Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

HUMANISME.DK • PRESSEMEDDELELSE Udprint

Vi nægter at lade os provokere af Bluitgens bog


I dag udkommer Kåre Bluitgens meget omtalte bog, Koranen og profeten Muhammeds liv, og som ventet er der tale om endnu et tendentiøst, anti-islamisk fremstød fra en forfatter, som tidligere har foreslået at smøre Koranen ind i menstruationsblod. Abdul-wahid Pedersen, Fatih Alev og Amér Majid har i dag nedenstående erklæring i Politiken og Information, som også offentliggøres på Humanisme.dk med opfordring til videresendelse.

RUNE ENGELBRETH LARSEN, PRESSEMEDDELELSE, 24.1.2006


RÅD TIL MUSLIMER: VI NÆGTER AT LADE OS PROVOKERE AF BLUITGENS BOG

Abdul-wahid Pedersen, imam
Fatih Alev, imam
Amér Majid, forfatter

Kåre Bluitgen har forfattet en børnebog om profeten Muhammed, hvis hensigt ikke alene er en tendentiøs og nedladende skildring af muslimernes profet, men som overraskende nok gør sig lige så skyldig i et uhyre naivistisk formidlingssyn.

For det første hævdes det, at hans bog skulle skildre profeten Muhammed, 'som muslimerne ser ham', hvilket er absurd og indbildsk, al den stund at Bluitgen hverken er religionsforsker eller muslim. Hvorfor ikke være ærlig og omtale bogen som en skildring af 'Muhammed, som en ateistisk islamofob ser ham'?

For det andet påstår Bluitgen, at han blot gengiver og ikke fortolker, hvorved han gør sig skyldig i en overraskende, fundamentalistisk historie-indstilling, som vi må tage afstand fra. Selvfølgelig kan man ikke gengive historiske kilder uden at fortolke - man kan gå sagligt til værks og tilstræbe at være kildetæt i sin fremstilling. Men heller ikke dét gør Bluitgen. I stedet fortegner han bevidst sine kilder, og læseren har ingen mulighed for at skelne mellem, hvad der er kildemateriale, og hvad der er Bluitgens egne påfund.

Han vælger rask væk at læse de gamle islamiske kilder, som fanden læser Bibelen, og glemmer behændigt at gøre opmærksom på, at han også tager fra andre kilder end de islamiske, så vi får et billede af profeten som en ubegavet bedrager, der er for dum til at holde rede på, hvad der er blevet ham åbenbaret.

Han går frem med negativ og selektiv hånd, så visse beretninger vrides helt ud af sammenhængen, og tilstræber derved at fremstille profeten som et koldblodigt og uforsonligt menneske, der naturligvis slet ikke er foreneligt med 'Muhammed, som muslimerne ser ham'. Bluitgen udelader totalt selv samme kilders skildring af Muhammeds humanisme, retskaffenhed, uselvisked og moral. Dette gør hans skildring partisk, uhæderlig og manipulerende.

Kåre Bluitgener blevet lidt bedre til at pakke sin propaganda ind, siden han i 2002 fik sit store gennembrud med forslaget om at 'stænke Koranen med menstruationsblod'. Det er en forfatter med denne mentalitet, som nu skal få os til at tro, at han fremstiller Muhammed som muslimerne? Vi vil gerne have os det frabedt.

Det er hverken saglig, historisk formidling eller debat, han ønsker, men provokatorisk konfrontation. Det vil vi ikke medvirke til. Vi kunne ikke drømme om at anfægte hans ytringsfrihed og ret til at skrive, hvad han vil, og vi har ikke det mindste imod børnebøger med tegninger om profetens liv. Vi vil bare hellere læse en redelig fremstilling.

Der findes heldigvis så mange andre skildringer, både for børn og voksne. Skulle man virkelig ønske at læse om profeten Muhammed, "som muslimerne ser ham", kan man f.eks. læse 'Sendebudet' af Amér Majid (Gyldendal 2004) eller 'Muhammad set fra en anden Vinkel' af Fethullah Gülen (Kilden 2005). Og for børn: 'Fortællinger om Sendebudet' (Otte hæfter fra forlaget Kilden).

Hermed vil vi appellere til muslimer om ikke at lade sig provokere, men stilfærdigt trække på skuldrene over Bluitgens bog. Og vi vil appellere til ikke-muslimer om ikke at tro, at vi ser profeten Muhammed, som Bluitgen gør det. På forhånd tak.

Apellen er også trykt i Politiken og Information den 24.1.2006