Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Hornbechs angreb på lægers ytringsfrihed

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Jeg må tilstå, at jeg indtil for ganske nylig ikke kendte til eksistensen af Dansk Selskab til sikring af Lægers Ytringsfrihed.

Selskabet henviser i sin formålsparagraffer bl.a. til:

Grundlovens §77: Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Etiske regler for læger, §14: Ret/pligt til deltagelse i den sundhedspolitiske debat/ Læger der bliver opmærksom på forhold, som lægen opfatter som sundhedsmæssigt uforsvarlige, bør tilkendegive sin mening herom ved deltagelse i den offentlige debat.

Man kan vel aldrig anspore nok til sikringen af en magtkritisk ytringsfrihed, men hidtil ville det nok have foresvævet mig, at det måske var en kende overdrevet med et helt selskab, der er dedikeret til lægers ytringsfrihed i Danmark - magthaverne i Danmark kunne vel ikke finde på at true lægernes ret til at sige, hvad de har på hjerte?

Svaret er imidlertid, at det både kan og vil magten gerne - i hvert fald hvis det står til integrationsminister Birthe Rønn Hornbech.

Hornbech truer således med at kassere lægeerklæringer fra læger eller psykiatere, der ytrer kritik af hendes ærværdige ministerium i sager, hvor asylansøgere har søgt om humanitær opholdstilladelse (jf. Politiken.dk, 9.4.2010).

Lægen vil med andre ord blive betraget som inhabil, hvis vedkommende »efter afgivelse af erklæringen eller udtalelsen henvender sig til pressen og kritiserer ministeriets sagsbehandling, samtidig med at lægen udtaler, at hans eller hendes patient bør meddeles opholdstilladelse« (jf. bemærkningerne til ny udlændingelov).

Om dette indgreb udtaler Torben Ishøy fra Dansk Selskab til sikring af Lægers Ytringsfrihed: »Det her er en begrænsning af vores ytringsfrihed, der kan give minder om politistatsmetoder. Lægen har pligt til at korrekse myndighederne, hvis de opdager, at noget er sundhedsfagligt uforsvarligt. Det er vagthunden i vores system.«

Ingen aprilsnar her, ingen venstresnoet forfatters skrækscenario for en fremtidig magtfuldkommen minister, nej Hornbechs trusler er hverken henlagt til Absurdistan eller Totalitæristan, men til det danske retssamfund. I dag.

Lægeforeningens konstituerede formand, Yves Sales, frygter konsekvenserne: »Jeg forudser, at nogle læger vil undlade at gøre opmærksom på et problem med en asylansøgers sag, fordi de ikke vil ende på ministeriets sorte liste. Derudover vil det ramme asylansøgerne, fordi en ny læge uden kendskab til forhistorien ikke vil kunne skrive en lige så god lægeerklæring.«

Endnu et grotesk aspekt vil således blive tilføjet dansk asylpolitik: Spær dem inde i uvished i årevis, traumatisér dem og deres børn og dump dem så vidt muligt igen dér, hvor de flygtede fra - og vé den læge, der har samvittighed nok til at kræve humanitær opholdstilladelse og gå til pressen - fy fy skamme, slut forbudt ...

Jo, der er desværre brug for Dansk Selskab til sikring af Lægers Ytringsfrihed i Hornbechs Danmark. Der er i den grad brug for læger, der tør og vil gøre sig gældende i den offentlige debat, når magthaveres magtfuldkomne dispositioner sygeliggøre mennesker i lukkede lejre - og søger at lukke munden på dem, der ved besked om konsekvenserne.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 13.4.2010