Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Censur og skjult sundhedstrussel?

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Forestil dig et samfund, hvis beslutningstagere skræddersyer en ny lov til at besværliggøre og bremse offentlighedens indsigt i lovgivningsprocessen og så vælger at kalde denne lov for en »offentlighedslov«?

Vildt ikke?

Nånej, dét kender vi jo ... Spin og fiduser har for længst devalueret begreberne og gjort politisk newspeak til tingenes orden.

Og dog er der stadig institutioner, hvor vi forventer, at navn og gavn følges nogenlunde ad. Eksempelvis har en sundhedsstyrelse vel stadig til opgave »at skabe de bedste sundhedsfaglige rammer for behandling og forebyggelse«, sådan som styrelsen selv formulerer mål og opgaver?

Tro om igen.

I Fødevareministeriet findes en liste over hundredvis af danske svinebesætninger, der er inficeret med resistente stafylokokker, den såkaldte svine-MRSA, som kan overføres til mennesker og føre til betændte sår og bylder på størrelse med bordtennisbolde.

Men myndighederne hemmeligholder navnene på de svineproducenter, der er inficeret, selv om smitten fra svin til mennesker kan smitte videre fra menneske til menneske. Ingen, der kommer i nærkontakt med danske svinebrug, har dermed en jordisk chance for at vide, om de udsætter sig selv for smitterisiko eller ej.

På hospitalerne kæmpes hårdt imod multiresistente bakterier, og patienter orienteres bredt, mens mørket til gengæld sænker sig over landbruget. Til trods for at stikprøvekontroller i 2010 viste, at 16 procent af de danske svinebesætninger var inficeret - ca. to millioner danske svin. Og til trods for at antallet af smittede personer steg fra 40 til 163 fra 2009 til 2011 (Statens Serum Institut).

Det er fortsat et lavt tal i et internationalt perspektiv, men der er grund til åbenhed og forholdsregler for at undgå yderligere smittefare. I Ugeskrift for læger fastslog professor dr.med. Hans Jørn Kolmos fra Odense Universitetshospital i marts 2010, at svineindustrien allerede trækker »et spor af miljø- og sundhedsproblemer efter sig«. Han påpeger, at svine-MRSA medfører alvorlige infektioner og advarer: »Svineproducenternes antibiotikaforbrug er dermed ikke længere et internt driftsøkonomisk anliggende, men et sundhedsproblem, som berører hele samfundet.«

For at skabe fokus omkring sagen, der i virkeligheden blot er ét af flere symptomer på antibiotikaoverforbruget i landbruget, skrev forfatter og journalist Kjeld Hansen en artikel om det mørkelagte problem på Aabenhedstinget.dk den 21. oktober 2010: »Børn i Løgstør fik bylder og sår i otte år.« Her argumenterede han bl.a. for større åbenhed omkring de mange smittede svinebesætninger, der hemmeligholdes, og navnene på 12 inficerede virksomheder blev offentliggjort.

Hvad gør Sundhedsstyrelsen så? Sætter alt ind på en informationskampagne om svineindustrien, hvor millioner af svin kan overføre smitte til mennesker? Kræver smittefaren belyst og offentliggjort, så medarbejdere, dyrelæger osv. kan orientere sig om eventuel smittefare og tage basale forhåndsregler under besøg i de inficerede agrovirksomheder?

Nej. kontorchef i Sundhedsstyrelsen Henrik L. Hansen anmelder Kjeld Hansen og Åbenhedstingets redaktør, Nils Mulvad, der er lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, til politiet! Næsten to år går, og blot et par uger før forældelsesfristen rejses sigtelse for uberetiget videregivelse af oplysninger om MRSA-inficerede virksomheder, der kan give op til et halvt års fængsel.

For at oplyse om en dokumenterbar smittefare. For to år siden. En sigtelse, der pudsigt nok slår ned, netop mens Ombudsmanden behandler Hansens og Mulvads klage over Fødevareministeriets hemmeligholdelse af listen over alle inficerede svineproducenter. Det lugter. Det lugter af forsøg på at intimidere journalister til tavshed og lægge et indirekte pres på Ombudsmanden.

Mere paradoksalt bliver det af, at Fødevareministeriet i 2009 ellers udmærket selv kunne offentliggøre navnene på 1.249 svineproducenter, der dengang fik »det gule kort« for et antibiotikaforbrug »over eller tæt på et uacceptabelt niveau«, fordi det forøger risikoen for multiresistente bakterier.

Daværende fødevareminister Henrik Høegh glædede sig siden over, at forbruget begyndte at falde, men nu er det allerede stigende igen, og den nuværende fødevareminister Mette Gjerskov har måttet advare: »Der er menneskeliv på spil. Vi skal finde en ansvarlig balance mellem at behandle syge dyr og undgå overforbrug og upræcis anvendelse.« (Ritzau, 29.9.2012).

For et par år siden blev 1.249 svineproducenter altså hængt ud med navns nævnelse, men om de også var inficerede med svine-MRSA, vidste ingen. De kendte og ubestridelige smittekilder skal til gengæld mørklægges. Af 'Sundhedsstyrelsen'.

Her gik vi og troede, at det var Sundhedsstyrelsens primære opgave at beskytte befolkningen imod sundhedstrusler, men så er det naturligvis i virkeligheden Sundhedsstyrelsens opgave at beskytte sundhedstrusler imod befolkningen. Det er klart.

Skjul smittekilderne og smid budbringerne i fængsel.

Fagre nye verden.

APROPOS

> Beskyttelsespenge til landbruget?

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 15.10.2012