Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Hornbechs magtarrogance er endnu mere surrealistisk end Haarders

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Naturligvis skal enhver politiker ikke altid finde sig i enhver journalists eller enhver anden politikers spørgsmål, for selvfølgelig kan der være tidspunkter, hvor afvisning af et spørgsmål er helt på sin plads. Men som ansvarlig og magtfuld minister skal man i et åbent retssamfund stå klart og entydigt til ansvar for sin magtudøvelse og svare på relevant kritik.

I tilfældet Birthe Rønn Hornbech har hendes tilbagevendende tilbøjelighed til ligefrem at stikke af fra kritiske spørgsmål og undlade at besvare oplagte afklarende spørgsmål fra pressen (f.eks. hendes særegne stirrende tavshed) imidlertid for længst udviklet sig til en surrealistisk farce af bizar magtarrogance. Senest, da hun var i samråd i Inførdsretsudvalget om, hvorfor Integrationsministeriet i flere år har afvist statsborgerskab til statsløse unge, selv om det var og er i strid med FN-konventionerne.

Hendes forklaring om, at »sagsbehandlerne ikke har kendt konventionerne,« er ikke alene absurd, men også ganske åbenlyst forkert, fordi håndbogen i indfødsret, der er skrevet af to tidligere chefer i Indfødsretskontoret, udførligt forklarer konventionerne på dette område, hvorfor der selvsagt er grund til at få uddybet og afklaret de fatale fejl under sagsforløbet i Hornbechs ministerium.

Men dér sad hun så i ophøjet majestæt og nægtede at svare, når de kritiske spørgsmål blev for nærgående:

»Det er min ret ikke at svare.«

»Nej.«

»Ikke lige nu.«

»Ingen kommentarer.«

»Jeg har ikke pligt til at svare, jeg har pligt til at møde op. Og derfor vil jeg bare sige nu, jeg tænder ikke mere for denne her [mikrofon], jeg synes sådan set, at det kan være nok - og det er min ret.«

Claus Haagen Jensen, der er professor i offentlig ret ved CBS, kalder hendes opførsel »helt grotesk« og tilføjer: »Når der sker så alvorlige fejl, er det legitimt at spørge: Hvordan kunne det egentlig ske? Det er tydeligt, at hun gang på gang ikke svarer eller ikke svarer tilstrækkeligt. Det er manglende respekt for Folketinget.« (Politiken.dk, 11.2.2011).

I sin bog med den i dag så misvisende titel Tale er guld (2006) skriver Birthe Rønn Hornbech om Folketingets behandling af indfødsretssager: »Man kan med rette stille spørgsmålet om det system, der arbejdes efter, lever op til moderne forestillinger om retssikkerhed for den enkelte ansøger. Jeg mener det ikke.«

Den pointe er desværre kun blevet meget mere træffende, efter at hun selv er blevet chef på området. Rønn Hornbech er for længst blevet dansk politiks tilknappede østers med en foragt for kritik, der overgår Anders Fogh Rasmussens i magtarrogance og Bertel Haarders i surrealisme.

APROPOS

> Fyr Birthe Rønn Hornbech før flere tragedier
> Birthe Rønn Hornbech skalter, valter og vildleder

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 11.2.2011