Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

En borgerpligt at støtte Dragsdahl

Af Mogens Lykketoft, Hans Jørgen Bonnichsen, Fathi El-Abed, Flemming Pless, Pernille Frahm, Trine Pertou Mach, Jacob Holdt og Rune Engelbreth Udprint


Journalist og forfatter Jørgen Dragsdahl vandt for nylig en retssag mod professor Bent Jensen, der havde beskyldt ham for at være KGB-agent.

Med Dansk Folkepartis støtte og hjælp skulle professoren ellers lede en højtprioriteret forskning i Den Kolde Krig, men hans generelle virke syntes bekvemt at brede sig ud og gå hånd i hånd med en vis ’værdi- og kulturkamp’, der læner sig op ad netop Dansk Folkeparti.

Skønt Jørgen Dragsdahl altså vandt juridisk og moralsk over Bent Jensen, hvis beskyldninger havde fået kolossal eksponering af Jyllands Posten, kan han alligevel ende som den største økonomiske taber.

Bent Jensen blev ganske vist irettesat af domstolen for sin lemfældige omgang med kilderne, hans påstande om Dragsdahl som KGB-agent blev pure afvist, og samlet blev han idømt at betale over en halv million kroner. Det dækker bare langtfra Dragsdahls sagsomkostninger efter en lang og opslidende retssag.

Ikke desto mindre indledte Søren Krarup et tordenvejr af foragt for retsformanden og mistænkeliggjorde retssagens udfald, hvorefter en lang række støtter fra Dansk Folkeparti og omegn søsatte en indsamling til fordel for Bent Jensen, så hans underkendte beskyldninger ikke skulle koste ham en øre.

Indflydelsesrige politiske venner har således gjort det fuldstændig gratis for Bent Jensen at tilsværte Dragsdahl, der desuden har fået undergravet sit levebrød som uvildig journalist.

Vi anser det som en borgerpligt at hjælpe et menneske som Dragsdahl, der uberettiget er blevet en ufrivillig brik i en større politisk agenda, hvor ytrings- og pressefriheden til at levere magtkritiske analyser og kommentarer underløbes af en usaglig og dæmoniserende hetz med beskyldninger om at være spion og landsforræder.

Det er desværre kun et af flere eksempler på, hvordan eksperter og andre røster i debatten mødes med den type heksejagt, som også visse befolkningsmindretal jævnligt er genstand for – karakteristisk nok også med Bent Jensen og en række af de folk, der støtter ham, som afsender.

Jørgen Dragsdahls sag er imidlertid et af de værste eksempler på de omkostninger, det kan have, at være oppe imod politiske modstandere, der tilsyneladende gerne betaler for at sikre sig en fortsat systematisk og usaglig stigmatisering.

Derfor opfordrer vi alle andre på tværs af politiske skel til at forhindre, at Dragsdahl skal blive økonomisk ruineret af en milliongæld, blot fordi han ønskede at rense sit navn – og sågar vandt sin sag.

Støt indsamlingen til at dække udgifterne: Reg.nr. 2252, konto nr. 0722248783.

Polititken, 27.8.2010