Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Wilders' propagandafilm: Den evige Muslim

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Så kom Geert Wilders propagandafilm Fitna online - et miskmask af billeder fra islamistisk terror og ekstremistiske muslimers udtalelser sammenklippet med moskeer fra Holland, muslimsk befolkningsekspansion i Europa og selvfølgelig den forventede generaliserende dæmonisering, der sætter lighedstegn mellem islam og islamistisk ekstremisme. Det hele såmænd indpakket i Kurt Westergaards berygtede propagandakarikatur fra Jyllands-Posten.

Vi vil sandsynligvis se de sædvanlige flagafbrændinger og hidsige islamister, som udgør et forsvindende fåtal, men som medierne elsker at fokusere på, og som i givet fald vil udstille deres eget hykleri ved at reagere aggressivt, voldeligt og truende på en propagandafilm, der i virkeligheden påstår, at alle muslimer lige netop er, som de yderligtgående islamister selv er: indoktrinerende og totalitære - og mindst lige så propagandistiske som Wilders.

Filmens omdrejningspunkt er naturligvis nogle hårrejsende Koranciater (revet ud af deres tekstuelle sammenhæng) og aktuelle udtalelser fra diverse antivestlige islamister, som skal vise, at alle muslimer bogstaveligt talt er en tikkende bombe - faktisk lige nøjagtig den tikkende bombe, som Westergaards karikatur har placeret i Muhammeds turban og har påskrevet den islamiske trosbekendelse. Dét er slet og ret budskabet og virkemidlet forenet i Fitna.

Dæmoniserende generaliseringer over en befolkningsgruppe kender vi som bekendt fra den nazistiske antisemitisme. Fitna bruger da også propagandistiske virkemidler, som er fuldt ud beslægtet med den antisemitiske propaganda, som nazisterne producerede før og efter magtovertagelsen i 1933, hverken mere eller mindre. Og skal vi minde om, hvori denne type dæmonisering bestod, kan vi f.eks. minde om denne karikatur fra den nazistiske propaganda-avis, Der Stürmer:

Der Stürmer

Minder det om en dansk karikatur, vi kender?

Se f.eks. også den antisemitiske 'klassiker' Der ewige Jude. Wilders' propaganda-film er naurligvis langt mere strømlinet set med moderne øjne, for selvfølgelig gentager man ikke bare nazistisk propaganda, medmindre man vil begå politisk selvmord - Wilders selv er alt for forblændet af sit islam-had og sine egne politiske ambitioner til overhovedet at kunne se parallellerne, men hans kortfilm er lige så fordummende i sine generaliseringer, og lige så hadefuld og had-fremprovokerende i sin dæmonisering.

Hos Wilders er det muslimerne, der er ved at overtage Europa, hvor det i 'Der ewige Jude' naturligvis er jøderne, der er i færd med at overtage verden. Realiteten er selvfølgelig, at der lige så lidt eksisterer en samlet 'islam-front', der forener alle muslimer i den type terrorbegejstring og latente destruktion og drab vendt mod alt og alle i Vesten, som hans film hævder, som der nogen sinde har eksisteret en jødisk verdenskonspiration.

Det hele er løgn og latin fra ende til anden, den antisemitiske propaganda à la nazisterne såvel som den antimuslimske à la Wilders.

Muslimerne i Europa er splittede, i hovedreglen marginaliserede, og spænder fra en lille yderfløj af hardcore islamister til et stort flertal af kulturmuslimer af den mest ordinære og moderate slags - hverken den ene eller anden 'ende' udgør tilnærmelsesvist en homogen gruppe - og sidst af alt læser muslimer i almindelighed Koranen som Osama bin Laden og Wilders.

Men har man set Wilders' propagandafilm, er parallellen til folkeoversvømmelsen i Der ewige Jude dog helt åbenlys: "Von Osteuropa aus überschwemmen sie nun im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts unaufhaltsam Länder und Städte Europas, ja, der ganzen Welt." (Fra Østeuropa oversvømmede de i løbet af det 19. og 20. århundrede ustoppeligt lande og byer i Europa, ja, hele verden).

Ligesom Wilders' selektive Koran-citater, betjente denne nazistiske propagandafilm sig ligeledes af selektive referencer til jødiske tekster.

Her hedder det f.eks.: "Was lehrt nun das uralte Gesetz des Talmuds? Hören wir einige Sprüche daraus ..." (Hvad belærer Talmuds urgamle lov? Lad os høre nogle enkelte citater ...).

Dernæst følger 'afsløringen': "Der Sabbatsegen lautet: 'Gelobt seist Du, Herr, der Du den Unterschied gemacht hast zwischen Heiligen und Gemeinen, zwischen Israel und den anderen Völkern. Die Heiden, die Den Gesetz nicht halten, haben sich zu Deinen Feinden gemacht, welche zur Vertilgung bestimmt sind.'" (Sabbatvelsignelsen lyder: Være lovet, Herre, du, som kender forskellen mellem det hellige og simple, mellem Israel og de andre befolkninger. Hedningerne, som ikke holder loven, har gjort sig selv til dine fjender, som er bestemt til udryddelse.).

Jyllands-Postens kulturredaktør, Flemming Rose, stod som bekendt bag ideen om at lancere Muhammedkarikaturerne i JP den 30. september 2005, hvilket udviklede sig til Alle Karikaturkrisers Moder - det er for længst blevet en 'manual' for enhver antimuslimsk agitator og propagandist: Hån, spot og latterliggørelse.

Uanset, hvor vulgært, propagandistisk eller løgnagtigt, det er, skal vi kun og kun og kun diskutere "ytringsfrihed". Siden har den ene infantile tegner og ambitiøse populist efter den anden anvendt denne fremgangsmåde - og af indlysende grunde forsøgt at koble sig til Roses oprindelige projekt.

Om offentliggørelsen af Wilders' film udtaler kulturredaktøren (uden endnu at have set den): "I et demokrati er det op til domstolene at afgøre, om han har retten til at ytre sig, som han gør eller ej. Desværre er der folk, der vil forbyde enhver kritik af islam, og så bliver det for mig sekundært, om det, Wilders siger, er sindssygt eller ej. Vi kommer ikke til at diskutere indholdet, men om Wilders har ret til at sige, det han gør eller ej. Hvis man står på europæiske værdier, må man forsvare Wilders ret til at ytre sig, som han gør. Fordi kernen i et demokrati er retten til at sige det, som folk ikke bryder sig om at høre. Kernen er, at ingen kan påkalde sig en ret til ikke at blive krænket."

To ting er der at sige hertil:

1) Ja, selvfølgelig har Wilders ret til at bruge sin ytringsfrihed som hårdkogt propagandist. Og? Det ændrer ikke ét stillbillede ved den kendsgerning, at dét, han præsterer, er propagandistisk dæmonisering - det har været forudsigeligt hele vejen ud fra hans egne udtalelser - og enhver efterfølgende flagafbrænding eller råben og skrigen på gader af diverse islamister, gør det ikke spor mindre propagandistisk, ligesom dette heller ikke ændrer ved, at Wilders' ytringsfrihed skal forsvares. Så ordinært er dét - og længere er den del af diskussionen ikke.

2) Roses kobling mellem Wilders propaganda og påstanden om "folk, der vil forbyde enhver kritik af islam" er derimod i bedste fald ekstrem proportionsforvrængning - der er ingen (siger og skriver ingen) med skyggen af blot minimal indflydelse i Vesten, der er bare perifert i nærheden af at ville "forbyde enhver kritik af islam". Udsagnet er slet og ret enten ualmindelig manipulatorisk eller ubegribeligt forkert. Det udstiller blot hans manglende mod til at tage en principiel diskussion om antimuslimsk propaganda i almindelighed.

Omvendt har Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen, set fuldstændig rigtigt, når han udramatisk bemærker, at ytringsfriheden også gælder for Wilders, og samtidig viser, at substansen i filmen selvfølgelig er det primære, ikke det sekundære, og at man - når man har set den - både kan og bør gå direkte ind i en diskussion af filmens indhold:

"Man skal tilbage til Hitlers modbydelige nazipropagandafilm 'Der ewige Jude' for at kunne beskrive Gert Wilders film 'Fitna'. Vi mangler bare rotterne som billeder på muslimer. I et sandt orgie af modbydelige mord- og voldsscener gør Wilders alle muslimer til terrorister og mordere og byder i den grad op til direkte voldelig konfrontation. Billeder, klip og korancitater er nøje udvalgt med ét eneste propagandistisk og totalitært formål: at fremstille islam og muslimer som fjender, nøjagtig som det lykkedes med jøderne for Hitler, Goebbels og instruktør Fritz Hippler i 'Der ewige Jude'." (Ritzau, 27.3.2008).

Kortere og klarere kan Wilders' projekt vanskeligt karakteriseres.

Man forstår derfor også godt Kurt Westergaards reaktion - den er sympatisk, men den er også tragisk. Han vil undersøge, om hans ophavsret er krænket, fordi hans egen propagandakarikatur bruges i Wilders' film. Ligesom i tilfældet med den yderligtgående antimuslimske forening SIAD, der ville bruge hans karikatur som banner i en antimuslimsk demonstration.

Westergaards karikatur giver Wilders' film et ekstra propagandistisk løft - ikke blot kobles Wilders' aktion til Jyllands-Postens "hån, spot og latterliggørelse", men realiteten er, at karikaturen er med til at give Fitna yderligere parallel til nazisternes anisemitiske tradition. Måske er det gået op for Westergaard, hvilken antimuslimsk propaganda-vind han har medvirket til at legitimere? Hvis selverkendelsen rækker så langt, er det stort.

Til gengæld er det temmelig absurd, når f.eks. Danmarks Radio ikke vil vise klip fra filmen, mens man for få år siden svælgede i Ayan Hirsi Alis endnu mere hadefulde og direkte vulgære propagandafilm, Submission. Forklaringen, som vi fik i DR2's Deadline, var direkte pinlig og tåbelig: Her udtalte en eller anden DR-chef, hvis navn jeg ikke husker, at det var nok at fortælle, "hvor man selv kunne se filmen" ... Aha.

En film, som på daværende tidspunkt alene eksisterede ét sted på nettet, hvorimod Westergaards karikatur, der findes titusindvis af steder, og som alle har set utallige gange, så åbenbart i modsætning hertil skulle vises igen og igen og igen? Det holder ikke.

Det forekommer derfor åbenlyst, at fordi statsminister Anders Fogh Rasmussen har været tidligt ude med en voldsom afstandtagen, så tør DR godt ligge sig i slipstrømmen - denne gang.

Når det er sagt, er det naurligvis op til DR og alle andre at vurdere, hvor længe de gider blive ved med at spille med på en propagandistisk dagsorden, som giver mindelser til nazistisk antisemitisme? Men så er det dét, der bør være forklaringen på at undlade at vise filmen. Man er simpelthen nødt til at bryde denne cirkel, der betyder, at enhver propagandapolitiker og infantil 'kunstner' kan få gratis global eksponering i "ytringsfrihedens navn", blot vedkommende er tilstrækkelig antimuslimsk.

Og i den sammenhæng er Wilders' film blot endnu et trivielt kapitel i rækken, der symptomatisk herfor bl.a. slutter med følgende udgangssalme: "Islam wans to rule, submit, and seeks to destroy our western civilizaion." Læg mærke til personificeringen af "islam" og den ensporede skræmmekampagne. Der er i Wilders' optik tale om en monolit, der kan ét og kun ét: Ødelægge vestlig civilisation.

Ganske klart beslægtet med de mange generaliserende dæmoniseringer af islam og muslimer over én kam, som vi i mere end et tiår er blevet tudet ørerne fulde af fra Dansk Folkepartis side. I sidste ende den samme pointe som i den nazistiske propganda-avis, Der Stürmer - hvis motto lød: "Die Juden sind unser Unglück" (Jøderne er vores ulykke).

Wilders' film er i virkeligheden blot billeder, der uddyber den type dæmoniserende generalisering, der sidestiller islam og islamisme - ja, Søren Espersen har ligefrem proklameret, at man ikke vil skelne mellem islam og islamisme.

Lad os derfor afslutte med at gentage, hvad Fogh sagde om Fitna, endnu inden den blev offentliggjort - og hvad han lige så let kunne og burde have sagt om adskillige udsagn fra Dansk Folkeparti for længst:

- Jeg tager skarpt afstand fra Geert Wilders' synspunkter og må klart afvise Wilder's forsøg på at tage regeringen til indtægt for disse. Regeringen står vagt om ytringsfriheden, men jeg ønsker at understrege, at vi ikke deler værdier og synspunkter, som Wilders repræsenterer.

- Jeg tager skarpt afstand fra Geert Wilders' nedsættende udtalelser om muslimer. Jeg finder disse ytringer utroligt krænkende. De er så grove, at jeg ikke ønsker nogen gruppe i det danske samfund omtalt på en sådan måde i den offentlige debat.

- Helt generelt fordømmer jeg enhver udtalelse, handling eller tilkendegivelse, som forsøger at dæmonisere grupper af mennesker på baggrund af deres religion eller etniske baggrund.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 28.3.2008