Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Interview med Rune Engelbreth Larsen

Samvittighed og civil ulydighed

Lone Nyhuus interviewer Rune Engelbreth Larsen m.fl. om civil ulydighed. Jyllands-Posten. Udprint

Begrebet og fænomenet civil ulydighed er ikke mindst forbundet med klassikeren Civil Disobedience (1849) af den amerikanske forfatter og filosof David Thoreau - bogen er udkommet i flere danske udgaver, senest i 2005 med forord af undertegnede: Civil ulydighed - tre politiske tekster.

I en større artikel om netop civil ulydighed i Jyllands-Postens weekend-tillæg Indblik har Lone Nyhuus bl.a. interviewet cand.scient.soc. Kim Cort og undertegnede om samvittighed og ulydighed - et udpluk af artiklen:

"Civil ulydighed er civile borgeres ulydighed mod statsmagten. Det er handlinger, der er dikteret af den enkeltes samvittighed. Der er mange gange, hvor man bider i det sure æble eller siger: nu tager vi det med. Og så pludselig støder man ind i en grænse. Lige netop denne grænse må ikke blive overtrådt. Det er vigtigt at forsvare den grænse. Det er dér, man når ind til denne absolutte kerne i én selv."

Som et eksempel fra nyere tids danske historie nævner Rune Engelbreth Larsen Lyngby-præsten Leif Bork Hansen. I årene 1998 til 2000 levede en stor gruppe flygtninge under jorden i Danmark, og Bork Hansen førte deres kamp med alle midler, også ulovlige. Fordi hans samvittighed bød ham at hjælpe dem. For at skjule disse flygtninge blev han i 1999 idømt en frihedsstraf. Den blev gjort betinget under forudsætning af, at han ikke atter overtrådte Udlændingeloven. Men det gjorde han.

"I hver enkelt menneske er der noget, som hedder samvittighed. Men vi lever i et samfund, hvor alt er blevet reguleret og reguleret gennem mange led," siger Rune Engelbreth og påpeger, hvordan det faktum, at hvert enkelt led i en sagsbehandling foregår fjernt fra dem, som det drejer sig om, gør det svært at se, hvad der foregår. Denne uigennemsigtighed gør det svært for den enkelte borger at få øje på urimelighederne. Endnu sværere bliver det at få vækket sin samvittighed. (...)

Både Engelbreth Larsen og Kim Cort fremhæver det pudsige i, at vores liberale regering på én og samme tid vedkender sig arven til et stort tankegods - for eksempel Thoreau - og taler om, hvordan retten til at gøre oprør er indbygget i den liberalistiske stats opbygning.

"Og samtidig med at staten ikke må ikke gribe for meget ind i bilismen og i topskatten, er der i forhold til de ikke så priviligerede, de arbejdsløse, et væld af indskrænkninger. Her tænker jeg på den tvangsaktivering, der foregår hver dag på landets arbejdsformidlinger. Det er stærkt antiindividualistisk, og det er et udtryk for den totalt magtfuldkomne stat. Den statstanke kalder i den grad kalder på civil ulydighed," siger Rune Engelbreth Larsen, der også henleder opmærksomheden på en anden af liberalismens grundliggende tænkere. Franskmanden Pierre Bayle, der i 1680'ernes religionskrig udtalte, at den samvittighed, som har uret, har samme rettigheder som den, der har ret.

"De ord er vigtige at holde sig for øje. Det nytter jo ikke noget, at man giver mennesker mindre rettigheder, blot fordi de mener noget, man synes er forkert. Ifølge det liberalistiske tankegods gælder det for den enkelte, at samvittigheden, den ting, der i bund og grund udtrykker det, mennesket er, er hævet over loven," siger Rune Engelbreth. (...)

"På Thoreaus tid kunne man for så vidt gå uden for staten. I dag kan du ikke sige nej til staten. Den er blevet et uomgængeligt vilkår. Men det er både blevet vanskeligere og vigtigere at fastholde individets integritet over for et stadig mere omsiggribende statsapparat. Især der, hvor det enkelte menneske mister sin værdighed og får udhulet sine rettigheder. Derfor bliver vi - som mennesker og individer - nødt til at holde staten og magten i skak. Til det formål har vi som sidste nødbremse den civile ulydighed," slutter Rune Engelbreth Larsen.

Jyllands-Posten: Indblik, 29.6.2008

Læs uddybende om Henry David Thoreau og relaterede problemstillinger på Humanisme.dk:

> Citater af H.D. Thoreau
> Apropos: Slaveriets historie (essay)

Interview af Lone Nyhuus
Jyllands-Posten, 29.6.2008