Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda

Én af de knap 100 personer, der figurerer i en dokumentarisk citatsamling med forskellige typer indvandrerfjendtlig polemik eller decideret propaganda, der har karakteriseret integrations- og indvandrerdebatten. Spændvidden er altså stor, ikke mindst af hensyn til den dokumentariske værdi: Fra stærkt negative generaliseringer og stigmatiserende fordomsfuldhed i den ene ende af skalaen til racistisk retorik i den anden - samt relevante udsagn i relation hertil. Et samlet dokument med alle citater findes her.


Adam Wagner

Formand for Dansk Samling (medlem siden 1999), tidligere medlem af Dansk Forum (1998-2001) og redaktør af medlemsbladet Atterdag, tidl. medlem af DFUs hovedbestyrelse (1999) tidligere redaktør af Nomos (2003-2005)

»Mellemøsten koger, rasende horder tramper på Danneborg og skriger på død over Danmark, alt imens mere intelligente – men dog vrede – imamer pakker deres trusler lidt pænere ind; men de vil dog det samme. Situationen kan godt få en til at tænke på forskellige arketypiske fremstillinger i verdenslitteraturen. Selv kom jeg til at tænke på Tolkiens Ringenes herre. Synet og lyden af den islamiske generalmobilisering verden over bragte mindelser om Mordor, der samler sine kaoskræfter for endelig at få bugt med Vesten. Da alt ser sort ud, opsøger den gode troldmand, Gandalf, sin stærke forbundsfælle i tårnet i vest, troldmanden Saruman. Denne svigter; hans defaitisme har allerede på forhånd fået ham til at acceptere Mordors livsform. Ligesådan er USA nu faldet os i ryggen ved at fordømme Jyllands-Postens offentliggørelse af de 12 Muhamed-tegninger. USA: Dit navn er Saruman!« (Berlingske Tidende, 7.2.2006).

»Det eneste rigtige for Danmark ville være et absolut stop for indvandring fra muslimske lande, samtidig med at herboende udlændinge sammestedsfra sendes hjem. For hver dag der går, uden at politikerne tør tage dette nødvendige skridt, vil det muslimske pres på Danmark vokse. Dagligdagen i storbyernes indvandrerbelastede kvarterer er ikke behagelig for de tilbageværende danske – slet ikke de unge – der ikke vil føje sig for de fremmedes regelsæt, og nu har vi altså også set det muslimske samfund appellere til deres muslimske brødre i udlandet for at banke deres værtsfolk, os, på plads.« (Dansk Samling, hjemmesiden dksamling, 31.1.2006).

»Tak til Lars Hedegaard for kronikken 2/8 [2005]; her var klar tale om, hvilke problemer vi med de herboende fremmede muslimer står overfor. Blot var jeg ikke enig i konklusionen; det er ikke nok at sætte imamerne fra bestillingen. Som LH selv skriver, opstår problemerne ikke som en særlig fejludvikling af islam, men er en naturlig følge deraf. Vi bliver nødt til at bremse indvandringen fra muslimske lande, og i sidste ende må vi også hjemsende så mange fremmede muslimer som muligt, hvilket i praksis vil sige alle, der ikke har dansk statsborgerskab. Gør vi ikke disse ting, vil vi også herhjemme se terroranslag og hævndrab som i Storbritannien og Holland, og det vil blive ved og ved og ved.« (Jyllands-Posten, 4.8.2005).

»Forsvarskommandoen ønsker at tilpasse forsvaret, så alle uanset folkeligt tilhørsforhold kan føle sig hjemme i det. Dermed har man fra statens side accepteret, at Danmark ikke længere er danskernes hjem, men at vi kun er her på lige fod med tilfældigt sammenbragte folk fra andre folkeslag. Dansk Samling finder det uanstændigt, at forsvaret løsrives fra den folkelige sammenhæng, det naturligt burde indgå i. Det danske forsvars fornemste opgave er at forsvare Danmark, som er danskernes land; derfor bør forsvaret som noget naturligt være dansk og ikke rodløst som en anden lejehær.« (Kristeligt Dagblad, 29.7.2002; Weekendavisen, 2.8.2002).

»Folketingets flertal, helt konkret alle andre partier end Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti, er skyld i, at vores byer og landsdele er blevet fyldt med arabere, tyrker og andre vildt fremmede folkeslag, der hverken har eller ønsker at få del i den danske folkelighed. Tværtimod er de fyldt med aggressiv foragt for vort samfund, os og vort land.« (Dansk Forums medlemsblad, Atterdag nr. 1/2000).

»Folk stemmer ikke på de 'højreradikale', fordi de er blevet vildledt, men fordi de er imod balkaniseringen af deres fædreland, ja af hele Europa. I løbet af de sidste 30 år er der kommet 20 millioner fremmede til EU-landene, og allerede i begyndelsen af dette årti stod de for ti pct. af fødslerne. Langt størstedelen af disse fremmede i Vest- og Nordeuropa er muhamedanere, som generelt har vist sig at være uintegrable. Nu har man i et slægtled forsøgt at gøre dem henholdsvis 'danske', 'tyske' osv., men det eneste, man har opnået, er en stor utilpasset og hadefuld gruppe af fremmede, der oven i købet i stigende grad får indflydelse på regeringernes politik. Dertil kommer, at også de muhamedanske lande, hvor indvandrerne kommer fra, har en langt højere fødselsrate end de europæiske. Ændres vores politik ikke, vil balkaniseringen altså fortsætte for fuldt blus.« (Berlingske Tidende, 7.10.1999).

NOTE: Adam Wagner var blandt 19 medlemmer af Dansk Folkeparti og DFU, som blev ekskluderet i august 1999, flere på grund af deres engagement i Dansk Forum. Peter Skaarup begrundede eksklusionerne på denne måde: »Vi er først for nylig gjort opmærksomme på, at der var tale om højreekstremister, der blandt andet støtter Jean Marie Le Pen i Frankrig og Chiles tidligere diktator Augusto Pinochet.« (Jyllands-Posten, 18.8.1999).

Andetsteds var Skaarup endnu skarpere i sin kritik: »Vi er et nyt parti og har et særligt ansvar for, at nye medlemmer ikke har ekstreme holdninger. Vi er ikke ekstreme, selvom vi har nogle ret skarpe holdninger i indvandrer-spørgsmålet. Men de personer, vi taler om her, er gået alt for langt. De udtrykker sympati med racister, nazister, slavehandlere, Ku Klux Klan, Pinochet og den franske Jean-Marie Le Pen. Alle de dér typer, som der ikke er sympati for i Dansk Folkeparti, og der må vi sætte en grænse.« (Berlingske Tidende, 18.8.1999).

Det blev i Politiken til, at Dansk Forum ifølge Skaarup er »det tætteste man kan komme på støtte til nazister« (Politiken, 22.9.1999).

Pia Kjærsgaard begrundede eksklusionerne således: »Når man i fuld ædruelighed kan sidde og holde intellektuelle studiekredse om, hvorvidt hvide mennesker er bedre begavede end sorte mennesker, når man kan forfatte artikler, hvis konklusion er, at Ku Klux Klan er interessant, når man kan flirte med fjolset Jean-Marie Le Pen, når man kan gå og lege med tanken om gadeaktioner, hvor man som aktivist skal ud og slås med de autonome, og når man finder, at 'rigtige mænd har en dom for racisme' - ja, så er man derude, hvor kragerne vender. Og flyver man om kap med kragerne derude, skal det i hvert fald ikke ske med et Dansk Folkeparti-emblem i skjorten.« (B.T., 19.8.1999).

Seks af de ekskluderede medlemmer, bl.a. Adam Wagner og Martin Kasler lagde sag an mod Dansk Folkepartis ledelse for de voldsomme udfald, og den 8. februar 2001 fastslog byretten i København, at nazianklagerne var »ubeføjede« (kilde: B.T. 9.2.2001). Dansk Forum havde krævet 100.000 kr. i erstatning, som de dog ikke fik, eftersom Pia Kjærsgaard og Peter Skaarup blev frifundet for straf.

B.T. skriver videre: »Dommeren fastslog, at indholdet i Dansk Forums medlemsblade og flere medlemmers forklaringer i retten har været af en sådan karakter, at DF-ledelsen var i 'god tro', da de rasede mod de ekskluderede i aviser og TV-indslag. 'Vi er tilfredse med afgørelsen. De kunne ikke bevise deres påstande, så vores navne er blevet renset,' sagde advokat Ejvind Hansen på vegne af de seks ekskluderede. Pia Kjærsgaard var også tilfreds med dommen. 'Jeg havde regnet med at blive frikendt. Og jeg mener stadig hvert ord, jeg har sagt i den sag,' siger hun.«

Læs også: Det nye højre i Danmark, kapitel 3: Dansk Forum, og artiklen Dansk Folkeparti, Dansk Samling og Dansk Forum. REL.