Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda

Én af de knap 100 personer, der figurerer i en dokumentarisk citatsamling med forskellige typer indvandrerfjendtlig polemik eller decideret propaganda, der har karakteriseret integrations- og indvandrerdebatten. Spændvidden er altså stor, ikke mindst af hensyn til den dokumentariske værdi: Fra stærkt negative generaliseringer og stigmatiserende fordomsfuldhed i den ene ende af skalaen til racistisk retorik i den anden - samt relevante udsagn i relation hertil. Et samlet dokument med alle citater findes her.


Torben Petersen

Århus Mod Moskeen, bestyrelsesmedlem

»Nær ved hundrede anerkendte trosretninger er i vælten - men vi hører aldrig om andre end muslimernes. Alle andre end muslimerne ordner sig i ro og mag i accept af tingenes tilstand. I tilfredshed over den indrømmede religionsfrihed. Men aldrig muslimerne. Konstant pumper loyale koransoldater forlangender, forsvarsindlæg i aviserne og allehånde manifestationer ud overalt, hvor det er muligt.« (JP Århus, 16.4.2005).

»Tidligere målrettet chikane, overfald samt røverier mod vantro, svage 'blege danske' i ghettoen har medført det ønskede: De rømmede lejligheder fyldes lynhurtigt med de altid øverste trosfæller på ansøgerlisten. Selv provsten, der ellers er mandsopdækket af to muslimske 'skytsengle' ved kirkelige handlinger, søger nu bort fra Gellerup - islams højborg i Århus. Nu mangler koransoldaterne sådan set blot den forlangte stormoskée - kaserne til fremtidig eksercits af tvangsrekrutterede koransoldater i området. Et projekt, der præsenteret for vore stedlige politikere, afstedkommer en aldeles umådeholden imødekommenhed, der udelukkende kan tilskrives funktionel og politisk analfabetisme.« (JP-Århus, 16.4.2005).

»Måske EM [Erik Meistrup, kunstanmelder og kritiker] også, nu han alligevel er så godt i gang, vil forhøre sig i sin muslimske fankreds om, hvornår man vikler de religiøse og politiske forestillinger solidt ud af hinanden, så man kan afgøre med sikkerhed, om det egentlig er et islamisk guds hus der ønskes opført - eller en korankaserne? Sidstnævnte i næsegrus hyldest til den pædofile guerilla-ekspert, general Muhammad.« (JP Århus, 31.3.2005).

»Islams fem søjler, kan lynhurtigt forvandles til dræbende røg-søjler, eller blot almindelige dagligdags, klassisk, kriminel guerilla-aktivitet, når koransoldaterne pludseligt føler sig guddommeligt inspireret hertil. Eller mener sig udkommanderet.« (JP Århus, 14.3.2005).

»Det kommunale selvstyre rækker ganske enkelt ikke til indrømmelser overfor udstationerede officerer fra Koranien og deres menige koransoldaters forlangender. Og slet ikke om kasernebyggeri i Århus. Foreningen Århus mod Moskéen følger naturligvis udviklingen med interesse. På en eller anden facon skal det jo afgøres, om der overhovedet er grænser for samarbejdspolitikken. Denne gang.« (JP Århus, 14.3.2005).