Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Interview med Rune Engelbreth Larsen

Farlig mission fra Seem (uddrag)

Niels Westberg interviewer Rune Engelbreth Larsen Udprint

Hans hovedfjende - Dansk Folkepartis Søren Krarup - kalder ham 'begavet' og har betakket sig for at stille op imod ham i en åben debat. Rune Engelbreth, magister i idéhistorie, formand for Minoritetspartiet og redaktør af det provokatoriske tidsskrift Faklen har med sin bog 'Det nye højre i Danmark' gjort sig til sine modstanderes historieskriver.

Bogen, der udkommer på besættelsesdagen 9. april, er ikke et partsindlæg IMOD Søren Krarup og al hans væsen i Den Danske Forening og Dansk Folkeparti, men derimod en nøgtern registrering og analyse af den højrenationalistiske bevægelses fremmarch her i landet siden midt i 80erne og op gennem 90erne.

Dokumenter, bøger, skrifter, taler og avisartikler, som nøje fremstiller denne fremmedforskræmte højrefløjs udvikling og succes på dens egne betingelser, dvs. med dens egne ord og via dens egen selvforståelse i gerninger.

- Det er vigtigt for mig at vise, at vi ikke står over for en racistisk ideologi og bevægelse, men over for en nationalistisk front, hvis illusoriske krav om ægte og ren danskhed i Danmark er slået bredt igennem politisk og har skabt en dyb og farlig fremmed-fjendtlighed i store dele af befolkningen.

- Det uhyggelige er, at denne højrefløjs bevidste konfrontationsstrategi er ved at blive en selvopfyldende profeti, siger Rune Engelbreth og minder om Europarådets ny rapport om den dårlige stemning for arabere og muslimer her i kongeriget. (…)

- Derfor dæmoniserer man de etniske minoriteter, kalder dem 'besættelsesstyrker', 'femte kolonne' eller 'rotter'. Endemålet, dvs. den rigtige politik for at genskabe danskheden, er etnisk udrensning. Ikke af racistiske grunde, man af påstået rent nationale.

- Den fremmedfjendlige agitation fra de højrenationale udspringer skam ikke af grimme raceteorier, men angiveligt af helt stuerene bekymringer for danskheden. Og det demagogiske består i, at man på danskhedens konto ikke krigerisk bekæmper de fremmede, men hykler en alvorlig, national omsorg i forsvaret for det hjemlige imod ødelæggelse. (…)

- Begreber som 'Over-Danmark', 'Godhedsindustrien' og andre stammer alle fra Søren Krarup, og med negativt ladede kampagner om 'de fremmede' og 'Ali og hans syv koner' osv., gav avisen næring og legitimitet til den højrenationale mission, mener Rune Engelbreth.

- Mens ekstra Bladet i sidste halvdel af 80erne aldrig tøvede med at lægge Krarup for had, var alt totalt ændret ti år senere, da Seem-præsten kunne hylde avisens ledelse som 'mænd af mod' i én af sine talrige kronikker. Den Danske Forenings formand Ole Hasselbalch kunne tilmed erklære foreningen overflødiggjort, fordi man jo havde Ekstra Bladet.

Interview af Niels Westberg
Ekstra Bladet, 8.4.2001