Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda

Én af de knap 100 personer, der figurerer i en dokumentarisk citatsamling med forskellige typer indvandrerfjendtlig polemik eller decideret propaganda, der har karakteriseret integrations- og indvandrerdebatten. Spændvidden er altså stor, ikke mindst af hensyn til den dokumentariske værdi: Fra stærkt negative generaliseringer og stigmatiserende fordomsfuldhed i den ene ende af skalaen til racistisk retorik i den anden - samt relevante udsagn i relation hertil. Et samlet dokument med alle citater findes her.


Niels-Christian Herholdt Braad (f. 1954)

Århus Mod Moskeen, næstformand (2004-), byrådskandidat (2005). Tidl. medlem af Dansk Folkeparti (1997-2005), tidl. lokalformand for Dansk Folkeparti i Randers (1999-2003), tidl. folketingskandidat for Dansk Folkeparti (2001 og 2005)

»Vi ser friheden, åbenheden, velstanden og sammenhængskraften hos det danske folk blive truet af de muslimske indvandrere. Deres medbragte kultur, intolerance og had er skræmmende. Det er denne form for intolerance, der koransk- loyalt vil blive prædiket i en stormoské i Århus.« (JP Århus, 17.6.2005).

»Det islamiske tørklæde optræder som et politisk symbol og får dermed funktion af en politisk uniform. Denne uniform signalerer intolerance, middelaldersyn og kvindeundertrykkelse. Da religion i Danmark er en privat sag vil jeg ikke acceptere den islamiske uniform i Danmark. Derfor mener jeg, at brugen af det islamiske tørklæde skal forbydes i det offentlige rum.« (Randers Amtsavis, 1.7.2004).

»I dag kræver adgang til fuld folkepension, at man har dansk indfødsret og bopæl i Danmark i et fast åremål. Det samme kan laves med børnechecken. Den skal kun gives til familier med dansk indfødsret og 15 år fast ophold i Danmark. Sker det vil de muslimske terroristers muligheder for pengeindsamling blive begrænset.« (Ekstra Bladet, 3.1.2003).

»I 1930'ernes Europa var det eftergivenheden overfor nazismen. En lige så modbydelig og totalitær lære som islam. Op gennem 1930'erne erobrede Tyskland det ene landområde efter det andet, p.g.a. omverdenens eftergivenhed. Endelig ved overfaldet på Polen i 1939 blev Tyskland erklæret krig. Vi ser historien gentage sig i dag. Islam er ved at kolonisere Europa bid for bid.« (Randers Amtsavis, 26.7.2002).

»Som kirkeminister og folketingsmedlem skal Tove Fergo kikke nærmere på grundloven. Som hun har lovet at overholde. I Grundloven står, at Danmark er et kristent land og at den evangeliske-lutherske kirke har en særstatus og skal understøttes af staten. Vi danskere har ikke den samme dagsorden som islam og muslimer i Danmark. Vi taler ikke længere om integration, men om knæfald for islam, som hastigt er ved at kolonisere Danmark.« (Debatindlæg på TV2's tekst-tv, 16.7.2002).