Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Liberal Alliance køber landbrugspolitik af landbruget

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Liberal Alliance har indgået en aparte aftale med Bæredygtigt Landbrug - partiet får sin landbrugspolitik fra lobbyorganisationen, der som modydelse får reklamehjælp.

Liberal Alliances reklamemand og formand for partiets såkaldte visionsgruppe, Søren Kenner, har udarbejdet et reklamekoncept for organisationen, som til gengæld har leveret politik til partiet efter aftale med Anders Samuelsen. Direktør for Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, udtaler: »Søren Kenner har arbejdet gratis for os, mod at vi har koordineret mange af vores budskaber.« (Jyllands-Posten, 19.4.2011).

De har »koordineret« mange af deres budskaber: Har De en politik, vi kan koordinere, Hr. lobbyist, så gi'r vi Dem en omgang gratis reklamekoncept.

Sådan udvikles politiske visioner åbenbart. Bytte-bytte-købmand.

Lobbyismeekspert Mads Christian Esbensen problematiserer fremgangsmåden: »Det er en højest usædvanlig konstruktion og ligner en form for kreativ bogføring i politik. Det kan umiddelbart se ud som om, at Liberal Alliance indirekte betaler landbrugsorganisationen for at støtte Liberal Alliance politisk.«

Dertil kommer spørgsmålet om, hvad det er for en politik, partiet erhverver sig fra en organisation, der anvender begrebet 'bæredygtigt' så selektivt og skævt, at det ville svare til et olieselskab, der kaldte sig »Ren Energi«.

Direktør i Danmarks Naturfredningsforening, René la Cour Sell, kritiserer i skarpe vendinger aftalens politiske implikationer:

Ud over det problematiske i konstruktionen må Anders Samuelsen overse Bæredygtigt Landbrugs politiske mål, ansvarsforflygtigelse og ikke mindst den falske varebetegnelse, der er over navnet Bæredygtigt Landbrug, når det kun skal forstås som økonomisk bæredygtigt for landmanden. Ligesom aftalen alene er økonomisk bæredygtig for Liberal Alliance. (...)

Bæredygtigt Landbrugs erklærede målsætning er: At få afskaffet de økonomisk belastende dele af Grøn Vækst. Sikre sig mod nye indgreb, og få afskaffet skatter og afgifter, der belaster landbrugserhvervets økonomi i forhold til konkurrenter.

Ikke et ord om bæredygtighed. Ikke et ord om landbrugets positive særaftaler. Ikke et ord om landbrugets forurening af natur og miljø.

Liberal Alliance taler dunder mod højere skatte og det offentlige forbrug. Det er frit for enhver at tage markante synspunkter om fordelingen af ressourcerne i Danmark. Det ville derfor klæde Liberal Alliance at forholde sig til samfundets gaver til landbruget - til skattelettelser, som tilflyder et særligt erhverv og til det faktum, at samfundet skal bære omkostningerne for oprydningen efter det intensive landbrug.

Nye drikkevandsboringer koster, genopretning af natur koster, tab af biodiversitet koster og vil betyde massive velfærdstab for kommende generationer.

Liberal Alliance dribler behændig uden om at tage stilling til samfundsøkonomien i sin ensidige leflen for Bæredygtigt Landbrug, som selv landbrugets organisation Landbrug & Fødevarer finder for skinger.

Direktørens blog, 19.4.2011

Tidligere har Liberal Alliance overraskende udmeldt, at man ikke har nogen udenrigspolitik, men blot overtager regeringens. Det har man altså valgt at undgå på denne kreative maner i forhold til landbrugspolitikken, som ganske vist dermed heller ikke ligger langt fra Venstres.

Det ligner mere og mere et parti, der finder sine politiske mærkesager dér, hvor ressourcestærke interesser lige står og mangler en politisk megafon, eller hvor et ledigt standpunkt kan skabe profil - frem for at udvikle en politik først og dernæst se, om den kan vinde opbakning.

Tilknytningen til Saxo Bank er som bekendt et kapitel for sig.

Liberal Alliances atomkraftpolitik er et eksempel på et ledigt standpunkt, som man pludselig fik på dagsordenen, da partiet var trængt i meningsmålingerne og pludselig havde brug for kant.

Til trods for, at Anders Samuelsen i 2004 modsatte sig EU-penge til at udvikle atomkraft i EU, til trods for at han i 2006 på vegne af sit daværende parti (Radikale Venstre) erklærede en total modstand imod atomkraft, og til trods for at han i 2007 på vegne af sit daværende parti (Ny Alliance) erklærede, at atomkraft ikke var vejen frem, erklærede hans nuværende parti (Liberal Alliance) sig som atomkrafttilhænger i 2009.

Da hans tredje parti manglede opbakning og politik, måtte noget forsøges - atomkraft kom pludselig på programmet, og i dag kæmper man for at bygge to atomkraftværker i Danmark, som Villum Christensen gentog så sent som den 15. marts 2011.

Og nu har partiet så mere eller mindre købt sig en landbrugspolitik.

Naturen er som sædvanlig taberen, og som René la Cour Sell påpeger, er landbrugspolitikken åbenbart friholdt fra Liberal Alliances angreb på de offentlige udgifter. Her er der ellers rigeligt med milliarder at hente, hvis man ønskede at slanke de offentlige udgifter.

Man må sno sig.

APROPOS

> Fra Samuelsens atomkraft-nej i 2007 til atomkraft-ja i 2009
> Liberal Alliance uden udenrigspolitik
> Beskær landbrugets 'efterløn' på 18 milliarder kr.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 21.4.2011