Fødevareministeriet, blev der indgået en stiltiende, politisk aftale om at sige farvel til det gamle Morten Korch-samfund. Aldrig nogensinde mere skulle en landmand have lov til at sætte sig spidsen for landbrugets politiske krav om at få melet sin egen kage. Venstre-manden Niels Anker Kofoed skulle være den sidste minister med åbenlyse habilitetsproblemer i forhold til samfundet. Den aftale har statsminister Lars Løkke Rasmussen valgt at se stort på.

Med udnævnelsen af Henrik Høegh bombes ministeriet og erhvervet tilbage til de gode gamle dage med luskede vennetjenester, åbenlys inhabilitet og politiske rævekager for milliarder af skatteyderkroner.

Kjeld Hansen, 23.2.2010

Det er denne landbrugets mand, som miljøministeren og klimaministeren fremover reelt skal sidde til bords med i landbrugets eget parti - og første resultat af, hvordan landbruget forgyldes ses allerede i regeringens nyeste milliardstøtte til dette dybt forgældede erhverv, som nu møder markant kritik af Det Miljøøkonomiske Råd (de økonomiske vismænd suppleret med miljøekspertise).

Regeringens plan om at forære landbruget en milliard kroner over to år i form af sænkede jordskatter vil blot give de tabsgivende landmænd kunstigt økonomisk åndedræt, fremhæver vismændene. Hvis erhvervet nogen sinde skal blive rentabelt med en gæld på 350 milliarder kroner, vil den fortsatte gavebod med andre ord sidst af alt bidrage hertil.

I et sammendrag hedder det om rapporten fra Det Miljøøkonomiske Råd: "Ifølge vismændenes analyse er landbrugets krise permanent. Krisehjælp vil derfor holde både effektive og mindre effektive landmænd inde i varmen, så nødvendige strukturtilpasninger udskydes. Vismændene peger også på, at hver eneste dansker inklusive EU-støtten hvert år i forvejen betaler 1700 kroner til landbruget. Lavere jordskatter vil blot skabe nye kapitalgevinster på jord til de blot 14.000 fuldtidslandmænd, der er tilbage i dansk landbrug. Dermed fjernes fokus fra det skråplan, som landbruget ifølge vismændene er inde på. Et skråplan hvor kun kapitalgevinster på jord og ejendom har holdt mange landmænd i live via en forfejlet landbrugsstøtte fra EU, mens selve indtjeningen på den reelle drift i landbruget er styrtdykket de senere år." (Ritzau, 25.2.2010).

Så er det vi kan spørge os selv: Vil den nye landbrugsminister - undskyld, fødevareminister - gårdejeren Henrik Høegh være den mest oplagte politiker i front for at nedlægge en række landbrug og reducere erhvervets tilskud, som han selv profiterer af?

Eller mere kontant: Hvad betyder det for fødevareministerens privatøkonomi, at regeringen nu forærer landbruget en såkaldt krisecheck på en milliard kroner?

LÆS OGSÅ:
> Konsekvensløs destruktion af dansk natur
> Nedlæg Fødevareministeriet

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 25.2.2010