Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Politistatsmetoder mod klagende demonstranter

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Den 12. december 2009 blev over 900 demonstranter masseanholdt, ikke fordi de var kriminelle, men fordi de skulle anholdes præventivt, hvoraf mange måtte sidde i plastichåndjern i timevis på den frostkolde asfalt. Af de knap tusind anholdte blev kun 13 sigtet.

Helt oplagt har knap 200 af de anholdte klaget over denne uretmæssige anholdelse, der kun burde høre hjemme i en politistat, men politiet har forbløffende nok valgt at agere politistat endnu engang, idet man forsøger at mistænkeliggøre klagerne ved bl.a. at gennemregistrere deres tidligere politiske aktiviteter og Facebook-gruppetilhørsforhold.

Politiet har således overgivet personlige og politiske oplysninger om klagerne til Østre Landsret, der skal behandle politiets anke af byrettens dom, hvor masseanholdelserne blev fundet ulovlige og udløste forhøjede erstatninger.

Selvfølgelig er det flintrende ligegyldigt, hvilke politiske ståsteder de pågældende klagere har, og hvilke netværk de i øvrigt indgår i. Det eneste afgørende i denne sag er, om de er blevet anholdt lovligt eller ej for deres adfærd under den pågældende demonstration - punktum.

Blandt de registrerede oplysninger er ifølge Politiken bl.a.:

Eksempelvis har politiet registreret Nina Liv Brøndums Facebook-profil og skrevet i efterforskningsmaterialet, at hendes venneliste på profilen bærer præg af, »at hendes bekendtskaber når ud til mennesker som, i politiets registre, er kendt for at være ’professionelle demonstranter’«. (...)

Om en anden hedder det, at han i 2006 blev sigtet for at have »urineret på fortovet ind til en port«. Og en 26-årig dansk mand er registreret, fordi han 30. maj 2008 blev »antruffet« i Københavns Lufthavn i forbindelse med tvangshjemsendelse af irakere.

Hvor vanskeligt kan det være at forstå noget så elementært for retsstaten, at et menneske er uskyldigt, indtil det modsatte er bevist? Hvor vanskeligt kan det være at forstå noget så elementært for retsstaten, at man kan - og kun kan - dømmes for at overtræde loven, og at en persons lovlige opførsel aldrig, aldrig, aldrig nogen sinde bliver mindre lovlig, uanset hvilke venner og netværk, den pågældende person har haft før eller efter denne lovlige opførsel?

Enten er en persons handling lovlig, eller også er den ikke, og enten er en anholdelse lovlig, eller også er den det ikke - den bliver ikke mere eller mindre lovlig af, hvilke lovlige, ulovlige, kontroversielle, ukontroversielle, almindelige, outrerede eller tilfældige venner og netværk den anholdte er og var forbundet med før eller efter.

Enhver, der bifalder politiets fremgangsmåde i denne sag, bidrager kun til at udvande retsstaten.

APROPOS

> Præventive anholdelser hører til i en politistat

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 10.10.2011