Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Bent Jensen slipper billigt for ærekrænkelser

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Da professor Bent Jensen i en kronik i Jyllands-Posten i januar 2007 hævdede, at det var både KGB's og Politiets Efterretningstjenestes opfattelse, at journalisten Jørgen Dragsdahl var KGB-agent, var der tale om en ærekrænkende påstand.

Det er udfaldet af den årelange sag, der har betydet store menneskelige og økonomiske omkostninger for Jørgen Dragsdahl, som nu lever delvist af dagpenge. Svendborg byret frikendte ganske vist Jyllands-Posten for at have trykt professor Bent Jensens ærekrænkelser, men idømte professoren selv 20 dagbøder à 2.000 kr. samt en godtgørelse på 200.000 kr. til Dragsdahl (det halve af, hvad han havde krævet).

Det er en hård dom og en rekordstor godtgørelse, men det er ikke desto mindre billigt sluppet for at have sat en mand i den offentlige gabestok i årevis.

Udefra set ligner det et personligt opgør baseret på politiske og personlige modsætningsforhold, hvor Bent Jensen har kunnet give sine påstande et yderligere skær af autoritet som leder af Center for Koldkrigsforskning (CFKF) - et center og en stilling, som Bent Jensen mere eller mindre fik foræret på et sølvfad af regeringen efter pres fra Dansk Folkeparti i 2006.

En massiv og kampagneagtig stempling af Dragsdahl takseres altså til et beløb, der er i omegnen af et års dagpenge, hvilket vist ikke kan anses for at være fyrsteligt - selv om afgørelsen naturligvis er afgørende i sig selv.

Det mest absurde ved Bent Jensens æreskrænkende forfølgelse af Dragsdahl er, at chefer for PET igen og igen har afvist, at det skulle være efterretningstjenestens officielle opfattelse, at Dragsdahl var KGB-agent, uden at det har anfægtet Bent Jensen det mindste.

At Ekstra Bladet, der i 1992 fremførte samme påstand, måttet indgå et forlig og beklage, fordi avisen ikke kunne bevise anklagerne.

Og ikke mindst at den regeringsnedsatte PET-Kommission i sin bindstærke PET-rapport, der udkom i 2009, kritiserede Bent Jensen for ukorrekt og misvisende omgang med kilderne i samme sag, der behandles over små 40 sider.

Som rapportens konklusioner her belyses af Ulrik Dahlin i Information, var det ikke PET's officielle holdning, at Dragsdahl var KGB-agent:

PET var ifølge kommissionen helt på det rene med, at Dragsdahl i mange artikler »til trods for hans åbenbare venstreorienterede politiske indstilling«, som en PET-medarbejder formulerede det i 1983, giver indtryk af »at være kritisk overfor sovjetisk/kommunistisk regime, og endnu mere hånligt afvisende er han overfor DKP.«

Kommissionen anfører eksempler på, at Bent Jensen i sin artikel i Jyllands-Posten så at sige strammer de oplysninger, han har fået adgang til i PET's deklassificerede dokumenter. Et eksempel er, hvad Bent Jensen betegnede som »PET's fortrolige konklusion til eget brug« om »D's position« som værende »ualmindelig nyttig«. Oplysningen findes i det mødereferat, kriminalassistenten skrev i juni 1985. Men ifølge Kommissionen skal man være »varsom med at tage referentens vurderinger som udtryk for PET's 'institutionelle' opfattelse«.

Kommissionen nævner endnu et eksempel fra samme mødereferat, hvor Bent Jensen sætter lighedstegn mellem kriminalassistentens egen opfattelse og PET's. I Jyllands-Posten skrev Bent Jensen således, at »PET mente, at Dragsdahl i virkeligheden var gået længere i sit samarbejde med KGB, end han ville være ved« selv om kriminalassistenten udtrykkeligt skriver i referatet, at »personlig tror jeg, at D under Tjebotok gik langt længere, end han ville være ved.«

Information, 6.7.1009

Retsformand Mette Langborg kritiserede da også i sin redegørelse direkte professor Bent Jensens ukritiske omgang med PET-dokumenterne: »Man må forvente en større kildekritik af en forsker.« (Berlingske.dk, 8.5.2010).

Karakteristisk nok, er det heller ikke forskerhatten, der tynger Bent Jensen, når han efterfølgende udtaler: »Det er selvfølgelig skuffende. Jeg vidste, at det kunne være vanskeligt rent juridisk at føre sandhedsbevis, men jeg havde regnet med, at retten havde accepteret udsagnene under hensyn til almenvellet.«

Det 'kunne være vanskeligt rent juridisk' at føre sandhedsbevis - javel, men er dét ikke blot en indpakket måde at sige på, at han hele tiden har været klar over, at der ikke rigtig var nogen bevisbar substans i påstandene?

Det understreger blot nødvendigheden af retsformandens kritik af professorens utilstrækkelige kildekritik.

Bent Jensens bestræbelser, der med urette har undermineret Dragsdahls professionelle troværdighed, slår nu tilbage som en velfortjent boomerang.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 9.5.2010