Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Dansk PEN om blasfemi- og racismeparagraf

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Dansk PEN har udsendt en pressemeddelelse om foreningens forhold til blasfemiparagraffen og den såkaldte racismeparagraf, der i sidstnævnte tilfælde placerer PEN i opposition til den kampagne, Fri Debat og Trykkefrihedsselskabet har lanceret imod de to paragraffer:

Afskaf blasfemiparagraffen, men hold fast i racismeparagraffen.

Dansk PENs Bestyrelse er enige med Trykkefrihedsselskabet og Fri Debat i, at en afskaffelse af Blasfemiparagraffen (straffelovens § 140) vil være ønskeligt.

Til gengæld tager et flertal i PENs bestyrelse afstand fra de samme foreningers kampagne for at afskaffe den såkaldte racismeparagraf (straffelovens § 266b). Det er der flere grunde til: Dels er det svært at se hvilke essentielle ytringer og nødvendige debatter racismeparagraffen reelt skulle hindre? Der er ingen kendte eksempler på, at kritik af religion eller seksualitet i Danmark er blevet forhindret endsige ulovliggjort som følge af racismeparagraffens eksistens.

Dernæst må man spørge hvorledes ytringsfriheden gavnes ved at legalisere trusler, hån og nedværdigelser af grupper af medborgere på grund af deres race, hudfarve, oprindelse, tro eller seksuelle orientering? I PENs charter understreges det, at ethvert medlem bør gøre sit »yderste for at fordrive race-, klasse- og nationalt had,« og »gå imod sådanne onder ved en fri presse som løgnagtig offentliggørelse, overlagte usandheder og fordrejelser af kendsgerninger«.

Og endelig skal det bemærkes, at racismeparagraffen er en udløber af Danmarks konventionsbestemte forpligtelser, som en afskaffelse i realiteten vil være et brud på.

Afskaf blasfemiparagraffen

Dansk PEN ser til gengæld gerne blasfemiparagraffen afskaffet (straffelovens § 140), eftersom 'blasfemi' er et eksklusivt religiøst begreb, der derved kan særstille og fritage religion for typer af kritik og satire, som ikke-religiøse ideologier og anskuelser ikke er tilsvarende fredet fra.

Dansk PEN finder det afgørende at skelne mellem, på den ene side, trusler og propagandistisk nedværdigelse, der rammer mennesker, og som det er enhver saglig og dialogsøgende organisations opgave at bekæmpe, og, på den anden side, udsagn og udfald vendt mod holdninger, ideer og anskuelser. Under sidstnævnte hører "blasfemi", der er en eksklusivt religiøs gummi-kategori, som alt for let kan misbruges til at indskrænke religionskritik.

Af samme grund er Dansk PEN modstander af resolutionen om "tilsværtning af religion" (Combating Defamation of Religion), som er blevet vedtaget i FN's Menneskerettighedsråd. Dansk PEN mener i lighed med International PEN, at den er udtryk for et uacceptabelt forsøg på at give religioner og livsanskuelser et menneskerettighedsværn, der ellers netop er forbeholdt enkeltpersoner og grupper, og at "religionskrænkelse" eller "tilsværtning af religion" blot er en ny gummi-kategori for "blasfemi", der giver religiøse anskuelser en særstatus frem for ikke-religiøse.

Dansk PEN, 29.3.2010

Personligt mener jeg, at Trykkefrihedsselskabets og Fri Debats kampagne mod den såkaldte racismeparagraf er malplaceret. Det kan sagtens lade sig gøre at problematisere lovgivningens inskrænkninger af ytringsfriheden, men det selektive udvalg, som de to foreninger har foretaget bliver i sidste ende blot en blåstempling af Trykkefrihedsselskabets almindelige antimuslimske agenda: Alliancen Fri Debat og Trykkefrihedsselskabet

Rune Engelbreth Larsen, 2.4.2010