Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Alarm

Den nye verdensorden og den nye danmarksorden

Af Rune Engelbreth Larsen (red.) m.fl.

192 sider, Faklen 1999

| Udsolgt | Indhold | Lektørudtalelse | Lån via Bibliotek.dk |


Af Rune Engelbreth Larsen (red.), Niels K. Petersen, Carsten Agger, Cecilia Brynskov, Jeppe Berg Sandvej og Jakob Stensgaard

Antologien præsenterer kritiske analyser af relevans for den nye verdensorden, idet der tages afsæt i krisen og krigen på Balkan i foråret 1999, den generelle økonomiske globalisering samt problematikken omkring EU og Grundlovens kompetencer, som blev sat på spidsen i forbindelse med den såkaldte grundlovssag 1993-1998.

Danmarks rolle og placering skitseres i internationale perspektiver, mens de følgende artikler behandler temaer, der fortrinsvis, men ikke udelukkende relaterer sig til hjemlige forhold af særlig betydning for de senere års politiske danmarksbillede: Den restriktive flygtningelovgivning eksemplificeret ved illegal menneskesmugling af flygtninge; fagbevægelsens principielle nederlag som kamporganisation eksemplificeret ved Ri-Bus-konflikten; kriminaliseringen af udstødte samfundsgrupper eksemplificeret ved den danske narkotikapolitik; retssikkerhedens svækkelse eksemplificeret ved Danmarks omfattende brug af isolationsfængsling; og overvågningssamfundets implikationer eksemplificeret ved strategier bag Politiets Efterretningstjeneste og det elektroniske overvågningssystem Echelon.

Artiklerne kan læses uafhængigt af hinanden som indlæg inden for hver deres felt, men de er også tænkt som brikker i en samlet humanistisk samfundskritik, der ønsker at problematisere og advare imod tendenserne til, at borgerrettigheder i stigende grad udhules, og at afvigende grupper marginaliseres, kriminaliseres og diskrimineres i en generel samfundsudvikling, som det bliver stadig vanskeligere at undlade at karakterisere i semitotalitære kategorier.

De af artiklerne, der har været bragt i tidsskriftet Faklen, er bearbejdet og ajourført.


INDHOLD

Rune Engelbreth Larsen:
> Iscenesættelsen af krig og fred - krig i Kosovo

Jakob Stensgaard:
> Globalisering og den sociale apartheid - kapitalcentralisering

Rune Engelbreth Larsen:
> EU og Grundlovssagen - Maastricht og Grundloven

Niels K. Petersen:
> Menneskesmugling - illegalitet og idealisme 

Jeppe Berg Sandvej:
> Ri-Bus-konflikten - 1990ernes længste arbejdskonflikt 

Carsten Agger:
> Narkotikapolitik som forbrydelse - kriminaliseringen af narkotika 

Cecilia Brynskov:
> Dansk tortur - anvendelsen af isolationsfængsling i Danmark 

Carsten Agger:
> Big Brother: PET og Echelon - overvågning og registrering

Rune Engelbreth Larsen:
> Efterskrift – fascistiske tendenser


Lektørudtalelse af Lone Thaarup

»Det århusianske tidsskrift Faklen udgiver her sin første antologi med 8 aktuelle emner. Tidsskriftet, som selv kalder sig et stridsskrift for humanister, relativister og erkendelsesterrorister, ønsker ud fra et humanistisk udgangspunkt at sætte fokus på tendenser i 90ernes DK. Hovedparten har været bragt i Faklen i årene 1997-99, men foreligger nu i en bearbejdet og ajourført forn, red. Rune Engelbreth Larsen, som også selv er forfatter til 2 bidrag. Titlen signalerer, at forfatterne ser meget pessimistisk på en række udviklingstræk i samfundslivet, og at de ønsker at advare mod inhumane tendenser i det politiske mønster. Emnerne er såvel udenrigspolitiske, som fx krigen i Kosovo, international kapitalkoncentration og voksende ulighed mellem jordens lande - som de mere hjemlige problemer med dansk afgivelse af suverænitet til EU, integrationspolitik, arbejdsmarkedsforhold (Ri-Bus-konflikten), narkotikapolitikkens fallit, anvendelse af isolationsfængsling og endelige PETs forhold. Artiklerne er grundige og analyserende og moralske i den forstand, at de er betænkelige ved visse udviklingstræk. Læseren kan jo så selv afgøre, om man er enig eller ej, her foreligger i hvert fald et seriøst bud på nogle overvejelser.«