Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

RIGTIG dansk ...?

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Så er det igen den tid af året, hvor udlændinge skal op i en prøve for at bevise, at de er »rigtig danske« og kan blive rigtige danske statsborgere. Det kan de ikke, hvis de ikke svarer tilstrækkeligt korrekt på en række spørgsmål til dansk historie og politik, f.eks. hvor mange regioner, der er i Danmark, og hvilken person der var statsminister i firkløverregeringen.

Tidligere år har man blandt andet skullet svare på, hvornår det danske kvindelandshold vandt VM i håndbold, og hvornår Dansk Folkeparti blev stiftet.

Hvis ikke, man ved den slags, kan man jo ikke være »rigtig dansk«, vel ...?

Jens Dan Johansen har produceret avisen Rigtig dansk, der stiller skarpt på indfødsretsprøven og det danskhedsbegreb, der ligger bag.

Desværre er avisen ikke trykt i husstandsomdelt oplag, men til gengæld kan enhver læse den online: www.rigtigdansk.dk

Her er informative fakta om befolkningen i Danmark; her er tekster om danskhed, bl.a. »Statsborgerregler før og nu« (fra 1776 til 2011) af Eva Ersbøll; »Gør som jeg siger, ikke som jeg gør« af Louise Therese Schou Nielsen og »Den danske stamme« af undertegnede; her er et 'brætspil', hvor du kan forsøge at blive dansk statsborger ...

Og her er en interessant liste over samtlige årstal og navne fra historien og fiktionen, der optræder i lærematerialet Danmark før og nu (som danner ramme om indfødsretsprøven) – flere, som kun et fåtal af indfødte danskere med pæredanske slægtsrødder nogen sinde ville nikkke genkendende til.

Avisen sætter på glimrende og gennemtænkt vis spørgsmåltegn ved rimeligheden bag en sådan eksaminérbar 'danskhed', og i hvilken udstrækning det overhovedet giver mening at 'måle' noget sådant.

Indledningsvis spørger idébagmand og redaktør Jens Dan Johansen:

Som der står i indledningen til danmark før og nu er publikationen 'ikke en udtømmende danmarkshistorie', men snarere et resutat af og et led i en effektiv selektionsproces. Men når man fra oficiel side virkelig skærer ind til benet og præsenterer essensen af Danmark, hvad står så tilbage?

Hvilke årstal, mennesker og begivenheder definerer officielt danskhed? Hvad er blevet udvalgt som den afgørende viden, for om man kan kvalificere sig til tilværelsen som dansk statsborger eller ej? Og hvilke historiske begivenheder har ført til, at vi i dag skelner mellem danskere og ikke-danskere, som vi gør?

Hvad er konsekvenserne af at afholde prøver i identitet og tilhørsforhold på nationalstatens præmisser? Og handler det at være dansk virkelig om at kende forskel på Niels Steensen og Steen Steensen Blicher?

Danskheden i indfødsretsprøven er en selektiv konstruktion blandt andre selektive konstruktioner. Naturligvis er det altid godt at vide noget om dansk historie, men statsborgerskabets værdi er primært det afgørende udgangspunkt for det retsgrundlag, hvormed vi er lige over for stat og lov, ikke en liste med faktuelle danskheds-nedslag ud fra mere eller mindre arbitrære valg.

Imens vi venter på, at en avis får den oplagte idé at optrykke Jens Dan Johansens lille danskheds-avis som særtryk eller ekstrasektion til oplysning og debat, følger her nogle lige så selektive, men derfor også lige så danske bud på 'danskhed':

> En RIGTIG dansk danskheds-prøve
> En RIGTIG dansk Grundlovstale
> En RIGTIG dansk Facebookgruppe

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 6.6.2011