Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Astrid Krag og Det Nye SF (2)

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Astrid Krag er faret i blækhuset efter Vibeke Sperlings leder i Politiken den 12.7.2008, som også er citeret i uddrag her på bloggen under et kritisk indlæg om SF's udlændingepolitiske drejning: Astrid Krag og Det Nye SF.

Vibeke Sperling skrev bl.a. i sin leder:

ØSTARBEJDERE er til fare for Danmark, når de som polakker kommer fra et katolsk land, der har problemer med abort, prævention og homoseksualitet. Der er lige så lidt plads til dem, som der er til det muslimske Hizb-ut-Tahir i Danmark. Og hvis vi ikke gør noget ved det, begår vi samme fejl som over for de tyrkiske gæstearbejdere, som vi inviterede i 60’erne og 70’erne.

De alarmerende konstateringer kommer ikke fra Dansk Folkeparti, men fra SF’s integrationsordfører, Astrid Krag, i gårsdagens Politiken.

Hvad i alverden har ubehagelige strømninger inden for den katolske kirke at gøre med polske arbejdere i Danmark? Det er en gåde med intolerancens baggrundsstøj. (...)

KRAG MENER, at venstrefløjen har svigtet ved ikke at erkende de kulturelle problemer med integrationen. Men venstrefløjen af hendes skuffe har primært svigtet ved at bane vejen for Dansk Folkeparti med venstresnoet nationalisme. Og når den advarer imod indvandrere fra vores nærområde, burde den vide, at det kun bidrager til at gøre vort land endnu værre over for fremmede fra fjerne himmelstrøg.

Krag føler sig imidlertid helt misforstået, så lad os kigge på, hvad hun skriver i sit læserbrev i dagens Politiken sammenlignet med den interview-artikel i samme avis med hendes synspunkter om østarbejderne - det, der affødte kritikken i Politiken (og på nærværende blog). Astrid Krag skriver bl.a. i sit læserbrev:

Politikens leder lørdag kritiserer SF's integrationspolitik. Det er dog tydeligt, at hensigten ikke er at diskutere, hvordan vi sikrer østarbejderne ordentlige forhold i Danmark, men at angribe SF og mig.

Jeg bliver skudt i skoene, at jeg anser østarbejdere som en fare for Danmark. Det gør jeg ikke. Tværtimod siger jeg, at de er nødvendige og en kæmpe gevinst. Men jeg advarer imod, at vi lader dem sejle deres egen sø. Jeg advarer imod, at vi risikerer at begå præcis de samme fejl som i 70'erne og 80'erne, hvor vi kun fokuserede på gæstearbejderes arbejdskraft og ignorerede integrationsudfordringen.

Hvis ikke vi i tide tager hånd om udfordringen med at modtage nye grupper af medborgere - uanset hvor længe, vi regner med, de bliver her - så risikerer vi at skabe marginaliserede grupper uden dansk sprog, med lave indkomster og kummerlige boligforhold, der øger isolationen. Med andre ord: opskriften på en fiasko, som både rammer de marginaliserede og resten af samfundet.

Politiken, 15.7.2008

Er det nu korrekt, at Sperling skyder Krag i skoene, at østarbejderne er til fare for Danmark? Nej.

1) Bemærk Astrid Krag tilsyneladende ikke havde de fjerneste indsigelser mod den oprindelige interview-artikel (På Politiken.dk den 10. juli, dagen efter i den trykte avis) eller dens citater og referater af hendes udsagn - Krag farer først i blækhuset, da det står klart, at hendes standpunkter mødes med hård kritik. Der var med andre ord intet i den oprindelige interview-artikel, som hun ikke stod 100 procent inde for indtil da - også til trods for artiklens opsummerende overskrift: SF FRYGTER ARBEJDERE FRA ØST.

Dét budskab måtte gerne blive stående og sælge Det Nye SF (indtil kritikken kom), og derfor bliver Krag selvfølgelig ikke skudt i noget som helst i skoene.

2) Endvidere hedder det i Politikens interview med Krag:

»Jeg tror, vi står med en meget større opgave, end vi helt har forstået, med østeuropæerne, EU’s udvidelse og den nye indvandring af arbejdskraft. Det bliver vi nødt til at tage meget alvorligt«, siger Astrid Krag.

Meldingen understreger den nye stramme linje over for flygtninge og indvandrere i SF. En linje, som blev slået an, da Villy Søvndal i februar bad Hizb-ut-Tahrir om at »skride ad helvede til«.

Ifølge Astrid Krag findes der lige så ekstreme kræfter blandt katolikker, der vil gå til kamp mod fri abort, prævention og homoseksualitet.

»Der findes strømninger inden for den katolske kirke, som jeg synes, der er lige så lidt plads til i Danmark, som jeg synes, der er plads til Hizb-ut-Tahrirs idéer«, siger Astrid Krag, der mener, at vi er ved at begå den samme integrationsfejl, som da tyrkiske gæstearbejdere blev inviteret til Danmark i 60’erne og 70’erne.

Her kobler Krag ganske klart homofobiske kræfter inden for den katolske kirke med debatten om østarbejdere og Hizb-ut-Tahrir, og hun glider direkte dérfra over i en påstand om "samme integrationsfejl" for tyrkiske gæstearbejderes vedkommende i 1960'erne og 1970'erne.

Sperling har altså fuldstændig ret i sin læsning og analyse af den kobling, der kommer til udtryk i interviewet, når hun i sin leder skriver: "ØSTARBEJDERE er til fare for Danmark, når de som polakker kommer fra et katolsk land, der har problemer med abort, prævention og homoseksualitet. Der er lige så lidt plads til dem, som der er til det muslimske Hizb-ut-Tahir i Danmark. Og hvis vi ikke gør noget ved det, begår vi samme fejl som over for de tyrkiske gæstearbejdere, som vi inviterede i 60’erne og 70’erne."

Hvis Krag har ændret holdning siden interviewet den 11. juli, eller hvis hun føler sine standpunkter misrepræsenteret i dette interview, er det dér, hun skal sætte kritikken ind - men det gør hun ikke og må derfor stå inde for det, og derfor er hendes ophidselse over kritikken og selve omdrejningspunktet i Sperlings leder substansløs.

Endvidere tilføjer Krag:

Jeg kritiseres desuden for at rejse debatten om visse reaktionære kræfter i den katolske kirke, der f.eks. kæmper imod kvinders ret til abort og imod homoseksuelles ret til at være til. Og det fremstilles, som om jeg på den baggrund vil holde alle østarbejdere ude af Danmark. En utrolig påstand! Jeg har jo netop sagt, at der ikke bare er plads til østarbejderne, men at samfundet har brug for dem.

Men det er da klart, at jeg som SF'er vil støtte kvinders og homoseksuelles rettigheder imod reaktionære strømninger.

Læg her mærke til den gennemskuelige politiker-manipulation:

1) Krag kan ikke tilbagevise Sperlings kritik, hvorfor hun må tilbagevise en kritik, Sperling ikke har rettet mod hende - altså at Krag skulle blive kritiseret "for at rejse debatten om visse reaktionære kræfter i den katolske kirke, der f.eks. kæmper imod kvinders ret til abort og imod homoseksuelles ret til at være til".

Dette er ikke alene vrøvl, det er usandt. Intet steds kritiseres Krag for at rejse en sådan kritik - hvis dét var, hvad hendes ærinde var, ville hun jo blot have sagt noget indlysende i forhold til positionerne i nærværende debat. Der står selvfølgelig ikke ét ord i Sperlings leder om, at Krag ikke må kritisere den katolske kirkes homofobi, endsige rejse debatten.

2) Krag afviser også, at hun "vil holde alle østarbejdere ude af Danmark", hvilket utvivlsomt er tilfældet, men igen er det hendes egne udsagn i interviewet, som risikerer at skærer alle over én kam, sådan som vi er vant til det for Dansk Folkepartis vedkommende (når det gælder muslimer): "Alle var også sikre på, at de tyrkiske gæstearbejdere ville vende hjem, men det gjorde de bare ikke. Lige nu tror vi, at østarbejderne vender hjem, men vi kan ikke være sikre på det."

Krag stiller det med andre ord op, som om forventningen må være, at østarbejderne vil "vende hjem", men at denne forventning i lighed med hendes skræmme-eksempel om tyrkerne (sic), der formastede sig til at blive - heller ikke denne gang, kan vi nemlig "være sikre på", at de nye gæstearbejdere forlader Danmark igen.

Endelig får Krag også afleveret følgende velkendte fatamorgana: "Lederen i Politiken springer med begge ben samlet i netop den fælde, jeg mener venstrefløjen har siddet fast i. Nemlig, at man ikke kan snakke om de problemer, der kan være med integrationen - som f.eks. den dårlige behandling af de nuværende østeuropæiske gæstearbejdere og de problemer, det kan medføre - uden at få skudt i skoene, at man går Dansk Folkepartis ærinde."

Man "kan ikke snakke om de problemer, der kan være med integrationen" ... Hvorfor i alverden skulle man da ikke kunne det? Alle snakker om det - hele tiden, og så igen. Det er bare ikke alle, der er enige om omfanget af problemerne, årsagerne til problemerne, endsige løsningerne på problemerne.

Men gør det ikke til et spørgsmål om mod at gentage og gentage, hvad Thorning-Schmidt har gentaget og gentaget af Karen Jespersen, der har gentaget og gentaget det fra Kjærsgaard, som har gentaget og gentaget det fra Krarup. Medierne er fulde af det - substansen er helt ude af proportioner sammenlignet med utallige andre væsentlige samfundsspørgsmål.

Nej, problemet er selvfølgelig ikke, når politikere modigt drister sig til at tale "integrationsproblemer", men når det sker via generaliserende kortslutninger og populistiske fjendebilleder. Og det er den kurs, som også Det Nye SF i stigende grad har fulgt de senere år.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 15.7.2008