Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Krarups og Hornbechs politiske partnerskab

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Siden Informations Ulrik Dahlin og Anton Geist i begyndelsen af januar 2011 har oprullet skandalen om Integrationsministeriets ulovlige afslag på unge statsløses statsborgerskab i stribevis af artikler, ved vi bl.a. følgende:

- Frem til begyndelsen af 2010 har Integrationsministeriet i årevis givet statsløse unge afslag på statsborgerskab, selvom det er og var i strid med to FN-konventioner om statsløshed.

- Integrationsministeriet har i årevis undladt at informere de statsløse om deres rettigheder, hvorved integrationsminister Birthe Rønn Hornbech brød vejledningspligten.

- Flere juridiske eksperter har vurderet, at integrationsministeren ville blive dømt for konventionsbrud, hvis statsløse unge, der ikke er blevet orienteret om retten til statsborgerskab og siden er blevet for gamle til at søge, lagde sag an.

- Integrationsministeren har erkendt ulovlighederne og foretaget en intern undersøgelse, som hun imidlertid ikke vil dele med offentligheden. Hun nægter at svare på, hvornår hun selv er blevet opmærksom på den ulovlige sagsbehandling, selv om reglerne på området let har kunnet konstateres i en håndbog i indfødsret, som er skrevet af to tidligere chefer i Indfødsretskontoret.

- Meget tyder på, at integrationsministeren som minimum har været bekendt med ministeriets ulovlige afslag i over et år ifølge seneste afsløringer i Information, idet hun rettede henvendelse til Sverige herom allerede i december 2008 - men det har (selvfølgelig) været umuligt for avisen at få en kommentar fra integrationsministeren.

At nogen kan modsætte sig en uvildig undersøgelse af så betændt et forløb, handler ene og alene om at redde ministerens skind uden skelen til klokkeklare lovbrud. For hvis Birthe Rønn Hornbech er lovligt undskyldt, hvorfor så frygte en uvildig undersøgelse?

Søren Krarups afvisning af en undersøgelse er særlig interessant: »Det er mit klare gæt, at Birthe Rønn Hornbech har forstået fejlen i december 2009, og umiddelbart efter har hun i januar 2010 orienteret Folketinget. Det kan da godt være, hun har rettet henvendelse til Sverige i 2008, men det har nærmest haft karakter af en rituel besværgelse. Man har vidst, at der har været et eller andet med den FN-konvention, men man har ikke taget den alvorligt. Og det er først op mod jul i 2009, tror jeg, at man pludselig i Integrationsminister bliver klar over, at der er noget afgørende, man har overset.« (Information, 23.2.2011).

Der er altså ikke behov for en undersøgelse, fordi det er Krarups »klare gæt«, at sagen forholder sig helt uproblematisk, til trods for at han får tilføjet: »Man har vidst, at der har været et eller andet med den FN-konvention, men man har ikke taget den alvorligt

Det er om samme FN-konvention og de indiskutabelt ulovlige afslag på statsløses statsborgerskab, at samme Krarup tidligere udtalte, at han var »lykkelig for« sagsbehandlingen (Information, 17.1.2011).

Derfor kan det selvfølgelig ikke undre nogen, at han med et skuldertræk konstaterer, at Integrationsministeriet ikke har taget FN-konventionen »alvorligt«, mens han lidt usammenhængende får nævnt, at der dog er »noget afgørende, man har overset«.

Faktum er, at FN-konventionerne og menneskerettigheder selvfølgelig fortsat ikke rager Krarup en papand, for det har de aldrig nogen sinde gjort - som det fremgår af et par af hans karakteristiske udtalelser:

»Menneskerettighederne er nutidens grundløgn, vor tids afgudsdyrkelse, som ikke blot forkynder en afgud - det autonome og (selv)retfærdige menneske som gud -, men som derfor også forfalsker den menneskelige og folkelige situation i verden. Den dæmoniske lovretfærdighed. Den principielle farisæisme, der foragter toldernes og syndernes virkelighed og som derfor lægger deres hjem og deres land åbent for ødelæggelse. Menneskerettighederne er virkelig vor tids fordærvsmagt, djævelen i skikkelse af en humanitær lysengel, forfalskningen og sammenblandingen af Gud og menneske, himmel og jord.« (Tidehverv, 2000, 74. årg., s. 22).

»Hvis man i et kristent land fortsætter med at tillade opbygning af muhamedanske menigheder, så ender vi med uendelige konflikter, der kan ende med borgerkrig. Vi har været feje og usle, fordi vi har dyrket menneskerettighederne.« (Kristeligt Dagblad, 5.7.2001).

Det er med andre ord ganske sigende for sagligheden (eller manglen på samme), at det ikke mindst er en mand som Søren Krarup, der holder hånden over Birthe Rønn Hornbechs ministertaburet her - i sådanne sager er det de færreste menneskeretskrænkelser, hun kunne have gjort sig skyldig i, som ville være andet end et stort plus i Krarups karakterbog.

Og derfor siger det politiske partnerskab, som Hornbech (engang selvudnævnt vogter saglighed og frontkæmper imod magtmisbrug) de facto har indgået med Krarup, desværre også alt om integrationsministerens - karakter.

APROPOS

> Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda: Citater af Søren Krarup

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 24.2.2011