Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

DF: uheldig åbenmundethed, vulgaritet eller æresbevisning?

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Dansk Folkeparti er "fanatiske antimuslimer". Så enkelt og klart udtrykte Birthe Rønn Hornbech sig i en kronik i Politiken den 14. maj 2008.

"Fantatiske", ville partiet ikke have siddende på sig, men ellers var der i første omgang ingen indvendinger: "På mange stræk er vi antimuslimer." Så enkelt og klart udtrykte Kristian Thulesen Dahl sig til Ritzau samme dag.

Altså ikke "anti-islamistisk" som i betydningen "modstander af islamisme", og heller ikke anti-islamisk som i betydningen "modstander af islam" - nej, "antimuslimer", som i betydningen modstander af hver eneste muslim overhovedet, uanset hvem, uanset vedkommendes forhold til og fortolkning af islam. Med andre ord: Modstander af en hel befolkningsgruppes samtlige individer. Dét var, hvad Thulesen Dahl erkendte og erklærede på sit partis vegne.

Søren Krarup blev imidlertid forarget. Imidlertid ikke over, at Thulesen Dahl havde været ærlig nok til at indrømme sit partis standpunkt, men over at Birthe Rønn Hornbech dog ikke kunne indse det indlysende og uundgåelige i som kristen at være "antimuslim", hvorfor han kaldte dette en "hædersbevisning".

Han sekunderede derfor Thulesen Dahl ved at identificere "anti-islamisk" med "antimuslimsk", idet han oversatte Hornbechs kritik af partiets selvforståelse som antimuslimer til at være en kritik af partiets anti-islamiske ståsted: "Hvad står der i den første artikel i vores lutherske bekendelse. Der står, at muslimerne er kættere, som man som kristen skal vende sig imod." (JP.dk, 14.5.2008). Hvis ikke Hornbech kunne forstå og erklære sig enig heri, måtte hun være en "afsporet kristen," fastslog han.

Jesper Langballe var tilsyneladende af en helt anden mening og ville afgjort ikke identificere "antimuslimsk" med "anti-islamisk". Han udtalte derfor: "Det er et vulgært skældsord, som ikke hører nogen steder henne." (Ritzau, 15.5.2008). Dansk Folkeparti er nemlig ikke "modstandere af en bestemt befolkningsgruppe", sagde han, men er modstandere af islam: "Antiislamisk betyder, at man er ubetinget modstander af den religion og politiske ideologi, som hedder islam." (Ritzau, 15.5.2008).

Og det er selvfølgelig noget andet.

Men Hornbech, som havde kaldt Dansk Folkeparti for "fanatiske antimuslimer", havde altså ifølge Thulesen Dahl ret i det med "antimuslimer" og ifølge Krarup blot tildelt dem en "hædersbevisning", om end ifølge Langballe brugt et "vulgært skældsord".

Så gik der endnu nogle timer, og Thulesen Dahl gik pludselig selv ud og trak i land. Nu mente han, at han havde brugt et forkert ordvalg ved at sige, at partiet på nogle stræk er antimuslimsk, som det hed i Politikens referat (Politiken, 16.5.2008).

Godt nok havde han ikke sagt, at Dansk Folkeparti på nogle stræk er antimuslimske, men at Dansk Folkeparti på mange stræk er antimuslimer - men i alle tilfælde har han altså nu trukket i land.

Det følte også Søren Espersen sig kaldet til at gøre: "Det er en forrykt idé, at vi skulle være imod muslimer." (JP.dk, 16.5.2008).

Mon det så heller ikke er en "hædersbevisning" ifølge Krarup længere?

Det er det nu nok. For selvfølgelig er Dansk Folkeparti "antimuslimsk", i og med at partiets ledende politikere gentagne gange har skåret alle muslimer over én kam og dermed ikke blot kritiserer islam som religion og anskuelse, men dæmoniserer samtlige muslimer. Thulesen Dahl sagde det blot, som det var.

Partiets leder, Pia Kjærsgaard gjorde det allerede i 1999 klart, at det hovedsagelig er muslimer - altså befolkningsgruppen som sådan - der er selve problemet: "Nutidens indvandrere er for det meste mennesker fra den tredje verden og hovedsagelig muslimer, som ikke har nogen som helst vilje til at blive en del af danskheden. Tværtimod ankommer disse mennesker med bagagen fuld af noget helt andet. De kommer ofte med den dybeste foragt for alt vestligt, for alt dansk og for alt kristent." (Årsmødetale, oktober 1999).

Morten Messerschmidt udtalte sig i 2001 ligeledes eksplicit om muslimer i almindelighed som den store trussel: "Den muslimske tilstrømning til Vesten og Danmark er ikke begrundet i et ønske om at integrere sig eller blive 'nudanskere'. Det er et erobringstogt ..." (Ekstra Bladet, 22.8.2001).

Det var heller ingen skelnen mellem muslimer i almindelighed og f.eks. islamister - eller en religionskritik af islam - da Jesper Langballe i 2005 opdelte indvandrere i "skadelige" og "uskadelige" grupper, men tværtimod en sondring mellem muslimer i det hele taget og alle øvrige indvandrergrupper, eftesom kun "de andre indvandrergrupper er uskadelige" (Dr.dk, 5.12.2005).

I 2006 udtalte Mogens Camre sig ligeledes utvetydigt som den antimuslim, ingen kan betvivle, han er: "Forestillingen om 'fornuftige' muslimer, der støtter demokrati og menneskerettigehder, er en illusion." (Kristeligt Dagblad, 8.3.2006).

Nej, Thuledsen Dahl udtrykte sig blot i klareste overensstemmelse med, hvad der er tradition for i Dansk Folkeparti, da han erkende: "På mange stræk er vi antimuslimer."

Rune Engelbreth Larsen
16. maj, 2008