Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Vi anmelder | 66 danskere | Pressemeddelelse

Fejl i statsadvokats afvisning af at sigte DF'ere

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

- Det er uacceptabelt og desværre symptomatisk, at statsadvokatens efterforskning har været så overfladisk. Han påstår eksempelvis, at et af de racistiske udsagn slet ikke eksisterer. Blot et klik på Camres hjemmeside kunne havde afklaret statsadvokatens fejltagelse, for her står det den dag i dag, udtaler Rune Engelbreth Larsen.

- Samtidig er det helt i modstrid med tidligere domme, at der ingen tiltale rejses her, mens f.eks. Dansk Folkepartis Michael Rex i 2003 blev dømt af Vestre Landsret for at kalde islam for en 'terrororganisation' - en række af de seneste udsagn er betydeligt mere forhånende.

- Statsadvokatens afgørelse er yderligere tegn på en reel afskaffelse af paragraffen, idet domstolene slet ikke får lov til at vurdere sagen. Men skal paragraffen afskaffes i modstrid med Danmarks FN-forpligtelser, skal det ske åbent og af politikerne, ikke af anklagemyndigheden. Det kræver en reel politisk diskussion af konsekvenserne af den type dehumaniserende propaganda, som først og fremmest Dansk Folkeparti ofte gør brug af herhjemme, og som andre steder i verden har lagt hele befolkningsgrupper for had og ført til dramatisk etnisk eksklusion og en brutalisering af sammehængskraften.

Se de 12 udsagn og de 66 anmeldere her:
http://www.humanisme.dk/vi-anmelder

BAGGRUND

66 borgere besluttede sidste år at politianmelde otte ledende politikere fra Dansk Folkeparti for at afprøve racismeparagraffen. Baggrunden var flere års eksempler på FN-kritik af Danmarks praksis på området samt tiltagende dehumaniserende retorik over for indvandrere i almindelighed og muslimer i særdeleshed. En retorik, hvis udbredelse synes omvendt proprotional med det iøjnefaldende forhold, at politi- og statsadvokaten har begrænset antallet af årlige tiltaler fra ti til nul i den periode, hvor Dansk Folkeparti har været regeringens støtteparti.

Den 7. oktober 2006 dokumenterede vi, at baggrunden herfor ikke kan være, at Dansk Folkepartis retorik har ændret karakter i forhold til tidligere, og fremlagde tolv udsagn. Med statsadvokatens afvisning af en tiltale, fortsættes den praksis, hvormed anklagemyndigheden reelt har afskaffet paragraffen, når det lige akkurat gælder medlemmer af DF, til trods for at den er et resultat af Danmarks forpligtelser i forhold til FN's racismekonvention. Dermed umuliggør statsadvokaten administrativt at lade domstolene afgøre, hvordan vægtningen mellem propaganda og almindelig politisk debat bør være i forhold til konventioner og Grundlov.

Derfor ankes statsadvokatens afgørelse til rigsadvokaten. Den juridiske udformning og henvendelse varetages af Dokumentationscentret for Rådgivning om Racediskrimination (DRC), hvor man kan rette henvendelse til centerleder Niels Erik Hansen: 35 36 38 50.

Se de 66 anmelderes erklæring her:
http://www.humanisme.dk/vi-anmelder/derfor.php

DOKUMENTATION:

1) FEJL I STATSADVOKATS AFGØRELSE

Statsadvokaten afviser at vurdere et udsagn af Mogens Camre med den begrundelse, at det »ikke ses at forefindes i manuskriptet, der er gengivet på Mogens Camres hjemmeside«. Det pågældende udsagn stammer fra en Grundlovstale i 2006, der imidlertid findes på Camres hjemmeside: »Vores samfund har en voksende underklasse af mennesker, som aldrig vil blive integreret, men som dag for dag vil rive det danske samfund i stykker, fordi den islamiske kultur ødelægger ethvert samfund.« (http://www.mogenscamre.dk/talermoed/tale12.htm)

Dermed falder statsadvokatens begundelse naturligvis væk for det pågældende udsagns vedkommende.

2) RIGSADVOKATENS RETNINGSLINJER STRIDER MOD STATSADVOKATS AFGØRELSE

Rigsadvokaten har klart tilkendegivet offentligt, hvornår der skal rejses tiltale og nævner herunder, at hvis man »konsekvent beskylder f.eks. sigøjnere eller muslimer for at være dybt kriminelle, så er grovhedskriteriet overtrådt, og så bliver der rejst tiltale« (JP, 7.10.2006).

Det gælder objektivt for flere af de anmeldte udsagn, at muslimer kollektivt beskyldes for at være dybt kriminelle – og det, der ubetvivleligt er værre. Nogle eksempler:

Indvandrere fremstilles som »en voksende underklasse af mennesker«, der »dag for dag vil rive det danske samfund i stykker, fordi den islamiske kultur ødelægger ethvert samfund« (Camre); »indvandrerbørn og deres forældre« beskyldes kollektivt for »massiv skatte- og momssvindel, socialt bedrageri, voldtægter, menneskehandel, mord på åben gade« (Camre); indvandrere hævdes at bestå af »titusindvis og atter titusindvis af mennesker, der tilsyneladende civilisatorisk, kulturelt og åndeligt befinder sig i 1005« (Kjærsgaard); det hævdes, at islam »rent logisk ender ud i et alt-ædende had og en uhyggelig trang til at udrydde andre mennesker« (Krarup); at konvertere til islam »er et advarselssignal på samme måde, som hvis man begynder at bære hagekors eller udvise at selvmordstendenser« (Kenneth Kristensen).

Statsadvokaten har imidlertid generelt afvist at rejse tiltale med begrundelse i, at »grovheden af de pågældende udtalelser og dermed disses eventuelle strafbarhed skal vurderes på baggrund af den vidtgående ytringsfrihed for politikere«.

Men sådan var det naturligvis også i 2003, hvor Dansk Folkepratis Michael Rex blev dømt af Vestre Landsret for følgende udsagn: »... islam er ikke en religion i traditionel forstand. Det er en terrororganisation, som prøver at opnå verdensherredømmet ved vold.« Hvordan de 12 anmeldte udsagn skulle være mindre grove, er en gåde.

Derfor ankes statsadvokatens afgørelse til rigsadvokaten.

Rune Engelbreth Larsen
Humanisme.dk, 15.5.2007Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/debat/pr070515.php on line 76

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/debat/pr070515.php on line 76

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/debat/pr070515.php on line 76

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/debat/pr070515.php on line 80

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/debat/pr070515.php on line 80

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/debat/pr070515.php on line 80