Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Syv grunde til at droppe vindmøllerne i Østerild

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Det er desværre helt i tråd med miljøminister Karen Ellemanns magtfuldkomne håndtering af naturødelæggelsen i Østerild Klitplantage, hvor et stort skovområde skal ryddes til fordel for nogle af verdens største vindmøller, at hun er fløjtende ligeglad med verserende klagesager i Vestre landsret og EU, men beordrer skovfældningen gennemtvunget omgående.

Lad os rekapitulere, hvorfor det er en elendig idé at rejse de gigantiske vindmøller på op til 250 meter i dette naturområde:

1) Testcenteret er fra begyndelsen blevet mødt af massiv modstand, hvorfor der ikke blot er tale om en mindre flok aktivister: På landsplan er 56 procent af befolkningen er imod en placering af centeret i Østerild Klitplantage ifølge en meningsmåling af A&B Analyse for Altinget.dk i 2010 - i Region Nordjylland er modstanden 75 procent. Ifølge en nylig online-afstemning på Ekstra Bladet er næsten 80 procent imod en rydning af skoven før EU's godkendelse.

2) Testcenteret kritiseres på grund af placeringen - det er ikke en modstand imod vindmølleenergi. Danmarks Naturfredningsforening har foreslået en lang række alternative placeringer af testcenteret, som tager hensyn til udsigten og naturen, men hvoraf ingen er blevet undersøgt med saglig grundighed. Miljøministeren har derimod manipuleret med kriterierne for opstillingen i, og vindmølleindustriens krav til projektet er således helt anderledes i dag, end de oprindelig var.

3) Testcenterets placering i Østerild var oprindelig kun tredje prioritet for Vindmølleindustrien, der imidlertid indvilligede heri, hvis og såfremt konstruktionen kunne besluttes i Folketinget inden sommerferien 2010, påbegyndes i efteråret 2010 og tages i brug »senest i sommeren 2011« (forudsætninger, der i øvrigt alle er skredet). Derfor blev planen jappet igennem, og derfor manipulerer miljøministeren offentligheden, når hun påstår, at intet »rokker ved«, at Østerild er den bedste placering.

4) Testcenteret skal placeres klods op ad Nordeuropas største fugleynglepladser, hvor fugletrækkene ikke er videnskabeligt undersøgt, og hvor der ikke foreligger en konsekvensvurdering af testcenterets påvirkning af de EU-beskyttede vådområder Vullum Sø og Østerild Fjord.

5) Testcenteret vil spolere en enestående naturstilhed i Danmark, hvorom det i Skov- og Naturstyrelsens egen vandretursfolder hedder: »I Østerild Klitplantage finder du både de store vidder og den stille idyl. Plantagen er karakteriseret ved sin store variation, men også ved de mange tilbud til skovgæsten.« I 2009 kaldte Miljøministeriet sågar selv området for »et naturområde, hvor den danske naturs særpræg fremtræder særligt tydeligt«. Når miljøministeren nu bagatelliserer naturværdierne, er det altså endnu en bekvem kovending i forhold til tidligere vurderinger af området.

6) Testcenteret vil oven i købet støje betydeligt mere, end Miljøministeriet oprindelig hævdede for at få beslutningen igennem, og vil dermed belaste flere beboere i området end forventet, viser en undersøgelse fra Aalborg Universitet.

7) Testcenteret vil kunne ses i over 50 kilometers afstand og dermed ødelægge en lang række af landets allersmukkeste naturudsigter fra de mange omkringliggende naturområder.

Danmarks Naturfredningsforening har siden begyndelsen argumenteret vedholdende imod placeringen og kalder det »et monument over fejlslagen miljøpolitik«. Konkluderende anfører foreningen:

Det forsvinder:

266 ha skov samlet i større partier (primært Østerild og Hjardemål Klitplantager). Statslige satsninger på naturværdi og friluftsliv. Stilheden og mørket i et af Danmarks mest uforstyrrede og største sammenhængende naturområder.

Det får vi i stedet:

Visuel forstyrrelse, støj og lysforurening i et af Danmarks mest uforstyrrede og største sammenhængende naturområder. Et næringsbelastet og genskabt klithedeområde (der, hvor træerne fældes), som ligger umiddelbart op ad 250 meter høje og larmende vindmøller. Risiko for skade på EU-beskyttede naturområder og arter, bl.a. fredede trækfugle som traner, skovsædgæs og rørdrummer. Små skovklatter spredt over hele landet. Ingen garanti for skovenes natur- og friluftsværdier. Privat skov, hvilket bl.a. forringer adgangsforholdene.

Testcenteret bør i stedet placeres på landbrugsjord - der er mere end rigeligt af det, og det er i stort omfang urentabelt i forvejen.

Syv 250 meter høje vindmøller med veje og anlæg med 400.000 kubikmeter grus på 20.000 lastvognstog er i stedet på vej til at erstatte naturområder i et af de mest naturfattige lande, hvor vi til gengæld har absolut Europarekord i landbrugsjord (hele 63 procent af Danmarks areal) - til trods for at klagerne slet ikke er færdigbehandlet.

APROPOS

> Reportage fra Østerild
> Fotoserie fra Østerild Klitplantage

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 18.7.2011