Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

Pierre Bayle (1647-1706)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I sin lille, men dybsindige fremstilling af Pierre Bayles værk og tanker, 'Tvivl & tolerance' (2006) karakteriserer John Pedersen denne intellektuelle stridsmand for tolerancen og retten til at følge sin egen samvittighed (også hvor den fejler, droit de la conscience errante), som »paradoksernes troende filosof«. Pedersen konstaterer afslutningsvist: »Der er, kort udtrykt tale om en sameksistens af tvivl og tro, af tolerance og militantisme, som gør Bayle til en sjælden figur i europæisk åndsliv. Og til noget næsten utænkeligt i dagens debat.« REL.


PIERRE BAYLE: »Det er ikke mere besynderligt at en ateist lever moralsk uangribeligt, end det er besynderligt at en kristen hengiver sig til alskens forbrydelser. Når vi hver dag er vidner til denne sidste uhyrlighed, hvorfor skulle vi så tro at det første tilfælde er umuligt?«

Fra PENSÉES DIVERSES SUR LA COMÈTE, 1682
Oversat af John Pedersen i: TVIVL & TOLERANCE


PIERRE BAYLE: »Det, som er til vores nytte, forekommer os retfærdigt; men hvis det samme forhold er os imod, finder vi det uretfærdigt. Deraf kommer det, at vi dømmer forskelligt om det samme forhold, alt efter om det er til fordel for vores fjender eller vores venner.«

Fra NOUVELLES LETRES DE L'AUTEUR DE LA CRITIQUE GÉNÉRALE DE L'HISTOIRE DU CALVINISME DE MR. MAIMBOURG, 1686
Egen oversættelse


PIERRE BAYLE: »... la conscience qui est dans l’erreur a les mêmes droits que celle qui n’y est pas.«

PIERRE BAYLE: »... den samvittighed, der har uret, har samme rettigheder som den, der har ret.«

Egen oversættelse


PIERRE BAYLE: »Ethvert menneske som går i sig selv og rådspørger Fornuften vil være mere oprørt ved i Kristendommens Historie at læse denne lange række af drab og voldshandlinger end han ville være det ved at se den delt i tusinde Sekter; thi han ville betænke at det er meneskeligt uundgåeligt at menneskene ikke i forskellige århundreder og lande skulle betragte Religionens læresætninger på forskellig måde, og at de ikke fortolker, nogle på én måde, andre på en anden, det som kan udlægges på flere måder.«

Oversat af Leif Nedergaard i: LITTERATUR & IDÉHISTORIE


PIERRE BAYLE: »Ofte er middelvejen mellem to slette ekstremer det bedste man kan vælge, men ikke her. Det er alt eller intet. Der findes intet holdbart argument for at tolerere den ene religiøse retning som ikke gælder lige så godt for den anden.«

Oversat af Thomas Bredsdorff i: OPLYSNINGEN


PIERRE BAYLE: »For intet kan være mere ringeagtende og ubehøvlet end det de første kristne uden at blinke sagde om de hedenske guder, og det er velkendt at protestanterne ikke lagde fingrene imellem når de beskrev den katolske messes gud; det de sagde om ham op i deres modstanderes åbne ansigter, var hårrejsende. Jeg bryder mig ikke om at folk bruger stødende udtryk i overværelse af dem der kan blive stødt. Både anstændighed og medfølelse kræver at man respekterer andres samvittighed ...«

Fra FILOSOFISK KOMMENTAR TIL DISSE JESU KRISTI ORD: 'TVING DEM IND!', 1686/88
Oversat af Thomas Bredsdorff i: OPLYSNINGEN

Titlen på Bayles skrift refererer til Lukasevangeliet 14,23 (»tving dem ind« er mildnet i den autoriserede danske oversættelse til »nød dem til at komme«; men oprindelig er betydningen den samme). Det er et skriftsted, der i århundreder har fungeret som teologisk legitimation for forfølgelser og henrettelser af kættere og vantro, som Bayle her vender sig imod. REL.


PIERRE BAYLE: »Ud fra deres tro er muslimerne forpligtede til med vold at ødelægge andre religioner. Ikke desto mindre har de i adskillige århundreder tolereret dem. De kristne er kun blevet pålagt at prædike og undervise. Ikke desto mindre har de i umindelige tider, med sværd, med bål og brand, udryddet dem der ikke antog deres religion.«

Oversat af John Pedersen i: TVIVL & TOLERANCE

Begge pointer er for de to religioners vedkommende åbne for videre fortolkning, end Bayle lader forstå. Ludvig Holberg, der generelt gik i brechen for tolerancen, men i hovedreglen var fjendtligtsindet over for islam, gentager dog ovenstående pointe næsten ordret i en af sine epistler. REL.


PIERRE BAYLE: »I religionsstridighederne er enhver dommer og partshaver på samme tid, thi man efterprøver ikke sin modparts grunde, over for hvilke man har bevæbnet sig med en skeptisk og pyrrhonisk ånd: man ville nemlig tro, at man begik en forbrydelse, hvis man gjorde noget sådant; man foretager altså sin undersøgelse, når man er overbevist om, at den religion, hvortil man bekender sig, er den eneste sande.«

Egen oversættelse


PIERRE BAYLE: »Vor fornuft duer kun til at rode alting sammen og til at få os til at tvivle på alt. Aldrig så snart har den opstillet noget før den viser os hvordan dette kan nedbrydes igen. Den er en ren Penelope, som hver nat optrevler det vævearbejde som hun havde lavet om dagen. Derfor er den bedste brug man kan gøre af filosofiske studier at indse at der er en vej til forvirring og at vi bør søge en anden ledetråd, som er det åbenbarede lys.«

Fra DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET CRITIQUE, 1696
Oversat af John Pedersen i: TVIVL & TOLERANCE