Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

SF og S skrotter troværdigheden og løftet om stop for stramninger

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Det, der vel er det mest vidtgående diskriminations- og udvisningsforslag overhovedet i nyere tid, og som Dansk Folkeparti nok af samme grund jublende kalder »historisk ukendt tæthed til konventionerne«, er lanceret af integrationsminister Søren Pind – og har fået thumbs up af Socialdemokraterne og SF.

Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal er således i praksis med på at kunne udvise enhver udlænding, der har begået selv bagatelagtig kriminalitet, hvis vedkommende ikke er dansk statsborger – uanset om han eller hun er født og har boet hele sit liv i Danmark.

[RETTELSE: Det er ikke »enhver udlænding«, der kan smides ud efter den allermindste bagatelkriminalitet, jf. et svar fra Søren Pind: »Det er alene udlændinge, der har haft lovligt ophold her i landet i 5 år eller derunder, der kan udvises uanset frihedsstraffens længde.« REL.]

Integrationsminister Søren Pind får dermed ikke alene det blå stempel af S-SF-ledelserne; Thorning-Schmidt og Søvndal skider også højt og flot på det tidligere løfte til vælgerne og partiernes (allerede dengang voldsomt kritiske) bagland om, at der ikke ville komme flere stramninger. Det var slut efter pointsystemerne i november 2010, hed det dengang:

»Vi har en tilstrækkelig stram udlændingelovgivning nu. Og vi behøver ikke at gøre mere på det område. Der skal være ro om de regler fra nu af,« lovede Helle Thorning-Schmidt efter massiv baglands-kritik af både VKO's og SSF’s diskriminerende pointsystem.

Dermed undermineres nu enhver håndsrækning til Enhedslisten og De Radikale på det udlændinge- og værdipolitiske område, men også den allersidste rest af troværdighed i forhold til vælgerne – sådanne forsikringer har med andre ord ingen som helst værdi, men er til fals for det første det værste populistiske medløberi.

Børn helt ned til 14 år, der kan flydende dansk og er født og opvokset i landet, risikerer at blive smidt til Langtbortistan for bagateller.

Og kan man ikke udvise en udlænding, hvis det ikke er garanteret, at udvisningen overholder Danmarks internationale forpligtelser, udvises den pågældende betinget (jf. besvarelse af spørgsmål nr. 33 ad L 210).

Det kan tilsyneladende betyde, at nogle kan havne på utåleligt tålt ophold med en permanent udsmidningsordre hængende over hovedet. Et ikke-liv med statstrusler som permanent landsforvist og dermed reelt uden stat og land, år efter år.

Enhedslistens Line Barfoed har spurgt Søren Pind om, hvorvidt en person, der er født og opvokset i Danmark, men endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, og som bliver taget med en spejderdolk og derfor idømmes 7 dages frihedsstraf, (jf. knivlovens regel om minimumsstraf), så skal udvises af Danmark?

Det afkræfter Søren Pind ikke (idet der fortsat er den mulighed, at hvis udvisningen med sikkerhed strider mod internationale forpligtelser, vil den pågældende i stedet havne på tålt ophold med en betinget udvisning). Ministeren henviser dog til, at »proportionalitetskravet« kan betyde, at der ikke er tilstrækkeligt tungtvejende grunde til en udvisning (jf. besvarelse af spørgsmål nr. 35 ad L 210).

Helt derude er vi altså. En 14-årig med en spejderdolk kan kun reddes fra landsforvisningsdom, hvis det vurderes, at proportionalitetskravet trods alt kan gøres gældende.

VKO-politik anno 2011. S-SF-politik anno 2011.

En konsekvens af loven er endvidere, at hvis en ung mand, der er født og opvokset i Danmark, men ikke har statsborgerskab, begår et biltyveri, kan han smides ud til sine forældres oprindelsesland, uanset om han nogen sinde har været der eller ej, hvorimod en pæredansk statsborger får en kort straf og dernæst er tilbage i sit liv igen (jf. besvarelse af spørgsmål nr. 48 ad L 210).

Selvfølgelig er det diskrimination. Selvfølgelig er det et skred for resterne af ligebehandlingssamfundet og den fundamentale konventionsbeskyttelse. Selvfølgelig er det antihumanistisk og antiliberalt. Selvfølgelig stemmer S-SF for.

Af et andet af ministerens svar fremgår det, at regeringen »ikke [har] planer om at tilføje ressourcer til prøvelse af udvisningssager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.« (Besvarelse af spørgsmål nr. 23 ad L 210).

Selvfølgelig er enhver mulighed for at få afprøvet krænkelsen af konventionerne slet ikke prioriteret – det er jo kun menneskers liv og skæbne, det handler om.

Thorning-Schmidt & Sass Larsen såvel som Søvndal & Sohn demonstrer altså gladeligt, at de er komplet utilregnelige i forhold til politiske løfter – og at de er 100 procent parate til at gå akkurat lige så langt som Dansk Folkeparti og Søren Pind i diskrimination og udvisning. Og til trods for, at SF er hamret tilbage i meningsmålingerne og udsat for stigende intern kritik efter deres famøse knæfald for pointsystemet i efteråret 2011. Sohn & Søvndal er ligeglade. Hvad betyder baglandet mod ministerbilerne?

Løftebruddet og kynismen er en afgørende information, der bør spredes til hver eneste S-SF-vælger før det kommende folketingsvalg. Og som naturligvis bør få enhver samvittighedsfuld S-SF'er til at protestere offentligt og fastholde Thorning-Schmidts (og dermed partiernes) løfte om stop for stramninger i november 2011.

Ellers deler man troværdighedsfallit med Thorning-Schmidt og Søvndal.

APROPOS

> Værdipolitisk fravalg af SSF?

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 21.6.2011