Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Ophavschikane og dobbeltmoral

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Som tidligere beskrevet har Nyhedsavisens journalist Knud Brix forlangt 5.408 kr. af Kim Møller fra Uriasposten.net for at bringe en af Brix' artikler som nedfotograferet illustration (jf. mit tidligere indlæg: Ophavsret og ophavschikane).

For at det ikke skal være løgn, er Kim Møller siden blevet mødt med endnu et økonomisk krav - denne gang er det en fotograf på Nyhedsavisen, Teitur Jónasson, der har krævet 1.500 kr., fordi man kan se hans foto i den scannede artikel, som Uriasposten gengav (scanningen kan ses via Googles cache og på Modspil.dk: Er det en krænkelse at bringe dette billede?).

Til trods for at Møller fjernede den pågældende artikel samme dag, som han modtog det første krav (uden at Knud Brix først havde gidet ulejlige sig med at bede ham fjerne artiklen, men i stedet promte reagerede med at kræve over fem tusind kroner), har fotografen fundet ud af, at også han kunne tage del i løjerne og få sig et let sommerferietilskud [RETTELSE].

Fremgangsmåden er nøjagtigt så gennemusympatisk og kalkuleret urimelig, som den lyder. Havde der været manglende eller fejlagtig kildehenvisning, grov tekst-manipulation eller økonomisk vinding fra Kim Møllers side, forholdt sagen sig naturligvis anderledes - men intet af dette er tilfældet.

Det pudsige er, at Knud Brix og Teitur Jónasson tilsyneladende helt har glemt, at de for det første slet ikke har ophavsretten - det har Nyhedsavisen - og for det andet (i kuriosa-afdelingen): Noget kunne tyde på, at Nyhedsavisen også har haft andres tekster liggende.

1) Midtimod.dk gør opmærksom på Nyhedsavisens overenskomst, ifølge hvilken alle rettigheder tilkommer avisen. I et brev til journalist Knud Brix skriver Morten Nielsen bl.a.: »For det fjerde synes jeg det i det hele taget det virker underligt at du uden videre fremsender en opkrævning, al den stund at det er din arbejdsgiver der ligger inde med alle udnyttelsesrettigheder, jvf. protokollat 5 til jeres overenskomst. Et protokollat der desuden tilkendegiver, at '[h]vis der opstår kendskab om uhjemlet brug, oplyser parterne hinanden herom, og der tages da stilling til den mest hensigtsmæssige processuelle fremgangsmåde.' Spørgsmålet i den forbindelse må være - har din arbejdsgiver været ind over i forbindelse med denne sag, og hvorfor fremgår det i så fald ikke af dit brev til Kim Møller.« (Midtimod.dk: Mere absurd end som så).

Nyhedsavisen 2) I Nyhedsavisens online-version af Knud Brix' (og Anja Rossman Thejsens) artikel »Fogh spreder usande rygter om Frank Aaen« (13.3.2007) er der indledningsvist 2 links til andre artikler fra avisen og - og det er det væsentlige - 2 links til andre tekster: »Det skrev Frank Aaen i 1980« og »Det skrev Mette Herborg i 2001«. Disse links er ikke eksterne, men henviser til Nyhedsavisens egen gengivelse af de pågældende tekster - der vel at mærke ikke stammer fra Nyhedsavisen.

Spørgsmålet er så - Nyhedsavisen det? Det kommer bl.a. an på, om de har fået lov af Mette Herborg og Frank Aaen, og om de har bragt teksterne in extenso.

Det kan vi imidlertid ikke vide, eftersom netop disse to tekster nu er fjernet. Af sidens html-kode kan man dog få bekræftet, at disse links henviser til Nyhedsavisen og ikke eksterne tekster - hvorfor mon de nu har fjernet teksterne?

Man kan vel ikke fortænke nogen i, at det er sket, fordi avisen på et tidspunkt er »kommet i tanke« om, at det ikke var så heldigt, hvis det blev opdaget? Og slet ikke nu, hvor medarbejdere er i færd med at tjene penge på få deres ophavsret (som slet ikke er deres, men avisens) gået for nær, fordi en artikel har figureret som illustration i stærkt nedfotograferet stand.

Det er selvfølgelig skinbarlig spekulation fra min side, eftersom de pågældende tekster er fjernet (men de to links altså stadig væk kan ses (jf. ovenstående billede).

Når jeg nævner det her, er det først og fremmest som et kuriøst eksempel på, at der i en moderne internet-alder er nødt til at være en fair bagatelgrænse for, at man selvfølgelig bør kunne bringe nedfotograferede artikler og billeder på hjemmesider og i blogs som dokumentation, så længe disse ikke udnyttes til økonomisk vinding eller manipuleres m.h.p. at chikanere forfatteren eller kunstneren.

Det er indlysende, at det aldrig er let at sætte grænser herfor - men det turde også være indlysende, at Kim Møller ud fra al nøgtern redelighed afgjort befinder sig inden for en en rammerne af en moralsk bagatelgrænse i dette tilfælde, og at Knud Brix og Teitur Jónasson derfor burde trække deres krav tilbage.

Rune Engelbreth Larsen
10. juni, 2007


RETTELSE: Knud Brix har gjort mig opmærksom på, at både hans eget og Teitur Jónassons krav til Kim Møller er udfærdiget samlet under rådgivning fra Dansk Journalistforbund. Det er derfor ikke korrekt, når det af ovenstående fremgår, at Jónasson skulle have fremsendt sit krav til Møller i kølvandet på det omstridte brev fra Brix og den debat, det har afstedkommet. Det ændrer naturligvis ikke ved sagens substans, men ingen skal heller kunne få det fejlagtige indtryk, at Jónassons krav var motiveret af Møllers kritik af Brix.

Rune Engelbreth Larsen
11. juni 2007


APROPOS:

> Støt Kim Møllers retssag (Engelbreth, 7.6.2007)
> Ophavsret eller ophavschikane? Uriasposten m.fl. (Humanisme.dk, 8.6.2007)
> Ophavschikane og dobbeltmoral (Humanisme.dk, 11.6.2007)
> Journalistforbundet, ophavsretten og bagatelgrænsen (Engelbreth, 12.6.2007)
> Forliget mellem Uriasposten og journalisten (Engelbreth, 24.6.2007)