Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda

Én af de knap 100 personer, der figurerer i en dokumentarisk citatsamling med forskellige typer indvandrerfjendtlig polemik eller decideret propaganda, der har karakteriseret integrations- og indvandrerdebatten. Spændvidden er altså stor, ikke mindst af hensyn til den dokumentariske værdi: Fra stærkt negative generaliseringer og stigmatiserende fordomsfuldhed i den ene ende af skalaen til racistisk retorik i den anden - samt relevante udsagn i relation hertil. Et samlet dokument med alle citater findes her.


Morten Uhrskov Jensen

Forfatter, blogger for Jyllands-Posten, tidl. medlem af Dansk Folkeparti

»Årsagen til denne dybe ulyst til assimilering - det eneste fuldt acceptable slutpunkt for modtagerlandet - er uklar, sådan som alle årsagsforklaringer er det. Det kan alene skyldes dybe kulturelle indlejringer, som gør det umuligt for størsteparten af en fremmed gruppe at blive et med 'den anden'. Det kan også være, at genetiske forskelle spiller en rolle. Måske adfærd og dermed følgende opførsel og ønsker til tilværelsen genetisk set er forskellig fra gruppe til gruppe med større eller mindre forskelle alt efter gruppernes fremmedartethed. Dette, det genetiske, har det været bandlyst at tale om siden nazisternes afskyelige forbrydelser. Man må i hvert fald håbe, at en oplyst elite og befolkning ikke lader noget på forhånd være forbudt at diskutere, så længe det foregår i et ordentligt sprog.« (Jyllands-Posten.dk, 26.2.2013).