Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Juraprofessor: Særegen magtfuldkommen skovfældning

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I samtlige netmedier florerer denne Ritzau-overskrift i sagen om vindmølletestcenteret i Østerild og den planlagte fældning af fredskov: »Juraprofessor: Ryd bare skoven«.

Eftersom der endvidere linkes til overskriften internt i en række online-artikler, får man let det indtryk, at juraprofessoren synes, at det er helt på sin plads at fælde løs, men i realiteten giver overskriften et selektivt og derved fortegnet indtryk af professorens holdning til planerne om at fælde skoven her og nu.

Denne overskrift kunne nøjagtig lige så godt være valgt: Juraprofessor: Særegen magtfuldkommen skovfældning

Professor og jurist ved Københavns Universitet Peter Pagh citeres ganske vist korrekt i Information, hvorfra Ritzau har sin historie:

»Staten handler ikke ulovligt, når den gennemtvinger sin beslutning juridisk er det helt korrekt,« siger professoren, som dermed giver miljøminister Karen Ellemann (V) grønt lys til at fortsætte arbejdet.

Men at det ikke er ulovligt at igangsætte fældningen, så længe en klagesag kører, er vel ret indlysende - ingen minister overskrider vel så åbenlyst loven?

Det opsigtsvækkede er, hvorfor miljøminister Karen Ellemann ikke vil udvise det minimum af fleksibilitet at afvente sagens udfald, når der i den grad er tale om en yderst omstridt beslutning.

Men dertil kommer, at professoren - der tidligere har konkluderet, at testcenteret er i modstrid med EU-lovgivningen - imidlertid også har andet at sige om miljøministerens forestående fældning:

»Det er udtryk for særegen magtfuldkommenhed, at man ikke kan vente en måned på, at retten tager stilling til, om sagen har opsættende virkning.«

»Det er et meget voldsomt projekt med uoprettelige virkninger. Selv om loven er på deres side, forekommer det ikke at være et særlig godt eller ordentligt foretagende.«

I ovenstående overskrift har jeg valgt den stik modsatte vinkel af Ritzau og Information, men den er lige så dækkende og udækkende for interviewet med juraprofessor Peter Pagh - for at illustrere pointen.

Bare endnu en detalje, det er værd at bide mærke i i denne sag. At miljøministeren - selvfølgelig - agerer lovligt, betyder ikke, at det, hun gør, er det rette. Lovlig magtfuldkommenhed er også magtfuldkommenhed. Og det er unægtelig et »meget voldsomt projekt med uoprettelige virkninger,« som professoren pointerer, og fældningen er udtryk for en »særegen magtfuldkommenhed«.

APROPOS MAGTFULDKOMMENHED

> Vindmølleindustrien fælder sig selv
> Syv grunde til at droppe vindmøllerne i Østerild
> Reportage fra Østerild

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 20.7.2011