Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda

Én af de knap 100 personer, der figurerer i en dokumentarisk citatsamling med forskellige typer indvandrerfjendtlig polemik eller decideret propaganda, der har karakteriseret integrations- og indvandrerdebatten. Spændvidden er altså stor, ikke mindst af hensyn til den dokumentariske værdi: Fra stærkt negative generaliseringer og stigmatiserende fordomsfuldhed i den ene ende af skalaen til racistisk retorik i den anden - samt relevante udsagn i relation hertil. Et samlet dokument med alle citater findes her.


Ulla Dahlerup (f. 1942)

Dansk Folkeparti, kandidat til EU-parlamentet (2004), tidl. journalist på Ekstra Bladet (1992-2001)

»Danskere som har været udsat for vold fra indvandrere har i dag ikke noget talerør. Tværtimod har de, der har begået kriminaliteten en effektiv lobbyvirksomhed bag sig. Derfor vil jeg donere det overskydende beløb på min rejsekonto til et foreningsarbejde for danske voldsofre for indvandrervold. Foreningen skal arbejde for og holde øje med, at de flygtninge og indvandrere, som begår kriminaliteten mod danskerne skal hjemsendes. De myrdedes efterladte, de som har været udsat for mordforsøg, voldtægt og grov vold fra indvandrere bliver svigtet. Politikerne skal have smidt kriminaliteten fra denne kreds lige i øjnene.« (Berlingske Tidende, 13.6.2004).

»Masseindvandringen fra Mellemøsten, Asien og Afrika rev landets solidaritet i stumper og stykker som ved enorme lynnedslag eller tvangsbehandlinger med elektrochok. Familier gik i struben på hinanden, naboer talte ikke frit med naboer, indoktrinerede skolebørn angreb deres forældre, gamle venskaber brød sammen og blev til fjendskaber. Alle var utrygge ved alle.« (Dansk Folkepartis årsmøde, 15.-16.9.2003).

»Hvordan kunne det lykkes en aktiv socialisme at lægge en jernring om ytringsfrihedens hals i Vesteuropa og binde os for munden? For at genemtvinge indførelsen af det multietnisk samfund lod de en blind terrorbølge slippe løs i Vesteuropa, hvis storbyer blev utrygge og den internationale kriminalitet bedre organiseret. (...) De vil bruge masseinvandring af et proletariat fra den tredje verden til at smadre samfundene - for derefter selv at gribe magten under det store kaos.« (Dansk Folkepartis årsmøde, 15.-16.9.2003).

»Som sådan er det ikke noget problem for et land, at der bor nogle fremmede. Men undersøgelser viser, at kommer man over ca. 2-3% fremmede i et samfund, så bliver der problemer (...) De problemer, der opstår er ikke udtryk for racisme men en kamp om territorium. Vi er tilbage i stammesamfundene, hvor de unge mænd slås for at afmærke deres land. Og hvis vi ikke snart får sat en stopper for dét her, så ender Danmark i borgerkrig om 50 år.« (Dansk Forums medlemsblad, Runestenen nr. 1/1996).

NOTE: Ovenstående citat stammer fra et foredrag på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, som Ulla Dahlerup holdt den 11. oktober 1996. Om afslutningen af foredragsarrangementet skriver Dansk Forums referent, Anette Ladefoged i samme nummer af foreningens medlemsblad som ovenfor: »Afslutningsvis udtrykte formanden for Dansk Forum, Martin Kasler, og Ulla Dahlerup enighed om, at det ikke kan være rimeligt, at vi i Danmark skal til at forsvare vores ret til at være danskere - vi har ret til at sige, at vi er et af de mindste lande i verden og at vi gerne vil bevare vores nationale arv. Nationalisme er en meget vigtig ting, og forsøger man at tage den fra folk, så går det galt. De pointerede begge to, at vi har grund til at være stolte af vores land og de rettigheder, vi har kæmpet for gennem så mange år - og Ulla rundede af med at understrege vigtigheden af debat: 'Får vi ikke det her diskuteret igennem, så får vi netop den racisme, vi er så bange for.'« REL.