Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Vil Pia Christmas-Møller fastholde sit værdioprør mod VK - eller sælge ud?

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Pia Christmas-Møller meldte sig ud af den konservative folketingsgruppe den 5. december 2007, men fortsatte som partimedlem knap to måneder, indtil hun også forlod partiet den 22. januar 2008 - og lige siden har hun været skarp i sin kritik af regeringen og Dansk Folkeparti på det værdi- og udlændingepolitiske område.

Med pointsystemets indgreb i den helt fundamentale personlige frihed passerede regeringen en absolut bundlinje for Christmas-Møller, og i november 2010 trak hun derfor også sin støtte til VK-regeringen: »Jeg er kommet til den konklusion, at jeg ikke kan anbefale genvalg af denne regering. Den svigter ikke alene egne valgløfter, men altså nu også hvad jeg anser for basale værdier. Jeg er derfor ikke længere at betragte som en del af denne regerings parlamentariske grundlag.« (Dr.dk, 17.11.2010).

Hun var med på at stramme udlændingeloven i 2001, men føler, at man er gået alt for vidt: »Lige så vel som jeg mente, der var et rimeligt behov for en strammere udlændingepolitik i 2001, lige så vel synes jeg, at man har lavet en radikal kursændring og et paradigmeskifte, hvor man går fra værnsregler til nytteværdi. Det er uforståeligt at borgeligt tænkende konservative kan lægge navn til et system, hvor staten nedlægger nytteværdibetragtninger over menneskers valg af ægtefælle. Det er direkte uforeneligt med konservative værdier, eller hvad det vil sige at være borgerlig. Jeg kan ikke forstå, hvordan V og K helt ureflekteret kan sige ja til det pointsystem, som de har sat i søen i forhold til ægteskaber. Det er helt uantageligt.« (Information, 14.1.2011).

Men antallet af uacceptable sager har i det hele taget tårnet sig op, forklarer hun i samme interview: »Man har tilsidesat rigsrevisionen som institution ved at se stort på dens anmodning om at belyse sagen om overbetaling på privathospitaler. Man svigter nogle basaldemokratiske principper, når Birthe Rønn gang på gang lader hån om høringsfrister og giver tre dage på store og meget komplicerede og principielle sager på udlændingeområdet. Man har ladet fremmede magter foretage afhøringer på danske jord om noget så vitalt som folks identitet, uden at de har haft en advokat, en bisidder eller bare et vidne - her taler jeg om de afviste irakiske asylansøgere. Det er fuldstændigt uanstændigt, og man svigter, hvad der ligger i det inderste hjertekammer af demokrati og mine værdier. Jeg er meget indigneret. Det var en af årsagerne til, at jeg i sin tid gik ind i politik for at bekæmpe de forhold man så i østblokken og i totalitære regimer.«

Klart, kontant og principfast. Og dog ...?

For nu forlyder rygterne imidlertid, at Pia Christmas-Møller forhandler med De Konservative om at vende tilbage til sit gamle parti.

Det kan man ud fra de politiske karriere-muligheder naturligvis godt forstå - som løsgænger er hun definitivt ude af dansk toppolitik efter det næste valg. Spørgsmålet er imidlertid, om hun virkelig vil risikere at havne på hylden blandt de talrige principløse Christiansborg-kovendinger, hvor adskillige letvægts-politikere med alvorstunge miner har afvist og afvist politiske positioner, som de efterfølgende har indtaget, fordi det alligevel var det mest befordrende for deres taburetkarriere ...

Der er selvsagt en meget stor forskel på den politiker, der tager konsekvensen af sin samvittighed og forlader ét parti for et andet, og så den politiker, der siger og kategorisk afviser et parti, for dernæst at hoppe nøjagtig i armene på netop dét parti - en tvetunget manøvre, Khader f.eks. har foretaget flere gange.

Pia Christmas-Møllers situation er den omvendte. Hvis hun skal fastholde sin principfasthed, skal hun også fastholde sin afvisning af VK-regeringen og enten 1) forlade dansk politik, 2) forsøge at genopstille som løsgænger eller 3) finde eller danne et parti, der er mest muligt overensstemmende med hendes egen kritik af VKO.

Det korte af det lange er, at hvis der skal være konsistens i hendes kategoriske afvisning af at kunne støtte VK-regeringen oven på den perlerække af fundamentale anstændigheds-svigt, hun selv har opremset, kan hun ikke med redeligheden i behold vende tilbage til De Konservative. De Konservative er udelukket - medmindre de følger hendes eksempel, annullerer pointsystemet, forbedrer asylforholdene, forlader regeringen osv. ...

APROPOS NÆSTE VALG

> Anbefalede humanistiske værdipolitikere
> Flere humanister på tinge ... Derfor

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 6.3.2011