Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indfødsretsudvalget skalter og valter med menneskeskæbner

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I Indfødsretsudvalget er det ikke eksperter, der på neutrale og objektive lægefaglige og juridiske præmisser afgør, om en del af de udlændinge, har søgt dispensation for krav til f.eks. danskprøven på grund af sygdom, får statsborgerskab - det er derimod politikere, der skønner sig frem.

De skal imidlertid tage stilling ud fra kriterier, der hører under juristers, lægers og psykologers ekspertise, men de bliver her gjort til oversmagsdommere over eksperternes faglige lødighed og indsigt i sager, der ofte er tunge af speciallægers og psykologers fagspecifikke erklæringer og journaler.

De Radikales Jørgen Poulsen, der med en fortid i Dansk Røde Kors hører til de medlemmer af udvalget, der har en vis soliditet, er rystet over denne politiske 'sagsbehandling': "Det er det mest ukvalificerede sagsbehandlerhold i verden, og sagsbehandlingen foregår uden skelen til de mest grundlæggende regler på området. Det er ikke et sagligt udvalg, som med stor træfsikkerhed afgør tingene efter bogen. I hvert fald kun den bog, der siger: Dig kan vi lide, dig kan vi ikke lide." (Politiken, 20.3.2011).

Nej, der er ingen som helst garanti for, at ekspert-vurderinger er udslagsgivende, når ansøgernes sagsnumre råbes op, og politikerne stemmer ja eller nej - som regel helt uden skyggen af begrundelse, argumentation eller diskussion, fremgår det af Politikens afdækning.

Socialdemokraternes indfødsretsordfører siger lige ud: "Det handler jo ikke kun om faktuelle ting. Det handler jo om ordførernes værdier."

Enhedslisten boykotter ganske enkelt møderne i protest, fordi partiet ikke mener, at politikerne har de fornødne forudsætninger for at vurdere dokumentationen. Eller med Johanne Schmidt-Nielsens ord: "Om en ansøger får ja eller nej, kommer til at afhænge af, om det er den ene eller den anden politiker fra respektive partier, der er til møderne. To stort set helt enslydende sager kan ende med forskelligt svar, fordi det er tilfældige politikeres tilfældige mavefornemmelser, der afgør, om ansøgerens lægeerklæring lyder alvorlig og troværdig nok."

Politiken kan sågar referere en episode, hvor embedsmænd blev sendt uden for døren under et møde, fordi de bemærkede, at politikernes aktuelle afgørelse var i modstrid med politikernes egne afgørelser i andre sager (sic).

Risikoen for helt ukvalificerede vurderinger af rent politisk karakter er overhængende for de 30-40 sager, der afgøres hver måned på denne måde, og blandingen af politisk kynisme, tilfældigheder og faglig uvidenhed er i virkeligheden lige så stor en skandale som Birthe Rønn Hornbechs lovbrud som integrationsminister.

Her er virkelig brug for journalister, der med samme ihærdighed som Informations Anton Geist og Ulrik Dahlin (der stod bag afsløringerne af Birthe Rønn Hornbechs lovbrud) følger op og kulegraver de senere års 'sagsbehandling'.

Alene at en politiker som Søren Krarup - der ikke blot er uden skyggen af indsigt i det faglige grundlag for de erklæringer, der indgår i sagerne - skal kunne afgøre menneskers skæbner på denne måde, fortæller alt om lemfældigheden.

Her er, hvad 'eksperten' Krarup udtalte for få år siden, netop om sin rolle i Indfødsretsudvalget: »Vi sidder med 50 ansøgninger om dispensation [for kravene til indfødsret] hver uge, hvoraf 35-40 er fra folk, der ikke har kunnet klare at lære dansk, fordi de lider af PTSD [posttraumatisk stresssyndrom efter tortur eller krig] - det er vi trætte af. PTSD er noget, psykologer og læger rask væk skriver, og det hænger mig ud af halsen med sådan en sludder for en sladder, hvor man svindler sig igennem.« (Politiken, 9.12.2005).

Citatet taler for sig selv. Afgørelser på sagsbehandling af så kompleks karakter skal selvfølgelig ikke overlades til politikere.

APROPOS

> Indvandrerfjendtlige citater af Søren Krarup

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 22.3.2011