Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda

Én af de knap 100 personer, der figurerer i en dokumentarisk citatsamling med forskellige typer indvandrerfjendtlig polemik eller decideret propaganda, der har karakteriseret integrations- og indvandrerdebatten. Spændvidden er altså stor, ikke mindst af hensyn til den dokumentariske værdi: Fra stærkt negative generaliseringer og stigmatiserende fordomsfuldhed i den ene ende af skalaen til racistisk retorik i den anden - samt relevante udsagn i relation hertil. Et samlet dokument med alle citater findes her.


Louise Frevert & Ebbe Talleruphuus

Louise Frevert & Ebbe Talleruphuus, 2004-2005

NOTE: Ebbe Talleruphuus var webmaster for Louise Frevert, da hendes hjemmeside blev relanceret i forbindelse med kandidaturet til overborgmesterposten i København i 2005. Hjemmesiden offentliggjorte en række anti-islamiske indlæg under kategorien »artikler, som ingen tør trykke« den 15.-16. september 2005, som blev afdækket på Ekspaist.dk og Humanisme.dk et par uger senere.

Dette førte til en mediestorm mod Frevert og Dansk Folkeparti i slutningen af september og begyndelsen af oktober, hvor Frevert først stod ved artiklerne og forsvarede indholdet, siden beklagede det, og efter 2½ døgn afviste helt at have skrevet det - mens Peter Skaarup tilmed hævdede, at hun end ikke havde haft
kendskab til indholdet. Under dette forløb blev artiklerne slettet, men en del af udsagnene dokumenteres her, og hele affæren er belyst i bogen Louise Frevert-sagen - dokumentation af Dansk Folkepartis dobbeltspil.

Louise Frevert blev politianmeldt for overtrædelse af racismeparagraffen, men politiadvokat Michael Jørgensen afviste at retsforfølge hende, så hun kom ikke for en dommer. REL.

»Alle genetiske danskere kender Holger Danske, der sidder i sin dybe, mørke kælder under Kronborg, og vi véd, at helten er klar til at bryde marmorbordet foran sig og trække det lange hvide skæg fri for at rejse sig og hjælpe Danmark i nødens stund. H.C. Andersen har skrevet et lille eventyr om Holger Danske og vort Rigsvåben med de tre kronede løver og hjerterne - et smukt lille eventyr, men som altid med en dybere mening, for Holger Danske er altid vågen og beredt til at gribe sit sværd for at forsvare de danske værdier og den danske kultur. Under 2. Verdenskrig , hvor regeringen lod den tyske besættelsesmagt få uhindret adgang til landet, blev den mest kendte frihedskæmpergruppe opkaldt efter vor sagnhelt, så det blev ham, der reddede nationens ære overfor vore allierede, der befriede os i 1945. Han er vort symbol på, at Danmark aldrig vil lade sig overtage af en fremmed kultur, der under dække af menneskerettigheder og religionsfrihed langsomt, men sikkert, vil underminere vort frie og åbne samfund, hvis ikke Holger Danske atter rejser sig i al sin vælde og stopper den snigende kræft. Han sidder dog stadig urokkelig bag sit bord under Kronborg, så faren er måske endnu ikke overhængende - eller måske håber han blot, at vore vise medlemmer på Tinge i tide får lavet nogle love, der effektivt stopper kræftangrebet. Om det bliver med kniv eller jura er ikke afgørende, men tiden er os imod, og svulsten kan vise sig dødelig om et overskueligt antal år. Har helten først blandet sig vil det give genlyd i den vestligt orienterede del af verden, for Frode Fredegod vil næppe overleve. 'Ja, husk kun på mig I Danske Folk ! behold mig i Tanke ! jeg kommer i Nødens Time !'« (»Sagnhelten Holger Danske i Islams skygge«, FREVERTS HJEMMESIDE, 16.9.05).

»Muslimerne vil ikke integreres – de vil ikke være danskere – det er ikke det de er for !! Enhver troende muslim bliver dagligt indpodet, at hans opgave er at omvende de vantro danskere til Islam – det er hans hellige pligt, og integration, d.v.s. accept af dansk kultur og danske love vil være det modsatte af det hans præst, imamen, prædiker hver uge. Lad os tydeliggøre problemet ved at sammenligne med en kræftlæges dagligdag. Hvis lægen skulle helbrede sine patienter med det der svarer til 'integration' ville det betyde, at han skulle forsøge at overtale kræftcellerne til at blive gode, velfungerende og sunde celler, der kunne arbejde harmonisk i patientens krop. Han skulle afstå fra enhver form for terapi, strålebehandling eller operation, blot tale til kræftcellerne - og så observere, at de blot bredte sig i patientens krop, uhindret. Vi kan også sammenligne med en computervirus. Hvis du har et effektivt anti-virus program kan du måske undgå, at den angribende virus får sat sig fast i et af dine vitale programmer, men er det først sket, må der specialister til - og sikkert et nyt , rent, styreprogram til, for at løse problemet effektivt. Det et anti-virusprogram gør, er at ødelægge den angribende virus straks, eller at indkapsle det som kræftlægen også kan forsøge - sætte det i karantæne, så det bliver virkningsløst.« (»Integration af muslimer er er paradoks«, FREVERTS HJEMMESIDE, 16.9.05).

»I virkeligheden findes der næppe noget land i verden, hvor befolkningen er mere tolerante og åbensindede end danskerne! Hvorfor så disse race-love? Det skyldes alene den omstændighed, at muslimerne i landet lever under en totalt anderledes kultur og religion, der må kaldes den mest menneskefjendske i Verden. Islam er kompromisløst intolerant, så ethvert forsøg på at nærme de to kulturer er dødfødt.« (»Er danskerne virkelig racister?«, FREVERTS HJEMMESIDE, 15.9.05)

»Berlingske Tidende har taget hul på et tidligere tabubelagt emne gennem flere sammenhængende artikler, bl.a. en serie skrevet af Poul Høi, Santa Fe, under navnet: Over Atlanten – yderst velskrevne og uhyggeligt informative. De afslører med amerikanske kilder det, som Dansk Folkeparti har sagt i 10 år, at muslimerne er den største fare Europa har været i siden 2. Verdenskrig – nogle vil sige nogensinde, for terror i den nukendte form er den værst tænkelige fjende noget vestligt samfund kan blive ramt af. Med få midler kan vore modstandere ramme os hvor som helst og når som helst uden at vore myndigheder har noget våben til at imødegå det. Det er som en selvpåført cancer, som har de bedst tænkelige vækstbetingelser i vor krop og derfor udvikler sig hurtigere end vore læger kan behandle den. Resultatet kan let blive dødeligt ! Poul Høi fremhæver Danmark som værende 10 år længere fremme i den begyndende kamp mod den snigende gift i de vestlige samfund, og siger direkte, at det kun kan skyldes, at Dansk Folkeparti har holdt véd sin kampagne og fået den store folkelige opbakning – på trods af smædekampagner og politiske forhånelser, men desværre er det langtfra nok til at stoppe den muslimske fremmarch – der skal langt flere nye love til for at vore anti-terror myndigheder kan få de helt nødvendige værktøjer til at klare deres del at arbejdet – og redde vort demokrati. Kræften skal bekæmpes indefra !« (»Hvordan skal det danske samfund reagere på de herboende muslimer, der ikke ønsker integration?«, FREVERTS HJEMMESIDE, 15.9.05).

»Vi behøver ikke at ændre mange kommaer i forfatningens artikler vedrørende menneskerettigheder, hvis vi blot tilføjer, at vore menneskerettigheder fremover ikke gælder for ekstremt voldelige grupper af muslimer, der styret af Det Muslimske Broderskab i Europa uddanner og kontrollerer flere millioner af unge muslimer til at underminere vore demokratier . Disse terrorist-grupper er fordelt i celler overalt i Europa, og med rigelige økonomiske midler fra bl.a. Saudi-Arabiske rigmænd, kan de fortsætte mod deres mål : At overtage kontrollen med de europæiske demokratier, ved bl.a. at udnytte vor indbyggede svaghed : Menneskerettighedslovene. Disse love forhindrer, at de enkelte lande vedtager egne love, der effektivt kan beskytte dem mod den muslimske fare – en fare, der er langt større end vi nogensinde tidligere har oplevet, for den er skjult for vore øjne – der er ingen synlig fjende – og vi har ingen midler til at bekæmpe den i dag ! - den kan sammenlignes med en kræftknude, vi véd vil fælde os , hvis vi ikke finder den og tilintetgør den, før den spreder sig – men midlet lægen kan ordinere er to Panodiler pr. dag !« (»Debatten om menneskerettighederne«, 15.9.05, FREVERTS HJEMMESIDE).

» ...deres religiøse ledere, imamerne, fortolker dagligt Koranen således, at de herboende muslimer har en hellig pligt til at omvende os til den rette tro, Islam - eller eliminere os !! - så enkelt kan det siges, og så enkelt er det.« (»Grundlaget for vort demokrati er ved at smuldre!«, FREVERTS HJEMMESIDE, 15.9.05).

»Det forhold, at de er født i Danmark og taler dansk ændrer ikke på deres grundlæggende indstilling - hvad der så end sker, så de mener det er deres ret at voldtage danske piger og slå danske borgere ned for fode.« (»Hvorfor tale om Muslimerne og dermed Islam som en trussel«, FREVERTS HJEMMESIDE, 15.9.05).

»Som kendt medlem af Dansk Folkeparti bliver man ofte indblandet i diskussioner om muslimerne i Danmark, og skal argumentere for, at de af DF anses for at være den største trussel mod nationen der findes i dag. Vi bliver ofte anset for at være rabiate og direkte racistiske med de holdninger vi giver udtryk for, men det er jo ikke uden grund, at DF er blevet landets tredje største parti, og at vores tilslutning i befolkningen er stabilt stigende.« (»Hvorfor tale om Muslimerne og dermed Islam som en trussel«, 15.9.05: http://www.louisefrevert.dk/vistekst.php?nr=22).

»De mange sorte penge der kanaliseres til udlandet kan jo bruges til på længere sigt at skabe sig magtpositioner for muslimer i det åbne, og næsten ubeskyttede danske samfund. For at overtage styringen af et lille samfund som det danske, kræves ikke et egentligt flertal i befolkningen, blot, at man har den fornødne indflydelse og magt, og det er her de mange penge på sigt kommer i spil, for penge er magt ! Når jeg betegner vort samfund som næsten ubeskyttet, skyldes det, at vore love som nævnt slet ikke er gearet til at imødegå den snigende magtovertagelse, der finder sted i disse år. Vi støtter dem tværtimod såvel økonomisk som i praksis, ved at straffe de danskere, der kommer med kritiske udtalelser om vore muslimske medborgere – racismeparagrafferne som de kaldes. En anden, og langt farligere trussel kan vi takke vores liberale religionsfrihed for, for ifølge dansk lov, skal alle kunne dyrke deres egen religion frit i landet.« (»Hvorfor tale om Muslimerne og dermed Islam som en trussel«, FREVERTS HJEMMESIDE, 15.9.05).

»For vi må jo ikke glemme, at vi rent faktisk lever under en 3. Jiihad, en hellig krig mod den vestlige verden, herunder det fredelige Danmark. Og under krig er alt tilladt for de hellige krigere, 2. generationsindvandrerne i omegnskommunerne, der vil gøre alt for at blive helte hos Allah, så deres familie kan blive stolte – og i øvrigt blive forsørget resten af deres dage af det muslimske samfund for tabet af deres modige søn.« (»Hvorfor tale om Muslimerne og dermed Islam som en trussel«, FREVERTS HJEMMESIDE, 15.9.05).

»De nævnte unge må vi anse for at være krigsmodstandere, og ikke blot forstyrrede unge danske drenge med muslimsk baggrund, og krigsmodstandere må man fange og uskadeliggøre. Vore love forbyder os at dræbe vore modstandere officielt, så vi har kun den mulighed at fylde vore fængsler med disse kriminelle. Det er en uhyre kostbar løsning, og da de aldrig vil angre deres gerninger, vil de hurtigt sætte sig på fængslerne, på samme måde, som rockerne gør det i dag. Vi må nok tænke i andre baner, og f.eks. modtage et russisk tilbud om at opbevare småslynglerne i russiske fængsler for kr. 25 pr. dag – det er langt billigere, og deres muligheder for at påvirke deres omverden bliver elimineret. Selv denne løsning er dog rimelig kortsigtet, for når de vender hjem igen, er de blot endnu mere opsatte på at dræbe danskere.« (»Hvorfor tale om Muslimerne og dermed Islam som en trussel«, FREVERTS HJEMMESIDE, 15.9.05).

»Danmarks giftigste og mest livsfarlige cocktail er: Menneskerettigheder + religionsfrihed + integration - her kommer vort demokrati virkelig i fare!!« (FREVERTS HJEMMESIDE, 15.9.2005).

NOTE: Ifølge Ebbe Talleruphuus' forklaringer skrev han og Louise Frevert i fællesskab bogen Kort og godt (2004), som blev uddelt i 10.000 ex. under Freverts folketingsvalgkamp i januar-februar 2005, og som var online på hendes hjemmeside i slutningen af september.

Dansk Folkepartis Peter Skaarup påstod imidlertid i modstrid med både Freverts og Talleruphuus' forklaringer, at Frevert slet ikke var involveret, men at det alt sammen alene var Talleruphuus' pen. Frevert udtalte så sent som mandag den 3. oktober kl. 10, at hun »selvfølgelig« selv havde skrevet bogen, men allerede samme dag kl. 16 vendte hun atter på en tallerken og hævdede nu, at det
ikke var noget, hun selv havde skrevet.

Citater fra kapitlet »islam - og danskerne« i den omstridte bog følger nedenfor. REL.

»Det der sker er tydeligvis, at de mest fornuftige af de herboende forstår at udnytte de mange muligheder de får i Danmark, og det er de langt bedre til end danskerne selv. De er langt mere arbejdsomme og loyale overfor deres familie - og deres kultur - end vi danskere, så de vil vinde kampen om landet, langsomt, men sikkert, og det uden at få egentligt flertal befolkningsmæssigt. De vil forstå at få indflydelse i flere og flere af vore vigtigste organer og besætte nøglestillinger, uden at danskerne opdager faren - før det er for sent. Vi bliver ramt af vore egne 'menneskeretslige' love og må se på, at vor kultur og styreform må vige for en overmagt, der bygger på 1000 års diktatur-styre, præstestyre.« (Kort og godt, s. 36).

»Fremmarchen er ægte nok. Den kan måles. Men de muslimske midler til at nå målet for den igangværende 3. hellige krig (3. jihad) er hemmelige. De kendes kun af en meget lille kreds af de herboende muslimer, der er dansktalende. Deres opgave er at rekruttere nye tilhængere i Danmark blandt 2. generations-indvandrere - og det er ikke svært, også ægte danskere ser dette som en mulighed for endelig at få magt over det samfund, hvis ledere de hader eller foragter.« (Kort og godt, s. 37-38).

»Som det fremgår bliver alt nøje styret af de muslimske præster i landet - flere af dem taler end ikke dansk - og hvorfor skulle de dog kunne det - for de er jo blevet budt velkommen af det danske velfærdssamfund i religionsfrihedens hellige navn. Disse præster har magt til at hjernevaske de unge vildførte drenge, så de tror at de bliver helte hos Allah, hvis de ofrer deres liv som selvmordsbombe, der dræber et stort antal af de vantro danskere. Deres familie vil blive forsørget resten af deres dage af et taknemmeligt muslimsk styre, og vil blive helte på Jorden. Den 3. jihads kampmidler er at skabe frygt blandt den almindelige danske borger og dermed destabilisere vort samfund indefra ...« (Kort og godt, s. 38-39).

NOTE: Bortset fra ubetydelige småjusteringer er samtlige ovenstående citater fra kapitlet »islam - og danskerne« i bogen Kort og godt identiske med passager i artiklen »ISLAM og danskerne« fra den slettede sektion på Freverts hjemmeside. Endnu et bevis på, at Freverts mange forklaringsskift om, hvornår hun har skrevet og ikke-har-skrevet hvad, både var usammenhængende og modstridende, da alt dette blev oprullet i medierne i slutningen af september og begyndelsen af oktober 2005. Hele affæren er belyst i bogen Louise Frevert-sagen - dokumentation af Dansk Folkepartis dobbeltspil. REL