Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Karen Ellemanns gigant-møller i Thy

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

En personlig rejse til Thy med pen og kamera for at finde ud af, hvorfor der står megen blæst om nogle nye vindmøller ...

En af fordelene ved, at Danmark er et fladt land, er, at man mange steder kan se så langt. "Få og små er vore bjerge," noterer digteren Christian Richardt i 1889 - og tilføjer så:

Men des længer' kan vi skue over Markens Lærketue, følge desto mere frit Fugle-Sving og Sole-Ridt!

Så fint kan man vende det danske landskabs beskedne højdedrag til en lille fordel. Og at digteren har en pointe, har vel slået andre end mig, der har prøvet at falde i staver over udsigten fra en dansk klit eller klint.

Der er en betagende udsigt fra tinderne i Mols Bjerge eller Svanninge Bjerge, så man helt glemmer at trække på smilebåndet over den danske tradition med at kalde en række af vore bakkelandskaber for "bjerge". For der findes faktisk storslåede udsigter og vidstrakte landskaber af bjergtagende karakter i det bjergløse Danmark - og ikke bare i Mols Bjerge i Østjylland eller Svanninge Bjerge på Sydfyn. Det midtjyske søhøjland, den bornholmske klippehede eller Møns Klint er rige på "Fugle-Sving og Sole-Ridt".

Det gælder også flere steder i Thy ved Jyllands skulder.

Det er her, regeringen har besluttet at bygge et nationalt testcenter med syv kæmpe vindmøller, der skal stå i en lige linje fra Østerild Klitplantage til Hjardemål Klitplantage, men lokalbefolkningen i et af landets tyndest befolkede områder er i oprør som sjældent før.

"Jeg håber, at jeg er død, før de ankommer og sætter vindmøllerne op," siger den firsårige John Anderson uden at blinke. Han driver Kirsten Kjærs Museum sammen med Harald Fuglsang, men John er fra England, så det foregår på engelsk: "I hope, I am dead, before they arrive."

Det er de planlagte vindmøller, han hæver sin krogede næve imod.

Bag Kirsten Kjærs Museum (copyright: Rune Engelbreth Larsen)

Fotograferet bag Kirsten Kjærs Museum. Afstand til nuværende mølleanlæg med fire 60 meter høje møller, ca. 3 km (i vestlig retning). Afstand til de 250 meter høje møller i testcenteret ca. 5,5 km (vil hæve sig bag de nuværende møller). Se fotoet i højere opløsning her.

Museet, der ligger ved Frøstrup, åbnede i 1981 med en stor samling tegninger og portrætmalerier af billedkunstneren Kirsten Kjær (1893-1985), og i dag rummer det syv sidegallerier, permanente udstillinger, kunstnerboliger, gæstehus, værksteder og en velbesøgt koncertsal for klassisk musik.

"It's horrible," ryster han på hovedet og forbander 'københavneriet', der vil placere testcenteret få kilometer fra hans livsværk.

Thys roterende skyline

Min svigerinde er chauffør, og hun er overrasket over, hvor mange vindmøller der allerede i dag giver Nordthy en roterende skyline. Jeg tænkte det samme, da jeg var her for første gang.

Dengang vandrede jeg flere af de spektakulære naturområder tynde, blandt andet omkring den betagende kyststrækning med det pudsige navn Svinkløv, som rejser sig ud mod Jammerbugten. Herfra kan man se helt til Bulbjerg, en 47 meter høj kalkstensknude, der ikke alene huser Danmarks eneste fuglefjeld, men ligger i forlængelse af skønne højdedrag, der strækker sig ind i landet med forblæste udsigter over havet i nord og Lund Fjord i syd. Endnu længere mod vest ligger en af Danmarks allerstørste og mest betagende vildmarker med sine endeløse klitter, hede, skov og søer - Hanstholm Vildtreservat.

I Thy kan man stadig fortabe sig i naturkulisser af forbløffende dimensioner efter danske forhold, og man kan endnu opleve en autentisk natur-stilhed og en dybsort nattehimmel, hvis eneste glimt er stjerner.

Vest for Hanstholm Vildtreservat (copyright: Rune Engelbreth Larsen, Danarige.dk)

Udsigt vest over Hanstholm Vildtreservat. Afstand til de 250 meter høje møller i testcenteret ca. 20 km (møllerne vil kunne ses i horisonten fra mange bakketoppe).

Det kan være vanskeligt at forstå, hvor storslået her kan være, hvis man ikke rigtig har besøgt området. At være så langt væk, at man kun kan høre sine egne fodtrin. Og insekterne, fuglene eller vinden, der får løvet til at rasle. Uden andet lys eller andre lamper end solen, månen og stjernerne.

Store vindmøller skaber et noget anderledes lys- og lydindtryk, selv på kilometers afstand. Men vi har næsten alle vænnet os til at glædes over dem, for de producerer vedvarende energi, og vi vil jo gerne have nedbragt CO2-udledningen. Ikke desto mindre klager flere og flere naboer over larmen fra de susende møllevinger, og der er en stigende opfattelse af, at en vindmølle ikke altid - og ikke hvor som helst - også er en køn eller nødvendig vindmølle.

I Thy rager de op her og der og alle vegne. Fra talrige bakker i de kuperede områder kan man se stribevis af hvide streger, der snurrer rundt i dele af horisonten, f.eks. ud over mange flade vådområder. Der er små vindmøller, som let forsvinder på afstand, men der er også store vindmøller på 60 meter - og der er meget store vindmøller på 75 meter.

Vindmøllernes iøjnefaldende synlighed overraskede mig, da jeg var på disse kanter sidst, og nu er det min svigerindes tur til at overraskes. De er virkelig markante i landskabet.

Øst for Vigsø (copyright: Rune Engelbreth Larsen, Danarige.dk)

Øst for Vigsø. Afstand til nærmeste mølle i nuværende anlæg med otte 75 meter høje møller, ca. 4,5 km (til højre i billedet). Afstand til den nærmeste af de 250 meter høje møller i testcenteret ca. 7 km (vil hæve sig til venstre i motivet). Se fotoet i højere opløsning her.

Rundetårn er knap 42 meter højt, hvilket ikke synes af alverden i en by, men i det åbne naturlandskab bliver højder på 30-40 meter let visuelt dominerende, og vindmøller på 60 eller 75 meter er opmærksomhedsslugende i miles omkreds.

Nationalt testcenter

Står det til regeringen og lokalpolitikerne i Thisted er der imidlertid ikke for mange vindmøller i det nordlige Thy. Der er for få - og de er for små. Det er i det mindste det indtryk, man får af det planlagte nationale testcenter, der vil brede sig ud over 30 kvadratkilometer eksisterende skov, klithede, vådområder og eng, blandt andet i Østerild Klitplantage.

Op til 15 kvadratkilometer skov skal fældes, for det er ikke blot flere vindmøller på 60-75 meter, der skal gøres plads til, nej det er syv kæmpe møller og to meteorologimaster med en højde på 250 meter. Konstruktioner, der sine steder vil være synlige på over 50 kilometers afstand.

Det fortæller noget om dimensionerne, at anlæggets serviceveje og arbejdsarealer vil kræve 400.000 kubikmeter grus, svarende til 20.000 lastvognstog, og at der skal leveres og støbes af 15.000 kubikmeter beton til projektet.

Det bliver "en af de største landskabsforandringer, der er gennemført som enkeltprojekt i Danmark," bemærkes det i Miljøministeriets såkaldte VVM-redegørelse (vurdering af virkninger for miljøet), der udkom i december 2009. Det kan tage halvandet år alene at rydde det påkrævede skovareal og tre-fire år at fjerne de fældede træer. Endnu ved man ikke, om det også bliver nødvendigt at rydde toppen af klitterne i Hjardemål Klitplantage.

Testcenteret skal placeres få kilometer fra Nordeuropas største ynglepladser, der samtidig er EU-fuglebeskyttelsesområder. De markante søer i Nordthy, der i syd afgrænses af Limfjorden, er da også rige på fugletårne med et formidabelt udsyn ud over Tømmerby Fjord, Bygholm Vejle, Selbjerg Vejle og alle de øvrige vådområder. Der er næppe et fugletårn i disse områder, hvorfra man ikke vil kunne se de 250 meter høje vindmøller dominere en del af horisontlinjen, hvis regeringen får magt som den har agt. Folketinget førstebehandlede lovforslaget den 22. april 2010, mens Danmarks Naturfredningsforening og Landsrforeningen for Bedre Miljø arrangerede en protestdemonstration på Højbro Plads i København. Dermed gik kampen mellem to stridende 'grønne dagsordener' ind i den endelige fase: Placeringen af verdens syv største testmøller i Thy kontra landsdelens store naturskønne områder.

Bygholm Vejle (copyright: Rune Engelbreth Larsen, Danarige.dk)

Bygholm Vejle i forbrunden, fotograferet ved Vejlernes Naturcenter. Afstand til nærmeste 250 meter høje mølle i testcenteret ca. 13 km (vil kunne ses til venstre i billedets horisont).

Af VVM-redegørelsen fremgår det, at møllerne kan udgøre en trussel mod områdets ørne og kollidere med trækfugle. Endvidere vil skovrydningen og den efterfølgende vindmølledrift eliminere flere skovfugles lokale ynglehabitat, heriblandt natravnen, og testcenterets støj og vibrationer vil i det hele taget spille en rolle for områdets dyreliv i fremtiden. Imidlertid erkendes det i ministeriets VVM-redegørelse, at der ikke foreligger nogen specifik viden på alle områder, og at "de nye møller er så store, at eksisterende viden ikke direkte kan overføres til dem" - vindmøller med en totalhøjde på 250 meter er nemlig ikke udviklet endnu.

Dertil kommer, at hver enkelt af de syv testmøller skal udskiftes med en ny prototype omtrent hvert fjerde år.

Imens breder den lokale modstand sig, og mange steder støder vi på flyvesedler og opslag fra Landsforeningen for Bedre Miljø, der driver hjemmesiden www.nationalittestcenter.dk. En del af foreningens kritikpunkter mod testcenteret lyder i sloganform: "7 møller for døde traner, havørne, flagermus og natravn og 300 hjemløse krondyr. 7 møller, der vil gøre boliger usælgelige og stavnsbinde folk. 7 møller, der skader vindindustriens omdømme."

Man vil gerne have vindmøller, fastslås det, men "ikke for enhver pris". Modstanden er dog langtfra isoleret til de lokale i det tyndt befolkede område. 56 procent af befolkningen er imod en placering af centeret i Østerild Klitplantage ifølge en meningsmåling af A&B Analyse for Altinget.dk - i Region Nordjylland er modstanden 75 procent.

Den snurrende sang

Bag den nye koncertsal til Kirsten Kjærs Museum er der udsigt over landskabet til et vindmølleanlæg i nærheden. Der er fire møller med en højde på 60 meter, og de rager let op over trægrænsen, selv om de er tre kilometer væk.

De nye vindmøller vil kunne ses i samme retning, fortæller Poul Bundgaard, der er født på egnen. Han er "gammel nok til at komme på museum," forklarer han smilende sin funktion som museets altmuligmand. Smilet bliver dog mindre hjerteligt, da han fortæller om testcenteret, der ganske vist skal stå dobbelt så langt væk, men altså til gengæld skal rumme møller, der er over fire gange så høje.

Udover nogle få sendemaster er det kun Storebælts pyloner, der er højere i Danmark - de måler hver 254 meter, blot fire meter højere end den øverste spids af vingerne på de syv vindmøller og to meteorologimaster.

Jeg prøver at danne mig et indtryk af, hvor højt de vil rage op, når man ser dem fra denne afstand, men det er ikke let. Miljøministeriets VVM-redegørelse er imidlertid fuld af fotografier fra flere kilometers afstand af testcenteret, og en grafiker har indsat små tændstiktynde billeder af, hvordan de 250 meter høje vindmøller vil præge synsoplevelsen. Man har dog ikke fjernet de dele af billedet, hvor Østerild eller Hjardemål Klitplantage kan ses, selv om de vil blive kraftigt decimeret, hvis mølleanlægget vedtages. Der er heller ingen billeder fra selve Østerild Klitplantage, så vi får ikke noget indtryk af, hvad det egentlig er for områder, der skal jævnes med jorden.

Højintensivt blinkende hvidt lys skal placeres på de to 250 meter høje meterologimaster for enden af møllerækken, hvilket heller ikke fremgår af trickbillederne - lige så lidt som det faste røde lys, der skal monteres på målemaster og møller.

Vi kører fra museet til Østerild for at se, hvad vi risikerer at gå glip af i fremtiden.

Vi havde vel forventet småkedelige rækker af nåletræer på lige linjer, men de varierede områder byder på positive overraskelser med søer, løvtræer og hedepartier. Et af områderne ligger inden for énkilometer-zonen omkring møllerne, andre befinder sig på nogle kilometers afstand, hvor det endnu er uklart, hvordan de bliver berørt.

Vi gør holdt ved Stensig. Solen skinner, vandet er spejlblankt, og et par ensomme skyer spejler sig i vandoverfladen.

Østerild Plantage (copyright: Rune Engelbreth Larsen)

Østerild Plantage, Stensig. Dette område ryddes totalt, da det er inden for selve testområdet. Afstand til de 250 meter høje møller i testcenteret ca. 250 meter (møllerne vil være bag beskuerens perspektiv på dette foto).

Vi er midt i april, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan her vil se ud, når løvtræerne springer ud. Der er dog smukke områder, også på denne smålune forårsdag, hvor insekterne så småt er begyndt at summe om kap med fuglesangen, og hvor vi lige får set et par rådyr, der skyndsomt springer i skjul.

Men Stensig får næppe lov til at bestå. Et par hundrede meter bag os skal én af de 250 meter høje vindmøller placeres, og området her vil blive jævnet med jorden.

"I de sene sommeraftener kan man høre natravnens snurrende sang," hedder det i Miljøministeriets eget materiale om Østerild Klitplantage - nærmere bestemt Skov- og Naturstyrelsens vandretursfolder nr. 55. Men hvis testcenteret opføres, bliver det vindmøllernes "snurrende sang", sommeraftenerne byder på i denne del af plantagen. Og den "stille idyl", som vandretursfolderen også lover, vil det være slut med.

Østerild Plantage (copyright: Rune Engelbreth Larsen, Danarige.dk)

Oskar Jacobsens Sø. Afstand til de 250 meter høje møller i testcenteret ca. 3,5 km (møllerne vil hæve sig bag søens træer).

Danmarks smukkeste stjernehimmel

Siden 1970 har et lille område mellem Frøstrup og Østerild dannet ramme om det, nogle kalder et 'socialt eksperiment', og i år kan beboerne fejre 40 års jubilæum: Thylejren.

Her bor ca. 70 mennesker i små huse, skurvogne og barakker, kun tre kilometer øst for det planlagte testcenter. Der er liv og glade dage omkring Boccia-spillet, da vi ankommer, men glæden forstummer imidlertid, så snart talen falder på vindmøllerne.

Beboerne har allerede flere års erfaring med vindmøllestøj fra 60 meter høje møller, kun 500 meter derfra. "De larmer, når vinden kommer fra vest," siger Lotte, som heller ikke er tryg ved bagatelliseringen af den anslåede støj, som de nye vindmøller forventes at forårsage. Det er ikke kun lydstyrken, det kommer an på; selv en beskeden susen kan være enerverende - og hvis vinden er stærk nok, er støjen vedvarende, både dag og nat.

Men det er også naturen, hun tænker på. "Vi vil gerne have vindmøller, men vi vil ikke have naturen ødelagt," siger hun. Det er et svar, der møder os igen og igen. Måske er det regeringens og vindindustriens problem, at de har malet sig op i et hjørne, hvor det kun er et enten-eller, det gælder: Testcenteret skal være af de planlagte dimensioner, og de vil ikke høre tale om alternative placeringer.

Kan det betyde et vendepunkt i en ellers positiv indstilling til vindkraft, der på længere sigt vil være til skade for industrien selv? Er ødelæggelsen af store dele af større naturområder prisen for at være i spidsen af vindkraftens super-liga?

Måske kan prisen blive for høj, og måske har det naturskønne Thy mere end rigeligt med vindmøller i forvejen.

Kim er mere bramfri end Lotte: "De skide københavnere vil ødelægge Danmarks smukkeste stjernehimmel. Hvorfor placerer de ikke bare møllerne i København - der er jo ingen stjernehimmel i forvejen!"

Det er der ganske vist, men det er rigtig nok vanskeligere at se ret meget af den i en storby, hvor gadebelysning og reklameskilte oplyser natten. Men derfor vil de heller ikke have et højintensivt, blinkende hvidt lys i 250 meters højde i Nordthy, for stilheden og den uforstyrrede nattehimmel hører til den danske naturs sjældne kvaliteter.

Boccia-spillet fortsætter, og musikken spiller, mens vi kører videre for at fotografere udsigter i de omkringliggende områder. Det er vanskeligt at forestille sig de nye møllers betydning så mange forskellige steder - men det er let at konstatere de eksisterende møllers betydning.

Måske er det afgørende heller ikke, om testcenterets højde vil rage en lille smule eller en hel del op over horisonten her og der - men snarere den basale konstatering af, at de nye vindmøller i alle tilfælde vil bryde endnu flere horisontlinjer end de eksisterende vindmølleanlæg. Derfor fotograferer jeg heller ikke for at kunne placere grafiske modeller af møllerne ind i billederne af landskabet - jeg tror, at enhver der har set mange større vindmøller rundt omkring i landet, selv kan danne sig sit eget indtryk. Selv om man skal gange op.

Og om de planlagte vindmøllers visuelle indflydelse på landskabsoplevelsen vil de fleste nok konstatere det samme, som ministeriets VVM-redegørelse konataterer: "Set fra de omkringliggende arealer ved testområdet vil møllerne være visuelt dominerende. Det åbne landskab med lavtliggende fjorde og horisontalt udstrakte engarealer giver vide udsyn, hvor møllerne kan ses selv over store afstande."

Derfor fotograferer jeg motiver med og uden eksisterende møller fra nogle af de naturområder og udsigtspunkter, der vil blive ændret af det planlagte testcenters visuelt dominerende karakter.

På nogle af fotografierne kan vi se, hvordan horisontlinjerne ser ud i dag. Ingen modeller kan foregribe, hvordan det virkelig vil se ud, hvis lovforslaget om testcenterets placering i Østerild vedtages i Folketinget.

Østerild Vejle (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Østerild Vejle i forgrunden, Østerild Klitplantage i baggrunden - fotograferet fra diget. Afstand fra diget til nærmeste 250 meter høje mølle i testcenteret ca. 6 km (i nordlig retning).


Østerild Plantage (copyright: Rune Engelbreth Larsen, Danarige.dk)

Østerild Plantage, Stensig. Dette område ryddes totalt. Afstand til de 250 meter høje møller i testcenteret ca. 250 meter (møllerne vil være bag beskuerens perspektiv på dette foto).

SE FLERE BILLEDER FRA NÆRLIGGENDE OMRÅDER:

> Fotoserie fra Østerild Klitplantage
> Fotoserie fra Hanstholm Vildtreservat
> Fotoserie fra Bulbjerg og Troldsting

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 3.5.2010