Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

TV2's Svenning Dalgaard manipulerer

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Jeg kritiserede journalist Svenning Dalgaards virke som TV2 Nyhedernes "COP15-ekspert" i min klumme i Politiken den 26. december 2009, hvilket fik Dalgaard til at protestere voldsomt. Dels over at blive kaldt "en sand regerings-lejesvend" i forbindelse med klimatopmødet, dels over at blive tilskrevet tidligere udsagn som at arabiske kritikere af regeringens håndtering af karikaturkrisen var "stjernetydere", der ledte efter "huller i suppen".

Til sidstnævnte svarede jeg i et efterfølgende indlæg:

I min klumme i Politiken den 26.12.2009 kritiserer jeg TV2's Svenning Dalgaard for at være regeringens lejesvend under dækningen af klimatopmødet og erindrer ved samme lejlighed om Dalgaards regeringsloyale optræden under karikaturkrisen: »Samme 'neutrale' Dalgaard, der for samme public service-station i sin tid 'dækkede' historien om arabiske kritikere af den danske regerings håndtering af karikaturkrisen i TV2 Nyhederne med ord som 'stjernetyderne i de arabiske lande', der forsøgte at 'finde hår i suppen'.«

Dét benægter Dalgaard imidlertid og skriver i et læserbrev (4.1.2010), at jeg har »en letløbende fantasi og et frit forhold til facts« og understreger: »Da jeg ingen erindring har om at have brugt disse udtryk, og da der heller intet spor er af noget lignende i TV2's arkiver, forventer jeg, at forfatteren fremlægger bevis for sine påstande.«

Selvfølgelig kunne jeg ikke drømme om at citere Dalgaard for noget, han ikke har sagt – i TV2 Nyhederne den 27.2.2006 kl. 19 udtalte han som reaktion på et EU-udenrigsministermøde om karikaturkrisen således: »Til sidst giver det selvfølgelig arbejde til stjernetyderne i de arabiske lande for at finde ud af, om der alligevel skulle være lidt hår i suppen.«

Jeg har med andre ord citeret Dalgaard 100 procent korrekt, og det er derfor uundgåeligt at konstatere: 1) Dalgaard taler direkte usandt, når han hævder, at der »intet spor er af noget lignende i TV2's arkiver«; 2) det er med andre ord Dalgaard og ikke jeg, der har »et frit forhold til facts«!

Jeg forventer naturligvis, at Dalgaard for det første bekræfter dette med en pæn undskyldning. Og da han tydeligvis betragter det som særlig krænkende at blive tilskrevet en så politisk ladet (og nedladende) generalisering i en nyhedsudsendelse for en public service-station som at karakterisere eventuelle kritikere i arabiske lande som »stjernetydere«, der leder efter »hår i suppen«, må han for det andet erkende, at han naturligvis ikke levede op til den saglighed og neutralitet, vi kan forvente os af TV2 Nyhederne.

På forhånd tak.

Rune Engelbreth Larsen Politiken, 6.1.2010

Svenning Dalgaard har så et nyt indlæg i dagens avis, hvor han skriver:

Forfatteren og idéhistorikeren Rune Engelbreth Larsen fremturer i Politiken onsdag 6. januar med urigtige påstand om min og TV2’s dækning af klimakonferencen. Forfatteren anklager mig for i dækningen at optræde som ”regeringens lejesvend”.

At jeg både i TV2 Nyhederne og TV2 NEWS løbende var mere kritisk over for resultatet end de fleste medier og som konklusion vurderede resultatet som en fiasko forklædt som en aftale synes ikke at påvirke idéhistorikeren. Politikens læsere udsættes i stedet for den velprøvede taktik med at gentage urigtigheder.

Jeg var også den første til - i TV2 naturligvis - at fastslå, at udsigten til en juridisk bindende aftale var røget den vej, vinden blæser. Jeg kan forsikre Politikens læsere for, at det var en konstatering, der kom regeringen voldsomt meget på tværs, og at reaktionerne ikke lod vente på sig.

For god ordens skyld var jeg og TV2 også først med oplysningen om, at COP15-topmødet ville bryde sammen. Ligesom jeg også var den første til, i et interview med EU-kommissionens formand José Manuel Barroso, at konstatere, at EU og dermed Danmark løb fra et tidligere tilsagn om at forlænge Kyoto protokollen.

I Engelbreth Larsens seneste debatindlæg er udtrykket ”sand regeringslejesvend” dog reduceret til ”lejesvend”, så der er måske en stilfærdig indrømmelse af, at det var så som så med sandhedsværdien i Rune Engelbreth Larsens første udbrud. Det bliver spændende at se det næste udslag af forfatterens forestillinger.

Så har forfatteren og idéhistorikeren tilmed fundet frem til en løsrevet sætning i et live-interview fra 2006. Jeg indrømmer blankt, som jeg allerede skrev i mit indlæg 4. januar, at jeg ingen erindring havde om udtrykket om stjernetyderes forsøg på ”at finde hår i suppen”.

Nu ser jeg så i det fire år gamle live-interview, at jeg i mit svar har gentaget et udtryk (”hår i suppen”) fra det spørgsmål, som jeg blev stillet af studieværten i interviewet. Studieværten havde i øvrigt udtrykket fra et citat i det foregående indslag. Og man kan vel næppe klandre værten, at han følger op på udtalelser i indslaget. Skulle jeg have afvist at svare på studieværtens spørgsmål? Eller er ganske almindelig relevant spørgeteknik nu også dybt suspekt i Engelbreth Larsens spændende tankegang?

Ordet stjernetydere står til gengæld helt for min egen regning, og det står jeg gerne ved. Det blev afleveret med et smil. Men man kan vel næppe regne med, at humor indgår i forfatterens righoldige arkiv.

Og så er det i øvrigt forunderligt, hvor ringe vilkår ytringsfriheden har i Politikens spalter. Angrebene på mig fra chefredaktørens alter ego sættes op med eget logo i toppen af debatsiden den 26. december og nu seneste den 4. januar med en endnu mere dominerende 3-spaltet opsætning, stadig på den fine debatside. Derimod får den angrebne – i dette tilfælde altså undertegnede - kun tilmålt en næsten usynlig note blandt læserbrevene; i øvrigt med en uges forsinkelse.

Det er en ringe betjening af Politikens læsere.

Det minder mig om en runde i Politikens attack-mølle, jeg fik i 2005. Da brugte bladet en helside på at angribe min hæderlighed, mens læsernes redaktør efterfølgende nægtede at optage hele min gendrivelse af den lange stribe af urigtigheder med den simple begrundelse, at Politiken ikke havde plads til så lange indlæg.

Hvor ringe kan det blive i JP/Politikens Hus?

Svenning Dalgaard Politiken, 8.1.2010

Svenning Dalgaards dækning af klimatopmøde-fiaskoen var ikke anderledes end den øvrige omverdens reaktion, hvor den almindelige beskrivelse af både forløbet og resultatet (læs: manglen på samme) var altovervældende kritisk, hvorfor det havde været højst opsigtsvækkende, hvis TV2 havde afveget fra en nærmest enslydende kritisk konsensus.

Hvis det er korrekt, at nogle unavngivne har kritiseret Dalgaard for at være for kritisk over for regeringen (hvis vi skal tolke hans kryptiske "reaktionerne lod ikke vente på sig" på denne måde?), kan det vist kun skyldes de høje forventninger til hans regeringsloyalitet.

Hvor mange rekorder, Dalgaard har slået, som "den første", der udtalte opremsningen af de fuldkommen indlysende pointer ovenfor, skal jeg ikke gøre mig til dommer over - men mit helhedsindtryk af hans optræden under klimatopmødet ændrer det ikke spor ved.

Hvad angår Dalgaards 'hukommelse' i forhold til hans dækning af karikaturkrisen i det omtalte tv-indslag er sagen endnu værre, og Dalgaards svar på kritikken er en opvisning i manipulation:

1) Dalgaard skriver: "Jeg indrømmer blankt, som jeg allerede skrev i mit indlæg 4. januar, at jeg ingen erindring havde om udtrykket om stjernetyderes forsøg på 'at finde hår i suppen'."

Jamen, Dalgaard - det var ikke din oprindelige indsigelse, at du bare ikke "huskede" det. Nej, du påstod også højt og flot, at "der heller intet spor er af noget lignende i TV2's arkiver" (sic)! Du gav med andre ord udtryk for, at jeg løj, for du havde jo selv tjekket det i TV2's arkiver, da din hukommelse ikke dækkede, ikke sandt?

Mit citat fra din dækning af karikaturkrisen blev stemplet som "en letløbende fantasi og et frit forhold til facts" - men fakta er og bliver, at dette var nøjagtig, hvad Dalgaard sagde i en påstået neutral public service stations nyhedsudsendelse som reaktion på et EU-udenrigsministermøde om karikaturkrisen: "Til sidst giver det selvfølgelig arbejde til stjernetyderne i de arabiske lande for at finde ud af, om der alligevel skulle være lidt hår i suppen."

2) Dalgaard skriver: "Nu ser jeg så i det fire år gamle live-interview, at jeg i mit svar har gentaget et udtryk ('hår i suppen') fra det spørgsmål, som jeg blev stillet af studieværten i interviewet. Studieværten havde i øvrigt udtrykket fra et citat i det foregående indslag. Og man kan vel næppe klandre værten, at han følger op på udtalelser i indslaget. Skulle jeg have afvist at svare på studieværtens spørgsmål? Eller er ganske almindelig relevant spørgeteknik nu også dybt suspekt i Engelbreth Larsens spændende tankegang?"

Dalgaard sagde i sin 'analyse' om potentielle kritikere i de arabiske lande, at de altså ville "finde ud af, om der alligevel skulle være lidt hår i suppen" - det selvsamme udtryk, som udenrigsminister Per Stig Møller brugte om danske kritikere af regeringens håndtering i selvsamme indslag, fuldkommen kritikløst interviewet af selvsamme Dalgaard. Ren regeringspropaganda.

Og så spørger Dalgaard retorisk, om han skulle have "afvist at svare på studieværtens spørgsmål"? Hvordan i alverden kan Dalgaards ekstremt patroniserende og fordomsfulde udtryk om en mulig kritik fra arabere hænge på det spørgsmål, han er blevet stillet?

3) Dalgaard skriver: "Ordet stjernetydere står til gengæld helt for min egen regning, og det står jeg gerne ved. Det blev afleveret med et smil. Men man kan vel næppe regne med, at humor indgår i forfatterens righoldige arkiv."

Jo, humor er sjovt - men Dalgaards tv-dækning var omtrent så humoristisk som det taknemmelige håndtryk, han fortjente af Per Stig Møller og Anders Fogh Rasmussen. Gad vide, hvornår vi vil se den store humorist fra public service-stationen referere til Trykkefrihedsselskabets kritik af alverdens muslimer eller regeringens kritik af oppositionen som "stjernetyderne", der prøver at "finde ud af, om der alligevel skulle være lidt hår i suppen"?

Og så til småtingsafdelingen:

4) Dalgaard skriver, at mine angreb på ham "sættes op med eget logo i toppen af debatsiden den 26. december" - nej, der er tale om en klumme, som er placeret dér hver eneste lørdag med samme opsætning - intet som helst usædvanligt i det. Om hans eget læserbrevs opsætning skriver han: "Derimod får den angrebne – i dette tilfælde altså undertegnede - kun tilmålt en næsten usynlig note blandt læserbrevene."

Dalgaards læserbrev stod blandt de øvrige læserbreve med fuldstændig samme opsætning som disse (der som bekendt alle er placeret højt og tidligt på debatsiderne). Der var selvfølgelig ingenlunde tale om nogen "næsten usynlig note". Om det er 'hukommelsen', der igen svigter Dalgaard, skal jeg ikke kunne sige.

Summa summarum: Dalgaard manipulerer og taler uden om, og min kritik står fast: Han lever ikke op til den saglighed og neutralitet, vi kan forvente os af en public service-station.

Men lad os slutte af med lidt humor - det sætter Dalgaard pris på, så her er et par klip fra Politikens ATS fra 2005:

Da Michael Kristiansen har valgt at søge nye udbetalinger i Danske Bank, er der en stilling ledig som spindoktor i Minimalstatsministeriet. Arbejdet består i at holde pressen desorienteret om minimalstatsministerens gøren og laden, herunder instruere Svenning Dalgaard om, hvad han skal sige i TV 2/Nyhederne.

Så er Mogens Lykketofts fhv. spindoktor, Morten Boje, klar med sine første råd til Helle Thornfugl-Schmidt: Husk at tale pænt til Svenning Dalgaard fra TV 2. Sig for eksempel til ham: "Jeg glæder mig altid over dine indsigtsfulde politiske analyser. Man kan slet ikke høre, at du er Venstremand."

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 8.1.2010Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth10/e100108.php on line 135

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth10/e100108.php on line 135

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth10/e100108.php on line 135

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth10/e100108.php on line 139

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth10/e100108.php on line 139

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth10/e100108.php on line 139