Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Blå Qvortrup og Vestagers fortjente kritik af SSF-retspopulisme

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Margrethe Vestager kritiserer Socialdemokraterne og SF for at følge i hælene på regeringen og Dansk Folkeparti, når retssikkerheden svækkes: »Jeg synes, at V, K og DF i alt for stor udstrækning har fået lov at sætte dagsordenen ud fra enkeltsager. Og fordi de tre partier har lagt linjen, har der været en række tilfælde, hvor S og SF har stemt sammen med dem om skærpelser.« (Politiken.dk, 7.7.2011).

At De Radikales leder udstrækker sin kritik af regeringens undergravning af retssikkerhedsprincipper til også at omfatte SSF, bliver af TV2's politiske redaktør Henrik Qvortrup udlagt på denne måde: »Meldingerne kan jo med blå briller bruges i en valgkamp til at skabe tvivl om, hvad det i virkeligheden er som rød blok vil i forhold til retspolitikken. Simpelthen sætte spørgsmålstegn ved, om de vil føre en slap retspolitik, og den vej rundt er det enormt irriterende for S-SF.« (Politiken.dk, 7.7.2011).

Bemærk hvordan den politiske redaktør på TV2 associerer De Radikales kritik af SSF's retspolitiske kurs med »slaphed«. Hele udlægningen er med andre ord serveret ud fra et blåt politisk paradigme, og retssikkerhed er altså noget slapt noget. Men at det jo lige så godt kunne være vinklet som SSF's slaphed i form af at svække centrale retsprincipper viser, hvor ladet en sådan sprogbrug er.

En neutral vurdering ville konstatere de strategiske problemer eller fordele, partierne på hver sin side får ud af en konkret udmelding fra De Radikale, men ikke pakke vurderingen ind i en politisk værdiladet sprogbrug til fordel for den ene eller anden part.

Den slags er op til (os) andre, der ikke foregiver politisk neutralitet, men som naturligvis har et værdipolitisk standpunkt, som ingen kan være i tvivl om, og som læseren derfor kan være helt eller delvist enig eller uenig i - men derfor bliver heller intet stukket under stolen. Problemet opstår, når visse kommentatorer får neutral orakel-status; og ekstra problematisk er det, når sådanne kommentatorer er public service-kanalernes officielle 'fortolkere' af det politiske spil.

Ser vi bort fra iscenesættelsen af slappe og stærke, er det muligt, at Qvortrup og andre derudover har ret i, at De Radikale med Vestagers udmelding også »fisker« efter stemmer fra SSF - men det giver jo et overfladisk indtryk af, at det blot er 'spil' uden substans, når den slags kommer til at tegne 'analysen'.

Intet kunne være mere substantielt end helt fundamentale retsprincipper, og naturligvis er det en reel politisk kritik, De Radikale retter mod SSF og ikke bare en valgstrategisk manøvre, om man er politisk enig eller ej.

Jeg hverken behøver, vil eller skal hykle 'neutralitet', men kan sige det, som jeg ser det ud fra et humanistisk værdipolitisk synspunkt:

Hele balladen skyldes aktuelt en misvisende fremstilling af østeuropæisk kriminalitet fra især DF's side (med Alex Ahrendtsens valgvideo som grumt skoleeksempel på kynisk propaganda med knivbevæbnet polak), skønt de færreste hjemmerøverier begås af østeuropæere.

Professor i retsvidenskab Eva Smith fastslår: »De argumenter, vi har hørt i forbindelse med lovændringen, er, at man vil dæmme op for østeuropæiske banders hjemmerøverier. Til trods for at alle statistikker viser, at det primært er danskere, der begår hjemmerøverier.«

Det korte af det lange, at Vestager påpeger et klart paradoks hos SSF, der tyder på retspolitisk populisme, når hun bemærker, at partierne stemmer for en lovskærpelse, mens de samtidig går ud og bakker op om rigsadvokat Jørgen Steen Sørensens kritik af, at den skaber ubalance i retssystemet: »S og SF er altså enige i rigsadvokatens kritik, men de har stemt for den lovgivning, som rigsadvokaten kritiserer.«

Den pointe - og debatten om slinger i SSF's retspolitiske substans og dens iscenesættelse - er uendeligt vigtigere, end hvad Henrik Qvortrups blå briller siger om den valgtaktiske manøvrer.

APROPOS POPULISME

> SF's Astrid Krag: Fint signal at landsforvise 14-årige
> FV2011: Anbefalede humanistiske værdipolitikere

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 7.7.2011