Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda

Én af de knap 100 personer, der figurerer i en dokumentarisk citatsamling med forskellige typer indvandrerfjendtlig polemik eller decideret propaganda, der har karakteriseret integrations- og indvandrerdebatten. Spændvidden er altså stor, ikke mindst af hensyn til den dokumentariske værdi: Fra stærkt negative generaliseringer og stigmatiserende fordomsfuldhed i den ene ende af skalaen til racistisk retorik i den anden - samt relevante udsagn i relation hertil. Et samlet dokument med alle citater findes her.


Per Dalgaard (f. 1944)

Dansk Folkeparti, MF (2001-2005; 2009-), byrådsmedlem i Midtdjurs Kommune (2002-)

»Et destruktivt, åndeligt mørke går i disse årtier gennem Europas før så oplyste samfund. Et åndeligt mørke som tidligere prægede Middelalderen og gav denne tid sin modløshed, hvor udtalelser mod religiøse dogmer fik fatale følger. Denne dyne af mørke er igen kommet til at præge mange gode danske borgeres hverdag, med en opgivende holdning overfor uhyrlige hændelser i dagligdagen, som vi tidligere fandt fuldstændig uacceptable. Disse får nu lov til at passere, næsten uden at nogen tager afstand fra dette. Jeg tænker her på den oftere og oftere forekomst af nye udtryksformer i det danske samfund, så som massevoldtægt, mord på egne børn, også kaldet æresdrab, ildspåsættelser i boligblokke, Wild West agtige, røveriske overfald på helt unge mennesker og endnu mere grotesk på vore ældre medborgere. Alt sammen udsprunget af voldskulturen ISLAM.« (Dansk Folkeparti-Århus' generalforsamling, 12.3.2007; http://www.df-aarhus.dk/side3695.html).

»Den øgede og uhæmmede indvandring til Europa af folkeslag med en kultur, der i et og alt er os fjendtligt stemt, medfører så store forandringer i det samfundsliv vi er vant til, at dette af denne årsag bryder sammen. Her er ikke tale om en voldelig overtagelse, eller revolutioner i gammeldags forstand, nej her udøves en langsom, men vedvarende og markant overtagelse af vore institutioner, af vores måde at håndtere udviklingen på, og af den måde vi løser vore konflikter på. Denne daglige nedbrydning sker udelukkende ved den blotte tilstedeværelse af et større og større antal mennesker, som med alle midler vil indføre regler og love fra den kultur, de påstår at være flygtet fra! Det er essensen i problemet. Antallet af de fremmede og deres helt håbløse kultur.« (Dansk Folkeparti-Århus' generalforsamling, 12.3.2007; http://www.df-aarhus.dk/side3695.html).

»Koranen er en lang beskrivelse af vold, hævn, blod, ild, helvede, lidelser under pinsler i helvede for de, der ikke er fuldstændig faste i troen på Islam, krig og mord på modstanderne, og på folk der ikke bøjer sig for Islams love. Er det ikke slået fast utallige gange i alle disse bøger, artikler og de få udsendelser i DR, hvor kritikere af Islam kommer til orde?« (Dansk Folkepartis hjemmeside, 3.10.2006).

»Nu er loven [blasfemiparagraffen] imidlertid pludselig blevet højaktuel, efter at muslimer har sagsøgt Danmarks Radio og TV 2 for at krænke deres religiøse følelser ved at vise Theo van Goghs film 'Submission' – et gribende kunstværk og et forpint nødskrig fra en kvinde, Ayaan Hirsi Ali, der er slæbt gennem omskæring, fornedrelser, tvangsægteskab, indespærring og voldtægt i en forholdsvis normal mus­limsk familie. Hvis ikke hun skulle have ret til at bruge den vestlige verdens ytringsfri­hed, hvem skulle egentlig så? Det er religionskritik fra dybet af en lemlæstet sjæl.« (Folketinget, 17.12.2004: http://www.folketinget.dk/samling/20041/lovforslag/l157/som_fremsat.htm).

NOTE: Ovenstående er den officielle begrundelse for et lovforslag om lovændring, der er fremsat af Dansk Folkeparti (specifikt: Jesper Langballe, Kristian Thulesen Dahl, Per Dalgaard, Christian H. Hansen, Pia Kjærsgaard, Poul Nødgaard og Peter Skaarup). Bemærk at det senere viste sig, at der ikke var nogen muslimer, som havde sagsøgt DR og TV2 - og bemærk især partiets karakteristik af »en forholdsvis normal muslimsk familie«. REL.

»Det er jo en kendt sag, at for en muslim er det helt legitimt at lyve en vantro op i ansigtet angående vedkommendes intentioner, så hvordan kan man overhovedet stole på, at de egentlig vil efterleve demokratiske principper, at det ikke bare er et skalkeskjul, og at det ikke bare er noget, de siger, men reelt set fortæller deres sognebørn, hvis det hedder sådan hos dem, noget helt, helt andet, når de kommer ud blandt dem?« (Folketingets talerstol, 27.4.2004).

»Det er ganske rigtigt, som det fremføres, at vi har religionsfrihed her i landet. Men islam er ikke en religion, det er en umiskendelig politisk manifestation med rod i en kriger -religion , der ikke lader nazismen noget tilbage i vold og grovhed gennem sin historie.« (Jyllands-Posten, 13.2.2004).

»I de senere år har der formodentlig fundet flere tusinde kvindelige omskæringer sted i Danmark, men personligt har jeg aldrig hørt om ét eneste tilfælde, hvor der er blevet rejst sigtelse mod forældre eller andre ansvarlige. Det finder jeg højst besynderligt.« (Kristeligt Dagblad, 20.1.2003).

NOTE: Ovenstående udfald mod somalierne er led i den ophedede stigmatisering, det lykkedes at gennemtvinge under udbredte påstande om, at over tusind somaliske piger i Danmark var i farezonen for at blive omskåret på blodig vis. Det viste sig ikke at være tilfældet - ikke ét eneste eksempel på omskæring af piger blev nogen sinde dokumenteret. Dansk Folkeparti er ikke desto mindre fortsat med at opremse »pigeomskæringer« blandt deres typiske udfald mod »middelalderlige skikke«, som indvandringen hævdes at indføre i Danmark. REL.

»Mere end 50 projekter for unge andengenerations indvandrere findes der i dag. De hjælper ikke en pind. Fædregruppens færden i byen om aftenen, eller hvor de nu befinder sig, har jeg svært ved at se nytten af bortset fra en løn til dem selv. Der findes kun én medicin overfor så primitive elementer og normløse unge: bur dem inde. De hører ikke til i et frit, demokratisk samfund, hvor vi andre danske borgere ønsker at færdes fredeligt mellem hinanden. Dette er ikke Mellemøsten. Dette er ikke junglen, og det er ikke et balkansk røversamfund , hvor kun den stærke har ret til et liv. Vi ønsker vores gamle Danmark tilbage. Vi søger med al magt at få sendt disse vilde og uintegrerbare mennesker hjem. Hjem til de forhold, de ønsker, et samfund skal bestå af: kaos, vold, mord, røverier og ren anarki. Her i landet er de kun til besvær og gør ingen nytte.« (JP Århus, 3.1.2003).

»Udviklingen i verden har desværre gjort det nødvendigt at gennemføre en række love, man tidligere ville have troet umulige at gennemføre. De Europæiske, vestlige lande må beskytte sig mod terror. En terror der udøves af den tredje verdens folk, mod den vestlige verden. En terror udført af fanatiske, religiøse Islamiske grupper, med rod i et middelalder samfund, hvor der ingen demokrati, ingen personlig frihed og ingen perspektiv for samfundsudviklingen findes. En ren kamp mellem meget forskellige kulturer, hvor den enes mangel på udvikling bliver brugt af lederne til at skyde årsagen for dette over på den vestlige verden. At beskytte sig mod sådanne analfabetiske og uvidende menneskers fanatisme er den store udfordring i de kommende år. Det bliver ikke nemt at lovgive ’retfærdigt’ i alle tilfælde, men vi gør vort bedste. Derfor vil der også i en sådan række af love være nogle, som man ikke tidligere drømme om at indføre. Der vil gives muligheder til myndighederne, man ikke tidligere ville have givet lov til. Men står et land, en gruppe lande, i en situation der kræver handling her og nu, kan det til tider medføre at demokratiske og menneskelige hensyn lider skade. I hvert fald i en periode, indtil roen igen er faldet over udviklingen. Så vil normaltilstande selvfølgelig igen blive indført. Det er i hvert fald Dansk Folkepartis hensigt.« (Retspolitik nr. 2, maj 2002).

»Islam er den største trussel mod verdensfreden siden kommunismen faldt. Det er en direkte trussel mod Vesten, æder os op indefra og destabiliserer vores samfundsstruktur på ægte gøgeungemaner.« (Dansk Folkepartis landsmøde, 16.9.2001; citeret efter Jyllands-Posten, 17.9.2001).